Location: PHPKode > projects > SOS Webpages > includes/languages/admin_nederlands.php
<?php
// +----------------------------------------------------------------------+
// SOS Webpages is an easy-to-manage website management system
// Copyright (C) 2007 - 2010 HandsomeWeb
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
// Contact the author of this software at http://www.handsomeweb.com.
// +----------------------------------------------------------------------+

/*	This is the Dutch language translation page for admin pages.
		The language constants are organized by their corresponding file.

		If you are using this as a guide to produce a language file, please
		note that SOS Webpages is coded using UTF-8 character set.

		Some of the text contains HTML and/or javascript. Please leave the
		HTML and javascript as it is written.

		Below is a list of the files translated:

 0. used on several pages
 1. admin/login.php
 2. admin_cookietest.php
 3. admin_password_reset.php, admin/admin_password_reset2.php,
   admin/admin_password_reset3.php, admin/admin_password_reset4.php
 4. admin/adminmenu.php
 5. admin/index.php
 6. admin_site_info.php
 7. admin_site_look.php
 8. admin_site_look_template.php
 9. admin_template_test.php
 10. admin_site_look_logo.php, admin_site_look_banner.php
 11. admin_site_menu.php
 12. admin_page_add.php
 13. admin_page_delete.php
 14. admin_view_images.php
 15. admin_replace_image.php and admin_replace_image2.php
 16. admin_help.php
 17. admin_paragraph_edit.php
 18. admin_page_delete.php
 19. admin_eventcal.php
 20. admin_forms.php
 21. admin_photo.php
 22. admin_outlink.php
 23. admin_edit_page_description.php
*/

define("SEND_POSTCARD", "Als SOS Webpages u bevalt, stuur mij dan een kaartje.");

/*
------------------------------------------------------------------------
 0. Used on Several Pages
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("IMAGE_IN_USE", "Afbeelding in gebruik");
define ("DELETE_THIS_IMAGE", "Verwijder deze afbeelding");

/*
------------------------------------------------------------------------
 1. admin/login.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define("PASSWORD_REQUIRED", "Wachtwoord Verplicht");
define("LOGIN", "Inloggen");
define("USER_PASS_NOT_FOUND", "De combinatie van Gebruikersnaam/Wachtwoord is niet gevonden.");
define("LOGIN_NEW", "Inloggen met uw nieuwe inloggegevens.");
define("MUST_LOGIN", "U dient in te loggen om de gevraagde pagina te zien.");
define("USERNAME", "Gebruikersnaam");
define("LETTERS_NUMBERS_ONLY", "alleen cijfers en letters");
define("PASSWORD", "Wachtwoord");
define("CASE_SENSITIVE", "Hoofdlettergevoelig");
define("BACK_TO_HOME", "Terug naar de Homepage");
define("POWERED_BY_SOS", "Powered by");
define("LOGIN_TROUBLE", "Inlogproblemen?");
define("LOGIN", "Inloggen");
define("COOKIES_REQUIRED", "Uw browser dient Sessie-cookies te accepteren om in te kunnen loggen.");
define("FORGOT_USERNAME_PASSWORD", "Gebruikersnaam/Wachtwoord vergeten");
define("COOKIE_CHECK", "Controleer of uw webbrowser cookies accepteert.");
/*
------------------------------------------------------------------------
 2. admin_cookietest.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define("HAVE_NO_COOKIES", "Uw webbrowser accepteert geen cookies. U dient het accepteren van cookies in te stellen in uw browser om in te kunnen loggen.");
define("HAVE_COOKIES", "Uw webbrowser accepteert cookies. Keer terug naar <a href='login.php'>Inloggen</a>.");
define("COOKIE_CHECK_PAGE", "Webbrowser Cookie Controlepagina");
/*
------------------------------------------------------------------------
