Location: PHPKode > projects > SiteX > lang/Slovak-utf8.php
<?PHP
			/*
			 * Slovak.php
			 * Slovak language file
			 *
			 * Developed for version: 	0.7.2
			 * Updated for version: 	0.7.3, 0.7.4
			 *
			 * By: Miro (hide@address.com), 02.03.2009 (v1.1)
			 *
			 */

			// Špeciálne

			$sxSetupCharset = 'utf-8';
/* 0.7.3 */	$sxSetupFCKLanguage = 'sk';
/* 0.7.4 */	$sxSetupTinyMCELanguage = 'sk';

			$sxLangFont['Verdana'] = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
			$sxLangFont['FontArial'] = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';

/* 0.7.3 */	$sxLangChars = array('A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z');

			// UPOZORNENIE !!! //////////////
			// Menťe iba druhý údaj v poli (kľúč => hodnota). Kľúč musí zostať pôvodný, napr. 'Sunday' => 'Nedeľa'.

/* 0.7.3 */	$sxByteUnits = array('Bytes' => 'Bajtov',
								 'KB' => 'KB',
								 'MB' => 'MB',
								 'GB' => 'GB',
								 'TB' => 'TB',
								 'PB' => 'PB',
								 'EB' => 'EB');

/* 0.7.3 */	$sxDays = array('Sunday' => 'Nedeľa',
							'Monday' => 'Pondelok',
							'Tuesday' => 'Utorok',
							'Wednesday' => 'Streda',
							'Thursday' => 'Å tvrtok',
							'Friday' => 'Piatok',
							'Saturday' => 'Sobota');

/* 0.7.3 */	$sxDaysShort = array('Sun' => 'Ned',
								 'Mon' => 'Pon',
								 'Tue' => 'Uto',
								 'Wed' => 'Str',
								 'Thu' => 'Å tv',
								 'Fri' => 'Pia',
								 'Sat' => 'Sob');

/* 0.7.3 */	$sxDaysExtraShort = array('Ne', 'Po', 'Ut', 'St', 'Å t', 'Pi', 'So');

/* 0.7.3 */	$sxMonths = array('January' => 'Január',
							  'February' => 'Február',
							  'March' => 'Marec',
							  'April' => 'Apríl',
							  'May' => 'Máj',
							  'June' => 'Jún',
							  'July' => 'Júl',
							  'August' => 'August',
							  'September' => 'September',
							  'October' => 'Október',
							  'November' => 'November',
							  'December' => 'December');

/* 0.7.3 */	$sxMonthsShort = array('Jan' => 'Jan',
							  		'Feb' => 'Feb',
							 		'Mar' => 'Mar',
							 		'Apr' => 'Apr',
							 		'May' => 'Máj',
							 		'Jun' => 'Jún',
							 		'Jul' => 'Júl',
							 		'Aug' => 'Aug',
							 		'Sep' => 'Sep',
							 		'Oct' => 'Okt',
							 		'Nov' => 'Nov',
							 		'Dec' => 'Dec');

/* 0.7.3 */	$sxTimePeriodsPlural = array('seconds' => 'sekúnd',
										 'minutes' => 'minút',
										 'hours' => 'hodín',
										 'days' => 'dní',
										 'weeks' => 'týždňov',
										 'months' => 'mesiacov',
										 'years' => 'rokov');

/* 0.7.3 */ $sxTimeMeridiem = array('PM' => ' PM',
									'AM' => ' AM');

			// Text

/* 0.7.3 */	$sxLang['AdminBreadcrumb'] 							= "Administrácia";
			$sxLang['AdminHeading'] 							= "Administrácia stránky";
/* 0.7.3 */	$sxLang['AdminJSDeletePage'] 						= "Ste si istý, že chcete natrvalo vymazať túto stránku?";
			$sxLang['AdminLinkAlbumAdd'] 						= "Pridať album";
			$sxLang['AdminLinkAlbumManage'] 					= "Manažér albumov";
/* 0.7.4 */	$sxLang['AdminLinkCloneTheme'] 						= "Klonovať tému";
/* 0.7.3 */	$sxLang['AdminLinkCollectionsManage']				= "Manažér collections";
			$sxLang['AdminLinkCommments'] 						= "Manažér komentárov";
			$sxLang['AdminLinkComponents'] 						= "Komponenty stránky";
			$sxLang['AdminLinkDesign'] 							= "Vzhľad stránky";
			$sxLang['AdminLinkEventAdd'] 						= "Pridať udalosť";
			$sxLang['AdminLinkEventManage'] 					= "Manažér udalostí";
			$sxLang['AdminLinkFiles'] 							= "Manažér súborov";
			$sxLang['AdminLinkFormConfig'] 						= "Nastaviť formulár";
			$sxLang['AdminLinkForumAdd'] 						= "Pridať fórum";
			$sxLang['AdminLinkForumManage'] 					= "Spravovať fóra";
			$sxLang['AdminLinkForumOptions'] 					= "Možnosti fóra";
			$sxLang['AdminLinkGuestbookClear'] 					= "Vyčistiť knihu návštev";
			$sxLang['AdminLinkGuestbookManage'] 				= "Spravovať záznamy";
/* 0.7.4 */	$sxLang['AdminLinkHomeManager']						= "Nastavenia úvodnej stránky";
			$sxLang['AdminLinkJournalAdd'] 						= "Pridať záznam";
			$sxLang['AdminLinkJournalManage'] 					= "Spravovať záznamy";
			$sxLang['AdminLinkLinkAdd'] 						= "Pridať link";
			$sxLang['AdminLinkLinkCategories'] 					= "Spravovať kategórie liniek";
			$sxLang['AdminLinkLinkManage'] 						= "Spravovať linky";
/* 0.7.4 */	$sxLang['AdminLinkMaintenance']						= "Údržba stránky";
			$sxLang['AdminLinkNavigation'] 						= "Navigácia stránky";
			$sxLang['AdminLinkOnline'] 							= "Kto je online";
			$sxLang['AdminLinkOverview'] 						= "Prehľad nastavení stránky";
			$sxLang['AdminLinkPageAdd'] 						= "Pridať stránku";
			$sxLang['AdminLinkPhotoAdd'] 						= "Pridať fotografiu";
			$sxLang['AdminLinkPhotoBatch'] 						= "Hromadné pridanie fotografií";
			$sxLang['AdminLinkPhotoManage'] 					= "Spravovať fotografie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['AdminLinkPhotoOptions']					= "Možnosti fotografie";
			$sxLang['AdminLinkPollsManage'] 					= "Spravovať ankety";
			$sxLang['AdminLinkPreferences'] 					= "Nastavenia stránky";
			$sxLang['AdminLinkStatistics'] 						= "Štatistiky návštevnosti";
			$sxLang['AdminLinkTitleAdd'] 						= "Pridať titulný obrázok";
			$sxLang['AdminLinkTitleAddFromGallery'] 			= "Pridať titulný obrázok z fotografií";
			$sxLang['AdminLinkTitleManage'] 					= "Manažér titulných obrázkov";
			$sxLang['AdminLinkURLFAQ'] 							= "Často kladené otázky";
			$sxLang['AdminLinkURLForum'] 						= "Diskusné fóra SiteX";
			$sxLang['AdminLinkRSSTips'] 						= "Tipy a triky";
			$sxLang['AdminLinkURLWiki'] 						= "SiteX Wiki (Anglicky)";
			$sxLang['AdminLinkUserAdd'] 						= "Pridať užívateľa";
			$sxLang['AdminLinkUserMail'] 						= "Poslať mail užívateľom";
			$sxLang['AdminLinkUserManage'] 						= "Správa užívateľov";
			$sxLang['AdminLinkUserOptions'] 					= "Nastavenia užívateľov";
			$sxLang['AdminLinkUserTypes'] 						= "Skupiny užívateľov";
			$sxLang['AdminPanel'] 								= "Administrácia";
			$sxLang['AdminSectionGeneral'] 						= "Hlavné nastavenia stránky";
			$sxLang['AdminSectionHelp'] 						= "Centrum podpory SiteX";
			$sxLang['AdminSectionPages'] 						= "Stránky";
			$sxLang['AdminSectionTitles'] 						= "Titulné obrázky";
			$sxLang['AdminSectionUser'] 						= "Správa užívateľov stránky";
			$sxLang['All'] 										= "VÅ¡etko";
			$sxLang['AllRights'] 								= "Všetky práva vyhradené.";
			$sxLang['Anonymous'] 								= "Anonym";
			$sxLang['Autolink'] 								= "Autolinka";
/* 0.7.4 */	$sxLang['JavascriptDisabled']						= "Javascript nie je vo vašom prehliadači zapnutý!<br/>Administrátorské funkcie nebudú pracovať správne pokiaľ nebude Javascript zapnutý.";


			$sxLang['ButtonAdd'] 								= "Pridať";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ButtonAddItem'] 							= "Pridať položku";
			$sxLang['ButtonApprove'] 							= "Povoliť";
			$sxLang['ButtonBottom'] 							= "Presunúť na koniec";
			$sxLang['ButtonContinue'] 							= "Pokračovať";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ButtonCreate'] 							= "Vytvoriť";
			$sxLang['ButtonDelete'] 							= "Vymazať";
			$sxLang['ButtonDisapprove'] 						= "Nepovoliť";
			$sxLang['ButtonDown'] 								= "Dolu";
			$sxLang['ButtonEdit'] 								= "Upraviť";
			$sxLang['ButtonEditName'] 							= "Upraviť meno";
			$sxLang['ButtonEditOptions'] 						= "Upraviť možnosti";
			$sxLang['ButtonFind'] 								= "Hľadať";
			$sxLang['ButtonGoTo'] 								= "Ísť na";
			$sxLang['ButtonMove'] 								= "Presunúť";
			$sxLang['ButtonNo'] 								= "Nie";
			$sxLang['ButtonPreview'] 							= "Náhľad";
			$sxLang['ButtonProfile'] 							= "Profil";
			$sxLang['ButtonSelect'] 							= "Vybrať";
			$sxLang['ButtonSend'] 								= "Poslať";
			$sxLang['ButtonTop'] 								= "Presunúť na začiatok";
			$sxLang['ButtonUp'] 								= "Hore";
			$sxLang['ButtonUpload'] 							= "Upload";
			$sxLang['ButtonYes'] 								= "Áno";


