Location: PHPKode > projects > SiteX > lang/Danish.php
<?PHP
			/*
			 * Danish.php
			 * Danish language file
			 * 
			 * Developed for version: 	0.7.4
			 * 
			 * TEST By Now 99.9% Done
			 * By: Whobat (hide@address.com)
			 * 
			 */
			
			// Special
			
			$sxSetupCharset = 'iso-8859-1';
/* 0.7.3 */	$sxSetupFCKLanguage = 'da';
/* 0.7.4 */	$sxSetupTinyMCELanguage = 'da';
			
			$sxLangFont['Verdana'] = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
			$sxLangFont['FontArial'] = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
			
/* 0.7.3 */	$sxLangChars = array('A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','Æ','Ø','Å');
			
			// NOTICE!!! //////////////
			// Change the second item in the array (key => value). The key should stay the same i.e. 'Sun' => 'xxx'.

/* 0.7.3 */	$sxByteUnits = array('Bytes' => 'Bytes',
								 'KB' => 'KB', 
								 'MB' => 'MB', 
								 'GB' => 'GB', 
								 'TB' => 'TB', 
								 'PB' => 'PB', 
								 'EB' => 'EB');

/* 0.7.3 */	$sxDays = array('Sunday' => 'Søndag', 
							'Monday' => 'Mandag', 
							'Tuesday' => 'Tirsdag', 
							'Wednesday' => 'Onsdag', 
							'Thursday' => 'Torsdag', 
							'Friday' => 'Fredag', 
							'Saturday' => 'Lørdag');

/* 0.7.3 */	$sxDaysShort = array('Sun' => 'Søn', 
								 'Mon' => 'Man', 
								 'Tue' => 'Tir', 
								 'Wed' => 'Ons', 
								 'Thu' => 'Tor', 
								 'Fri' => 'Fre', 
								 'Sat' => 'Lør');
														
/* 0.7.3 */	$sxDaysExtraShort = array('S', 'M', 'T', 'O', 'T', 'F', 'L');
								 
/* 0.7.3 */	$sxMonths = array('January' => 'Januar', 
							  'February' => 'Februar', 
							  'March' => 'Marts', 
							  'April' => 'April', 
							  'May' => 'Maj', 
							  'June' => 'Juni', 
							  'July' => 'Juli', 
							  'August' => 'August', 
							  'September' => 'September', 
							  'October' => 'Oktober', 
							  'November' => 'November', 
							  'December' => 'December');
							  
/* 0.7.3 */	$sxMonthsShort = array('Jan' => 'Jan', 
							  		'Feb' => 'Feb', 
							 		'Mar' => 'Mar', 
							 		'Apr' => 'Apr', 
							 		'May' => 'Maj', 
							 		'Jun' => 'Jun', 
							 		'Jul' => 'Jul', 
							 		'Aug' => 'Aug', 
							 		'Sep' => 'Sep', 
							 		'Oct' => 'Okt', 
							 		'Nov' => 'Nov', 
							 		'Dec' => 'Dec');
							  
/* 0.7.3 */	$sxTimePeriodsPlural = array('seconds' => 'sekunder', 
										 'minutes' => 'minuter', 
										 'hours' => 'timer', 
										 'days' => 'dage', 
										 'weeks' => 'uger', 
										 'months' => 'måneder', 
										 'years' => 'år');
										 
/* 0.7.3 */ $sxTimeMeridiem = array('PM' => 'PM',
									'AM' => 'AM');
			
