Location: PHPKode > projects > Sphider Plus > sphider-plus_v.2.9/languages/se-language.php
<?php
  // Strings starting with '%' will be automatically replaced by script. Do not translate these
  $sph_messages = Array (
    "Categories" => "Kategorier",
    "CATEGORIES" => "KATEGORIER",
    "Untitled" => "Utan titel",
    "Powered by" => "Översättning av: <a href=\"mailto:hide@address.com\">Holger Gremminger</a>, Powered By: ",
    "Previous" => "Föregående",
    "Next" => "Nästa",
    "Result page" => "Resultatsida",
    "Only in category" => "Endast i kategori",
    "Search" => "Sök",
    "All sites" => "Alla sidor",
    "Web pages" => "Webbsidor i kategori ",
    "noMatch" => "Sökningen \"%query\" gav inga resultat",
    "ignoredWords" => "Följande ord ignorerades: %ignored_words",
    "resultsFor" => "Resultat för:",
    "Results" => "Visa resultat %from - %to av %all %matchword (%secs sekunder)", //
    "match" => "Resultat",   //
    "matches" => "Resultat", //
    "seconds" => "Sekunder",
    "andSearch" => "OCH sökning",
    "orSearch" => "ELLER sökning",
    "phraseSearch" => "Sök hela meningen",
    "tolSearch" => "Tolerant sökning",
    "show" => "Visa ",
    "resultsPerPage" => "Resultat per sida",
    "DidYouMean" => "Menade du kanske",
    "showWarning" => "Sökordet hittades ej i texten.",
    "catsearch" => "Resultaten kommer ur kategorin:",
    "catselect" => "Välj en kategori innan du utför en sökning i kategorier.<br />Just nu visas resultaten för alla sidor.",
    "New_window" => "Öppna denna sida i ett nytt fönster.",
    "New_url" => "Den nya sidans URL:",
    "Title" => "Titel (max. 100 tecken)",
    "Description" => "Beskrivning (max. 250 tecken)",
    "Category" => "Välj en kategori:",
    "Account" => "Din epostadress:",
    "tipSelCat" => "Välj kategorier",
    "tipHome" => "Länk: tillbaka till hemsidan",
    "ResultHd" => "Sökresultat",
    "Home" => "Hem",
    "tip2Top" => "Till toppen",
    "Top" => "Topp",
    "tipBackCat" => "Tillbaka till kategoriindex",
    "Back" => "Tillbaka",
    "tipSelCat" => "Klicka för att välja denna kategori",
    "tipSelBCat" => "Klicka för att välja denna underkategori",
    "tipSelMCat" => "Välj som huvudkategori",
    "enterCaptcha" => "Mata in bildtexten i fältet:",
    "invalidCaptcha" => "Bildtexten som du har matat in är fel.",
    "mostpop" => "De vanligaste sökorden",
    "query" => "Sökord",
    "count" => "Antal",
    "results" => "Resultat",
    "lastquery" => "Senaste sökningen den",
    "suggest" => "Klicka här för att föreslå en ny webbsida till den här sökmotorn",
    "SubForm" => "Föreslå en ny webbsida - formulär",
    "SubmitHeadline" => "Använd detta formulär till att föreslå en ny webbsida.<br />Den nya webbsidan kommer sedan att läggas till i index.",
    "AllFields" => "Fyll i alla fält",
    "submit"  => "Skicka förslag",
    "BackToSubForm" => "Tillbaka till formuläret",
    "InvTitle" => "Felaktig inmatning i fältet 'Titel'",
    "InvDesc" => "Felaktig inmatning i fältet 'Beskrivning'",
    "LinkSearch" => "Länksökning för alla sidor tillhörande en domän.",
    "mulChoice"=>"Flera val. Välj en domän:",
    "noSiteMatch" => "Länksökningen \"%query\" gav inget resultat",
    "noLinks" => "Änsålänge har inga länkar lagts till för denna URL",
    "DisplayingLinks" => "Visa för sidan",
    "notitle"  => "Denna sida har ingan meta-titel",
    "nodes"   => "Denna sida har ingan meta-beskrivning",
    "MainURL"  => "Huvud-URL",
    "Resfor"  => "Resultat för",
    "from"   => "från",
    "First"   => "Första",
    "Last"   => "Sista",
    "Java1"   => "OBS! Din webbläsare stöder ej JavaScript.",
    "Java2"   => "Du kommer ej att kunna använda alla funktioner i Sphider-plus.",
    "noSites"   => "Ingen sida för kategori",
    "ResultOrder" => "Resultatens ordningsföljd:",
    "order1" => "Efter relevans",
    "order2" => "Huvud-domän först, sedan länkar",
    "order3" => "URL-namn först, sedan relevans",
    "order4" => "Visa endast top 2 per URL",
    "order5" => "Mest omtyckta länkar först",
    "mark" => "Formatering av sökord:&nbsp;&nbsp;",
    "markbold" => "feta",
    "markred" => "röd",
    "markyellow" => "gula",
    "markgreen" => "gröna",
    "markblue" => "blåa",
    "queryhits" => "Träffar i texten: ",
    "foundText" => "Hittad text",
    "foundImages" => "Hittade bilder",
    "foundAudio" => "Hittade audiofiler",
    "foundVideo" => "Hittade videofiler",
    "openPicture" => "Visa denna bild i originalstorlek",
    "openMedia" => "Öppna filen med passande mjukvara",
    "mediaTitel" => "Mediatitel",
    "allText" => "Visa denna sidas kompletta text",
    "allImages" => "Visa alla bilder på denna sida",
    "allAudio" => "Visa alla audiofiler på denna sida",
    "allVideo" => "Visa alla videofiler på denna sida",
    "allMedia" => "Visa alla mediafiler på denna sida",
    "title" => "Titel:",
    "normSearch" => "Tillbaka till den normala sökningen",
    "MediaHeader" => "Visa mediaresultat",
    "text" => "Text",
    "media" => "Media",
    "details" => "Detaljer",
    "mType" => "Mediatyp",
    "resNum" => "Resultat nr.",
    "size" => "Bildstorlek",
    "foundAt" => "Hittades hos",
    "mediaOnly" => "&nbsp;Sök endast media",
    "noMediaMatch" => "Mediasökningen \"%query\" gav inga resultat",
    "playTime" => "Spellängd",
    "showEXIF" => "Mediainformation",
    "minutes" => "Minuter",
    "noEXIF" => "Inga ID3-/EXIF-information.",
    "for" => "för",
    "closewin" => "Stäng detta fönster",
    "more" => "mer",
    "down" => "ner",
    "top" => "upp",
      "still" => "Still",
      "charLeft" => "characters left",
      "order6" => "By indexdate and time",
      "order7" => "By count of hits in full text ",
      "MoreCatRes" => "More results of category:",
      "MoreSubCatRes" => "More results of sub-category:",
      "LastIndexed" => "Last indexed:",
      "MoreDomRes" => "More results from",
      "sort" => "Method of result sorting ",
      "t_search" => "Search for text",
      "m_search" => "Search for media",
      "Database" => "Database",
      "db_prefix" => "with table prefix",
      "contains" => "contains",
      "sites" => "sites",
      "cats" => "categories",
      "links" => "links",
      "keywords" => "keywords"
  );
?>
Return current item: Sphider Plus