Location: PHPKode > projects > Sphider Plus > sphider-plus_v.2.9/languages/cz-language.php
<?php
  // Strings starting with '%' will be automatically replaced by script. Do not translate these
  //
  // ----------------------------------------
  // utf-8 charset
  // Translation of cz-language.php by:
  // Marek Èapla <marek.capla(at)centrum(dot)cz>
  // Updated by Peter Krupa
  // ----------------------------------------

  $sph_messages = Array (
   "Categories" => "Kategórie",
   "CATEGORIES" => "KATEGÓRIE",
   "Untitled" => "Nepojmenovaný dokument",
   "Powered by" => "Používá",
   "Previous" => "Vzad",
   "Next" => "Vpřed",
   "Result page" => "Stránka výsledků",
   "Only in category" => "Jenom v kategórii",
   "Search" => "Hledej",
   "All sites" => "Všechny stránky",
   "Web pages" => "Webové stránky",
   "noMatch" => "Nebol nájdený žáden dokument vyhovujíci výrazu &bdquo;%query&rdquo;",
   "ignoredWords" => "Nasledujíci slová byli ignorována (příliš krátka alebo všeobecná): %ignored_words",
   "resultsFor" => "Výsledky pro:",
   "Results" => "Zobrazují se výsledky %from &ndash; %to z %all %matchword (%secs sekundy) ", //matchword will be replaced by match or matches (from this file), depending on the number of results.
   "match" => "výsledku",
   "matches" => "výsledků",
   "andSearch" => "AND vyhledávaní",
   "orSearch" => "OR vyhledávaní",
   "phraseSearch" => "Vyhledávaní frázy",
   "show" => "Zobraz ",
   "resultsPerPage" => "výsledků na stránku",
   "DidYouMean" => "Myslíte?",
   "showWarning" => "Hledaný řetězec nebyl nájdený jako súčast textu.",
   "catsearch" => "Aktuálni výsledky jsou získány z kategórie:",
   "catselect" => "Před hledánim v kategóriach, prosím vyberte kategóriu.<br />Momentálne jsou výsledky získané ze všech stránek.",
   "New_window" => "Otevři stránku v novém okně.",
   "New_url" => "URL adresa nové stránky:",
   "Title" => "Název (max. 100 znaků)",
   "Description" => "Popis (max. 250 znaků)",
   "Category" => "Vyberte kategórii:",
   "Account" => "Vaše e-mailová adresa:",
   "tipSelCat" => "Vyberte kategórie",
   "tipHome" => "Odkaz: Spět na domovsků stránku",
   "ResultHd" => "výsledky hledáni",
   "Home" => "Domů",
   "tip2Top" => "Jeď na vrch stránky",
   "Top" => "HNahoru",
   "tipBackCat" => "Spět na kategórie",
   "Back" => "Spět na",
   "tipSelCat" => "Vyberte pro vybráni této kategórie",
   "tipSelBCat" => "Klikněte pro vybrání této pod-kategórie",
   "tipSelMCat" => "Vyberte jako hlavní kategórii",
   "enterCaptcha" => "Vložte text z obrázku do pole:",
   "invalidCaptcha" => "Ověřovací kód byl nesprávny.",
   "mostpop" => "Nejpopulárnejší výsledky",
   "query" => "Query",
   "count" => "Count",
   "results" => "Výsledky",
   "lastquery" => "Last queried",
   "suggest" => "Ak chcete navrhnout novou stránku na zaznamenání, prosím vstúpte tu.",
   "seconds" => "sekúnd",
   "SubForm" => "Suggest a new Site - Submission Form",
   "SubmitHeadline" => "Můžete použit tenhle formulář na navrhnutí URL adresy na zaznamenání v našem vyhledávači. ",
   "AllFields" => "Všechny polia sou požadovány",
   "submit"  => "submit this now",
   "BackToSubForm" => "Back to Submission Form",
   "InvTitle" => "Neplatný název",
   "InvDesc" => "Neplatný popis",
   "LinkSearch" => "Hledání odkazů všech stránek domény.",