			// Text
			
/* 0.7.3 */	$sxLang['AdminBreadcrumb'] 							= "Admin";
			$sxLang['AdminHeading'] 							= "Administrations Panel";
/* 0.7.3 */	$sxLang['AdminJSDeletePage'] 						= "Er du sikker på du vil slette denne side permanent?";
			$sxLang['AdminLinkAlbumAdd'] 						= "Tilføj album";
			$sxLang['AdminLinkAlbumManage'] 					= "Administrer albums";
/* 0.7.4 */	$sxLang['AdminLinkCloneTheme'] 						= "Kopier Tema";
/* 0.7.3 */	$sxLang['AdminLinkCollectionsManage']				= "Administrer samlingen";
			$sxLang['AdminLinkCommments'] 						= "Kommentar manager";
			$sxLang['AdminLinkComponents'] 						= "Side Komponenter";
			$sxLang['AdminLinkDesign'] 							= "Side design";
			$sxLang['AdminLinkEventAdd'] 						= "Tilføj aftale";
			$sxLang['AdminLinkEventManage'] 					= "Administrer aftaler";
			$sxLang['AdminLinkFiles'] 							= "Fil manager";
			$sxLang['AdminLinkFormConfig'] 						= "Konfigurer form";
			$sxLang['AdminLinkForumAdd'] 						= "Tilføj forum";
			$sxLang['AdminLinkForumManage'] 					= "Administrer forums";
			$sxLang['AdminLinkForumOptions'] 					= "Forum Egenskaber";
			$sxLang['AdminLinkGuestbookClear'] 					= "Tøm gæstebog";
			$sxLang['AdminLinkGuestbookManage'] 				= "Administrer indlæg";
/* 0.7.4 */	$sxLang['AdminLinkHomeManager']						= "Hjemmeside egenskaber";
			$sxLang['AdminLinkJournalAdd'] 						= "Tilføj indlæg";
			$sxLang['AdminLinkJournalManage'] 					= "Administrer indlæg";
			$sxLang['AdminLinkLinkAdd'] 						= "Tilføj link";
			$sxLang['AdminLinkLinkCategories'] 					= "Administrer link kategorier";
			$sxLang['AdminLinkLinkManage'] 						= "Administrer links";
/* 0.7.4 */	$sxLang['AdminLinkMaintenance']						= "Side optimering";
			$sxLang['AdminLinkNavigation'] 						= "Menu";
			$sxLang['AdminLinkOnline'] 							= "Hvem er online";
			$sxLang['AdminLinkOverview'] 						= "Side oversigt";
			$sxLang['AdminLinkPageAdd'] 						= "Tilføj ny side";
			$sxLang['AdminLinkPhotoAdd'] 						= "Tilføj Billede";
			$sxLang['AdminLinkPhotoBatch'] 						= "Batch tilføjelse af billeder";
			$sxLang['AdminLinkPhotoManage'] 					= "Administrer billeder";
/* 0.7.3 */ $sxLang['AdminLinkPhotoOptions']					= "Billede egenskaber";
			$sxLang['AdminLinkPollsManage'] 					= "Administrer afstemninger";
			$sxLang['AdminLinkPreferences'] 					= "Side opsætning";
			$sxLang['AdminLinkStatistics'] 						= "Hit statestik";
			$sxLang['AdminLinkTitleAdd'] 						= "Tilføj titel billede";
			$sxLang['AdminLinkTitleAddFromGallery'] 			= "Tilføj titel billede fra billeder";
			$sxLang['AdminLinkTitleManage'] 					= "Administrer titel billeder";
			$sxLang['AdminLinkURLFAQ'] 							= "SiteX FAQs";
			$sxLang['AdminLinkURLForum'] 						= "SiteX Forums";		
			$sxLang['AdminLinkRSSTips'] 						= "SiteX Tips &amp; Triks";
			$sxLang['AdminLinkURLWiki'] 						= "SiteX Wiki (Engelsk)";									
			$sxLang['AdminLinkUserAdd'] 						= "Tilføj bruger";
			$sxLang['AdminLinkUserMail'] 						= "Email brugere";
			$sxLang['AdminLinkUserManage'] 						= "Bruger administration";
			$sxLang['AdminLinkUserOptions'] 					= "Bruger egenskaber";
			$sxLang['AdminLinkUserTypes'] 						= "Bruger grupper";
			$sxLang['AdminPanel'] 								= "Administrations Panel";
			$sxLang['AdminSectionGeneral'] 						= "General administration";
			$sxLang['AdminSectionHelp'] 						= "SiteX Hjælpe Resourser";
			$sxLang['AdminSectionPages'] 						= "Sider";
			$sxLang['AdminSectionTitles'] 						= "Titel Billeder";
			$sxLang['AdminSectionUser'] 						= "Bruger Administration";
			$sxLang['All'] 										= "Alle";
			$sxLang['AllRights'] 								= "Alle rettighedder tilhører.";
			$sxLang['Anonymous'] 								= "Annonym";
			$sxLang['Autolink'] 								= "SiteX Autolink";
/* 0.7.4 */	$sxLang['JavascriptDisabled']						= "Javascript er ikke aktiveret i din browser!<br/>Admin funktionervil ikke fungere korrekt med mindre Javascript er aktiveret.";


