Location: PHPKode > projects > Some Chess > somechess.public/languages/nl_options.php
<?php //--(v2.0rc3)  belongs to: files:	options

define('errorDBStr', 'FOUT probleem bij het verbinden van de database: ');
$opStr['a'] = 'Verzenden';	//NEW FOR 2.0b5
$opStr[0] = 'De server waar de database van Some Chess draait';
$opStr[1] = 'De gebruikersnaam voor de database waar Some Chess draait';
$opStr[2] = 'Het wachtwoord voor de database waar Some Chess daait';
$opStr[3] = 'De naam van de database waar Some Chess daait';
$opStr[4] = 'Optioneel voorvoegsel voor de tabellen';	//NEW FOR 2.0b5
$opStr[5] = 'De domain naam waar Some Chess is gehost';
$opStr[6] = 'De taal waarin Some Chess wordt gebruikt';  //MODIFIED FOR 2.0b4
$opStr[7] = 'Als Some Chess zich in een subfolder bevindt, dient u deze hier aan te geven';
$opStr[8] = 'Belangrijke meldingen en backups worden verzonden naar dit e-mailadres.';
$opStr[9] = 'Zend de MySQL backup naar de admin e-mailadres';
$opStr[10] = 'Bewaar de MySQL backup in de backup folder';
$opStr[11] = 'Laat een update optie in het beheerders panel zien';
$opStr[12] = 'Laat een backup optie in het beheerders panel zien';
$opStr[13] = 'Verversingsfrequentie van het schaakbord in secondes, 0 geeft geen verversing';
$opStr[14] = 'Verversingsfrequentie van het chat-window in secondes, 0 geeft geen verversing';
$opStr[15] = 'Laat de spelers statistieken link zien';
$opStr[16] = 'Laat het chat window zien';
$opStr[17] = 'Laat de afbeelding van de speler zien';
$opStr[18] = 'De folder waar de afbeeldingen van de gebruikers worden bewaard';
$opStr[19] = 'Sta gebruikers toe om een zet te herstellen';
$opStr[20] = 'E-mail gebruikers na een zet';	//NEW FOR 2.0b4
$opStr[21] = 'Verwijder de chat van partijen welke zijn geeindigd';
$opStr[22] = 'Verwijder de zetten geschiedenis van partijen welke zijn geƫindigd (de PGN wordt wel bewaard voor export)';
$opStr[23] = 'Het rechtenniveau voor nieuwe gebruikers (0 = niet uitnodigen, 1 = wel uitnodigen, 4 = beheerder)';
$opStr[24] = 'Het aantal dagen voordat een partij kan worden beeindigd';
$opStr[25] = 'Gebruikers toestaan om te registreren zonder uitnodiging';
$opStr[26] = 'Activeer de verificatiecode voor open registratie';
?>
Return current item: Some Chess