/* 0.7.3 */ $sxLang['Characters']								= "znakov";
/* 0.7.3 */ $sxLang['Collections']								= "Kolekcie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingAdd']					= "Vytvoriť kolekciu";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingEdit']					= "Upraviť kolekciu";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingItemAdd']				= "Pridať položku do kolekcie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingItemEdit']				= "Upraviť položku kolekcie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingManager']				= "Správca kolekcií";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomize']					= "Prispôsobiť polia";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeAdditional']		= "Zobraziť doplňujúci text";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeAuthor']			= "Zobraziť autora";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeDate']				= "Zobraziť dátum";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeTimestamp']		= "Zobraziť dátum pridania";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeUser']				= "Zobraziť meno užítateľa";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemAdditionalText']		= "Doplňujúci text";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemAuthor']				= "Autor";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemDisplayDate']			= "Zobrazovaný dátum";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemLayout']				= "Vzhľad položky";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemName']					= "Názov položky";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemText']					= "Text/Popis";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListLayout']				= "Vzhľad zoznamu";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrder']					= "Usporiadanie zoznamu";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderAuthorAsc']		= "Autor vzostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderCustom']			= "Vlastné";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderDateAsc']			= "Dátum vzostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderDateDesc']			= "Dátum zostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderIdAsc']			= "ID v Databáze vzostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderIdDesc']			= "ID v Databáze zostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderNameAsc']			= "Názov položky vzostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderNameDesc']			= "Názov položky zostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderTimestampAsc']		= "Dátum pridania vzostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderTimestampDesc']	= "Dátum pridania zostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderUsernameAsc']		= "Meno užívateľa vzostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemName']						= "Názov kolekcie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsComments']			= "Povoliť komentáre k položke";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsFiles']				= "Použiť súbory";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotos']				= "Použiť fotografie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotosMaxWidth']		= "Maximálna šírka";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotosMaxHeight']	= "Maximálna výška";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotosThumb']		= "Vytvoriť Thumbnail";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemPhotos']					= "Fotografie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemSubcollection']				= "Subkolekcia";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType1']						= "Vzhľad položky 1";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType2']						= "Vzhľad položky 2";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType3']						= "Vzhľad položky 3";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType4']						= "Vzhľad položky 4";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType5']						= "Vzhľad položky 5";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType6']						= "Vzhľad položky 6";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType7']						= "Vlastné 1";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType8']						= "Vlastné 2";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType1']						= "Bodka pred názvom";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType2']						= "Číslo pred názvom";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType3']						= "Zmenšeniny & Názvy";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType4']						= "Zmenšeniny, Názvy, & Komentáre";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType5']						= "Zmenšeniny, Názvy, & Krátky popis";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType6']						= "Zmenšeniny, Názvy, & Úplný popis";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType7']						= "Vlastné 1";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType8']						= "Vlastné 2";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsUser']							= "Užívateľ";
/* 0.7.4 */ $sxLang['CommentsButtonEdit'] 						= "Upraviť komentár";
			$sxLang['CommentsApprovalMessage'] 					= "<strong>Je nutné povolenie:</strong> Váš príspevok sa zobrazí<br /> až po povolení administrátorom stránky.";
			$sxLang['CommentsBack'] 							= "Späť na manažér komentárov";
			$sxLang['CommentsButtonHide'] 						= "Skryť komentáre";
			$sxLang['CommentsButtonLeave'] 						= "Poslať komentár";
			$sxLang['CommentsButtonView'] 						= "Zobraziť komentáre";
			$sxLang['CommentsHeadingAdd'] 						= "Pridať komentár";
/* 0.7.4 */ $sxLang['CommentsHeadingEdit'] 						= "Upraviť komentár";
			$sxLang['CommentsItemComments'] 					= "Komentáre";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CommentsJSCommentsEmpty'] 					= "Komentár nemôže byt prázdny!";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CommentsJSNameEmpty'] 						= "Prosím vyplňte názov!";
			$sxLang['CommentsManageApproved'] 					= "Povolené";
			$sxLang['CommentsManageApproveAll'] 				= "Povoliť všetky komentáre";
			$sxLang['CommentsManageHeading'] 					= "Manažér komentárov";
			$sxLang['CommentsManageItemEnable'] 				= "Zapnúť komentáre";
			$sxLang['CommentsManageItemReqApp'] 				= "Vyžadovať povolenie";
			$sxLang['CommentsManageItemReqAuth'] 				= "Vyžadovať autentifikáciu";
			$sxLang['CommentsManageSectionComments'] 			= "Komentáre";
			$sxLang['CommentsManageSectionGenOptions']			= "Všeobecné nastavenia";
			$sxLang['CommentsManageTableApproved'] 				= "Povolené";
			$sxLang['CommentsManageTableDate'] 					= "Dátum";
			$sxLang['CommentsManageTableName'] 					= "Odosielateľ";
			$sxLang['CommentsManageTableOptions'] 				= "Možnosti";
			$sxLang['CommentsManageTableSection'] 				= "Sekcia";
			$sxLang['CommentsManageUnapproveAll'] 				= "Odmietnuť všetky komentáre";
			$sxLang['CommentsManageUnapproved'] 				= "Nepovolené";
			$sxLang['CommentsPreviewHeading'] 					= "Náhľad komentára";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CommentsRecent'] 							= "Najnovšie komentáre";
			$sxLang['ComponentsButtonEdit'] 					= "Upraviť názov";
			$sxLang['ComponentsHeading'] 						= "Komponenty stránky";
			$sxLang['ComponentsTableActivated'] 				= "Aktívny";
			$sxLang['ComponentsTableComponent'] 				= "Komponent";
			$sxLang['ComponentsTableRename'] 					= "Premenovať";
			$sxLang['ContactButtonChange'] 						= "Zmeniť";
			$sxLang['ContactButtonSubmitInfo'] 					= "Odoslať formulár";
			$sxLang['ContactJSMessageError'] 					= "Musíte napísať správu!";
			$sxLang['ContactJSNameError'] 						= "Vyplňte vaše meno!";
			$sxLang['ContactHeading'] 							= "Nastavenie formuláru - ";
			$sxLang['ContactRecipient'] 						= "E-mail odosielateľa: ";
			$sxLang['Copyright'] 								= "Copyright";
			$sxLang['CurrentTime'] 								= "Aktuálny čas";


			$sxLang['DateDay'] 									= "deň";
			$sxLang['DateDays'] 								= "dní";
			$sxLang['DateFormatDMY'] 							= "dd/mm/rr";
			$sxLang['DateFormatMDY'] 							= "mm/dd/rr";
/* 0.7.4. */ $sxLang['DateFormatYYYYMMDD'] 				= "RRRR-MM-DD";
			$sxLang['DateHour'] 								= "hodina";
			$sxLang['DateHours'] 								= "hodín";
			$sxLang['DateMinute'] 								= "minúta";
			$sxLang['DateMinutes'] 								= "minút";
			$sxLang['DateMonth'] 								= "mesiac";
			$sxLang['DateMonths'] 								= "mesiacov";
			$sxLang['DateWeek'] 								= "týždeň";
			$sxLang['DateWeeks'] 								= "týždňov";
			$sxLang['DateYear'] 								= "rok";
			$sxLang['DateYears'] 								= "rokov";
			$sxLang['Disclaimer'] 								= "Za obsah stránky zodpovedá jej majiteľ.";


			$sxLang['EventAddHeading1'] 						= "Pridať udalosť - ";
			$sxLang['EventAddHeading2'] 						= "";
			$sxLang['EventButtonAddEvent'] 						= "Pridať udalosť";
			$sxLang['EventButtonAddEventNew'] 					= "Pridať novú udalosť";
			$sxLang['EventButtonEditEvent'] 					= "Upraviť udalosť";
			$sxLang['EventButtonPreview'] 						= "Zobraziť náhľad";
			$sxLang['EventEditHeading1'] 						= "Upraviť";
			$sxLang['EventEditHeading2'] 						= "Udalosť";
			$sxLang['EventFilterAll'] 							= "VÅ¡etky udalosti";
			$sxLang['EventFilterFuture'] 						= "Budúce udalosti";
			$sxLang['EventFilterPast'] 							= "Minulé udalosti";
			$sxLang['EventFilterUpcoming'] 						= "Nasledujúce udalosti";
			$sxLang['EventItemAllDay'] 							= "Udalosť na celý deň";
			$sxLang['EventItemEnd'] 							= "Ukončenie";
			$sxLang['EventItemEvent'] 							= "Udalosť";
			$sxLang['EventItemLongName'] 						= "Celý názov";
			$sxLang['EventItemShortName'] 						= "Skrátený názov";
			$sxLang['EventItemStart'] 							= "Začiatok";
			$sxLang['EventJSImpossibleDates'] 					= "Zadajte dátum ukončenia <b>neskôr</b> ako dátum začatia!";
			$sxLang['EventSwitchToCalendar'] 					= "Prepnúť do módu kalendára";
			$sxLang['EventSwitchToList'] 						= "Prepnúť do módu zoznamu udalostí";


			$sxLang['FileHeading'] 								= "Manažér súborov";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileItemCreateFolder'] 					= "Nový adresár";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileItemFolder'] 							= "Virtuálny adresár";
			$sxLang['FileItemUpload'] 							= "Názov súboru";
/* 0.7.4 */	$sxLang['FileMaxSize']								= "Maximálna veľkosť povolená serverom";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileFolderJSConfirmDelete1'] 				= "Naozaj chcete natrvalo vymazať adresár";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileFolderJSConfirmDelete2'] 				= "a celý jeho obsah?";
			$sxLang['FileJSConfirmDelete'] 						= "Naozaj chcete natrvalo vymazať súbor";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumAllowedTags'] 						= "Povolené tagy";
			$sxLang['ForumAdminOptions'] 						= "Možnosti administrácie";
			$sxLang['ForumButtonAdd'] 							= "Pridať nové fórum";
			$sxLang['ForumButtonAddGroup'] 						= "Pridať novú skupinu fór";
			$sxLang['ForumButtonDeletePost'] 					= "Vymazať príspevok";
			$sxLang['ForumButtonEdit'] 							= "Upraviť fórum";
			$sxLang['ForumButtonEditPost'] 						= "Upraviť príspevok";
			$sxLang['ForumBy'] 									= "poslal";
			$sxLang['ForumCensor'] 								= "Skryť príspevok";
			$sxLang['ForumEditedOn'] 							= "Upravené";
			$sxLang['ForumEditPost'] 							= "Upraviť príspevok";
			$sxLang['ForumHeadingAdd'] 							= "Pridať fórum";
			$sxLang['ForumHeadingEdit'] 						= "Upraviť fórum";
			$sxLang['ForumHeadingManager'] 						= "Manažér diskusných fór";
			$sxLang['ForumHeadingPostEdit'] 					= "Upraviť príspevok";
			$sxLang['ForumHeadingPostNew'] 						= "Založiť novú tému";
			$sxLang['ForumHeadingPostReply'] 					= "Poslať odpoveď na tému";
			$sxLang['ForumItemAnonPosting'] 					= "Povoliť anonymné prispievanie";
			$sxLang['ForumItemAuthor'] 							= "Autor";
			$sxLang['ForumItemEditingTimeout'] 					= "Timeout upravenia príspevku";
			$sxLang['ForumItemForum'] 							= "Fórum";
			$sxLang['ForumItemForumName'] 						= "Názov fóra";
			$sxLang['ForumItemGroup'] 							= "Skupina fór";
			$sxLang['ForumItemHidePrivate'] 					= "Skryť súkromné fóra";
			$sxLang['ForumItemLastPost'] 						= "Posledný príspevok";
			$sxLang['ForumItemMessage'] 						= "Telo správy";
			$sxLang['ForumItemPost'] 							= "Príspevok";
			$sxLang['ForumItemPosts'] 							= "Príspevky fóra";
			$sxLang['ForumItemPostsShort'] 						= "Odpovedí";
			$sxLang['ForumItemPostsPP']							= "Počet príspevkov na stránku";
			$sxLang['ForumItemReplies']							= "Odpovedí";
			$sxLang['ForumItemTopic'] 							= "Téma";
			$sxLang['ForumItemTopics'] 							= "Počet tém";
			$sxLang['ForumItemTopicsPP'] 						= "Počet tém na stránku";
			$sxLang['ForumItemViews'] 							= "Zobrazení";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSCannotDeleteGroup']					= "Nemôžem vymazať skupinu ktorá obsahuje fóra!";
			$sxLang['ForumJSConfirmCensor'] 					= "Naozaj chcete skryť tento príspevok?";
			$sxLang['ForumJSConfirmDelete1'] 					= "Naozaj chcete vymazať fórum";
			$sxLang['ForumJSConfirmDelete2'] 					= "z databázy aj so všetkými príspevkami?";
			$sxLang['ForumJSConfirmDeletePost'] 				= "Naozaj chcete vymazať príspevok z databázy?";
			$sxLang['ForumJSConfirmLock'] 						= "Naozaj chcete zamknúť túto tému?";
			$sxLang['ForumJSConfirmMarkAll'] 					= "Naozaj chcete označiť všetky témy ako prečítané?";
			$sxLang['ForumJSConfirmUncensor'] 					= "Naozaj chcete odkryť tento príspevok?";
			$sxLang['ForumJSConfirmUnlock'] 					= "Naozaj chcete odomknúť túto tému?";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSTopicEmpty'] 						= "Zadajte názov témy!";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSContentEmpty'] 						= "Nemôžem poslať prázdny príspevok!";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSNoName']							= "Zadajte názov diskusného fóra!";
			$sxLang['ForumLinkAddTopic'] 						= "Pridať novú tému";
			$sxLang['ForumLinkReplyTopic'] 						= "Poslať odpoveď na tému";
			$sxLang['ForumLocked'] 								= "Zamknuté";
			$sxLang['ForumLockTopic'] 							= "Zamknúť túto tému";
			$sxLang['ForumMarkAll'] 							= "Označiť všetky témy ako prečítané";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumMembersOnline'] 						= "Prihlásení užívatelia online";
			$sxLang['ForumMoveTopic'] 							= "Presunúť túto tému do";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ForumPostBookmark']						= "Linka na túto tému: Kliknite pravým tlačidlom myši > Kopírovať odkaz";
			$sxLang['ForumPostCensored'] 						= "Príspevok je skrytý moderátorom";
			$sxLang['ForumPostDate'] 							= "Dátum poslania";
			$sxLang['ForumPrivate'] 							= "Súkromné fórum";
			$sxLang['ForumRe'] 									= "Re";
			$sxLang['ForumRecentTopics'] 						= "Najnovšie príspevky fór";
			$sxLang['ForumReply'] 								= "Odpoveď";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumMembersOnline'] 						= "Prihlásení užívatelia online";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumSubscribe'] 							= "Upozorniť na odpoveď";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ForumTopicBookmark']						= "Linka na túto tému: Kliknite pravým tlačidlom myši > Kopírovať odkaz";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTopicSticky'] 						= "Prilepená téma";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTopicSubscribe'] 						= "Upozorniť na odpoveď";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ForumTopicSubscribed']						= "Ste prihlásený/á na príjem upozornení.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTopicUnsubscribe'] 					= "Neupozorňovať na odpoveď";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalPosts'] 							= "Počet príspevkov";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalTopics'] 						= "Počet tém";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnline'] 				= "Momentálne je online";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnlineGuests'] 			= "hostí";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnlineMembers'] 			= "členov";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnlineTotal'] 			= "ľudí";
			$sxLang['ForumUncensor'] 							= "Odkryť príspevok";
			$sxLang['ForumUnlockTopic'] 						= "Odomknúť túto tému";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumUnsubscribe'] 						= "Neupozorňovať na odpoveď";
			$sxLang['ForumUntitledTopic'] 						= "Téma bez názvu";