			$sxLang['ButtonAdd'] 								= "Tilføj";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ButtonAddItem'] 							= "Tilføj Enhed";
			$sxLang['ButtonApprove'] 							= "Accepter";
			$sxLang['ButtonBottom'] 							= "Flyt til bund";
			$sxLang['ButtonContinue'] 							= "Fortsæt";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ButtonCreate'] 							= "Opret";
			$sxLang['ButtonDelete'] 							= "Slet";
			$sxLang['ButtonDisapprove'] 						= "Accepter ikke";
			$sxLang['ButtonDown'] 								= "Ned";
			$sxLang['ButtonEdit'] 								= "Rediger";
			$sxLang['ButtonEditName'] 							= "Rediger Navn";
			$sxLang['ButtonEditOptions'] 						= "Rediger Egenskaber";
			$sxLang['ButtonFind'] 								= "Find";
			$sxLang['ButtonGoTo'] 								= "Gå Til";
			$sxLang['ButtonMove'] 								= "Flyt";
			$sxLang['ButtonNo'] 								= "Nej";
			$sxLang['ButtonPreview'] 							= "Se";
			$sxLang['ButtonProfile'] 							= "Profil";
			$sxLang['ButtonSelect'] 							= "Vælg";
			$sxLang['ButtonSend'] 								= "Send";
			$sxLang['ButtonTop'] 								= "Flyt til Top";
			$sxLang['ButtonUp'] 								= "Op";
			$sxLang['ButtonUpload'] 							= "Upload";
			$sxLang['ButtonYes'] 								= "Ja";
			
