Location: PHPKode > projects > Sphider Plus > sphider-plus_v.2.9/include/common/common_se.txt
alla
allt
än
är
Ã¥t
att
av
blev
bli
blir
blivit
då
där
de
dem
den
denna
deras
dess
dessa
det
detta
dig
din
dina
ditt
du
efter
ej
eller
en
er
era
ert
ett
för
från
ha
hade
han
hans
har
här
henne
hennes
hon
honom
hur
i
icke
ingen
inom
inte
jag
ju
kan
kunde
man
med
mellan
men
mig
min
mina
mitt
mot
mycket
någon
något
några
när
ni
nu
och
om
oss
över
på
så
sådan
sådana
sådant
samma
sedan
sig
sin
sina
sitta
själv
skulle
som
till
under
upp
ut
utan
vad
var
vår
vara
våra
varför
varit
varje
vars
vart
vårt
vem
vi
vid
vilka
vilkas
vilken
vilket
Return current item: Sphider Plus