 3. admin_password_reset.php, admin/admin_password_reset2.php,
   admin/admin_password_reset3.php, admin/admin_password_reset4.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define("PASSWORD_RESET", "Wachtwoord opnieuw instellen");
define("MUST_PROVIDE_EMAIL", "U dient het EMAILADRES van de websitebeheerder in te vullen. Uw Gebruikersnaam en een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen worden u toegezonden.");
define("EMAIL_LABEL", "Email");
define("RESET_PASSWORD", "Wachtwoord opnieuw instellen");
define("RETURN_TO_LOGIN_PAGE", "Keer terug naar Inloggen");
define("CLICKING_THE_LINK", "Door te klikken op de onderstaande link wordt een bericht naar het emailadres verzonden met hierin een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen:");
define("SEND_RESET_LINK", "Verzend link");
define("NO_EMAIL_MATCH", "Het emailadres dat u ingeeft komt niet overeen met die in de database.");
define("TRY_AGAIN", "Opnieuw proberen.");
define("DATABASE_DIRECTLY", "Als het niet mogelijk is om het wachtwoord hier opnieuw in te stellen, dan dient deze direct in de database te wijzigen.");
define("VISIT_FORUM", "Bezoek het SOS Webpages Forum.");
define("PASSWORD_RESET", "Wachtwoord opnieuw instellen");
define("USERNAME_IS", "Uw gebruikersnaam is");
define("PASSWORD_WILL_BE", "Uw nieuwe wachtwoord wordt");
define("NOTICE_AND_LINK", "U dient binnen 24 uur op de volgende link te klikken of deze knippen en plakken in de adresbalk van uw browser. Hier is de link om het wachtwoord opnieuw in te stellen");
define("LOGIN_WITH_NEW_AND_CHANGE", "Gebruik het nieuwe wachtwoord om in te loggen. Het wordt STERK aangeraden om uw wachtwoord te wijzigen in iets dat u kunt onthouden.");
define("EMAIL_LINK_SENT", "Een email met een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen werd verzonden naar");
define("IF_EMAIL_MISSED", "Als u het niet ontvangt, controleer dan de spam/bulk folders in uw emailprogramma. Gebruik het nieuwe wachtwoord om in te loggen. Het wordt STERK aangeraden om uw wachtwoord te wijzigen in iets dat u kunt onthouden.");
define("IS_BROWSER_BLOCKING_COOKIES", "Er lijkt een probleem te zijn. Misschien blokkeert uw webbrowser cookies.");
define("CHECK_IF_COOKIES_ACCEPTED", "Controleer of uw webbrowser cookies accepteert.");
define("FAILURE", "Mislukt");
define("INVALID_LINK", "U heeft geklikt op een ongeldige of verouderde link. <a href='login.php'>Keer terug naar het inlogscherm</a>.");
/*
------------------------------------------------------------------------
 4. admin/adminmenu.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define("MENU_MANAGEMENT_HOME", "Hoofdpagina Beheer");
define("MENU_REPORT_BUG", "Rapporteer een Bug");
define("MENU_LOGOUT", "Uitloggen");
define("MENU_BACK_TO_HOME_PAGE", "Terug naar de Homepage (bewerkmodus)");
define("MENU_SITE_INFO", "Website Informatie");
define("MENU_LOOK_OF_MY_SITE", "Uiterlijk van mijn Website");
define("MENU_MY_SITE_MENU", "Mijn Website Menu");
define("MENU_ADD_A_PAGE", "Pagina Toevoegen");
define("MENU_DELETE_A_PAGE", "Pagina Verwijderen");
define("MENU_WEBSITE_IMAGES", "Website Afbeeldingen");
define("MENU_HELP", "Help");
/*
------------------------------------------------------------------------
 5. admin/index.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define("ADMIN_HOME", "Beheerpagina's");
// Support box is full of links and javascript, but it is important for some language structrues to change these.
// Links can be changed if you created a pdf in the language folder
define("SUPPORT_BOX","
   <h1>Ondersteuning</h1>
   <p>