			
/* 0.7.3 */ $sxLang['Characters']								= "Karaktere";
/* 0.7.3 */ $sxLang['Collections']								= "Kollektion";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingAdd']					= "Opret Kollektion";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingEdit']					= "Rediger Kollektion";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingItemAdd']				= "Tilføj Kollektions Enhed";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingItemEdit']				= "Rediger Kollektions Enhed";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingManager']				= "Kollektions Administration";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomize']					= "Brugerdefinerede Områder";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeAdditional']		= "Vis Yderligere Tekst";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeAuthor']			= "Vis Forfatter";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeDate']				= "Vis Dato";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeTimestamp']		= "Vis Indsat Dato";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeUser']				= "Vis Brugernavn";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemAdditionalText']		= "Yderligere Tekst";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemAuthor']				= "Forfatter";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemDisplayDate']			= "Vis Dato";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemLayout']				= "Enheds Layout";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemName']					= "Enheds Navn";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemText']					= "Tekst/Beskrivelse";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListLayout']				= "Liste Layout";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrder']					= "Liste Sortering";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderAuthorAsc']		= "Forfatter Stigende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderCustom']			= "Tilpasset";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderDateAsc']			= "Dato Stigende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderDateDesc']			= "Dato Faldende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderIdAsc']			= "Database ID Stigende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderIdDesc']			= "Database ID Faldene";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderNameAsc']			= "Enheds Navn Stigende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderNameDesc']			= "Enheds Navn Faldende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderTimestampAsc']		= "Indsæt Dato Stigende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderTimestampDesc']	= "Indsæt Dato Faldende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderUsernameAsc']		= "Brugernavn Stigende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemName']						= "Kollektions Navn";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsComments']			= "Aktiver Enheds Kommentar";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsFiles']				= "Benyt Filer";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotos']				= "Benyt Billeder";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotosMaxWidth']		= "Max Bredte";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotosMaxHeight']	= "Max Højde";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotosThumb']		= "Generer Thumbnails";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemPhotos']					= "Billeder";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemSubcollection']				= "Underkollektion";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType1']						= "Enheds Layout 1";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType2']						= "Enheds Layout 2";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType3']						= "Enheds Layout 3";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType4']						= "Enheds Layout 4";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType5']						= "Enheds Layout 5";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType6']						= "Enheds Layout 6";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType7']						= "Tilpasset 1";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType8']						= "Tilpasset 2";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType1']						= "Punktopstilling";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType2']						= "Nummer opstilling";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType3']						= "Thumbs & Navne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType4']						= "Thumbs, Navne, & Kommentar";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType5']						= "Thumbs, Navne, & Kort Beskrivelse";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType6']						= "Thumbs, Navne, & Fuld Beskrivelse";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType7']						= "Tilpasset 1";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType8']						= "Tilpasset 2";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsUser']							= "Bruger";
			$sxLang['CommentsApprovalMessage'] 					= "<strong>Godkendelse Nødvendig:</strong> Dit indlæg vil være synlig<br /> Afventer godkendelse fra side administrator.";
/* 0.7.4 */ // DELETED: $sxLang['CommentsBack'] 							= "Back to comments manager";
/* 0.7.4 */ $sxLang['CommentsButtonEdit'] 						= "Rediger Kommentar";
			$sxLang['CommentsButtonHide'] 						= "Skjul Kommentar";
			$sxLang['CommentsButtonLeave'] 						= "Forlad Kommentar";
			$sxLang['CommentsButtonView'] 						= "Vis Kommentar";
			$sxLang['CommentsHeadingAdd'] 						= "Tilføj Kommentar";
/* 0.7.4 */ $sxLang['CommentsHeadingEdit'] 						= "Rediger Kommentar";
			$sxLang['CommentsItemComments'] 					= "Kommentar";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CommentsJSCommentsEmpty'] 					= "Kommentar kan ikke være tom!";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CommentsJSNameEmpty'] 						= "Venligst udfyld navn!";
			$sxLang['CommentsManageApproved'] 					= "Godkend";
			$sxLang['CommentsManageApproveAll'] 				= "Godkend alle Kommentare";
			$sxLang['CommentsManageHeading'] 					= "Administrer Kommentar";
			$sxLang['CommentsManageItemEnable'] 				= "Aktiver Kommentar";
			$sxLang['CommentsManageItemReqApp'] 				= "Kræver Godkendelse";
			$sxLang['CommentsManageItemReqAuth'] 				= "Kræver Autentificering";
			$sxLang['CommentsManageSectionComments'] 			= "Kommentar";
			$sxLang['CommentsManageSectionGenOptions']			= "General Egenskaber";
			$sxLang['CommentsManageTableApproved'] 				= "Godkendt";
			$sxLang['CommentsManageTableDate'] 					= "Dato";
			$sxLang['CommentsManageTableName'] 					= "Navn";
			$sxLang['CommentsManageTableOptions'] 				= "Egenskaber";
			$sxLang['CommentsManageTableSection'] 				= "Sektion";
			$sxLang['CommentsManageUnapproveAll'] 				= "Godkend ikke alle kommentarer";
			$sxLang['CommentsManageUnapproved'] 				= "Ikke Godkendt";
			$sxLang['CommentsPreviewHeading'] 					= "Fremvis Kommentar Indlæg";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CommentsRecent'] 							= "Seneste Kommentare";
			$sxLang['ComponentsButtonEdit'] 					= "Rediger Navn";
			$sxLang['ComponentsHeading'] 						= "Side Komponenter";
			$sxLang['ComponentsTableActivated'] 				= "Aktiveret";
			$sxLang['ComponentsTableComponent'] 				= "Komponent";
			$sxLang['ComponentsTableRename'] 					= "Omdøb";
			$sxLang['ContactButtonChange'] 						= "Ændre";
			$sxLang['ContactButtonSubmitInfo'] 					= "Indsæt Information";
			$sxLang['ContactJSMessageError'] 					= "Du skal indtaste en besked!";
			$sxLang['ContactJSNameError'] 						= "Indtast dit navn!";
			$sxLang['ContactHeading'] 							= "Konfigurer";
			$sxLang['ContactRecipient'] 						= "Modtager Email Adresser: ";
			$sxLang['Copyright'] 								= "Copyright";
			$sxLang['CurrentTime'] 								= "Aktuel tid";
			