			$sxLang['GeneralHeadingAdd'] 						= "Pridať";
			$sxLang['GeneralHeadingCategory'] 					= "Kategória";
			$sxLang['GeneralHeadingEdit'] 						= "Upraviť";
			$sxLang['GeneralHeadingEntries'] 					= "Záznamy";
			$sxLang['GeneralHeadingEntry'] 						= "Záznam";
			$sxLang['GeneralHeadingManage'] 					= "Spravovať";
			$sxLang['GeneralHeadingManager'] 					= "Manažér";
			$sxLang['GeneralHeadingOptions'] 					= "Možnosti";
			$sxLang['GeneralHeadingPreview'] 					= "Náhľad";
			$sxLang['GeneralItemActive'] 						= "Aktívne";
			$sxLang['GeneralItemApproved'] 						= "Povolené";
			$sxLang['GeneralItemCategory'] 						= "Kategória";
			$sxLang['GeneralItemComponent'] 					= "Komponent";
/* 0.7.3 */ $sxLang['GeneralItemCurrent'] 						= "Aktuálne";
			$sxLang['GeneralItemDate'] 							= "Dátum";
			$sxLang['GeneralItemDescription'] 					= "Popis";
			$sxLang['GeneralItemEmail'] 						= "E-mail";
			$sxLang['GeneralItemEntry'] 						= "Záznam";
			$sxLang['GeneralItemFile']							= "Súbor";
			$sxLang['GeneralItemFilename'] 						= "Názov súboru";
			$sxLang['GeneralItemHits'] 							= "Zásahov";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralItemItems'] 						= "Položka(iek)";
			$sxLang['GeneralItemMessage'] 						= "Správa";
			$sxLang['GeneralItemName'] 							= "Meno";
			$sxLang['GeneralItemNum'] 							= "#";
			$sxLang['GeneralItemOptions']						= "Možnosti";
			$sxLang['GeneralItemPage']							= "Stránka";
			$sxLang['GeneralItemPrivate'] 						= "Súkromné";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralItemPreview'] 						= "Náhľad";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GeneralItemSecureCode'] 					= "Odpíšte bezpečnostný kód";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralItemSecureCase']					= "Zadajte zobrazený kód.";
			$sxLang['GeneralItemSelect'] 						= "Vybrať";
			$sxLang['GeneralItemSelected'] 						= "Vybraté";
			$sxLang['GeneralItemSize'] 							= "Veľkosť";
			$sxLang['GeneralItemTitle'] 						= "Nadpis";
			$sxLang['GeneralItemType'] 							= "Typ";
			$sxLang['GeneralItemURL'] 							= "URL";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralItemValidation']					= "Stav";
			$sxLang['GeneralItemValue'] 						= "Hodnota";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GeneralItemUser'] 							= "Užívateľ";
			$sxLang['GeneralItemWebsite'] 						= "Webstránka";
			$sxLang['GeneralItemWidth'] 						= "Šírka";
			$sxLang['GeneralMakePrivate'] 						= "Označ ako súkromné";
			$sxLang['GeneralMETADescription'] 					= "META Popis";
			$sxLang['GeneralMETAKeywords'] 						= "META Kľúčové slová";
			$sxLang['GeneralNoTitle'] 							= "Bez názvu";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry1'] 					= "Naozaj chcete vymazať záznam od";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry2'] 					= "z databázy?";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry3'] 					= "Naozaj chcete vymazať položku";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry4'] 					= "Naozaj chcete vymazať";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralJSDeleteEntry5'] 					= "z navigácie?";
			$sxLang['GeneralSectionSettings'] 					= "Nastavenia";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralTooltipPickDate'] 					= "Vyberte dátum & čas";
			$sxLang['GuestbookApprovalRequired'] 				= "<strong>Je nutné povolenie:</strong> Váš príspevok sa zobrazí<br /> až po povolení administrátorom stránky.";
			$sxLang['GuestbookBack'] 							= "Späť na správu záznamov";
			$sxLang['GuestbookSign'] 							= "Pridať príspevok";
			$sxLang['GuestbookClearWarning'] 					= "Naozaj chcete natrvalo vymazať všetky záznamy z knihy návštev?<br />(VAROVANIE: Táto operácia je nevratná!)";
			$sxLang['GuestbookHeadingClear'] 					= "Vyčistiť";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GuestbookJSMessageEmpty'] 					= "Správa nemôže byt prázdna!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GuestbookJSNameEmpty'] 					= "Zadajte meno!";
			$sxLang['GuestbookWebsite'] 						= "(Webstránka)";
			$sxLang['GuestbookWebsitePleaseEnter'] 				= "Zadajte aj s http://";


			$sxLang['Height'] 									= "výška";
			$sxLang['HelpQ'] 									= "Pomoc?";
			$sxLang['Hit'] 										= "zásah";
			$sxLang['Hits'] 									= "zásahov";
			$sxLang['HitsHeadingStats'] 						= "Štatistiky návštevnosti";
			$sxLang['HitsTotalPageViews'] 						= "Počet zobrazení stránky:";
/* 0.7.4 */	$sxLang['HomeManagerHeading']						= "Manažér úvodnej stránky";
/* 0.7.4 */	$sxLang['HomeManagerButtonUpdate']					= "Uložiť nastavenia úvodnej stránky";
/* 0.7.4 */ $sxLang['HomeManagerUpdated']						= "Nastavenia úvodnej stránky uložené";
/* 0.7.4 */ $sxLang['HomeManagerHeading']						= "Možnosti úvodnej stránky";
/* 0.7.4 */ $sxLang['HitsMergedHits']							= "Zásahov spolu";
			$sxLang['HomepageSearch'] 							= "Vyhľadávanie";
			$sxLang['HomepageSearchGoogle'] 					= "Google.com";
			$sxLang['HomepageSearchSite'] 						= "Táto stránka";
			$sxLang['HTMLEnabled'] 								= "HTML Zapnuté";


			$sxLang['ImgAltActivate'] 							= "Aktivovať";
			$sxLang['ImgAltApproved'] 							= "Povolené";
			$sxLang['ImgAltDeactivate'] 						= "Deaktivovať";
			$sxLang['ImgAltUnapproved'] 						= "Nepovolené";


			$sxLang['JournalButtonAdd'] 						= "Pridať záznam";
			$sxLang['JournalButtonAddNew'] 						= "Pridať nový záznam";
			$sxLang['JournalButtonEdit'] 						= "Upraviť záznam";
			$sxLang['JournalButtonEditPost'] 					= "Upraviť tento príspevok";
/* 0.7.3 */	// DELETED: $sxLang['JPGCompression']
/* 0.7.3 */	// DELETED: $sxLang['JPGCompressionNotes']


			$sxLang['LinkFile'] 								= "Pripojiť link na súbor...";
			$sxLang['LinkPage'] 								= "Pripojiť link na stránku...";
			$sxLang['LinksButtonAdd'] 							= "Pridať linku";
/* 0.7.3 */ $sxLang['LinksButtonAddCategory'] 					= "Pridať kategóriu";
			$sxLang['LinksButtonBack'] 							= "Späť na zoznam liniek";
			$sxLang['LinksButtonEdit'] 							= "Upraviť linku";
			$sxLang['LinksViewMore'] 							= "Zobraziť viac liniek...";
			$sxLang['LoginRequired'] 							= "Pre prístup na túto stránku sa musíte prihlásiť.";
			$sxLang['Logout'] 									= "Odhlásiť sa";

