Location: PHPKode > projects > Sphider Plus > sphider-plus_v.2.9/languages/no-language.php
<?php
  // Strings starting with '%' will be automatically replaced by script. Do not translate these
  $sph_messages = Array (
    "Categories" => "kategorier",
    "CATEGORIES" => "Kategorier",
    "Untitled" => "Ingen tittel",
    "Powered by" => "Kraft fra",
    "Previous" => "Foregående",
    "Next" => "Neste",
    "Result page" => "Resultatside",
    "Only in category" => "Bare i kategori",
    "Search" => "Søk",
    "All sites" => "Alle sider",
    "Web pages" => "Websider",
    "noMatch" => "Søket \"%query\" gav ingen resultat",
    "ignoredWords" => "Følgende ord utløser (for kort eller for alminnelig): %ignored_words",
    "resultsFor" => "Resultat før:",
    "Results" => "Viser %from - %to av %all %matchword (%secs sekunder)", //
    "match" => "treff", //
    "matches" => "treff", //
    "andSearch" => "OG-søk",
    "orSearch" => "ELLER-søk",
    "phraseSearch" => "Siste søk",
    "show" => "Vis ",
    "resultsPerPage" => "resultat pr side",
    "DidYouMean" => "Mener du",
    "catsearch" => "Presentert resultat er funnet i kategori:",
    "catselect" => "Før du søker i kategori, vennligst velg en kategori.<br />Til nå er resultatene hentet fra alle nettstedene.",
    "New_window" => "Besøk side i nytt vindu.",
    "New_url" => "Url til den nye siden:",
    "Title" => "Tittel (maks. 100 tegn)",
    "Description" => "Beskrivelse (maks. 250 tegn)",
    "Category" => "Velg en kategori:",
    "Account" => "Din e-mailadresse:",
    "tipSelCat" => "Velg kategori",
    "tipHome" => "Link tilbake til hjemmeside",
    "ResultHd" => "Søkeresultat",
    "Home" => "Forside",
    "tip2Top" => "Tilbake til toppen",
    "Top" => "Topp",
    "tipBackCat" => "GÃ¥ tilbake til kategori index",
    "Back" => "Tilbake til",
    "tipSelCat" => "Klikk for valg av denne kategori",
    "tipSelBCat" => "Klikk for valg av denne underkategori",
    "tipSelMCat" => "Velg en hovedkategori",
    "enterCaptcha" => "Skriv tekst fra bildet i nedenstående felt:",
    "invalidCaptcha" => "Teksten du skrev i feltet er ugyldig.",
    "mostpop" => "Mest populære søk",
    "query" => "Søk",
    "count" => "Teller",
    "results" => "Resultat",
    "lastquery" => "Siste forespørsel",
    "suggest" => "Hvis du ønsker en ny side på vår indeks, trykk her",
    "seconds" => "sekunder",
    "SubForm" => "Foreslå en ny nettside - Skjema for innsending",
    "SubmitHeadline" => "Du kan bruke dette skjemaet for å foreslå en ny Url som bør indekseres av søkemotoren vår.",
    "AllFields" => "Alle feltene er nødvendige",
    "submit"  => "Send dette nå",
    "BackToSubForm" => "Tilbake til innsendingsskjema",
    "InvTitle" => "Feil tittel",
    "InvDesc" => "Feil beskrivelse",
    "LinkSearch" => "Lenkesøk etter alle sider under et domene.",
    "mulChoice" =>"Flere valg. Vennligst velg ett domene:",
    "noSiteMatch" => "Lenkesøket \"%query\" gav intet resultat",
    "noLinks"  => "Hittil er ingen lenker indeksert for denne URL",
    "DisplayingLinks" => "Viser sider",
    "notitle"  => "No meta title available for this site",
    "nodes"   => "No meta description available for this site",
    "MainURL"  => "Hoved URL",
    "Resfor"  => "Resultater for",
    "from"   => "fra",
    "First"   => "Første",
    "Last"   => "Siste",
    "tolSearch" => "Tolerant søk",
    "Java1"   => "Advarsel: Nettleseren din støtter ikke JavaScript.",
    "Java2"   => "Du får ikke alle funksjoner i Sphider-plus.",
    "noSites"  => "Ingen netteside er koblet til kategori",
    "ResultOrder" => "Rekkefølge for listing av resultat:",
    "order1" => "Etter relevans (weight / hits)",
    "order2" => "Hoved URLer (domener) øverst",
    "order3" => "Etter URL navn og vekt",
    "order4" => "Bare topp 2 per URL",
    "order5" => "Mest populære lenker øverst",
    "order6" => "Etter indeksdato og tid",
    "order7" => "Etter treff i full tekst ",
    "mark" => "Merkede resultat for nøkkelord:&nbsp;&nbsp;",
    "markbold" => "fet tekst",
    "markred" => "rød font",
    "markyellow" => "merk gul",
    "markgreen" => "merk grønn",
    "markblue" => "merk blå",
    "queryhits" => "Treff i full tekst: ",
    "showWarning" => "Søkestrengen ble ikke funnet som del av teksten.",
    "foundImages" => "Bilder funnet her:",
    "foundAudio" => "Lydopptak funnet her:",
    "foundVideo" => "Videoer funnet her:",
    "foundText" => "Funnet tekst",
    "openPicture" => "Åpne dette bildet i original størrelse",
    "openMedia" => "Åpne dette media med forvalgt avspillingsprogram",
    "mediaTitel" => "Media tittel",
    "allText" => "Vis hele teksten funnet på denne siden",
    "allImages" => "Vis alle bilder funnet på denne siden",
    "allAudio" => "Vis alle audio streams funnet på denne sidene",
    "allVideo" => "Vis alle videos funnet på denne sidene",
    "allMedia" => "Vis alle media funnet på denne sidene",
    "title" => "Tittel:",
    "normSearch" => "Tilbake til standard Søk",
    "MediaHeader" => "Viser resultater",
    "text" => "Tekst",
    "media" => "Media",
    "details" => "Detaljer",
    "mType" => "Media type",
    "resNum" => "Result no.",
    "size" => "Størrelse",
    "foundAt" => "Funnet på",
    "mediaOnly" => "&nbsp;Søk bare Media",
    "noMediaMatch" => "Mediasøket \"%query\" passet ikke med noe dokument",
    "playTime" => "Spilletid",
    "showEXIF" => "Media informasjon",
    "minutes" => "minutter",
    "noEXIF" => "Ingen ID3 / EXIF informasjon funnet for dette media objektet.",
    "for" => "for",
    "closewin" => "Steng dette vinduet",
    "more" => "mer",
    "still" => "Still",
    "charLeft" => "tegn igjen",
    "down" => "Ned",
    "top" => "Topp",
    "MoreCatRes" => "Flere resultater av kategori:",
    "MoreSubCatRes" => "Flere resultater av underkategori:",
    "LastIndexed" => "Sist indeksert:",
    "MoreDomRes" => "Flere resultater fra",
    "sort" => "Metode for sortering ",
    "t_search" => "Søk etter tekst",
    "m_search" => "Søk etter media",
      "Database" => "Database",
      "db_prefix" => "with table prefix",
      "contains" => "contains",
      "sites" => "sites",
      "cats" => "categories",
      "links" => "links",
      "keywords" => "keywords"

  );
?>
Return current item: Sphider Plus