			Om antwoorden vinden op uw vragen, of stel ze op ons

			<a onclick='window.open(\"http://soswebpages.com/board/\");return false;' href=\"http://soswebpages.com/board/\">

			Support Forum.

			</a>

   Om vragen te kunnen stellen (posten) op het forum dient u een account aan te maken.

			</p>
   <p style='text-align:center;margin:0px;margin-top:10px;padding:0'><img src='images/sosline.png' alt='SOS Webpages' /></p>

   <h1>Beginners!</h1>

   <p>

			Bent u hier voor het eerst, dan raden wij u aan om eens te kijken naar de

			<a onclick='window.open(\"soswebpages_nederlands.pdf\");return false;' href=\"soswebpages_nederlands.pdf\">

			SOS Webpages Startersgids

			</a>.</p>
   ");
define("WARNING_PASSWORD", "WAAARSCHUWING: U heeft uw wachtwoord nog niet gewijzigd. Wijzig deze om te voorkomen dat uw website wordt gehackt.");
define("WARNING_INSTALL", "WAARSCHUWING: U heeft het bestand 'install.php' nog niet verwijderd uit de root directory. Verwijder deze om te voorkomen dat uw website wordt gehackt.");
define("WARNING_UPDATE", "WAARSCHUWING: U heeft het bestand 'update.php' nog niet verwijderd uit de root directory. Verwijder deze om te voorkomen dat uw website wordt gehackt.");
define("WELCOME_PARAGRAPH", "Met behulp van het bovenstaande menu kunt u uw website wijzigen. Hieronder wordt het resultaat van iedere functie omschreven.
  U kunt ook pagina's wijzigen in de \"bewerkmodus\".<br />
	<a onclick='window.open(\"soswebpages_nederlands.pdf\");return false;' href=\"soswebpages_nederlands.pdf\">Bekijk de SOS Webpages Startersgids.</a>");
define("BUTTON_ONE", "Bekijk de website in bewerkmodus. Wijzig inhoud, Lange omschrijving, Afbeeldingen en Meta-data.");
define("BUTTON_TWO", "Wijzig website naam, Slogan, Motto, Lange omschrijving. Wijzig Wachtwoord, Gebruikersnaam en Email. Wijzig de Taal.");
define("BUTTON_THREE", "Wijzig Menu Titels. Wijzig volgorde Menu.");
define("BUTTON_FOUR", "Voeg een nieuwe pagina toe en kies uit: Content, Contactformulier, Foto Galerie, Download pagina, Agenda, Links naar externe pagina's en mogelijk meer...");
define("BUTTON_FIVE", "Verwijder een pagina van de website.");
define("BUTTON_SIX", "Beheer uw afbeeldingencollectie.");
define("BUTTON_SEVEN", "Wijzig het template van de Website. Wijzig het Logo. Wijzig de Banner.");
define("BUTTON_EIGHT", "De SOS Webpages Startersgids<br />
	Het SOS Webpages Forum <br />
	Fouten Melden and Aanvullende Functionaliteit Aanvragen");
/*
------------------------------------------------------------------------
 6. admin_site_info.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("INFO_ABOUT_WEBSITE", "De algemene informatie van uw website wordt hier onderhouden. Deze informatie wordt, afhankelijk van de gekozen template, getoond op al uw webpagina's.");
define ("WHAT_THIS", "Wat is dit?");
define ("THE_SITE_NAME", "De naam van uw website, bedrijf, of organisatie.");
define ("THE_SITE_TAGLINE", "Een slogan, motto of tekst die de essentie van uw website omvat. In sommige templates wordt dit op alle pagina's van uw website getoond.");
define ("THE_SITE_LONG_DESCRIPTION", "Een overzicht of belangrijk statement dat wordt getoond op uw website. In sommige templates wordt dit op alle pagina's van uw website getoond.");
define ("YOUR_CHANGES_SAVED", "Uw wijzigingen zijn opgeslagen.");
define ("UPDATE_SITE_INFO", "Website Informatie bijwerken");
define ("A_SITE_TAGLINE", "Website Slogan/motto");
define ("A_SITE_NAME", "Naam Website");
define ("A_SITE_LONG_DESCRIPTION", "Lange Omschrijving Website");
define ("ADMIN_INFORMATION", "Beheerder Informatie");
define ("IMPORTANT_EMAIL_INFO", "Het is belangrijk om een bestaand emailadres te gebruiken om Contactformulieren te kunnen ontvangen. Scheid meerdere e-mailadressen met een komma. WAARSCHUWING: Als u hier iets wijzigt, zorg dan dat u de gegevens opschrijft, aangezien u hiermee opnieuw dient in te loggen.");
define ("PASSWORDS_NO_MATCH", "Uw nieuwe wachtwoorden zijn niet identiek.");
define ("CURRENT_PASSWORD_WRONG", "Uw huidige wachtwoord is niet juist.");
define ("ALPHA_NUMERIC_ONLY", "Uw Gebruikersnaam dient alleen uit cijfers en letters te bestaan. Spaties en andere karakters zijn niet toegestaan.");
define ("BAD_EMAIL_ENTERED", "Uw emailadres lijkt ongeldig. U heeft ingevoerd");
define ("CURRENT_PASSWORD", "Huidige Wachtwoord");
define ("REQUIRED_MAKE_CHANGES", "Verplicht: wijzig gegevens hieronder.");
define ("ASI_USERNAME", "Gebruikersnaam");
define ("ASI_EMAIL", "Email");
define ("ASI_NEW_PASSWORD", "Nieuw Wachtwoord");
define ("ASI_CONFIRM_NEW_PASSWORD", "Herhaal Wachtwoord");
define ("ASI_UPDATE", "Beheerder Informatie bijwerken");
define ("MAKE_STRONG_PASS", "Maak een sterk Wachtwoord");
define ("ASI_STRONG_PASSWORD", "Een sterk Wachtwoord</strong><br /><strong>bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Gebruik geen woorden!");
define ("REQUIRED_TO_LOGIN", "Het is verplicht in te loggen met uw nieuwe wachtwoord.");
define ("LANGUAGE", "Taal");
define ("CHOOSE_LANGUAGE", "Kies hieronder uw taal");
define ("BACKUP", "Reservekopie");
define ("DOWNLOAD_TO_BACKUP", "Downloaden een reservekopie.");
define ("BACKUP_DATABASE", "Downloaden Database");
define ("BACKUP_IMAGES", "Downloaden Afbeeldingen");
define ("BACKUP_PHOTO_GALLERY", "Downloaded Fotogalerie");
define ("BACKUP_FORMS", "Downloaden Formulieren");