/* 0.7.4 */	// DELETED $sxLang['MaintenanceButtonUpdate']					= "Uložiť nastavenia";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceButtonExecute']					= "Vykonať";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceForumsInfo']					= "Databázy diskusných fór obsahujú veľké množstvá dát, ktoré informujú užívateľov o vytvorení nových tém. Občasné vyčistenie týchto údajov udrží veľkosť databázy na primeranej veľkosti, obzvlášť pri stránkach s veľkou aktivitou vo fórach s veľkým počtom užívateľov.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceForumsUnreadFlags']				= " týchto polí bolo nájdených v databáze";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceGalleryInfo']					= "Tieto funkcie vám pomôžu zaktualizovať vašu fotogalériu tak, ako potrebujete. Linka pre regeneráciu thumbnailov a zmenšenín kompletne vymaže a obnoví thumbnaily a zmenšeniny obrázkov z ich predlohy v plnej veľkosti (pokiaľ existuje) alebo zo zmenšeného obrázku. Funkcia sa používa pri zmene nastavení veľkosti zmenšeniny ako nástroj pre hromadné vygenerovanie zmenšenín pre celú forogalériu.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHitCompMerge']					= "Kompletné zlúčenie";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHitPageMerge']					= "Zlúčenie po stránkach";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHitStatsInfo']					= "Štatisiky návštevnosti sú ukladané pre každú URL na krorú návštevník klikne. Stránky s veľkým počtom obrázkov, diskusných príspevkov, udalostí, atď. majú tieto štatistiky veľmi vysoké. Zlúčenie po stránkach skombinuje všetky štatistiky pre jednotlivú stránku do jednej (napríklad: všetky zobrazenia obrázkov sa zlúčia pre stránku /photos.php). Kompletné zlúčenie eliminuje všetky štatistiky a zlúči ich do jednej.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHitStatsRecords']				= " nájdených štatistických záznamov v databáze";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHeading']						= "Údržba stránky";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceInfo']							= "Informácie";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceItemFunctions']					= "Operácie";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceModeOn']						= "<b>Stránka je odteraz <a href=\"http://sitex.bjsintay.com/page.php?pageid=4#9\" target=\"_blank\">v režime údržby</a></b><br/>Keď dokončíte všetky potrebné zmeny, nezabudnite režim údržby <a href=\"" . $sxSetup['Url'] . "/admin/maintenance.php?sxChangeMaintenanceMode=true\">vypnúť</a>!";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOperations']					= "Operácie";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceOptionsFlags']					= "Vyčistiť informačné dáta z fór: ";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption1']			= "Staršie ako 1 týždeň";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption2']			= "Staršie ako 2 týždne";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption3']			= "Staršie ako 1 mesiac";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption4']			= "Staršie ako 6 mesiacov";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption5']			= "Vyčistiť všetky";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsMergehits']				= "Zlúčiť staré štatistiky návštev";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsers']				= "Zmazať neoverených užívateľov: ";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsersOption1']		= "Starších ako 1 týždeň";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsersOption2']		= "Starších ako 2 týždne";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsersOption3']		= "Starších ako 1 mesiac";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsersOption4']		= "Vymazať všetkých";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsRegenRSS']				= "Regeneruj RSS kanál";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsResetStats']				= "Reset počítadiel návštev a štatistík";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsRegenThumbsScaled']		= "Regeneruj thumbnaily a zmenšeniny";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceRSS']							= "RSS kanál";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceRSSInfo']						= "RSS kanál sa aktualizuje automaticky vždy keď na stránku pribudne nejaký obsah, ako je napríklad pridanie novinky. Tento nástroj vynúti aktualizáciu RSS kanálu v prípade chyby alebo vymazania súboru.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceStatus']						= "Stav";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceUpdated']						= "Nastavenia uložené !";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceUsers']							= "Užívatelia";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceUsersCleaner']					= "Vyčistenie neaktívnych užívateľov";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceUsersInfo']						= "Vaša databáza môže obsahovať veľa užívateľov, ktorí neaktivovali svoje konto. Užívatelia sa možu tiež stať neaktívni časom. Použite túto funkciu pre odstránenie užívateľov, ktorí nepoužívajú svoje kontá.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceUsersUnvalidated']				= " neoverených užívateľov";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceVersionIs']						= "Verzia SiteX, ktorú používate je: ";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceVersionCheckFail']				= "Vyskytla sa chyba v spojení pri kontrole aktualizácií SiteX!";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceWriteableInfo']					= "Režim zapisovania dovoľuje SiteX zapisovať do adresárov webového servera. Toto musí byť zapnuté predtým ako chcete uploadovať súbory na server alebo generovať RSS kanál. Pokiaľ vaša stránka mala pri inštalácii so zapisovaním problém, môžete znovu otestovať oprávnenia pre adresáre. Pokiaľ všetko prebehne v poriadku, režim zapisovania sa zapne a vám sa sprístupnia ďalšie funkcie SiteX.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceZombieInfo']					= "Nepotrebné súbory sú tie, na ktoré neexistuje odkaz v databáze a na webserveri zaberajú miesto. Môže sa to stať z niekoľkých dôvodov. Pamätajte, že všetky súbory, ktoré ste nakopírovali pomocou FTP do adresára /content budú touto operáciou vymazané.";
			$sxLang['MaxHeight'] 								= "Maximálna výška";
			$sxLang['MaxWidth'] 								= "Maximálna šírka";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageCollectionEdited']					= "Kolekcia upravená";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageCollectionDeleted']					= "Kolekcia a položky vymazané!";
			$sxLang['MessageCommentAllApproved'] 				= "Všetky komentáre povolené.";
			$sxLang['MessageCommentAllUnapproved'] 				= "Všetky komentáre odmietnuté.";
			$sxLang['MessageCommentApp'] 						= "Povolenie komentárov zapnuté";
			$sxLang['MessageCommentAppDisabled'] 				= "Povolenie komentárov vypnuté.";
			$sxLang['MessageCommentApproved'] 					= "Komentár povolený.";
			$sxLang['MessageCommentAuthEnabled']	 			= "Požadovanie autentifikácie zapnuté.";
			$sxLang['MessageCommentAuthDisabled'] 				= "Požadovanie autentifikácie vypnuté.";
			$sxLang['MessageCommentDeleted'] 					= "Komentár úspešne vymazaný.";
			$sxLang['MessageCommentDisabled'] 					= "Komentáre vypnuté.";
			$sxLang['MessageCommentEnabled'] 					= "Komentáre zapnuté.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageCommentEdited'] 					= "Komentár upravený.";
			$sxLang['MessageCommentUnapproved'] 				= "Komentár odmietnutý.";
			$sxLang['MessageComponentActivated'] 				= "Komponent aktivovaný a pridaný do navigácie!";
			$sxLang['MessageComponentDeactivated'] 				= "Komponent deaktivovaný a odstránený z navigácie!";
			$sxLang['MessageComponentRenamed'] 					= "Komponent premenovaný!";
			$sxLang['MessageContactConfigUpdated'] 				= "Konfigurácia zaktualizovaná.";
			$sxLang['MessageContactMessageSent'] 				= "Správa bola úspešne odoslaná!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageDirErrorOpening']     = "Chyba pri otváraní adresára!";
			$sxLang['MessageEventAdded'] 						= "Udalosť uspešne pridaná.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageEventDeleted'] 						= "Udalosť úspešne vymazaná.";
			$sxLang['MessageEventEdited'] 						= "Udalosť úspešne upravená.";
			$sxLang['MessageFileCopyError'] 					= "CHYBA! Súbor sa nedá nakopírovať na server. Skontrolujte oprávnenia pre adresáre.";
			$sxLang['MessageFileDeleted'] 						= "Súbor úspešne vymazaný.";
			$sxLang['MessageFileEdited'] 						= "Súbor úspešne upravený.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageFileFolderCreated'] 				= "Adresár úspešne vytvorený.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageFileFolderDeleted'] 				= "Adresár a jeho obsah úspešne vymazaný.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageFileFolderEdited'] 					= "Adresár úspešne upravený.";
			$sxLang['MessageFileNameError'] 					= "CHYBA! Tento názov súboru sa už používa.";
			$sxLang['MessageFileUploaded'] 						= "Súbor úspešne skopírovaný na server.";
			$sxLang['MessageForumAdded'] 						= "Fórum úspešne pridané.";
			$sxLang['MessageForumEdited'] 						= "Fórum úspešne upravené.";
			$sxLang['MessageForumDeleted'] 						= "Fórum úspešne vymazané.";
			$sxLang['MessageForumGroupAdded'] 					= "Skupina úspešne pridaná.";
			$sxLang['MessageForumGroupDeleted'] 				= "Skupina úspešne vymazaná.";
			$sxLang['MessageForumGroupNameUpdated'] 			= "Názov skupiny úspešne upravený.";
			$sxLang['MessageForumMustLogin'] 					= "Musíte byť <a href=\"login.php\">prihlásený/á</a> ak chcete prispievať!";
			$sxLang['MessageForumPrefUpdated'] 					= "Nastavenia aktualizované.";
			$sxLang['MessageForumProtected'] 					= "Prístup zamietnutý pre toto fórum!";
			$sxLang['MessageForumSearch'] 						= "Vyhľadať vo fórach";
			$sxLang['MessageForumTopicLocked'] 					= "Téma zamknutá! Prispievanie je zakázané.";
			$sxLang['MessageGuestbookApproval'] 				= "Váš záznam sa zobrazí až po povolení administrátorom.";
			$sxLang['MessageGuestbookApproved'] 				= "Záznam knihy návštev povolený.";
			$sxLang['MessageGuestbookCleared'] 					= "Kniha návštev úspešne vyčistená.";
			$sxLang['MessageGuestbookDeleted'] 					= "Záznam knihy návštev úspešne vymazaný.";
			$sxLang['MessageGuestbookUnapproved'] 				= "Záznam knihy návštev odmietnutý.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageHitStatsMerged']					= "Kompletné zlúčenie štatistík ukončené.";
			$sxLang['MessageJournalAdded'] 						= "Záznam úspešne pridaný.";
			$sxLang['MessageJournalDeleted'] 					= "Záznam úspešne vymazaný.";
			$sxLang['MessageJournalEdited'] 					= "záznam úspešne upravený.";
			$sxLang['MessageLanguageDirError'] 					= "Chyba pri otváraní adresára s jazykmi!";
			$sxLang['MessageLinkAdded'] 						= "Linka úspešne pridaná.";
			$sxLang['MessageLinkCategoryAdded'] 				= "Kategória úspešne pridaná.";
			$sxLang['MessageLinkCategoryDeleted'] 				= "Kategória úspešne vymazaná.";
			$sxLang['MessageLinkCategoryUpdated'] 				= "Kategória úspešne aktualizovaná.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageLinkDeleted'] 						= "Linka úspešne vymazaná.";
			$sxLang['MessageLinkEdited'] 						= "Linka úspešne upravená.";
			$sxLang['MessageMaintenance'] 						= "Ospravedlňujeme sa, na stránke sa v týchto chvíľach pracuje. Prosím, skúste neskôr.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageMaintenanceRegenCompleted']    = "Regenerácia úspešne ukončená.";
			$sxLang['MessageNavAdded'] 							= "Položka do navigácie úspešne pridaná.";
			$sxLang['MessageNavDeleted'] 						= "Položka z navigácie úspešne vymazaná.";
			$sxLang['MessageNavUpdated'] 						= "Navigácia upravená!";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageOldFlagsRemoved']					= "Staré polia úspešne vymazané.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessagePageByPageMerged']					= "Zlúčenie štatistík po stránkach ukončené.";
			$sxLang['MessagePageCreated'] 						= "Stránka úspešne vytvorená!";
			$sxLang['MessagePageEdited'] 						= "Stránka úspešne upravená!";
			$sxLang['MessagePageDeleted'] 						= "Stránka vymazaná!";
			$sxLang['MessagePasswordSent'] 						= "Na adresu, ktorú ste uviedli vo vašej registrácii bol zaslaný e-mail.";
			$sxLang['MessagePhotoAdded1'] 						= "Súbor bol úspešne nakopírovaný na server!<br />Nový obrázok";
			$sxLang['MessagePhotoAdded2'] 						= "bol vytvorený v databáze.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessagePhotoBatch'] 						= "Súbory boli úspešne hromadne spracované a premiestnené na správne miesto.";
			$sxLang['MessagePhotoDeleted'] 						= "Fotografia úspešne odstránená!";
			$sxLang['MessagePhotosDeleted'] 					= "Fotografie úspešne odstránené!";
			$sxLang['MessagePhotosEdited'] 						= "Fotografie úspešne upravené!";
			$sxLang['MessagePhotoUpdated'] 						= "Fotografia bola úspešne aktualizovaná.";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumAdded'] 					= "Album bol úspešne vytvorený!";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumDeleted'] 				= "Album vymazaný! Fotografie z albumu NEBOLI vymazané.";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumDeletedPhotos'] 			= "Album vymazaný! Fotografie z albumu boli vymazané.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessagePhotoAlbumMiniDeleted'] 			= "Album vymazaný!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessagePhotoAlbumUpdated'] 				= "Album upravený!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessagePhotoOptionsUpdated'] 				= "Možnosti fotogalérie upravené!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessagePhotoResourceError'] 				= "CHYBA! Obrázok nie je z podporovaných formátov (JPG, GIF, PNG, alebo BMP).";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessagePhotoStatsReset'] 			= "Reset počítadiel štatistík úspešný";
			$sxLang['MessagePollDeleted'] 						= "Anketa úspešne vymazaná.";
			$sxLang['MessagePollItemAdded'] 					= "Položka pridaná!";
			$sxLang['MessagePollItemDeleted'] 					= "Položka úspešne vymazaná.";
			$sxLang['MessagePollNameUpdated'] 					= "Meno/Názov úspešne aktualizované!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessagePollReset'] 						= "Hlasovanie ankety úspešne resetované!";
			$sxLang['MessageProfileAvatarSucessful'] 			= "Avatar bol úspešne nakopírovaný na server!";
			$sxLang['MessageProfileChangesSucessful'] 			= "Zmeny úspešné";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageRSSFeedGen']						= "RSS kanál regenerovaný.";
			$sxLang['MessageSetupErrorUser'] 					= "Pre dokončenie setup-u je potrebné zadať užívateľské meno a heslo!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessageSecurityCodeRejected'] 				= "Bezpečnostný kód odmietnutý, skúste znova!";
			$sxLang['MessageSignupSuccessful'] 					= "Konto je zaregistrované. Môžete sa prihlásiť.";
			$sxLang['MessageSignupSuccessfulApp'] 				= "Konto je zaregistrované.<br />Bude aktívne až po odsúhlasení administrátorom.";
			$sxLang['MessageSignupSuccessfulVal'] 				= "Konto je zaregistrované.<br />Na vašu e-mailovú adresu boli zaslané overovacie pokyny.";
			$sxLang['MessageSignupSuccessfulValApp'] 			= "Konto je zaregistrované.<br />Bude aktívne až po e-mailovom overení a odsúhlasení administrátorom.";
/* 0.7.4 */	$sxLand['MessageThemesCloneSuccess']				= "Klonovanie témy úspešné!";
			$sxLang['MessageThemesDesignUpdated'] 				= "Dizajn aktualizovaný!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeCreated'] 				= "Schéma úspešne vytvorená!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeDeleted'] 				= "Schéma vymazaná!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeDeleteError'] 			= "Nemôžem vymazať schému pokiaľ za ňu neexistuje náhrada!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeEdited'] 				= "Schéma úspešne upravená!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageThemesThemeDelete'] 				= "Ste si istí, že chcete vymazať túto tému, všetky jej farebné schémy a titulné obrázky? TÚTO OPERÁCIU NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageThemesThemeDeleted'] 				= "Téma vymazaná!";
			$sxLang['MessageTitleAddFromPhotosSuccessful'] 		= "Fotografia úspešne pridaná k titulným obrázkom!";
			$sxLang['MessageTitleDeleted'] 						= "Titulný obrázok úspešne vymazaný.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUnvalidUsersRemoved']				= "Neoverení užívatelia vymazaní.";
			$sxLang['MessageUserActivated'] 					= "Užívateľ úspešne aktivovaný.";
			$sxLang['MessageUserAdded'] 						= "Užívateľ úspešne pridaný.";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorDeactivated'] 			= "Váš účet bol deaktivovaný administrátorom, alebo ešte nebol povolený!";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorUsername'] 			= "Zadané užívateľské meno neexistuje!";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorUserPass'] 			= "Nesprávne zadané meno alebo heslo!";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorValidated'] 			= "Váš účet ešte nebol overený!<br />Linka pre overenie vám bola zaslaná v e-maily.";
			$sxLang['MessageUserDeactivated'] 					= "Užívateľ úspešne deaktivovaný.";
			$sxLang['MessageUserDeleteSelf'] 					= "Nemôžem vymazať sám seba!";
			$sxLang['MessageUserDeleted'] 						= "Užívateľ úspešne vymazaný.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUserEmailInUse']					= "E-mailová adresa, ktorú ste uviedli sa už používa!<br />Prosím použite <a href=\"" . $sxSetup['Url'] . "/password.php\">funkciu pre obnovenie hesla</a> pre zaslanie prihlasovacích údajov,<br />alebo sa skúste zaregistrovať s inou e-mailovou adresou.<br />";
			$sxLang['MessageUserInactive1'] 					= "Je tu";
			$sxLang['MessageUserInactive2'] 					= "nepovolených užívateľov";
			$sxLang['MessageUserLogin'] 						= "Môžete sa prihlásiť.";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['MessageUserLoginAfterApproval'] 			= "Užívateľské kontá podliehajú odsúhlaseniu administrátorom.<br />Predtým ako sa prihlásite músíte počkať pokiaľ administrátor povolí váš účet.";
			$sxLang['MessageUserMailSent'] 						= "E-mail úspešne odoslaný!";
			$sxLang['MessageUserNotFound'] 						= "Nemôžem nájsť e-mailovú adresu ktorú ste uviedli v databáze užívateľov.";
			$sxLang['MessageUserOptionsUpdated'] 				= "Možnosti užívateľa aktualizované!";
			$sxLang['MessageUserRequiredFields'] 				= "Prosím vyplňte všetky povinné polia.";
			$sxLang['MessageUserTypeAdded'] 					= "Skupina užívateľov úspešne pridaná.";
			$sxLang['MessageUserTypeDeleted'] 					= "Skupina užívateľov úspešne vymazaná.";
			$sxLang['MessageUserTypeUpdated'] 					= "Skupina užívateľov úspešne aktualizovaná.";
			$sxLang['MessageUserUsernameInUse'] 				= "Užívateľské meno už existuje! Prosím vyberte si iné.";
			$sxLang['MessageUserValidated'] 					= "Vaše konto bolo overené";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUserValidatedAdmin']				= "Užívateľské konto bolo overené";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUserTooltipValidated'] 				= "Overené";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUserTooltipAwaiting'] 				= "Overiť účet";
			$sxLang['MessageUserValidationKeyInvalid'] 			= "Neplatný overovací kľúč! Vaše konto môže byť už aktivované.";
			$sxLang['MessageWriteModeDisabled'] 				= "Režim zapisovania vypnutý! Táto funkcia sa nedá použiť.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageWritePermsCorrect']     = "Oprávnenia pre zapisovanie sú nastavené správne"; //doloc
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageWritePermsIncorrect']     = "Oprávnenia pre zapisovanie nie sú nastavené správne"; //doloc
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageZombiesCleaned']					= "Čistenie nepotrebných súborov kompletné.<br />Počet nájdených a vymazaných súborov: ";

