Location: PHPKode > projects > Sphider Plus > sphider-plus_v.2.9/languages/nl-language.php
<?php
  // Woorden die beginnen met '%' worden automatities vervangen door het script. Deze woorden niet vertalen
  $sph_messages = Array (
    "Categories" => "Categorie&euml;n",
    "CATEGORIES" => "CATEGORIEEN",
    "Untitled" => "Zobder titel",
    "Powered by" => "Powered by",
    "Previous" => "Vorige",
    "Next" => "Volgende",
    "Result page" => "Resultaten pagina",
    "Only in category" => "Alleen in categorie",
    "Search" => "Zoek",
    "All sites" => "Alle websites",
    "Web pages" => "Web pagina's",
    "noMatch" => "Geen resultaten gevonden.",
    "ignoredWords" => "De volgende woorden zijn overgeslagen (te kort of te algemeen): %ignored_words",
    "resultsFor" => "Resultaten voor:",
    "Results" => "Toon resultaten %from - %to van %all %matchword (%secs seconden)", //
    "match" => "pagina",   //
    "matches" => "pagina's", //
    "andSearch" => "Zoek alle woorden",
    "orSearch" => "Zoek &eacute;&eacute;n van de woorden",
    "phraseSearch" => "Zoek de hele uitdrukking",
    "show" => "Toon ",
    "resultsPerPage" => "resultaten per pagina",
    "DidYouMean" => "Bedoelde je misschien",
    "catsearch" => "Deze resultaten zijn gevonden in de categorie:",
    "catselect" => "Voordat je zoekt in een categorie moet je een categorie selecteren.<br />Momenteel zullen de resultaten in alle websites gezocht worden.",
    "New_window" => "Bezoek de site in een nieuw venster.",
    "New_url" => "URL van de nieuwe site:",
    "Title" => "Titel (max. 100 tekens)",
    "Description" => "Beschrijving (max. 250 tekens)",
    "Category" => "Kies een categorie:",
    "Account" => "Je e-mail adres:",
    "tipSelCat" => "Kies categori&euml;en",
    "tipHome" => "Link: terug naar homepage",
    "ResultHd" => "Zoek Resultaten",
    "Home" => "Home",
    "tip2Top" => "Terug naar boven",
    "Top" => "Boven",
    "tipBackCat" => "Ga terug naar de index van de categori&euml;en",
    "Back" => "Terug naar",
    "tipSelCat" => "Klik om deze categorie te selecteren",
    "tipSelBCat" => "Klik om deze subcategorie te selecteren",
    "tipSelMCat" => "Selecteer als hoofdcategorie",
    "enterCaptcha" => "Schrijf de tekst van het plaatje in het volgende vakje:",
    "invalidCaptcha" => "De tekst van het plaatje is niet korrekt.",
    "mostpop" => "Populairste zoekopdrachten",
    "query" => "Zoekopdracht",
    "count" => "Aantal",
    "results" => "Resultaten",
    "lastquery" => "Laatste keer",
    "suggest" => "Als je een nieuwe site om te indexen wilt suggereren, hier aangeven",
    "seconds" => "secondes",
    "SubForm" => "Suggereer een nieuwe site - Aanmeldformulier",
    "SubmitHeadline" => "Je kunt dit formulier gebruiken om een nieuwe site te suggereren die door onze zoekmachine ge&iuml;ndexeerd moet worden.",
    "AllFields" => "Alle vakjes zijn verplicht",
    "submit"  => "Nu verzenden",
    "BackToSubForm" => "Terug naar het aanmeldformulier",
    "InvTitle" => "Ongeldige titel",
    "InvDesc" => "Ongeldige beschrijving",
    "LinkSearch" => "Alle links van een domein indexeren.",
    "mulChoice" =>"Multiple choice. Selecteer een domein:",
    "noSiteMatch" => "De link zoekopdracht \"%query\" geeft geen resulaten",
    "noLinks"  => "Tot nu toe zijn er geen links geindexeerd voor deze URL",
