Location: PHPKode > projects > Sphider Plus > sphider-plus_v.2.9/include/stemming/fi_stem.php
<?php

/* o------------------------------------------------------------------------------o
 *
 * Finnish stemmer to remove inflectional suffixes
 *
 * PHP5 implementation and adapted for Sphider-plus application
 *  by Rolf Kellner [Tec] Feb. 2010
 *
 * o------------------------------------------------------------------------------o */


class fi_stemmer{

	function is_vowel($c) {
		return ($c == 'a' || $c == 'ä' || $c == 'å' || $c == 'e' || $c == 'i' || $c == 'o' || $c == 'ö' || $c == 'u' || $c == 'y' );
	}

	function removeFinnishAccent($word){
		$word = str_replace(array('ä', 'å', 'ö'), array('a', 'a', 'o'), $word);
		return $word;
	}

	public function stem($word) {
		if (strlen($word) > 2) {
			$word = self::removeFinnishAccent($word);
			$word = self::fi_stemmer_step1($word);
			$word = self::fi_stemmer_step2($word);
			$word = self::fi_stemmer_step3($word);
			$word = self::norm_finnish($word);
			$word = self::norm2_finnish($word);
		}
		return $word;
	}

	function norm_finnish($word){
		if (strlen($word) >= 4) {  /* -hde -> -ksi */
			$word = preg_replace('/(hde)$/', 'ksi', $word);
		}

		if (strlen($word) >= 3) {  /* -ei -> - */
			$word = preg_replace('/(ei|at|in|en)$/', '', $word);
			return $word;
		}

		if (strlen($word) >= 2) {  /* plural  -t OR -(aeiouy)i */
			if (preg_match('/(t|s|j|e|a|ä|å|ö)$/', $word)) {
				$word = preg_replace('/(t|s|j|e|a|ä|å|ö)$/', '', $word);
			}
			else {
				$word = preg_replace('/(ai|ei|ii|oi|ui|yi)$/', '', $word);
			}
		}
		return $word;
	}

	function norm2_finnish($word){
		if (strlen($word) >= 7) {  /* -e, -o, -u */
			$word = preg_replace('/(e|o|u)$/', '', $word);
		}
		if (strlen($word) >= 3) {  /* plural  -i */
			$word = preg_replace('/(i)$/', '', $word);
			$word = self::removeDoubleKPT($word);
		}
		return $word;
	}

	function removeDoubleKPT($word){
		if (strlen($word) > 3) { /* remove double kk pp tt */
			$word = str_replace("kk", "k", $word);
			$word = str_replace("tt", "t", $word);
		}
		return $word;
	}

	function fi_stemmer_step1($word){

		if (strlen($word) >= 7) {  /*  -kin -ko */
			$word1 = preg_replace('/(kin|ko)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;
		}

		if (strlen($word) >= 10) {
			/*  -dellinen for adjective &&  -dellisuus for adverb */
			$word = preg_replace('/(dellinen|dellisuus)$/', '', $word);
		}
		return $word;
	}

	function fi_stemmer_step2($word){
		if (strlen($word) >= 4) {
			$word = preg_replace('/(lla|tse|sti|ni)$/', '', $word);
			$word = preg_replace('/(aa)$/', 'a', $word);
		}
		return $word;
	}

	function fi_stemmer_step3($word){
		if (strlen($word) >= 7) {/* genetive -nnen -s && essive -ntena -s  &&  -tten -s  && genitive plural  -eiden -s */
			$word1 = preg_replace('/(nnen|ntena|tten|eiden|ssaan)$/', 's', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;
		}

		if (strlen($word) >= 5) {
			/* komitatiivi plural  -neen && illatiivi  -siin, etc. && illatiivi  -seen, etc. */
			$word1 = preg_replace('/(neen|niin|siin|seen)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;

			/* illatiivi  -hVn, V=vowel */
			$word1 = preg_replace('/(han|hän|hån|hen|hin|hon|hön|hun|hyn)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;

			/* genitive plural  -teen, */
			$word1 = preg_replace('/(teen)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;

			/* genitive plural  -den && -ksen -s */
			$word1 = preg_replace('/(den|ksen)$/', 's', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;

			/* and so on */
			$word1 = preg_replace('/(inen|ssa|sta|staan|taan|eita|lla|lta|tta|ksi|lle)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;
			// Sphider-plus likes accents
			$word1 = preg_replace('/(impi|impa|impä|immi|imma|immä|eja|ejä)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;
			$word1 = preg_replace('/(mme|nsä|stään|iä|än|älleen|ä|äni|änsä|itä|tä|inä|issä|älle|ällä)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;
			$word1 = preg_replace('/(änä|ässä|ästä|ästään|ät|ää|ään|eellä|eeltä|eenä|eessä|eestä|eissä)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;
		}

		if (strlen($word) >= 4) {
			return (preg_replace('/(na|ne|nein)$/', '', $word));
		}

		if (strlen($word) >= 3) {
			/* partitiivi  -(t,j)a */
			$word1 = preg_replace('/(ta|ja)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;

			/* illatiivi  -an, -en, -on, -in, -un, -yn, etc. */
			$word1 = preg_replace('/(an|än|ån|en|on|ön|in|un|yn)$/', '', $word);
			if ($word1 != $word) return $word1;

			/* genetiivi or instruktiivi  -n */
			$word = preg_replace('/(n)$/', '', $word);
		}
		return $word;
	}

}

?>
Return current item: Sphider Plus