			$sxLang['NavAddLink'] 								= "Nové pripojenie na komponent";
			$sxLang['NavAddPage'] 								= "Nové pripojenie na stránku";
			$sxLang['NavAddURL'] 								= "Nové pripojenie na externú URL";
			$sxLang['NavButtonAddNew'] 							= "Pridať pripojenie do navigácie";
			$sxLang['NavHeading'] 								= "Navigácia stránky";
			$sxLang['NavHeadingAdd'] 							= "Pridať pripojenie do navigácie";
			$sxLang['New'] 										= "Nový";
			$sxLang['Next'] 									= "Ďalší";
			$sxLang['No'] 										= "Nie";
			$sxLang['NoAlbums'] 								= "Zatiaľ žiadne albumy.";
			$sxLang['NoCategories'] 							= "Zatiaľ žiadne kategórie.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['NoCollections']							= "Zatiaľ žiadne kolekcie.";
			$sxLang['NoEntries'] 								= "Zatiaľ žiadne záznamy.";
			$sxLang['NoEvents'] 								= "Zatiaľ žiadne udalosti.";
			$sxLang['NoEventsToday'] 							= "Na dnes nie sú žiadne udalosti.";
			$sxLang['NoFiles'] 									= "Zatiaľ žiadne súbory.";
			$sxLang['NoForums'] 								= "Zatiaľ žiadne fóra.";
			$sxLang['NoGroups'] 								= "Zatiaľ žiadne skupiny.";
			$sxLang['NoLinks'] 									= "Zatiaľ žiadne linky.";
			$sxLang['None'] 									= "Žiadne";
			$sxLang['NoPhotos'] 								= "Zatiaľ žiadne fotografie.";
			$sxLang['NoPolls'] 									= "Zatiaľ žiadne ankety.";
			$sxLang['NoPosts'] 									= "Žiadne príspevky";
			$sxLang['NoTitlePictures'] 							= "Zatiaľ žiadne titulné obrázky.";
			$sxLang['NoTopics'] 								= "Zatiaľ žiadne témy.";
			$sxLang['NoVisitors'] 								= "Zatiaľ žiadni zaznamenaní návštevníci.";


			$sxLang['Off'] 										= "Vypnuté";
			$sxLang['On'] 										= "Zapnuté";
			$sxLang['OptionNoneSelected'] 						= "Nič nevybrané";
			$sxLang['OverviewHeading'] 							= "Prehľad nastavení stránky";
/* 0.7.4 */	$sxLang['OverviewItemPath']							= "Umiestnenie na serveri";
/* 0.7.4 */	$sxLang['OverviewItemPhpInfo']						= "Zobraziť phpinfo";
			$sxLang['OverviewItemStatistics'] 					= "Å tatistiky";
			$sxLang['OverviewItemStatsComments'] 				= "Počet komentárov";
			$sxLang['OverviewItemStatsHits'] 					= "Počet zásahov";
			$sxLang['OverviewItemStatsJournal'] 				= "Počet noviniek";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewItemStatsOnlineMembers'] 			= "Členov online";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewItemStatsOnlineGuests'] 			= "Hostí online";
			$sxLang['OverviewItemStatsPhotos'] 					= "Počet fotografií";
			$sxLang['OverviewItemStatsSize'] 					= "Celková veľkosť";
			$sxLang['OverviewItemStatsUsers'] 					= "Počet užívateľov";
			$sxLang['OverviewItemStatsVisitors'] 				= "Počet návštev";
			$sxLang['OverviewItemUpgrades'] 					= "Aktualizácie";
			$sxLang['OverviewNewUpdate'] 						= "Pre vašu stránku je pripravená aktualizácia";
			$sxLang['OverviewOptionsAdvPhoto'] 					= "Advanced Photo Mode";
			$sxLang['OverviewOptionsMaint'] 					= "Režim údržby stránky";
			$sxLang['OverviewOptionsWriteable'] 				= "Režim zapisovania";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewOptionsZombies'] 					= "Odstránenie nepotrebných súborov";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewOptionsZombiesRemove'] 			= "Nájdi a odstráň nepotrebné súbory v adresári '/content'";
			$sxLang['OverviewRetest'] 							= "Otestovať oprávnenia pre adresáre";
			$sxLang['OverviewVersion1'] 						= "Vaša stránka";
			$sxLang['OverviewVersion2'] 						= "je aktuálna.";


			$sxLang['PageButtonAdd'] 							= "Pridať webstránku";
			$sxLang['PageButtonBackToAlbum'] 					= "Späť na album";
			$sxLang['PageButtonEdit'] 							= "Upraviť webstránku";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PageButtonSave'] 							= "Uložiť zmeny";
			$sxLang['PageHeadingAdd'] 							= "Pridať novú webstránku";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PageHeadingEdit'] 							= "Upraviť webstránku";
			$sxLang['PageItemNavAdd'] 							= "Pridať do navigácie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PageJSPageName'] 							= "Zadajte meno stránky!";
			$sxLang['PageLastUpdated'] 							= "Naposledy aktualizované";
/* 0.7.3 */ $sxLang['Pages'] 									= "Stránky";
			$sxLang['PhotoAlbumButtonAdd'] 						= "Pridať fotoalbum";
			$sxLang['PhotoAlbumButtonEdit'] 					= "Upraviť fotoalbum";
			$sxLang['PhotoAlbumCreated'] 						= "Album vytvorený";
			$sxLang['PhotoAlbumHeadingAdd'] 					= "Pridať nový fotoalbum";
			$sxLang['PhotoAlbumHeadingEdit'] 					= "Upraviť fotoalbum";
			$sxLang['PhotoAlbumHeadingManager'] 				= "Manažér fotoalbumov";
			$sxLang['PhotoAlbumItemPhoto'] 						= "Fotografia";
			$sxLang['PhotoAlbumJSDeleteAlbum1'] 				= "Naozaj chcete vymazať album";
			$sxLang['PhotoAlbumJSDeletePhoto'] 					= "Naozaj chcete vymazať fotografiu";
			$sxLang['PhotoAlbumJSDeletePhotos'] 				= 'Chcete vymazať fotografie iba v tomto albume?\n\nKliknite...\n\n  \'Ok\' pre kompletné odstránenie všetkých fotografií v tomto albume a albumu samotného\n  \'Cancel\' pre vymazanie iba samotného albumu';
			$sxLang['PhotoBatchInfo'] 							= 'Hromadné pridávanie fotografií umožňuje pridať naraz viac obrázkov do galérie pomocou spracovania adresárov pre upload. Pre hromadné pridanie fotografií, nakopírujte obrázky do adresára \'content/photos/batch\' pred spustením funkcie. Fotografie pridané do tohto adresára budú všetky spracované s nasledujúcou informáciou (so vzostupnými menami, napr. photo 1, photo 2, atď.).';
			$sxLang['PhotoButtonAdd'] 							= "Pridať fotografiu";
			$sxLang['PhotoButtonBatchAdd'] 						= "Spracovať fotografie";
			$sxLang['PhotoButtonEdit'] 							= "Upraviť fotografiu";
			$sxLang['PhotoButtonEditAll'] 						= "Upraviť všetky fotografie";
			$sxLang['PhotoChangeAlbums'] 						= "Zmeniť albumy";
			$sxLang['PhotoChangeDescription'] 					= "Zmeniť popis";
			$sxLang['PhotoChangeKeywords']	 					= "Zmeniť kľúčové slová";
			$sxLang['PhotoChangePhotographer'] 					= "Zmeniť autora fotografie";
			$sxLang['PhotoConfirmDeleteAll'] 					= "Naozaj chcete natrvalo vymazať všetky nasledujúce fotografie z galérie?";
/* 0.7.4 */ $sxLang['PhotoDeleted']								= "Fotografia vymazaná!";
			$sxLang['PhotoEditAllNotes'] 						= "Všetky zmeny, ktoré vykonáte, kompletne prepíšu doteraz uložené informácie o fotografiách v nasledujúcom zozname v každom vybranom poli.";
			$sxLang['PhotoFilterByAlbum'] 						= "Filter podľa albumu";
			$sxLang['PhotoFilterItemAll'] 						= "VÅ¡etky fotografie";
/* 0.7.4 */	$sxLang['PhotoFilterItemOrphans'] 					= "Fotografie nezaradené do žiadneho albumu";
			$sxLang['PhotoHeadingAdd'] 							= "Pridať novú fotografiu";
			$sxLang['PhotoHeadingBatch'] 						= "Hromadné pridanie fotografií";
			$sxLang['PhotoHeadingEdit'] 						= "Upraviť fotografiu";
			$sxLang['PhotoHeadingManager'] 						= "Manažér fotografií";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoHeadingOptions'] 						= "Možnosti fotografie";
			$sxLang['PhotoHoldSelections'] 						= "Držte Ctrl a klikajte pre výber viacerých položiek.";
			$sxLang['PhotoItemAlbums'] 							= "Albumy";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PhotoItemHideRandom'] 						= "Skryť na hlavnej stránke";
			$sxLang['PhotoItemKeywords'] 						= "Kľúčové slová";
			$sxLang['PhotoItemPhotos'] 							= "Fotografie";
			$sxLang['PhotoItemPhotographer'] 					= "Autor fotografií";
			$sxLang['PhotoLastUpdated'] 						= "Aktualizované";
			$sxLang['PhotoNativeSize'] 							= "Pôvodná veľkosť";
/* 0.7.4 */ $sxLang['PhotoNone']								= "Žiadne fotografie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumDate']				= "Zobraziť dátum vytvorenia albumu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumDesc']				= "Zobraziť popis albumu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumDescTrunc']			= "Skrátiť popis albumu na";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumPP']					= "Počet albumov na stránku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumPhotos']				= "Zobraziť počet fotografií v albume";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAllowPurchase'] 			= "Povoliť kupovanie fotografií";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAllowSizeSelect'] 			= "Povoliť výber veľkosti";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemColumnsAlbum']				= "Počet stĺpcov (Album)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemColumnsGallery']			= "Počet stĺpcov (Galéria)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemCounters']					= "Zobraziť počítadlo zobrazení";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemDeleteFullsizeExplain'] 	= "POZOR: Vypnutie natrvalo vymaže všetky raw obrázky!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemKeywordMETA']				= "Pridať kľúčové slová do META Tagov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemMaxDimScaled']				= "Maximálna veľkosť orezaného obrázku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemMaxDimThumb']				= "Maximálna veľkosť thumbnail-u";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoDate']				= "Zobraziť dátum fotografie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoDesc']				= "Zobraziť popis fotografie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoDescTrunc']			= "Popis fotografie skrátiť na";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoName']				= "Zobraziť názov fotografie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoPP'] 					= "Počet obrázkov na stránku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemQualityLimits']			= "1 [najhoršia] - 100 [najlepšia]";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemQualityScaled']			= "JPEG kvalita orezaného obrázku (iba JPG)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemQualityThumb']				= "JPEG kvalita thumbnail-u (iba JPG)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomPhotosPerLine'] 		= "Počet obrázkov na riadok";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomShow'] 				= "Zobraziť na úvodnej stránke";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomTotal'] 				= "Počet obrázkov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomUseHoriz'] 			= "Použiť obrázky na šírku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomUseVert'] 			= "Použiť obrázky na výšku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemStoreFullsize'] 			= "Ukladať obrázky v plnej veľkosti";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarking'] 			= "Vodoznak";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingDyn'] 			= "Generovať dynamicky (šetrí priestor na serveri)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingOff'] 			= "Vypnúť";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPerm'] 		= "Uložiť natrvalo (šetrí výkon servera)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingImgChange'] 	= "Zmeniť na";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingImgCurrent'] 	= "Aktuálny obrázok";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingImgOptions'] 	= "Možnosti obrázku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextColor'] 	= "Farba";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextSize'] 	= "Veľkosť písma";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextSizeExp'] 	= "1 [malé] - 5 [veľké]";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextTrans'] 	= "Priehľadnosť";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextTransExp'] = "1 [žiadna] - 127 [úplná]";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextText'] 	= "Text";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextOptions'] 	= "Možnosti textu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPosition'] 	= "Umiestnenie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPositionC'] 	= "V strede";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPositionLL'] 	= "Vľavo dolu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPositionLR'] 	= "Vpravo dolu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingType'] 		= "Typ";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTypeText'] 	= "Text";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTypeImage'] 	= "Obrázok";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionAdvanced']				= "Rozšírené nastavenia";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionAppearance']			= "Zobrazenie galérie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionProcessing']			= "Spracovanie obrázkov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionRandom']				= "Náhodné fotografie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionWatermark']				= "Ochrana vodoznakom";
			$sxLang['PhotoOrderOnline'] 						= "Objednať tlač online";
			$sxLang['PhotoSelectDimensions'] 					= "Vyberte rozmery...";
			$sxLang['PhotoTotal'] 								= "Počet fotografií";
			$sxLang['PhotoTotalAlbums'] 						= "Počet albumov";
			$sxLang['PhotoUnsupportedEngine'] 					= "Váš webserver nepodporuje SiteX engine na spracovanie obrázkov.";
			$sxLang['PhotoViewHighRes'] 						= "Zobraziť vo vysokom rozlíšení";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoViews'] 								= "Zobrazení";
			$sxLang['PhotoWithSelected'] 						= "Vybrané";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PixelsShort'] 								= "px";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PollsButtonAddCurrent'] 					= "Vybrať a nastaviť ako aktívnu anketu";
			$sxLang['PollsButtonAddItem'] 						= "Pridať hlasovaciu možnosť";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PollsButtonResetVotes']					= "Resetovať všetky možnosti na 0";
			$sxLang['PollsBar'] 								= "Riadok ankety";
			$sxLang['PollsCurrentPoll'] 						= "Aktuálna anketa";
			$sxLang['PollsHeadingEdit'] 						= "Upraviť anketu";
			$sxLang['PollsHeadingManager'] 						= "Manažér ankiet";
			$sxLang['PollsItemVotes'] 							= "Hlasov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PollsJSReset'] 							= "Naozaj chcete resetovať všetky možnosti na 0?";
			$sxLang['PollsPast'] 								= "Staršie ankety";
			$sxLang['PollsTotalVotes'] 							= "Počet hlasov";
/* 0.7.4 */	$sxLang['PollsViewResults'] 						= "Zobraziť výsledky";
			$sxLang['PostedBy'] 								= "Poslal";
			$sxLang['PoweredBy'] 								= "Stránka beží na";
			$sxLang['PreferencesButtonUpdate'] 					= "Aktualizovať nastavenia";
			$sxLang['PreferencesHeading'] 						= "Nastavenia stránky";
			$sxLang['PreferencesHoursFrom'] 					= "hodín od času servera";
			$sxLang['PreferencesImgAuto'] 						= "Auto-detekcia";
			$sxLang['PreferencesImgGD1'] 						= "GD 1.x";
			$sxLang['PreferencesImgGD2'] 						= "GD 2.x";
			$sxLang['PreferencesItemAdminEmail'] 				= "E-mail administrátora";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemAdvPhotoMode'] 				= "Advanced Photo Mode";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemAlbPPg']
			$sxLang['PreferencesItemDateFormat']	 			= "Formát dátumu";
			$sxLang['PreferencesItemDescription'] 				= "Popis";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PreferencesItemFormSecurity']				= "Zapnúť ochranu formulára";
			$sxLang['PreferencesItemHeaderText'] 				= "Text záhlavia";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PreferencesItemHomepageItems'] 			= "Položky zobrazované na úvodnej stránke";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PreferencesItemHomepageItemsMiniCal'] 		= "Mini-kalendár";
			$sxLang['PreferencesItemImagingMode'] 				= "Mód spracovania obrázkov";
			$sxLang['PreferencesItemJEPP'] 						= "Počet noviniek na stránku";
			$sxLang['PreferencesItemKeywords'] 					= "Kľúčové slová";
			$sxLang['PreferencesItemLanguage'] 					= "Jazyk stránky";
			$sxLang['PreferencesItemMaint'] 					= "Režim údržby stránky";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemPhotoPurchase']
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemPicPPg']
			$sxLang['PreferencesItemReqAppComments'] 			= "Vyžadovať povolenie pre komentáre";
			$sxLang['PreferencesItemReqAppGuestbook'] 			= "Vyžadovať povolenie pre príspevky do knihy návštev";
			$sxLang['PreferencesItemShowLogin'] 				= "Zobraziť login";
			$sxLang['PreferencesItemShowSearch'] 				= "Zobraziť vyhľadávanie";
			$sxLang['PreferencesItemSiteName'] 					= "Názov stránky";
			$sxLang['PreferencesItemSiteURL'] 					= "URL stránky";
			$sxLang['PreferencesItemSRPP'] 						= "Počet výsledkov vyhľadávania na stránku";
			$sxLang['PreferencesItemSWMeta'] 					= "META Tagy na každej generovanej stránke";
			$sxLang['PreferencesItemTimezone'] 					= "Časový posun";
			$sxLang['PreferencesItemTrunc'] 					= "Skracovať linky";
			$sxLang['PreferencesItemWelcome'] 					= "Uvítacia správa";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PreferencesItemWYSIWYG'] 					= "WYSIWYG editor";
			$sxLang['PreferencesJSTrunc'] 						= "Musíte zadať dľžku pre skracovanie, alebo skracovanie vypnúť!";
			$sxLang['PreferencesSectionAddOp'] 					= "Rozšírené nastavenia";
			$sxLang['PreferencesSectionDev']					= "Vývoj / Údržba";
			$sxLang['PreferencesSectionInfo']					= "Informácie o stránke";
			$sxLang['PreferencesSectionLimits'] 				= "Obmedzenia";
			$sxLang['PreferencesSectionMeta'] 					= "META Tagy";
			$sxLang['PreferencesSectionText']					= "Texty na stránke";
			$sxLang['PreferencesUpdated'] 						= "Nastavenia aktualizované!";
			$sxLang['Prev'] 									= "Predchádzajúci";
			$sxLang['Previous'] 								= "Predchádzajúci";
			$sxLang['Preview'] 									= "Náhľad";
			$sxLang['Profile'] 									= "Upraviť môj profil";