/*
------------------------------------------------------------------------
 7. admin_site_look.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("TEMPLATE_CHANGED", "Uw template is gewijzigd. Uw website banner is teruggezet naar de standaard banner afbeelding.");
define ("TEMPLATE_IS_1", "Het uiterlijk van uw website wordt bepaald door de voor uw website gekozen <strong>template</strong>.
  							 U maakt momenteel gebruik van het template genaamd ");
define ("TEMPLATE_IS_2", "Het wijzigen van het template verandert direct het uiterlijk van iedere pagina van uw website zonder dat hierdoor de inhoud van de pagina's wijzigt.");
define ("CHANGE_TEMPLATE", "Wijzig Template");
define ("LOGO", "Website Logo");
define ("YOU_MAY_LOGO", "U kunt een logo uploaden of uw huidige logo vervangen.");
define ("NOTE_TEMPLATE", "OPMERKING: Het is mogelijk dat uw logo in sommige templates niet zichtbaar is.");
define ("CHANGE_SITE_LOGO", "Wijzig Website Logo");
define ("WEBSITE_BANNER_IMAGE", "Website Banner");
define ("BANNER_IMAGE_UPDATED", "Uw Banner afbeelding is gewijzigd.");
define ("IMAGE_AT_TOP", "De afbeelding aan de bovenkant van uw website wordt een \"banner afbeelding\" genoemd (Soms is het een achtergrond afbeelding). U kunt deze afbeelding vervangen.");
define ("BANNER_POSSIBLE", "OPMERKING: Het is mogelijk dat templates geen gebruik maken van een website banner die gewijzigd kan worden.");
define ("CHANGE_BANNER_IMAGE", "Wijzig de Banner Afbeelding");
/*
------------------------------------------------------------------------
 8. admin_site_look_template.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("USING_THE_TEMPLATE", "U gebruikt momenteel de volgende template");
define ("YOU_MAY_REPLACE", "U kunt de huidige template vervangen door te klikken op een template afbeelding hieronder of u kunt <a href='admin_template_test.php'>een template installeren</a>");
define ("THE_SITE_TEMPLATE", "Website Template");
/*
------------------------------------------------------------------------
 9. admin_template_test.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("TEMPLATES_INSTALLATION", "Template Installatie");
define ("UPLOAD_A_FOLDER", "U kunt de template bestanden met behulp van een FTP-programma naar de bestandsmap /templates/ uploaden.");
define ("TO_INSTALL_TEMPLATE", "De nieuwe template wordt het daarna zichtbaar in de onderstaande lijst als 'niet geïnstalleerd'. U kunt deze dan direct installeren.");
define ("TEMPLATE_INSTALLED", "geïnstalleerd.");
define ("TEMPLATE_NOT_INSTALLED", "niet geïnstalleerd");
define ("INSTALL_Q", "Installeren?");
/*
------------------------------------------------------------------------
 10. admin_site_look_logo.php, admin_site_look_banner.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("SITE_LOGO", "Website Logo");
define ("NO_CURRENT_IMAGE", "Geen huidige afbeelding");
define ("REPLACE_YOUR_LOGO", "Vervang uw Logo");
define ("CLICK_AN_IMAGE", "Klik op één van de onderstaande afbeeldingen om het huidige logo te vervangen, of klik op één van de onderstaande opties:");
define ("UPLOAD_NEW_LOGO", "Een nieuwe Logo afbeelding uploaden");
define ("USE_DEFAULT_LOGO", "Gebruik standaard of geen Logo afbeelding");
define ("NOTES_ON_BANNER_IMAGES", "<p><strong>Opmerking over Banner afbeeldingen</strong><br />U krijgt een mooier resultaat als u de banner op maat maakt voordat u deze upload.");
define ("REPLACE_YOUR_BANNER", "Vervang uw Banner afbeelding");
define ("CLICK_IMAGE_TO", "Klik op één van de onderstaande afbeeldingen om de huidige banner te vervangen, of klik op één van de onderstaande opties:");
define ("UPLOAD_NEW_BANNER", "Een nieuwe Banner afbeelding uploaden");
define ("USE_DEFAULT_BANNER", "Gebruik standaard of geen Banner afbeelding");
define ("PLEASE_NOTE_BANNER", "Merk alstublieft op, dat als u het de template wijzigt, de website banner wijzigt naar de standaard banner afbeelding voor de template.");
/*
------------------------------------------------------------------------
 11. admin_site_menu.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("CHANGE_MENU_ORDER", "Wijzig de volgorde van de menu-items hier. Lagere nummers verplaatsen een item naar de top van het menu. Gebruik alleen waarden tussen 0 and 99. Je kunt hier ook de menu titels wijzigen.");
define ("MENU_TITLE", "Menu Titel");
define ("MENU_ORDER", "Menu Volgorde");
define ("MENU_PAGE_TITLE", "Paginatitel");
define ("MENU_PAGE_NEW_WINDOW", "Opent nieuw venster");
define ("MENU_PAGE_HIDE", "Verborgen in het menu");
