Location: PHPKode > projects > Sphider Plus > sphider-plus_v.2.9/languages/nn-language.php
<?php
  // Strings starting with '%' will be automatically replaced by script. Do not translate these
  $sph_messages = Array (
    "Categories" => "kategoriar",
    "CATEGORIES" => "Kategoriar",
    "Untitled" => "Ingen tittel",
    "Powered by" => "Kraft frå",
    "Previous" => "Føregåande",
    "Next" => "Neste",
    "Result page" => "Side",
    "Only in category" => "Berre i kategori",
    "Search" => "Søk",
    "All sites" => "Alle sider",
    "Web pages" => "Nettsider",
    "noMatch" => "Søkjet \"%query\" gav ingen treff",
    "ignoredWords" => "Fylgjande ord er utelatne (for kort eller for vanleg): %ignored_words",
    "resultsFor" => "Resultat før:",
    "Results" => "Viser %from - %to av %all %matchword (%secs sekund)", //
    "match" => "treff", //
    "matches" => "treff", //
    "andSearch" => "OG-søk",
    "orSearch" => "ELLER-søk",
    "phraseSearch" => "Søk heile meininga",
    "show" => "Vis ",
    "resultsPerPage" => "treff per side",
    "DidYouMean" => "Meiner du",
    "catsearch" => "Det viste treffet er funne i kategori:",
    "catselect" => "Før du søkjer i kategori, vel ein kategori.<br />No er resultata henta frå alle nettstadene.",
    "New_window" => "Besøk side i nytt vindauge.",
    "New_url" => "Url til den nye sida:",
    "Title" => "Tittel (maks. 100 teikn)",
    "Description" => "Omtale (maks. 250 teikn)",
    "Category" => "Vel ein kategori:",
    "Account" => "E-postadressa di:",
    "tipSelCat" => "Vel kategori",
    "tipHome" => "Lenkje attende til heimeside",
    "ResultHd" => "Søkjeresultat",
    "Home" => "Framside",
    "tip2Top" => "Attende til toppen",
    "Top" => "Topp",
    "tipBackCat" => "GÃ¥ attende til kategori-indeks",
    "Back" => "Attende til",
    "tipSelCat" => "Klikk for å velja denne kategorien",
    "tipSelBCat" => "Klikk for å velja denne under kategori",
    "tipSelMCat" => "Vel ein hovudkategori",
    "enterCaptcha" => "Skriv teksten i biletet i feltet nedanfor:",
    "invalidCaptcha" => "Teksten du skreiv i feltet er ugyldig.",
    "mostpop" => "Mest populære søk",
    "query" => "Søk",
    "count" => "Teljar",
    "results" => "Resultat",
    "lastquery" => "Siste førespurnad",
    "suggest" => "Viss du ynskjer ei ny nettside på indeksen vår, trykk her",
    "seconds" => "sekund",
    "SubForm" => "Føreslå ei ny nettside - innsendingsskjema",
    "SubmitHeadline" => "Du kan bruka dette skjemaet til å føreslå ein ny Url som søkjemotoren vår bør indeksera.",
    "AllFields" => "Alle felt er påkravde",
    "submit"  => "Send dette no",
    "BackToSubForm" => "Attende til innsendingsskjemaet",
    "InvTitle" => "Feil tittel",
    "InvDesc" => "Feil omtale",
    "LinkSearch" => "Lenkjesøk etter alle sidene under eit domene.",
    "mulChoice" =>"Fleire val. Vel eitt domene:",
    "noSiteMatch" => "Lenkjesøket \"%query\" gav ikkje noko resultat",
    "noLinks"  => "Til no er ingen lenkjer indekserte for denne URL",
    "DisplayingLinks" => "Viser sider",
    "notitle"  => "Det finst ingen metatittel for denne nettstaden",
    "nodes"   => "Det finst ingen metaomtale for denne nettstaden",
    "MainURL"  => "Hovud URL",
    "Resfor"  => "Resultat for",
    "from"   => "frå",
    "First"   => "Fyrste",
    "Last"   => "Siste",
    "tolSearch" => "Romsleg søk",
    "Java1"   => "Åtvaring: Nettlesaren din støttar ikkje JavaScript.",
    "Java2"   => "Du vil ikkje få alle funksjonane i Sphider-plus.",
    "noSites"  => "Der er ikkje nokon nettstad knytt til kategori",
    "ResultOrder" => "Rekkjefylgje for opplisting av resultata:",
    "order1" => "Etter relevans (vekt/treff)",
    "order2" => "Hovud-domene fyrst, deretter lenkjer",
    "order3" => "URL-namn fyrst, deretter relevans",
    "order4" => "Vis berre 2 øvste per URL",
    "order5" => "Mest søkte lenkjer fyrst",
    "order6" => "Etter indeksert dato og tid",
    "order7" => "Etter treff i heile teksten ",
    "mark" => "Merk søkjeord med:&nbsp;&nbsp;",
    "markbold" => "feit tekst",
    "markred" => "raud bokstav",
    "markyellow" => "gult felt",
    "markgreen" => "grønt felt",
    "markblue" => "blått felt",
    "queryhits" => "Treff i fulltekst: ",
    "showWarning" => "Søkjestrengen vart ikkje funnen i tekst.",
    "foundImages" => "Bilete funne her:",
    "foundAudio" => "Lydopptak funne her:",
    "foundVideo" => "Videoar funne her:",
    "foundText" => "Funnen tekst",
    "openPicture" => "Opna dette biletet i original storleik",
    "openMedia" => "Opna denne fila med førevalt avspelingsprogram",
    "mediaTitel" => "Medietittel",
    "allText" => "Vis fullstendig tekst funnen på denne sida",
    "allImages" => "Vis alle bileta funne på denne sida",
    "allAudio" => "Vis alle lydopptak funne på denne sida",
    "allVideo" => "Vis alle videoar funne på denne sida",
    "allMedia" => "Vis alle media funne på denne sida",
    "title" => "Tittel:",
    "normSearch" => "Attende til vanleg søk",
    "MediaHeader" => "Viser resultat",
    "text" => "Tekst",
    "media" => "Media",
    "details" => "Detaljar",
    "mType" => "Mediatype",
    "resNum" => "Resultat nr.",
    "size" => "Storleik",
    "foundAt" => "Funne på",
    "mediaOnly" => "&nbsp;Søk berre media",
    "noMediaMatch" => "Mediasøkjet \"%query\" fann ikkje noko dokument",
    "playTime" => "Speletid",
    "showEXIF" => "Mediainformasjon",
    "minutes" => "minutt",
    "noEXIF" => "Ingen ID3-/EXIF informasjon.",
    "for" => "for",
    "closewin" => "Steng dette vindauget",
    "more" => "meir",
    "still" => "Enno",
    "charLeft" => "teikn att",
    "down" => "Ned",
    "top" => "Opp",
    "MoreCatRes" => "Fleire resultat av kategori:",
    "MoreSubCatRes" => "Fleire resultat av underkategori:",
    "LastIndexed" => "Sist indeksert:",
    "MoreDomRes" => "Fleire resultat frå",
    "sort" => "Metode for å sortera resultata ",
    "t_search" => "Søk etter tekst",
    "m_search" => "Søk etter media",
      "Database" => "Database",
      "db_prefix" => "with table prefix",
      "contains" => "contains",
      "sites" => "sites",
      "cats" => "categories",
      "links" => "links",
      "keywords" => "keywords"

  );
?>
Return current item: Sphider Plus