			$sxLang['QueryError1'] 								= "SiteX experienced error";
			$sxLang['QueryError2'] 								= "with an SQL bash readout of";


			$sxLang['ReadMore'] 								= "Čítať celé...";
/* 0.7.4 */ $sxLang['RSSDescriptionNone']						= "Príspevok nemá popis";
/* 0.7.4 */ $sxLang['RSSPostNoTitle']							= "Príspevok nemá titulok";

			$sxLang['SearchHeadingSearch'] 						= "Vyhľadávanie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageEventsPart1'] 				= "Vyhľadávanie v udalostiach vrátilo";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageEventsPart2'] 				= "výsledkov.";
			$sxLang['SearchMessageForumPart1'] 					= "Vyhľadávanie v témach diskusných fór vrátilo";
			$sxLang['SearchMessageForumPart2'] 					= "výsledkov.";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessageForumPart3'] 					= "výsledkov";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessageForumPart4'] 					= "ov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageResults'] 					= "výsledkov v";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessagePagesPart1'] 					= "Vyhľadávanie v stránkach vrátilo";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessagePagesPart2'] 					= "výsledkov.";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageGeneralPart1'] 				= "Vyhľadávanie v:";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageGeneralPart2']				= ", Počet výsledkov:";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageGeneralPart3'] 				= "";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageKeyword'] 					= "Hľadaný reťazec:";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessagePhotosPart3'] 				= "výsledkov";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessagePhotosPart4'] 				= "ov";
			$sxLang['SearchMessageTotal'] 						= "Počet výsledkov vyhľadávania: ";
			$sxLang['SetupButtonCheckDB'] 						= "Skontrolovať pripojenie na databázu a nainštalovať";
			$sxLang['SetupButtonCheckGlobals'] 					= "Skontrolujte nastavenia globals.php.ini";
			$sxLang['SetupButtonConfigurePrefs'] 				= "Hlavné nastavenia stránky";
			$sxLang['SetupButtonConfigureScheme'] 				= "Výber farebnej schémy";
			$sxLang['SetupButtonConfigureTheme'] 				= "Výber témy stránky";
			$sxLang['SetupButtonContinue'] 						= "Pokračovať v setup-e";
			$sxLang['SetupButtonFinish'] 						= "Dokončiť setup";
			$sxLang['SetupButtonRetestPerms']					= "Znovu otestovať oprávnenia pre adresáre";
			$sxLang['SetupButtonTestPerms']						= "Otestovať oprávnenia pre adresáre";
			$sxLang['SetupComponentCalendar'] 					= "Kalendár";
/* 0.7.3 */ $sxLang['SetupComponentCollections'] 				= "Kolekcie";
			$sxLang['SetupComponentContact'] 					= "Kontakt";
			$sxLang['SetupComponentForums'] 					= "Diskusné fóra";
			$sxLang['SetupComponentGuestbook'] 					= "Kniha návštev";
			$sxLang['SetupComponentJournal'] 					= "Novinky";
			$sxLang['SetupComponentLinks'] 						= "Linky";
			$sxLang['SetupComponentPictures'] 					= "Obrázky";
			$sxLang['SetupComponentPolls'] 						= "Ankety";
			$sxLang['SetupComponentRenameJournal'] 				= "Novinky";
			$sxLang['SetupComponentRenamePictures'] 			= "Fotogaléria";
			$sxLang['SetupDevSites'] 							= "Stránky vývojárov";
			$sxLang['SetupMySQLError'] 							= "Prehľad MySQL chýb";
			$sxLang['SetupNavCalendar'] 						= "Kalendár";
			$sxLang['SetupNavContact'] 							= "Kontakt";
			$sxLang['SetupNavForums'] 							= "Diskusné fóra";
			$sxLang['SetupNavGallery'] 							= "Fotogaléria";
			$sxLang['SetupNavGuestbook'] 						= "Kniha návštev";
			$sxLang['SetupNavHome'] 							= "Domov";
			$sxLang['SetupNavJournal'] 							= "Novinky";
			$sxLang['SetupNavLinks'] 							= "Linky";
			$sxLang['SetupNavPolls'] 							= "Ankety";
			$sxLang['SetupSamplePageContent'] 					= "Toto je demonštračná stránka. Sem príde nový obsah stránky.";
			$sxLang['SetupSamplePageName']	 					= "O mne";
			$sxLang['SetupSiteXLink'] 							= "SiteX, automatizovaná webová prezentácia";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SetupStreamlineTitleRustic'] 				= "Streamline Title (Rustic)";
			$sxLang['SetupUserTypeAdmin'] 						= "Administrátor";
			$sxLang['SetupUserTypeMember'] 						= "Člen";
			$sxLang['SetupUserTypeModerator'] 					= "Moderátor";
			$sxLang['SetupTestForumDescription'] 				= "Tu bude popis diskusného fóra.";
			$sxLang['SetupTestForumGroup'] 						= "Verejné diskusné fóra";
			$sxLang['SetupTestForumName'] 						= "Moje fórum";
/* 0.7.4 */$sxLang['SetupTitle'] 								= "Inštalácia SiteX 0.7.4";
			$sxLang['SetupStep1'] 								= "Krok 1";
			$sxLang['SetupStep1ExplainLocalhost'] 				= "normálne localhost, pokiaľ databáza nie je na tom istom serveri ako stránka";
			$sxLang['SetupStep1ExplainMySQLDBName'] 			= "Meno MySQL databázy";
			$sxLang['SetupStep1ExplainMySQLPassword'] 			= "MySQL heslo";
			$sxLang['SetupStep1ExplainMySQLUsername'] 			= "MySQL užívateľ";
			$sxLang['SetupStep1Name'] 							= "Nastavenie globals.php.inc";
			$sxLang['SetupStep1Txt1'] 							= 'Vitajte v setup-e stránky SiteX! Tento sprievodca vám pomôže nastaviť a začať používať SiteX. Pokiaľ máte nejaké otázky, smerujte ich na <a href="http://sitex.bjsintay.com">sekciu podpory inštalácie našej stránky</a>.';
			$sxLang['SetupStep1Txt2'] 							= 'SiteX zistila chybu pri pokuse o nadviazanie spojenia s databázou. Skontrolujte správnosť informácií v globals.php.inc a funkčnosť databázy. Kliknite na nasledujúce tlačítko pre ďalší pokus.';
			$sxLang['SetupStep1Txt3'] 							= 'SiteX zistila, že máte správne nastavený súbor globals.php.inc . Teraz bude overené spojenie s databázou. Pokiaľ databáza pracuje správne, SiteX ju automaticky nastaví na používanie.';
			$sxLang['SetupStep1Txt4'] 							= 'SiteX zistila, že ešte <strong>nemáte</strong> súbor globals.php.inc správne nakonfigurovaný. Otvorte súbor globals.php.inc v textovom editore a vyplňte prihlasovacie údaje do MySQL databázy.';
			$sxLang['SetupStep1Txt5'] 							= 'Po úprave súboru ho uložte a skopírujte na server. Potom stlačte nasledujúce tlačítko, a SiteX sa pokúsi overiť správnosť nastavení v súbore.';
			$sxLang['SetupStep2'] 								= "Krok 2";
			$sxLang['SetupStep2Name'] 							= "SiteX - Oprávnenia pre adresáre";
			$sxLang['SetupStep2Txt1'] 							= 'Pokiaľ SiteX zistí, že nie je schopná prístupu do nasledujúceho adresára, prístup ku komponentom a funkciám, ktoré toto miesto na serveri používajú bude dočasne vypnutý. Tento prístup môžete odblokovať neskôr pomocou funkcie na znovu-otestovanie oprávnení v administrácii stránky.';
			$sxLang['SetupStep2Txt2'] 							= 'Vzhľadom na to, že komponenty SiteX potrebujú upload súborov, musíte mať na webserveri správne nakonfigurované oprávnenia pre adresáre. Adresár "content/" a celý jeho obsah je hlavným adresárom SiteX a webserver musí mať oprávnenia do neho zapisovať. Sú na to dve možnosti. Prvá používa FTP a používa sa pokiaľ nemáte priamy prístup k serveru. Nastavte oprávnenia adresára "content/" a všetkých jeho podadresárov na 757. Pokiaľ ste si nie istí ako to urobiť, kliknite na liku POMOC. Pokiaľ máte priamy prístup k serveru, prihláste sa a nastavte oprávnenia manuálne, napr.:';
			$sxLang['SetupStep2Txt3'] 							= 'SiteX zistila, že oprávnenia pre adresár "content/" sú nastavené správne a zapla všetky funkcie súvisiace s uploadom súborov.';
			$sxLang['SetupStep2Txt4'] 							= 'SiteX zistila, že oprávnenia pre adresár "content/" <strong>nie sú</strong> nastavené správne, a vypla všetky funkcie súvisiace s uploadom súborov, pokiaľ nebudú oprávnenia nastavené správne a nebude spustená funkcia znovu-otestovania oprávnení v administrácii.<br /><br /> Často je tento problém spôsobený neúplným nakopírovaním všetkých adresárov a súborov na server. Uistite sa, že všetky adresáre sú správne nakopírované a skontrolujte oprávnenia na každom z nich.';
			$sxLang['SetupStep3'] 								= "Krok 3";
			$sxLang['SetupStep3Name'] 							= "Konfigurácia nastavení stránky";
			$sxLang['SetupStep4'] 								= "Krok 4";
			$sxLang['SetupStep4Name'] 							= "Konfigurácia dizajnu stránky";
			$sxLang['SetupStep4Txt1'] 							= 'Zvoľte si tému ktorú chcete aby SiteX používala.';
			$sxLang['SetupStep4Txt2'] 							= 'Téma môže byť zmenená kedykoľvek. Nové témy nájdete na <a href="http://sitex.bjsintay.com">http://sitex.bjsintay.com</a>. Pokiaľ téma podporuje farebné schémy, budete vyzvaný na ich výber.';
			$sxLang['SetupStep5'] 								= "Krok 5";
			$sxLang['SetupStep5Name'] 							= "Konfigurácia dizajnu stránky, časť 2";
			$sxLang['SetupStep5Txt1'] 							= 'Zvolená téma podporuje viaceré nastavenia. Zvoľte si farebnú schému, ktorú chcete v téme použiť.';
			$sxLang['SetupStep5Txt2'] 							= 'Nastavenia témy a farebnej schémy môžu byť kedykoľvek zmenené. Môžete tiež vytvárať nové farebné schémy podľa uváženia.';
			$sxLang['SetupStep6'] 								= "Krok 6";
			$sxLang['SetupStep6Name'] 							= "Nastavenie administrátorského konta";
			$sxLang['SetupStep6Txt1'] 							= 'Administrátorské konto vám dovoľuje prihlásiť sa na stránku a kontrolovať všetky jej funkcie. Prosím vyplňte nasledujúce údaje.';
			$sxLang['SetupStep6Txt2'] 							= 'Prosím skontrolujte všetky nasledujúce informácie pred kliknutím na tlačítko dokončenia. Po úspešnej inštalácii stránky, vymažte zo servera súbor setup.php.';
			$sxLang['SetupTextHeader'] 							= 'Zadajte slogan do textu záhlavia.';
			$sxLang['SetupTextWelcome'] 						= 'Vitajte na svojej stránke bežiacej na engine <a href="http://sitex.bjsintay.com">SiteX</a>. SiteX je plne automatizovaná webstránka, ktorá sa dá ľahko ovládať cez administračný panel. Pre správu vašej stránky sa najskôr <a href="login.php">prihláste</a>, a potom kliknite na linku administrácie. S FCK WYSIWYG editorom je pridávanie stránok veľmi jednoduché bez nutnosti ovládania HTML. Pokiaľ nechcete mať niektoré funkcie aktívne, ako napríklad diskusné fóra, jednoducho choďte do administračného menu, kliknite na Komponenty stránky a vypnite komponenty ktoré nechcete používať.<br /><br />Pokiaľ máte problémy s používaním SiteX, navštívte <a href="http://sitex.bjsintay.com/forums.php">diskusné fóra</a> pre získanie pomoci priamo od teamu vývojárov a beta-testerov.';
/* 0.7.4 */	$sxLang['SiteMap']									= 'Mapa stránky';
/* 0.7.4 */ $sxLang['SiteMapDisabled']							= 'Mapa stránky nie je zapnutá.';
/* 0.7.3 */ $sxLang['SortAsc'] 									= "Zoradiť vzostupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['SortDesc'] 								= "Zoradiť zostupne";