			
			$sxLang['DateDay'] 									= "dag";
			$sxLang['DateDays'] 								= "dage";
			$sxLang['DateFormatDMY'] 							= "dd/mm/yy";
			$sxLang['DateFormatMDY'] 							= "mm/dd/yy";
/* 0.7.4. */ $sxLang['DateFormatYYYYMMDD'] 						= "YYYY-MM-DD";
			$sxLang['DateHour'] 								= "Time";
			$sxLang['DateHours'] 								= "Timer";
			$sxLang['DateMinute'] 								= "minut";
			$sxLang['DateMinutes'] 								= "minuter";
			$sxLang['DateMonth'] 								= "måned";
			$sxLang['DateMonths'] 								= "månneder";
			$sxLang['DateWeek'] 								= "Uge";
			$sxLang['DateWeeks'] 								= "Uger";
			$sxLang['DateYear'] 								= "år";
			$sxLang['DateYears'] 								= "år";
			$sxLang['Disclaimer'] 								= "Indhold og medier tilhører sidens ejer.";
			
			
			$sxLang['EventAddHeading1'] 						= "Tilføj";
			$sxLang['EventAddHeading2'] 						= "Aftale";
			$sxLang['EventButtonAddEvent'] 						= "Tilføj Aftale";
			$sxLang['EventButtonAddEventNew'] 					= "Tilføj Ny Aftale";
			$sxLang['EventButtonEditEvent'] 					= "Rediger Aftale";
			$sxLang['EventButtonPreview'] 						= "Vis Aftale";
			$sxLang['EventEditHeading1'] 						= "Rediger";
			$sxLang['EventEditHeading2'] 						= "Aftale";
			$sxLang['EventFilterAll'] 							= "Alle Aftaler";
			$sxLang['EventFilterFuture'] 						= "Fremtidige Aftaler";
			$sxLang['EventFilterPast'] 							= "Forrige Aftaler";
			$sxLang['EventFilterUpcoming'] 						= "Kommende Aftaler";
			$sxLang['EventItemAllDay'] 							= "Hele dagens Aftaler";
			$sxLang['EventItemEnd'] 							= "Slut Dato";
			$sxLang['EventItemEvent'] 							= "Aftale";
			$sxLang['EventItemLongName'] 						= "Lang Navn";
			$sxLang['EventItemShortName'] 						= "Kort Navn";
			$sxLang['EventItemStart'] 							= "Start Dato";
			$sxLang['EventJSImpossibleDates'] 					= "Du har valgt en dato der er før din start dato!";
			$sxLang['EventSwitchToCalendar'] 					= "Skift til kalender visning";
			$sxLang['EventSwitchToList'] 						= "Skift til aftale visning";
			