   "mulChoice" =>"Několik voleb. Prosím zvolte jednu doménu:",
   "noSiteMatch" => "Hledaný odkaz \"%query\" se nezhoduje s žádným výsledkem",
   "noLinks"  => "Až do teď, neboli žádne odkazy zaznamenané pro tuhle URL adresu",
   "DisplayingLinks" => "Zobrazuji stránky",
   "notitle"  => "Žáden meta název není dostupný pro tuhle stránku",
   "nodes"   => "Žáden meta popis není dostupný pro tuhle stránku",
   "MainURL"  => "Hlavní URL",
   "Resfor"  => "Výsledky pro",
   "from"   => "z",
   "First"   => "Prví",
   "Last"   => "Posledná",
   "tolSearch" => "Znášenliví vyhedávaní",
   "Java1"   => "Upozornení: Váš prohlízeč nepodporuje Java skript.",
   "Java2"   => "Nedosáhnete plní funkčnost .",
   "noSites"  => "Žádna stránka není spojená s touhle kategórii",
   "ResultOrder" => "Určené poradí pro stránky z výsledkami:",
   "order1" => "Podle vhodnosti (váhy)",
   "order2" => "Hlavní URL adresy (domény) na vrchu",
   "order3" => "Podle názvu URL adres a váhy",
   "order4" => "Jenom najlepší 2 na URL adresu",
   "order5" => "Nejpopulárnejší odkazy na vrchu",
   "order6" => "Podle dátumu a času záznamu",
   "order7" => "Podle počtu zobrazení ",
   "mark" => "Zvýrazni nájdené kľíčové slová:&nbsp;&nbsp;",
   "markbold" => "Výrazný text",
   "markyellow" => "Zvýrazni žlutou",
   "markgreen" => "Zvýrazni červenou",
   "markblue" => "Zvýrazni modrou",
   "queryhits" => "Počet zobrazení: ",
   "foundImages" => "Nájdené obrázky:",
   "foundAudio" => "Nájdené zvukové stopy:",
   "foundVideo" => "Nájdené videá:",
   "foundText" => "Nájdený text",
   "openPicture" => "Otvor tento obrázok v pôvodnej veľkosti",
   "openMedia" => "Otevři tohle médium v přehravači",
   "mediaTitel" => "Název média",
   "allText" => "Zobrazí celý text téhle stránky",
   "allImages" => "Zobraz všechny obrázky na téhle stránce",
   "allAudio" => "Zobraz všechny hudobné súbory na téhle stránce",
   "allVideo" => "Zobraz všechny videá na téhle stránce",
   "allMedia" => "Zobraz všechny médiá na téhle stránce",
   "title" => "Název:",
   "normSearch" => "Spět na standardni vyhledávanií" ,
   "MediaHeader" => "Zobrazené výsledky",
   "text" => "Text",
   "media" => "Média",
   "details" => "Detaily",
   "mType" => "Typ média",
   "resNum" => "Výsledek č.",
   "size" => "Velikost",
   "foundAt" => "Nájdené v",
   "mediaOnly" => "&nbsp;Hledej jenom média",
   "noMediaMatch" => "Hledané médium \"%query\" se nezhoduje se žádným dokumentem",
   "playTime" => "Hrací čas",
   "showEXIF" => "Informácie o médiu",
   "minutes" => "minút",
   "noEXIF" => "Žádne ID3 / EXIF informace nebyli nalezené pro tohle médium.",
   "for" => "pro",
   "closewin" => "Zavřít tohle okno",
   "more" => "víc",
   "still" => "stále",
   "charLeft" => "zostávajícich znaků",
   "down" => "Dole",
   "top" => "Nahoru",
   "MoreCatRes" => "Víc výsledků kategórie:",
   "MoreSubCatRes" => "Víc výsledků pod-kategórie:",
   "LastIndexed" => "Naposledy zaznamenány:",
   "MoreDomRes" => "Víc výsledků z",
   "sort" => "Spůsob třídení výsledků ",
      "t_search" => "Search for text",
      "m_search" => "Search for media",
      "Database" => "Database",
      "db_prefix" => "with table prefix",
      "contains" => "contains",
      "sites" => "sites",
      "cats" => "categories",
      "links" => "links",
      "keywords" => "keywords"

  );
?>
Return current item: Sphider Plus