/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesButtonSchemeClone'] 					= "Klonovať farebnú schému";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesButtonThemeClone'] 					= "Klonovať túto tému";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesButtonThemeDelete'] 					= "Vymazať túto tému";
			$sxLang['ThemesButtonSchemeAdd'] 					= "Pridať novú schému";
			$sxLang['ThemesButtonSchemeEdit'] 					= "Upraviť farebnú schému";
			$sxLang['ThemesHeadingSchemeAdd'] 					= "Pridať novú schému";
			$sxLang['ThemesHeadingSchemeEdit'] 					= "Upraviť schému";
			$sxLang['ThemesHeadingSiteDesign'] 					= "Vzhľad stránky";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesHeadingThemeClone']					= "Klonovať tému";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfo'] 								= "Informácie o téme";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoAuthor'] 						= "Autor";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoCompat'] 						= "Kompatabilita";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoFolder'] 						= "Adresár";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoName'] 							= "Názov témy";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoNotes'] 							= "Poznámky k téme";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoTitle'] 							= "Rozmery titulného obrázku";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ThemesItemBannerSelect'] 					= "Vyberte titulné obrázky ktoré sa majú klonovať s témou";
			$sxLang['ThemesItemColors'] 						= "Farby";
			$sxLang['ThemesItemColorSchemes'] 					= "Farebné schémy";
			$sxLang['ThemesItemSchemeName'] 					= "Názov schémy";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorBackground'] 			= "Farba pozadia";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorLink'] 				= "Farba linky";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesItemSchemeColorLinkHover'] 			= "Farba linky pod myšou";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorLinkVisited'] 		= "Farba navštívenej linky";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorPrimary'] 			= "Primárna farba";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorSecondary'] 			= "Sekundárna farba";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorSitename'] 			= "Farba názvu stránky";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTableText'] 			= "Farba názvu stĺpca v tabuľke";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTableItem'] 			= "Farba položky v tabuľke";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTableTitle'] 			= "Farba titulku tabuľky";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorText'] 				= "Farba textu";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTextSecondary'] 		= "Sekundárna farba textu";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ThemesItemSchemeSelect'] 					= "Vyberte farebné schémy ktoré sa majú klonovať s témou";
			$sxLang['ThemesItemSchemeShowSitename'] 			= "Zobraziť názov stránky";
			$sxLang['ThemesItemTheme'] 							= "Téma";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesItemThemeClone']						= "Klonujem tému";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ThemesItemThemeCloneActive']				= "Nastaviť ako aktívnu tému po dokončení klonovania";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesItemThemeClonename']					= "Nový názov";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesInfoSchemeColorpicker'] 				= "<ol><li>Kliknite na farebné pole ktoré chcete zmeniť.<li>Použite paletu alebo polia s farbami a vyberte si novú farbu.<li>Farebnú paletu môžete voľne presúvať po obrazovke keď ju premiestnite myšou za jej horný okraj.</ol>";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ThemesTooltipThemeClone']					= "Vytvoriť kópiu aktuálnej témy";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesTooltipThemeDelete']					= "Vymazať aktuálnu tému. TOTO SA NEDÁ VRÁTIŤ!";
			$sxLang['ThemesJSDeleteScheme'] 					= "Naozaj chcete vymazať schému";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesMenu1'] 								= "Hlavné menu";
			$sxLang['TitleButonAdd'] 							= "Pridať titulný obrázok";
			$sxLang['TitleHeadingAdd'] 							= "Pridať nový titulný obrázok";
			$sxLang['TitleHeadingAddFromPhotos'] 				= "Pridať titulný obrázok z fotografií";
			$sxLang['TitleHeadingManager'] 						= "Manažér titulných obrázkov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptions'] 						= "Možnosti obrázku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsCrop'] 					= "Orezať obrázok na odporúčanú veľkosť";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsNoResize'] 				= "Nemeniť veľkosť obrázku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsResize'] 					= "Zmeniť veľkosť obrázku na odporúčanú veľkosť";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsRecommendedSize'] 			= "Odporúčaná veľkosť";
			$sxLang['TitleNotesPhoto'] 							= "Vyberte fotografiu pre pridanie k titulným obrázkom.";
			$sxLang['TitleOptionThemesAll'] 					= "Všetky témy";


			$sxLang['UserActiveInPast'] 						= "Aktívni užívatelia za posledných";
			$sxLang['UserButtonAdd'] 							= "Pridať nového užívateľa";
			$sxLang['UserButtonAddNew'] 						= "Pridať nového užívateľa";
			$sxLang['UserButtonEdit'] 							= "Upraviť konto";
			$sxLang['UserButtonEditUser'] 						= "Upraviť užívateľa";
			$sxLang['UserButtonLogin'] 							= "Prihlásenie";
			$sxLang['UserButtonPassword'] 						= "Zabudnuté heslo";
			$sxLang['UserButtonSendMail'] 						= "Poslať e-mailovú správu";
			$sxLang['UserButtonSignup'] 						= "Registrácia";
			$sxLang['UserButtonSignup2'] 						= "Registrácia nového užívateľa";
			$sxLang['UserButtonUpdateAddresses'] 				= "Aktualizovať zoznam adries";
			$sxLang['UserChangeTo'] 							= "Zmeniť na";
			$sxLang['UserDeleteAvatar'] 						= "Vymazať avatar";
			$sxLang['UserGuest'] 								= "Hosť";
			$sxLang['UserHeadingAdd'] 							= "Pridať nového užívateľa";
			$sxLang['UserHeadingEdit'] 							= "Upraviť užívateľa";
			$sxLang['UserHeadingEmail'] 						= "Poslať e-mail užívateľom";
			$sxLang['UserHeadingLogin'] 						= "Prihlásenie užívateľa";
			$sxLang['UserHeadingManager'] 						= "Správca užívateľov";
			$sxLang['UserHeadingOnline'] 						= "Kto je online";
			$sxLang['UserHeadingOptions'] 						= "Možnosti užívateľa";
			$sxLang['UserHeadingProfile'] 						= "Profil užívateľa";
			$sxLang['UserHeadingRecovery'] 						= "Obnova prihlasovacích informácií";
			$sxLang['UserHeadingSignup'] 						= "Registrácia nového užívateľa";
			$sxLang['UserHeadingTypes'] 						= "Skupiny užívateľov";
			$sxLang['UserHoursFrom'] 							= "hodín od času servera";
			$sxLang['UserItemAvatar'] 							= "Avatar";
/* 0.7.4 */ $sxLang['UserItemAddTo']							= "Pridať do";		//localisation e.g. "Add to Blog" or "Add as Blog"
			$sxLang['UserItemChangePassword'] 					= "Zmeniť heslo";
			$sxLang['UserItemConfirm'] 							= "Potvrdiť heslo";
/* 0.7.4 */	$sxLang['UserItemDisplay']							= "Zobraziť";
			$sxLang['UserItemEmail'] 							= "E-mailová adresa";
			$sxLang['UserItemEmailInfo'] 						= "Zaslať e-mailom info";
			$sxLang['UserItemFirstName'] 						= "Krstné meno";
			$sxLang['UserItemFrom'] 							= "Odosielateľ";
			$sxLang['UserItemFullName'] 						= "Celé meno";
			$sxLang['UserItemLastLogin'] 						= "Naposledy prihlásený";
			$sxLang['UserItemLastName'] 						= "Priezvisko";
			$sxLang['UserItemLocation'] 						= "Bydlisko";
			$sxLang['UserItemMemberSince'] 						= "Dátum registrácie";
			$sxLang['UserItemMessage'] 							= "Správa";
			$sxLang['UserItemNewPassword'] 						= "Nové heslo";
			$sxLang['UserItemNewsletter'] 						= "Odoberanie noviniek e-mailom";
			$sxLang['UserItemPassword'] 						= "Heslo";
			$sxLang['UserItemPasswordConfirm'] 					= "Potvrdenie hesla";
			$sxLang['UserItemShowEmail'] 						= "Zobraziť e-mail v profile";
			$sxLang['UserItemSignature'] 						= "Podpis";
			$sxLang['UserItemSubject'] 							= "Predmet";
			$sxLang['UserItemTimezone'] 						= "Časový posun";
			$sxLang['UserItemTo'] 								= "Pre";
			$sxLang['UserItemUsername'] 						= "Užívateľské meno";
			$sxLang['UserItemUserType'] 						= "Skupina užívateľov";
			$sxLang['UserItemWebsite'] 							= "Webstránka";
			$sxLang['UserJSEmail1'] 							= "Musíte zadať platnú e-mailovú adresu!";
			$sxLang['UserJSEmail11'] 							= "E-mailová adresa vyzerá byť nesprávna (skontrolujte @ a .)";
			$sxLang['UserJSEmail12'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Užívateľské meno obsahuje nepovolené znaky.";
			$sxLang['UserJSEmail13'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Názov domény obsahuje nepovolené znaky.";
			$sxLang['UserJSEmail14'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Užívateľské meno nevyzerá byť správne.";
			$sxLang['UserJSEmail15'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Cieľová IP adresa je neplatná!";
			$sxLang['UserJSEmail16'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Meno domény nevyzerá byť správne.";
			$sxLang['UserJSEmail17'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Adresa musí byť ukončená všeobecne známou doménou alebo dvojznakom krajiny.";
			$sxLang['UserJSEmail18'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Táto adresa neobsahuje názov hostu!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['UserJSEmailFromAddress'] 					= "Od: [E-mailová adresa] pole je prázdne! Zadajte prosím e-mailovú adresu z ktorej chcete odosielať.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['UserJSEmailFromName'] 						= "Od: [Meno] pole je prázdne! Zadajte prosím meno odosielateľa e-mailu.";
			$sxLang['UserJSFirstName'] 							= "Musíte zadať krstné meno!";
			$sxLang['UserJSLastName'] 							= "Musíte zadať priezvisko!";
			$sxLang['UserJSPassword1'] 							= "Heslo musí mať najmenej 5 znakov!";
			$sxLang['UserJSPassword2'] 							= "Heslá sa nezhodujú!";
			$sxLang['UserJSUserDelete'] 						= "Naozaj chcete vymazať užívateľa";
			$sxLang['UserJSUsername'] 							= "Užívateľské mená musia mať najmenej 3 znaky!";
			$sxLang['UserMemberInfo'] 							= "Informácie o členovi";
/* 0.7.3 */ $sxLang['UserMenu'] 								= "Menu užívateľa";
			$sxLang['UserOnlineItemLastIP'] 					= "Posledná IP";
			$sxLang['UserOnlineItemTotalHits'] 					= "Počet zásahov";
			$sxLang['UserOnlineItemTotalVisits'] 				= "Počet návštev";
			$sxLang['UserOnlineItemVisitTime'] 					= "Čas návštevy";
/* 0.7.4 */ $sxLang['UserOnlineShowGuests'] 					= "Zobraziť aj anonymných";
/* 0.7.4 */ $sxLang['UserOptionAllTypes']						= "Všetky typy užívateľov";
			$sxLang['UserOptionAllUsers'] 						= "Všetci užívatelia";
			$sxLang['UserOptionsDeleteUsersAfter'] 				= "Vymazať užívateľov po";
			$sxLang['UserOptionsItemAllowSignup'] 				= "Povoliť registráciu členov";
			$sxLang['UserOptionsItemEnableAvatars'] 			= "Povoliť avatarov";
			$sxLang['UserOptionsItemEnableCleaner'] 			= "Zapnúť čistenie neaktívnych užívateľov";
			$sxLang['UserOptionsItemEnableSignature'] 			= "Povoliť podpis užívateľa";
			$sxLang['UserOptionsItemRequireApproval'] 			= "Vyžadovať povolenie adminom";
			$sxLang['UserOptionsItemRequireValidation'] 		= "Vyžadovať overenie e-mailom";
			$sxLang['UserOptionsItemShowLogin'] 				= "Zobraziť prihlásenie";
			$sxLang['UserOptionsWarnUsersAfter'] 				= "Varovať užívateľov po";
			$sxLang['UserOptionsWeeksOfInactivity'] 			= "týždňoch neaktivity";
			$sxLang['UserOptionSubscribed'] 					= "Všetkým prihláseným k odberu noviniek (nezahrňuje neoverených)";
			$sxLang['UserSectionAccountInfo'] 					= "Informácie o užívateľskom účte";
			$sxLang['UserRecoveryMessage'] 						= "Prosím zadajte vašu e-mailovú adresu na ktorú budú zaslané prihlasovacie informácie. Pamätajte, že informácie pošleme iba v tom prípade, pokiaľ sa adresa bude zhodovať adresou uvedenou v databáze užívateľov.";
			$sxLang['UserSectionPersonalInfo'] 					= "Osobné informácie";
			$sxLang['UserSectionPersonalization'] 				= "Prispôsobenie";
			$sxLang['UserSectionSetup'] 						= "Nastavenie užívateľa";
/* 0.7.4 */ $sxLang['UserStatusUnvalidated'] 						= "Očakáva sa overenie užívateľa e-mailom";
/* 0.7.4 */	$sxLang['UserStatusValidated'] 						= "Užívateľ overený";
			$sxLang['UserTotal'] 								= "Počet užívateľov";
/* 0.7.3 */ $sxLang['UserTypeLocked'] 							= "Zamknuté";