define ("MENU_PAGE_NO", "Geen");
define ("MENU_PAGE_YES", "Ja");
define ("MENU_PAGE_CHANGE", "Verandering");
define ("MENU_PAGE_HIDDEN", "Verborgen");
define ("MENU_PAGE_NOT_HIDDEN", "Niet verborgen");
define ("UPDATE_PAGE_ORDER_BTN", "Menu bijwerken");
/*
------------------------------------------------------------------------
 12. admin_page_add.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("ADD_BELOW", "Nieuwe pagina toevoegen. Zorg dat u alle verplichte velden invult.");
define ("MENU_TITLE_P", "Menu Titel");
define ("PAGE_TITLE_P", "Pagina Titel");
define ("PAGE_TYPE_P", "Type Pagina");
define ("WHAT_IS_THIS", "Wat is dit?");
define ("APPEARS_ON_MENU_BAR", "Dit verschijnt op de menubalk. Een of twee woorden is de beste optie.");
define ("PAGE_TITLE_LONG", "De pagina titel kan lang zijn. Het wordt niet getoond op de webpagina, maar wel bovenaan het scherm van de webbrowser.");
define ("USE_CONTENT_PAGE", "Gebruik \"Content Pagina\" tenzij u een contact formulier, fotogalerie of een documenten pagina wilt maken.");
define ("TYPE_CONTENT_PAGE", "Content Pagina");
define ("TYPE_CONTACT_FORM", "Contact Formulier");
define ("TYPE_FORMS_AND_DOCUMENTS", "Documenten &amp Formulieren");
define ("TYPE_PHOTO_GALLERY", "Fotogalerie");
define ("TYPE_EVENTS_CALENDAR", "Agenda");
define ("TYPE_EXTERNAL_LINK", "Externe Links");
define ("ADD_PAGE_BTN", "Pagina toevoegen");
/*
------------------------------------------------------------------------
 13. admin_page_delete.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("DELETE_A_PAGE","Verwijder een pagina");
define ("DELETE_INSTRUCT", " Verwijder een pagina door te klikken op \"Verwijder pagina\".");
define ("DEFAULT_PAGE", "Standaard pagina");
define ("DELETE_PAGE", "Verwijder pagina");
define ("VIEW_PAGE", "Pagina bekijken");
define ("NOTE_DEFAULT_DELETE","OPMERKING: U kunt de standaard pagina niet verwijderen.");
/*
------------------------------------------------------------------------
 14. admin_view_images.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("VIEWING_YOUR_IMAGES", "Uw afbeeldingen bekijken");
define ("THE_FOLLOWING_IMAGES", "De volgende afbeeldingen kunnen gebruikt worden op een pagina van uw website. Het bevat GEEN afbeeldingen die u voor een fotogalerie heeft geupload.");
define ("AVI_UPLOAD_IMAGES", "Een nieuwe afbeelding uploaden");
/*
------------------------------------------------------------------------
 15. admin_replace_image.php and admin_replace_image2.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("ARI_UPLOAD_IMAGES", "Een Afbeelding Uploaden");
define ("ARI_USE_FORM_BELOW", "Gebruik het onderstaande formulier om een afbeelding te uploaden vanaf uw computer. Sommige web hosts zal een time out van dit script als uw imago is zeer groot. Als dit het geval is, probeer dan de grootte van uw afbeelding voordat u gaat uploaden.");
define ("ARI_WHAT_USED_FOR", "Waar wordt deze afbeelding voor gebruikt?");
define ("ARI_IMAGE_WILL_BE_REDUCED", "Als uw afbeelding een jpg, gif, or png file is, dan wordt deze verkleind tot de maximum grootte hieronder.");
define ("ARI_BANNER", "Banner");
define ("ARI_LOGO", "Logo");
define ("ARI_CONTENT", "Content Pagina");
define ("ARI_DO_NOT_RESIZE", "Pas de grootte van mijn afbeelding niet aan");
define ("PIXELS_MAX_WIDTH", "Max aantal pixels breedte");
define ("PIXELS_MAX_HEIGHT", "Max aantal pixels hoogte");
define ("DO_NOT_RESIZE_COMMENT", "Gebruik deze optie als u het formaat van uw afbeeldingen zelf heeft aangepast.");
define ("ARI_UPLOAD_FILE", "Bestand Uploaden");
define ("ARI_PLEASE_WAIT", "Wacht a.u.b. terwijl uw foto wordt geupload.");
define ("ARI_UPLOAD_COMPLETE", "Uploaden Voltooid");
define ("ARI_USE_IMAGE_ON_PAGE", "Gebruik afbeelding op de pagina");
define ("ARI_DO_NOT_USE", "Niet gebruiken op pagina");
define ("ARI_USE_AS_LOGO", "Gebruik als Logo");
define ("ARI_DO_NOT_USE_AS_LOGO", "Niet gebruiken als Logo");
define ("ARI_USE_AS_BANNER", "Gebruik als Banner afbeelding");
define ("ARI_DO_NOT_USE_AS_BANNER", "Niet gebruiken als Banner");
define ("ARI_CONTINUE", "Doorgaan");
/*
------------------------------------------------------------------------
 16. admin_help.php
------------------------------------------------------------------------
The text for this page is in one big chunk to allow for translators to also produce translated versions of the
The Getting Started Guide and to link to different pages in the wiki or forum that may be in the same language.
One can also just translate the text.
*/
define ("HELP_PAGE_TEXT", "