    "DisplayingLinks" => "Toont pagina's",
    "notitle"  => "Geen meta titel beschikbaar voor deze site",
    "nodes"   => "Geen meta beschrijving beschikbaar voor deze site",
    "MainURL"  => "Hoofd URL",
    "Resfor"  => "Resultaten voor",
    "from"   => "van",
    "First"   => "Eerste",
    "Last"   => "Laatste",
    "tolSearch" => "Tolerante zoekopdracht" ,
    "Java1"   => "Attentie: Uw browser ondersteunt JavaScript niet.",
    "Java2"   => "Je kunt geen gebruik maken van alle functies van Sphider-plus.",
    "noSites"  => "Er is geen site gekoppeld aan categorie",
    "ResultOrder" => "Volgorde voor resultatenoverzicht:",
    "order1" => "Relevantie (gewicht / hits)",
    "order2" => "Hoofd URLs (domains) boven",
    "order3" => "URL en gewicht",
    "order4" => "Aleen top 2 per URL",
    "order5" => "Populairste links bovenaan",
    "mark" => "Markeer gevonden zoekopdracht in:&nbsp;&nbsp;",
    "markbold" => "vette tekst",
    "markred" => "roode tekst",
    "markyellow" => "geel",
    "markgreen" => "groen",
    "markblue" => "blauw",
    "queryhits" => "Hits in volledige tekst: ",
    "showWarning" => "De zoekopdracht werd niet gevonden als deel van de tekst.",
    "foundImages" => "Gevonden afbeeldingen:",
    "foundAudio" => "Gevonden audio streams:",
    "foundVideo" => "Gevondnen videos:",
    "foundText" => "Gevonden tekst",
    "openPicture" => "Open afbeelding in originele grootte",
    "openMedia" => "Open media met afspeler",
    "mediaTitel" => "Media titel",
    "allText" => "Toon volledige op deze pagina gevonden tekst",
    "allImages" => "Toon alle op deze pagina gevonden afbeeldingen",
    "allAudio" => "Toon alle op deze pagina gevonden audio streaks",
    "allVideo" => "Toon alle op deze pagina gevonden video's",
    "allMedia" => "Toon alle op deze pagina gevonden media",
    "title" => "Titel:",
    "normSearch" => "Terug naar standaard zoeken",
    "MediaHeader" => "Tonen van resultaten",
    "text" => "Tekstt",
    "media" => "Media",
    "details" => "Details",
    "mType" => "Media type",
    "resNum" => "Resultaat no.",
    "size" => "Afmeting",
    "foundAt" => "Gevonden op",
    "mediaOnly" => "&nbsp;Zoek alleen naar media",
    "noMediaMatch" => "Zoeken naar media \"%query\" gaf geen resultaat",
    "playTime" => "Afspeel tijd",
    "showEXIF" => "Media informatie",
    "minutes" => "minuten",
    "noEXIF" => "No ID3 / EXIF info gevonden voor deze media.",
    "for" => "voor",
    "closewin" => "Sluit dit venster",
    "more" => "meer",
    "still" => "Still",
    "charLeft" => "karakters over",
    "down" => "Omlaag",
    "top" => "Top",
    "MoreCatRes" => "Meer resultaten in deze categorie:",
    "MoreSubCatRes" => "Meer resultaten in deze subcategorie:",
      "order6" => "By indexdate and time",
      "LastIndexed" => "Last indexed:",
      "order7" => "By count of hits in full text ",
      "MoreDomRes" => "More results from",
      "sort" => "Method of result sorting ",
      "t_search" => "Search for text",
      "m_search" => "Search for media" ,
      "Database" => "Database",
      "db_prefix" => "with table prefix",
      "contains" => "contains",
      "sites" => "sites",
      "cats" => "categories",
      "links" => "links",
      "keywords" => "keywords" 
        
  );
?>
Return current item: Sphider Plus