			$sxLang['Visitors'] 								= "Návštev";


/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningPhotoOrphans']						= "Existujú fotografie, ktoré nie sú priradené do žiadneho albumu.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningPhotoOrphansFix']					= "Zobraziť fotografie, ktoré nie sú v žiadnom albume";
/* 0.7.4 */ $sxLang['WarningSafeModeON']						= "PHP Safe Mode je zapnuté. Toto môže spôsobovať problémy s funkciami ako napríklad pridávanie fotografií, kde je potrebný väčší čas a sú vyššie nároky na pamäť.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningSetupFiles']						= "Inštalačné súbory (setup.php, upgrade.php) sú v adresári \"/setup\". Z bezpečnostných dôvodov odporúčame tieto súbory z adresára vymazať predtým a,ko budete pokračovať.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneError']					= "VAROVANIE: Pri klonovaní témy sa vyskytla chyba";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneErrorCopy']				= "Chyba pri kopírovaní adresára.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneErrorFolder']			= "Adresár sa nedá vytvoriť.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneErrorTitlepic']			= "Titulný obrázok sa nedá skopírovať.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneUnwriteable']			= "SiteX nemá oprávnenie zapisovať do adresára s témami. Pred klonovaním témy musíte tieto oprávnenia nastaviť.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningTitle']								= "Varovanie";
			$sxLang['Website'] 									= "Webstránka";
			$sxLang['Welcome'] 									= "Vitajte";
			$sxLang['WelcomeTxt1'] 								= "Vitajte, ";
			$sxLang['WelcomeTxt2'] 								= ", na stránke ";
			$sxLang['WelcomeTxt3'] 								= "Pokiaľ nie ste ";
			$sxLang['WelcomeTxt4'] 								= ", prosím ";
			$sxLang['WelcomeTxt5'] 								= "odhláste sa";
			$sxLang['WelcomeTxt6'] 								= ".";
			$sxLang['Width'] 									= "šírka";


			$sxLang['Yes'] 										= "Áno";


			// Email

			$sxLangMail['SubjectUserActivated'] = $sxSetup['SiteName']." Užívateľský účet aktivovaný";
			$sxLangMail['UserActivated'] = "Váš účet na stránke '".$sxSetup['SiteName']."' bol povolený a aktivovaný administrátorom. Môžete kliknúť na nasledujúci link a prihlásiť sa.\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";

			$sxLangMail['SubjectUserNewApprovalAdmin'] = "New ".$sxSetup['SiteName']." Užívateľ potrebuje povolenie";
			$sxLangMail['UserNewApprovalAdmin'] = "Na stránke '".$sxSetup['SiteName']."' sa práve zaregistroval nový užívateľ, ktorý potrebuje vaše povolenie. Prosím prihláste sa pre aktiváciu konta.\n\nUser: $usernameNew\nEmail: $emailNew\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";

			$sxLangMail['SubjectUserNewApprovalValidation'] = "Informácia o užívateľskom účte";
			$sxLangMail['UserNewApprovalValidation'] = "UPOZORNENIE: Toto je automaticky generovaná e-mailová správa. Prosím neodpovedajte na ňu.\n\nVitajte!\n\nNa stránke ".$sxSetup['SiteName']." ste si vytvorili užívateľský účet. Vaše prihlasovacie informácie boli zadané nasledovne:\n\nUžívateľské meno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\n\nPred aktiváciou účtu sa vyžaduje jeho overenie. Pre overenie vášho účtu kliknite na nasledujúci link, alebo skopírujte adresu do internetového prehliadača.\n\n".$sxSetup['Url']."/api.php?sxValidationKey=$sxValKey\n\nAdministrátor stránky vyžaduje, aby všetky užívateľské účty boli povolené predtým ako budú aktivované. Prihlásiť sa na stránku ".$sxSetup['Url']." budete môcť hneď po tom, ako bude váš účet skontrolovaný administrátorom. Prípadné pripomienky adresujte na ".$sxSetup['AdminEmail'].".";

			$sxLangMail['SubjectUserNewApprovalNoValidation'] = "Informácia o užívateľskom účte";
			$sxLangMail['UserNewApprovalNoValidation'] = "UPOZORNENIE: Toto je automaticky generovaná e-mailová správa. Prosím neodpovedajte na ňu.\n\nVitajte!\n\nNa stránke ".$sxSetup['SiteName']." ste si vytvorili užívateľský účet. Vaše prihlasovacie informácie boli zadané nasledovne:\n\nUžívateľské meno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\n\nAdministrátor stránky vyžaduje, aby všetky užívateľské účty boli povolené predtým ako budú aktivované. Prihlásiť sa na stránku ".$sxSetup['Url']." budete môcť hneď po tom, ako bude váš účet skontrolovaný administrátorom. Prípadné pripomienky adresujte na ".$sxSetup['AdminEmail'].".";

			$sxLangMail['SubjectUserNewNoApprovalValidation'] = "Informácia o užívateľskom účte";
			$sxLangMail['UserNewNoApprovalValidation'] = "UPOZORNENIE: Toto je automaticky generovaná e-mailová správa. Prosím neodpovedajte na ňu.\n\nVitajte!\n\nNa stránke ".$sxSetup['SiteName']." ste si vytvorili užívateľský účet. Vaše prihlasovacie informácie boli zadané nasledovne:\n\nUžívateľské meno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\n\nPred aktiváciou účtu sa vyžaduje jeho overenie. Pre overenie vášho účtu kliknite na nasledujúci link, alebo skopírujte adresu do internetového prehliadača.\n\n".$sxSetup['Url']."/api.php?sxValidationKey=$sxValKey\n\nPo overení sa môžete prihlásiť na ".$sxSetup['Url']." Prípadné pripomienky adresujte na ".$sxSetup['AdminEmail'].".";

			$sxLangMail['SubjectUserNewNoApprovalNoValidation'] = "Informácia o užívateľskom účte";
			$sxLangMail['UserNewNoApprovalNoValidation'] = "UPOZORNENIE: Toto je automaticky generovaná e-mailová správa. Prosím neodpovedajte na ňu.\n\nWelcome!\n\nYou have been given a new ".$sxSetup['SiteName']." user account. Vaše prihlasovacie informácie boli zadané nasledovne:\n\nUžívateľské meno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\nMôžete sa prihlásiť na ".$sxSetup['Url']."\n\nPrípadné pripomienky adresujte na ".$sxSetup['AdminEmail'].".";

			$sxLangMail['SubjectUserInitial'] = "Informácia o užívateľskom účte";
			$sxLangMail['UserInitial'] = "UPOZORNENIE: Toto je automaticky generovaná e-mailová správa. Prosím neodpovedajte na ňu.\n\nVitajte na SiteX $firstname $lastname!\n\nBolo vám vytvorené nové užívateľské konto na vašej stránke SiteX. Vaše prihlasovacie informácie boli zadané nasledovne:\n\nUžívateľské meno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\n\nTeraz sa môžete prihlásiť na vaše stránky na ".$sxSetup['Url'].". Nezabudnite pravidelne kontrolovať aktualizácie na http://sitex.bjsintay.com alebo kliknite na prehľad nastavení stránky v administrácii a SiteX to urobí za vás.";

			$sxLangMail['SubjectUserResendInfo'] = "Informácia o vašom užívateľskom účte";
/* 0.7.3 CHANGE */ $sxLangMail['UserResendInfo'] = "Požiadali ste o zaslanie vašich prihlasovacích informácií na stránke ".$sxSetup['Url'].".\n\nUžívateľské meno: [USERNAME]\nHeslo: [PASSWORD]\n\nPre prihlásenie kliknite na ".$sxSetup['Url'].".";

			$sxLangMail['SubjectGuestbookApproval'] = "Príspevok do knihy návštev potrebuje overenie na ".$sxSetup['Url'];
			$sxLangMail['GuestbookApproval'] = "Vaša SiteX stránka '".$sxSetup['SiteName']."' prijala záznam do knihy návštev, ktorý potrebuje povolenie predtým ako sa zobrazí na stránke. Pre povolenie sa prihláste na svoju stránku, choďte do administrácie a kliknite na spravovanie knihy návštev.\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";

			$sxLangMail['SubjectCommentApproval'] = "Komentár potrebuje povolenie na ".$sxSetup['Url'];
			$sxLangMail['CommentApproval'] = "Vaša SiteX stránka '".$sxSetup['SiteName']."' prijala komentár, ktorý potrebuje povolenie predtým ako sa zobrazí na stránke. Pre povolenie sa prihláste na svoju stránku, choďte do administrácie a kliknite na spravovanie komentárov.\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";

			$sxLangMail['SubjectContactForm'] = "Prišla nová správa z kontaktného formulára na stránke ".$sxSetup['Url'];
/* 0.7.3 CHANGE */ $sxLangMail['ContactForm'] = "Prišla nová správa z kontaktného formulára. Prosím, prezrite si nasledujúce informácie.\n\nMeno: $name\nE-mail: $email\nTyp: $contact_type\nSpráva: $cmessage";

			$sxLangMail['SubjectUserInactive'] = "Varovanie: Váš účet na stránke ".$sxSetup['SiteName']." je neaktívny";
			$sxLangMail['UserInactive'] = "Váš užívateľský účet na stránke ".$sxSetup['Url']." bol označený ako neaktívny a bude vymazaný pokiaľ sa v najbližšej dobe neprihlásite. Prosím, prihláste sa pokiaľ chcete obnoviť platnosť svojho účtu.\n\nĎakujeme.";

/* 0.7.3 */	$sxLangMail['SubjectNewPost'] = "Upozornenie na príspevok diskusného fóra na stránke ".$sxSetup['SiteName'];
/* 0.7.3 */	$sxLangMail['NewPost'] = "Diskusné fórum na stránke '".$sxSetup['SiteName']."' má nový príspevok (príspevky) v oblasti, ktoré ste si želal(a) sledovať. Kliknite na nasledujúci link pre zobrazenie aktuálnych zmien.\n\n[LINK]";

?>
Return current item: SiteX