		<h1>Behulpzame bronnen voor SOS Webpages</h1>
  <div class='help'>&nbsp;</div>
  <a onclick='window.open(\"http://www.soswebpages.com/forum/\");return false;' href=\"http://www.soswebpages.com/forum/\"><img class='help' src='images/help_forum.png' /></a>
  <h2 class='help'><a onclick='window.open(\"http://www.soswebpages.com/forum/\");return false;' href=\"http://www.soswebpages.com/forum/\">

		Support Forum (Engelstalig)

		</a></h2>
  <p class='help'>

		Ondersteuning voor vragen over techniek, bruikbaarheid en andere zaken. Om vragen te kunnen stellen dient u zich op het forum te registreren.


  <a onclick='window.open(\"http://www.soswebpages.com/board/\");return false;' href=\"http://www.soswebpages.com/board/\">

		Bezoek het Support Forum.

		</a>
  <div class='help'>&nbsp;</div>
  <a onclick='window.open(\"soswebpages.pdf\");return false;' href=\"soswebpages_nederlands.pdf\"><img class='help' src='images/help_getting_started.png' /></a>
  <h2 class='help'><a onclick='window.open(\"soswebpages_nederlands.pdf\");return false;' href=\"soswebpages_nederlands.pdf\">

		SOS Webpages Startersgids

		</a></h2>
  <p class='help'>

		De <strong>SOS Webpages Startersgids</strong> is een simpele stap voor stap gids voor de meest voorkomende bewerkingen die u op uw website uitvoert.

		<a onclick='window.open(\"soswebpages_nederlands.pdf\");return false;' href=\"soswebpages_nederlands.pdf\">

		Bekijk de Startersgids.

		</a></p>
  <div class='help'>&nbsp;</div>
  <a onclick='window.open(\"http://sourceforge.net/tracker/?group_id=202120\");return false;' href=\"http://sourceforge.net/tracker/?group_id=202120\"><img class='help' src='images/help_bugs.png' /></a>
  <h2 class='help'><a onclick='window.open(\"http://sourceforge.net/tracker/?group_id=202120\");return false;' href=\"http://sourceforge.net/tracker/?group_id=202120\">

		Bug Tracker (fouten melden) &amp; Feature Requests (functionaliteit aanvragen)

		</a></h2>
  <p class='help'>

		Als u een fout vindt in het systeem of aanvullende functionaliteit wilt aanvragen voor een toekomstige versie van SOS Webpages, bezoek dan de SOS Webpages Projectpagina op SourceForge.net.

		</p>
		<p class='help'><a onclick='window.open(\"http://sourceforge.net/\");return false;' href=\"http://sourceforge.net/\"><img style=\"border:0\" src=\"http://sflogo.sourceforge.net/sflogo.php?group_id=202120&amp;type=16\" alt=\"SourceForge.net\" /></a></p>