			
			$sxLang['FileHeading'] 								= "Fil Manager";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileItemCreateFolder'] 					= "Ny Folder";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileItemFolder'] 							= "Virtuel Folder";
			$sxLang['FileItemUpload'] 							= "Upload Fil";
/* 0.7.4 */	$sxLang['FileMaxSize']								= "Maximum størrelse tilladt af server";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileFolderJSConfirmDelete1'] 				= "Er du sikker på du vil slette denne folder";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileFolderJSConfirmDelete2'] 				= "og alt indhold?";
			$sxLang['FileJSConfirmDelete'] 						= "Er du sikker på du vil slette fil";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumAllowedTags'] 						= "Tilladte Tags";
			$sxLang['ForumAdminOptions'] 						= "Administrations Egenskaber";
			$sxLang['ForumButtonAdd'] 							= "Tilføj Ny Forum";
			$sxLang['ForumButtonAddGroup'] 						= "Tilføj Ny Gruppe";
			$sxLang['ForumButtonDeletePost'] 					= "Slet Post";
			$sxLang['ForumButtonEdit'] 							= "Rediger Forum";
			$sxLang['ForumButtonEditPost'] 						= "Rediger Indlæg";
			$sxLang['ForumBy'] 									= "Af";
			$sxLang['ForumCensor'] 								= "Censurer Indlæg";
			$sxLang['ForumEditedOn'] 							= "Redigeret den";
			$sxLang['ForumEditPost'] 							= "Rediger Indlæg";
			$sxLang['ForumHeadingAdd'] 							= "Tilføj Forum";
			$sxLang['ForumHeadingEdit'] 						= "Rediger Forum";
			$sxLang['ForumHeadingManager'] 						= "Forums Administrator";
			$sxLang['ForumHeadingPostEdit'] 					= "Rediger Indlæg";
			$sxLang['ForumHeadingPostNew'] 						= "Indlæs Nyt Emne";
			$sxLang['ForumHeadingPostReply'] 					= "Svar";
			$sxLang['ForumItemAnonPosting'] 					= "Tillad annonyme indlæg";
			$sxLang['ForumItemAuthor'] 							= "Forfatter";
			$sxLang['ForumItemEditingTimeout'] 					= "Rediger Indlæg Timeout";
			$sxLang['ForumItemForum'] 							= "Forum";
			$sxLang['ForumItemForumName'] 						= "Forum Navn";
			$sxLang['ForumItemGroup'] 							= "Gruppe";
			$sxLang['ForumItemHidePrivate'] 					= "Skjul private Forums";
			$sxLang['ForumItemLastPost'] 						= "Sidste Indlæg";
			$sxLang['ForumItemMessage'] 						= "Besked Body";
			$sxLang['ForumItemPost'] 							= "Indlæg";
			$sxLang['ForumItemPosts'] 							= "Forum Indlæg";
			$sxLang['ForumItemPostsShort'] 						= "Indlæg";
			$sxLang['ForumItemPostsPP']							= "Forum Indlæg Per Page";
			$sxLang['ForumItemReplies']							= "Svar";
			$sxLang['ForumItemTopic'] 							= "Emne";
			$sxLang['ForumItemTopics'] 							= "Emner";
			$sxLang['ForumItemTopicsPP'] 						= "Forum Emner Pr. Side";
			$sxLang['ForumItemViews'] 							= "Visninger";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSCannotDeleteGroup']					= "Kan ikke slette en gruppe der indholder forum!";
			$sxLang['ForumJSConfirmCensor'] 					= "Er du sikker på du vil censurere dette indlæg?";
			$sxLang['ForumJSConfirmDelete1'] 					= "Er du sikker på du vil slette dette forum";
			$sxLang['ForumJSConfirmDelete2'] 					= "fra databasen samt dettes indlæg?";
			$sxLang['ForumJSConfirmDeletePost'] 				= "Er du sikker på du vil slette dette indlægfra databasen?";
			$sxLang['ForumJSConfirmLock'] 						= "Er du sikker på du vil låse dette emne?";
			$sxLang['ForumJSConfirmMarkAll'] 					= "Er du sikker på du vil markere alle emner for læst?";
			$sxLang['ForumJSConfirmUncensor'] 					= "Er du sikker på du vil fjerne censureringen fra dette indlæg?";
			$sxLang['ForumJSConfirmUnlock'] 					= "Er du sikker på du vil låse dette emne op?";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSTopicEmpty'] 						= "Udfyld navnet på emne!";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSContentEmpty'] 						= "Kan ikke indsætte et tomt indlæg!";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSNoName']							= "Udfyld navnet på forum!";
			$sxLang['ForumLinkAddTopic'] 						= "Tilføj nyt emne";
			$sxLang['ForumLinkReplyTopic'] 						= "Svar Emne";
			$sxLang['ForumLocked'] 								= "Låst";
			$sxLang['ForumLockTopic'] 							= "Lås dette emne";
			$sxLang['ForumMarkAll'] 							= "Marker alle emner som læst";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumMembersOnline'] 						= "Brugere online";
			$sxLang['ForumMoveTopic'] 							= "Flyt dette emne til";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ForumPostBookmark']						= "Link til dette emne: Højre-klik > Kopier genvej";
			$sxLang['ForumPostCensored'] 						= "Indlæg censureret af moderator";
			$sxLang['ForumPostDate'] 							= "Indlæg Dato";
			$sxLang['ForumPrivate'] 							= "Privat Forum";
			$sxLang['ForumRe'] 									= "Sv";
			$sxLang['ForumRecentTopics'] 						= "Seneste Forum Emner";
			$sxLang['ForumReply'] 								= "Svar";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumMembersOnline'] 						= "Brugere online";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumSubscribe'] 							= "Abboner på dette forum";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ForumTopicBookmark']						= "Link til dette emne: Højre-klik > Kopier genvej";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTopicSticky'] 						= "Klistret Emne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTopicSubscribe'] 						= "Abboner på dette emne";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ForumTopicSubscribed']						= "Du abbonere på dette emne.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTopicUnsubscribe'] 					= "Fjern abbonoment fra dette emne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalPosts'] 							= "Total indlæg";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalTopics'] 						= "Total emner";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnline'] 				= "Gæster online";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnlineGuests'] 			= "gæster";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnlineMembers'] 			= "brugere";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnlineTotal'] 			= "total";
			$sxLang['ForumUncensor'] 							= "Fjern censoreringen fra indlæg";
			$sxLang['ForumUnlockTopic'] 						= "Lås emne op";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumUnsubscribe'] 						= "Fjern abbonoment fra dette forum";
			$sxLang['ForumUntitledTopic'] 						= "Emne uden titel";
			