");
/*
------------------------------------------------------------------------
 17. admin_paragraph_edit.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("APE_EDIT_SECTION","Bewerk sectie");
define ("APE_OF_PAGE_ENTITLED","van pagina");
define ("APE_EDIT_PAGE_TEXT","Pagina bewerken");
define ("APE_WRITING_NONE","Door 'none' in het veld: 'Titel' te schrijven en te drukken op de knop 'Pagina bijwerken' wordt de inhoud van de sectie gewist en zal deze niet langer zichtbaar zijn op de pagina. De sectie zelf wordt echter niet verwijderd en kan hierna opnieuw worden gebruikt."); //'none' must not be translated.
define ("APE_HEADING","Titel");
define ("APE_ENTER_NONE","Vul 'none' in om te verwijderen."); //'none' must not be translated.
define ("APE_CONTENT_SECTION","Inhoud");
define ("APE_WORD_PASTE","LET OP: Gebruik bij het kopiëren vanuit een MS-Word-document de 'Paste from Word'-knop.");
define ("APE_UPDATE_PAGE","Pagina bijwerken");
/*
------------------------------------------------------------------------
 18. admin_page_delete.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("ADP_ARE_YOU_SURE","Weet u zeker dat u deze pagina wilt verwijderen?");
define ("ADP_CAN_NOT_UNDO","Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.");
define ("ADP_YES_DELETE","JA, VERWIJDER PAGINA.");
define ("ADP_RETURN","NEE, TERUG");
/*
------------------------------------------------------------------------
 19. admin_eventcal.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("EC_NO_EVENTS", "U heeft nog geen Agenda-items.");
define ("EC_ADD_EVENT_NOW", "Voeg een agenda-item toe");
define ("EC_EDIT_THIS_EVENT", "Wijzig dit agenda-item");
define ("EC_DELETE_THIS_EVENT", "Verwijder dit agenda-item");
define ("EC_EVENT_TITLE", "Titel agenda-item");
define ("DATE_AND_TIME_TEXT", "Geschreven Datum &amp; Tijd");
define ("THIS_IS_SHOWN", "Dit wordt getoond op de website, bijv: 15 september 2008 | 19.15 uur.");
define ("JAN", "Jan");
define ("FEB", "Feb");
define ("MAR", "Mrt");
define ("APR", "Apr");
define ("MAY", "Mei");
define ("JUN", "Jun");
define ("JUL", "Jul");
define ("AUG", "Aug");
define ("SEP", "Sep");
define ("OCT", "Okt");
define ("NOV", "Nov");
define ("DEC", "Dec");
define ("EC_EVENT_START", "Begintijd");
define ("EC_USED_TO_SORT", "Wordt gebruikt om Agenda-items te sorteren");
define ("EC_EVENT_DESCRIPTION", "Omschrijving");
define ("EC_UPDATE_EVENT", "Agenda-item bijwerken");
define ("EC_ADD_EVENT", "Voeg Agenda-item toe");
define ("EC_EVENT_DATE", "Datum");
/*
------------------------------------------------------------------------
 20. admin_forms.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("FD_FORMS_MANAGE","Beheer Formulieren &amp; Documenten");
define ("FD_ADD_A_FORM","Formulier of Document toevoegen");
define ("FD_CHOOSE_TO_EDIT_TITLE","<br />Wijzig een titel of verwijder een formulier of document.");
define ("FD_FORMS_UPDATED","bijgewerkt");
define ("FD_FORMS_DELETE","Verwijderen");
define ("FD_FORMS_EDIT","Bewerken");
define ("FD_THERE_ARE_NO_FORMS","Er zijn momenteel geen formulieren beschikbaar.");
define ("FD_EDIT_FORM_TITLE","<br />Wijzig hieronder de titel van het document.");
define ("FD_FORM_DOCUMENT_NAME","Naam van het document");
define ("FD_UPDATE_FORM_DOCUMENT","Document bijwerken");
define ("FD_SELECT_AND_UPLOAD","<br />Selecteer en upload een document.");
define ("FD_FORM_DOCUMENT_NAME","Documentnaam");
define ("FD_FORMS_FIND_DOCUMENT","<br />Zoek het bestand op uw computer door te klikken op 'Bladeren...' en upload daarna het bestand.<br />Een lijst van toegestane bestandstypes staat onderaan deze pagina.<br />");
define ("FD_FORMS_DOCUMENT","Document");
define ("FD_ADD_A_DOCUMENT","Document toevoegen");
define ("FD_ALLOWED_TYPES","<strong>Toegestane Bestandstypes: PDF, Excel, Word, Powerpoint, Tekst, RTF, WordPerfect, gZip, zip, stuffit, geluidsbestanden, afbeeldingen, xml.</strong>");
define ("FD_UPLOAD_SUCCESS","Bestand succesvol geupload");
define ("FD_FILE_UPLOADED","Bestand geupload");
define ("FD_FILE_NOT_UPLOADED_LOC","Het bestand is niet geupload naar de gewenste locatie");
define ("FD_FILE_NOT_UPLOADED_SER","Het bestand is niet geupload naar de server");
define ("FD_DELETE_DOCUMENT","Verwijder document");
define ("FD_CONFIRM_DELETE","WEET U ZEKER DAT U DIT DOCUMENT WILT VERWIJDEREN?");
define ("FD_YES_DELETE","Ja, VERWIJDEREN");
define ("FD_NO_DELETE","Nee, NIET VERWIJDEREN.");
define ("FD_UNKNOWN_ERROR", "Er is een onbekende fout opgetreden.");
define ("FD_DOCUMENT_UPLOAD", "Document uploaden");
define ("FD_UPLOAD_SUBMIT", "Uploaden");
define ("FD_WAIT_FOR_UPLOAD", "Even geduld terwijl uw document upload.");
define ("FD_FORMS_REPLACE", "Vervang");
define ("FD_REPLACE_A_DOCUMENT", "Vervanging van een Document");
/*
------------------------------------------------------------------------
 21. admin_photo.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("P_NO_DELETE","U kunt een album pas verwijderen als alle foto's in het album zijn verwijderd.");
define ("P_PHOTO_GALLERY_MANAGEMENT","Beheer Fotogalerie");
define ("P_ADD_AN_ALBUM","Album toevoegen");
define ("P_ADD_A_PHOTO","Foto toevoegen");
define ("P_NO_ALBUMS","U heeft geen albums aangemaakt. Voeg een album toe voordat u een foto toevoegt.");
define ("P_EDIT_ALBUM_NAME","Album Naam wijzigen");
define ("P_DELETE_ALBUM","Album verwijderen");
define ("P_EDIT_PHOTOS","Foto's wijzigen");
define ("P_IMAGES_NOTE","OPMERKING: De foto's in uw galerie worden op een andere locatie bewaard dan uw 'website' afbeeldingen ( zie: Hoofdmenu Beheer).");
define ("P_EDIT_ALBUM","Bewerk een Album");
define ("P_TO_DELETE","Om een album te verwijderen, typ \"DELETE\" (in hoofdletters) voor de album titel. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.");
define ("P_EDIT_ALBUM_TITLE","Bewerk de album titel hieronder.");
define ("P_ALBUM_TITLE","Album Titel");
define ("P_EDIT_ALBUM","Bewerk Album");
define ("P_MANAGE_PHOTOS_ALBUMS","Beheer de foto's in dit album.");
define ("P_ADD_ALBUM","Album Toevoegen");
define ("P_AN_ALBUM","Een Album");
define ("P_EDIT_CAPTION","Onderschrift bewerken");
define ("P_DELETE_PHOTO","Verwijder Foto");
define ("P_EDIT_PHOTO_CAPTION","Bewerk een foto onderschrift");
define ("P_EDIT_CAPTION_BELOW","Bewerk het onderschrift van uw foto's hieronder.");
define ("P_CAPTION","Onderschrift");
define ("P_EDIT_CAPTION","Bewerk onderschrift");
define ("P_SELECT_ALBUM","Selecteer een album en en upload uw foto.");
define ("P_ALBUM","Album");
define ("P_MUST_ADD_ALBUM","Gaarne eerst een <a href='admin_photo.php?action=add_event'>album toevoegen</a> voordat u een foto toevoegt.");
define ("P_FIND_PIC","Zoek de foto op uw computer door te klikken op de knop 'Bladeren...' en upload daarna uw afbeelding. De server zal de grootte aanpassen.");
define ("P_PHOTO","Foto");
define ("P_UPLOAD_FILE","Bestand uploaden");
define ("P_PLEASE_WAIT","Wacht a.u.b. terwijl uw foto word geupload.");
define ("P_CONFIRM_DELETE","WEET U ZEKER DAT U DEZE FOTO WILT VERWIJDEREN?");
define ("P_YES_DELETE","Ja, VERWIJDEREN");
define ("P_NO_DELETE_PHOTO","Nee, NIET VERWIJDEREN.");
define ("P_ADD_A_PHOTO","Foto toevoegen");
define ("P_UPLOAD_SUCCESS","Bestand succesvol geupload");
define ("P_UPLOAD_FAIL","Bestand niet geupload naar de gewenste locatie");
define ("P_ERROR","Fout");
define ("P_FILE_NOT_UPLOADED","Bestand niet geupload naar de server");
define ("P_ADD_ANOTHER","Nog één toevoegen");
define ("P_EDIT_THIS_ALBUM_TITLE","Albumtitel bewerken");
define ("P_FILE_UPLOADED","Bestand Geupload");
define ("P_ALBUM_FRONT","Gebruik als Album coverfoto");
/*
------------------------------------------------------------------------
 22. admin_outlink.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("OL_UPDATES_TO_LINKS", "Het aanmaken en bewerken van externe links en de bijbehorende menutitels wordt op deze pagina gedaan. De volgorde van het websitemenu dient gewijzigd te worden in <a href='admin_site_menu.php'>\"Mijn website Menu.\"</a>");
define ("OL_HTTP_REQUIRED", "Voor de juiste werking van een externe link is het verplicht om \"http://\" voor het www-adres te gebruiken.");
define ("OL_EXTERN_LINKS_MANAGE", "Beheer Externe Links");
define ("OL_YOU_HAVE_NO_LINKS", "<p>U heeft geen externe links. Om een externe link toe te voegen gaat u naar <a href='admin_page_add.php'>\"Nieuwe pagina toevoegen\"</a> en kies dan \"Externe Links\" als pagina type.</p>");
define ("OL_INSERT_LINK_HERE", "HIER LINK INVOEGEN");
define ("OL_UPDATE", "Bijwerken");
define ("OL_DELETE", "Verwijderen");
define ("OL_ADD_NEW", "Nieuwe toevoegen");
define ("OL_MENU_TITLE", "Externe Link"); //
define ("OL_DEFAULT_TEXT", "Externe Link");
define ("OL_MENUOLD_TITLE", "Menu Titel");
define ("OL_EXTERNAL_LINK", "Externe Link");
define ("OL_NO_DELETE", "U mag deze pagina niet verwijderen. Het is de Homepage.");
/*
------------------------------------------------------------------------
 23. admin_edit_page_description.php
------------------------------------------------------------------------
*/
define ("META_EDIT_PAGE_META", "Paginatitel en Metagegevens bewerken");
define ("META_HELPBOX", "	De paginatitel verschijnt op het venster van de webbrowser. De sleutelwoorden en beschrijving worden gebruikt in de meta-tags van de pagina. De beschrijving wordt door zoekmachines gebruikt voor het beschrijven van de inhoud van uw pagina's.");
define ("META_META_DEFINE", "<strong>Metatags</strong><br />Deze verschijnen niet op de pagina, maar worden opgenomen in de code. Ze worden gebruikt voor zoekmachine optimalisatie.");
define ("META_TITLE", "Paginatitel");
define ("META_DESCRIPTION", "Paginabeschrijving");
define ("META_KEYWORDS", "Sleutelwoorden Pagina");
define ("META_UPDATE_PAGE", "Pagina bijwerken");
?>
Return current item: SOS Webpages