			
			$sxLang['GeneralHeadingAdd'] 						= "Tilføj";
			$sxLang['GeneralHeadingCategory'] 					= "Kategori";
			$sxLang['GeneralHeadingEdit'] 						= "Rediger";
			$sxLang['GeneralHeadingEntries'] 					= "Indlæg";
			$sxLang['GeneralHeadingEntry'] 						= "Indlæg";
			$sxLang['GeneralHeadingManage'] 					= "Administrer";
			$sxLang['GeneralHeadingManager'] 					= "Administrator";
			$sxLang['GeneralHeadingOptions'] 					= "Egenskaber";
			$sxLang['GeneralHeadingPreview'] 					= "Vis";
			$sxLang['GeneralItemActive'] 						= "Aktiv";
			$sxLang['GeneralItemApproved'] 						= "godkendt";
			$sxLang['GeneralItemCategory'] 						= "Kategori";
			$sxLang['GeneralItemComponent'] 					= "Komponent";
/* 0.7.3 */ $sxLang['GeneralItemCurrent'] 						= "Aktiel";
			$sxLang['GeneralItemDate'] 							= "Dato";
			$sxLang['GeneralItemDescription'] 					= "Beskrivelse";
			$sxLang['GeneralItemEmail'] 						= "Email";
			$sxLang['GeneralItemEntry'] 						= "Indlæg";
			$sxLang['GeneralItemFile']							= "Fil";
			$sxLang['GeneralItemFilename'] 						= "Fil navn";
			$sxLang['GeneralItemHits'] 							= "Hits";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralItemItems'] 						= "Enhed(er)";
			$sxLang['GeneralItemMessage'] 						= "Besked";
			$sxLang['GeneralItemName'] 							= "Navn";
			$sxLang['GeneralItemNum'] 							= "#";
			$sxLang['GeneralItemOptions']						= "Egenskaber";
			$sxLang['GeneralItemPage']							= "Side";
			$sxLang['GeneralItemPrivate'] 						= "Privat";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralItemPreview'] 						= "Vis";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GeneralItemSecureCode'] 					= "Indtast Sikkerheds Kode";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralItemSecureCase']					= "Indtast koden som er vist.";
			$sxLang['GeneralItemSelect'] 						= "Vælg";
			$sxLang['GeneralItemSelected'] 						= "Valgt";
			$sxLang['GeneralItemSize'] 							= "Størrelse";
			$sxLang['GeneralItemTitle'] 						= "Titel";
			$sxLang['GeneralItemType'] 							= "Type";
			$sxLang['GeneralItemURL'] 							= "URL";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralItemValidation']					= "Status";
			$sxLang['GeneralItemValue'] 						= "Værdi";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GeneralItemUser'] 							= "Briger";
			$sxLang['GeneralItemWebsite'] 						= "Webside";
			$sxLang['GeneralItemWidth'] 						= "Bredte";
			$sxLang['GeneralMakePrivate'] 						= "Gør Privat";
			$sxLang['GeneralMETADescription'] 					= "META Beskrivelse";
			$sxLang['GeneralMETAKeywords'] 						= "META nøgleord";
			$sxLang['GeneralNoTitle'] 							= "ingen titel";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry1'] 					= "er du sikker på di vil slette dette indlæg af";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry2'] 					= "fra databasen?";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry3'] 					= "Er du sikker på du vil slette denne enhed";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry4'] 					= "Er du sikker på du vil slette";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralJSDeleteEntry5'] 					= "fra menu?";
			$sxLang['GeneralSectionSettings'] 					= "Opsætning";
/* 0.7.4 */	$sxLang['GeneralTooltipPickDate'] 					= "Vælg Dato & Tid";			
			$sxLang['GuestbookApprovalRequired'] 				= "<strong>Afventer Godkendelse:</strong> Dit indlæg vil blive synlig<br /> Afventer godkendelse fra side administrator.";
			$sxLang['GuestbookBack'] 							= "Tilbage til Gæstebog administration";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['GuestbookSign'] 					= "Tilføj Indlæg";
			$sxLang['GuestbookClearWarning'] 					= "Er du sikker på du vil tømme gæstebogen for indlæg?<br />(ADVARSEL: Dette kan ikke fortrydes!)";
			$sxLang['GuestbookHeadingClear'] 					= "Tøm";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GuestbookJSMessageEmpty'] 					= "Meddelelse kan ikke være tom!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GuestbookJSNameEmpty'] 					= "Indtast Navn!";
			$sxLang['GuestbookWebsite'] 						= "(Webside)";
			$sxLang['GuestbookWebsitePleaseEnter'] 				= "indtast http://";
			
			
			$sxLang['Height'] 									= "Højde";
			$sxLang['HelpQ'] 									= "Hjælp?";
			$sxLang['Hit'] 										= "hit";
			$sxLang['Hits'] 									= "hits";
			$sxLang['HitsHeadingStats'] 						= "Hit Statestik";
			$sxLang['HitsTotalPageViews'] 						= "Total Side Visninger:";
/* 0.7.4 */	$sxLang['HomeManagerHeading']						= "Hjemmeside administrator";
/* 0.7.4 */	$sxLang['HomeManagerButtonUpdate']					= "Gem Hjemmeside Egenskaber";
/* 0.7.4 */ $sxLang['HomeManagerUpdated']						= "Hjemmeside Egenskaber Gemt";
/* 0.7.4 */ //DELETED DUPLICATE: $sxLang['HomeManagerHeading']						= "Hjemmeside egenskaber";
/* 0.7.4 */ $sxLang['HitsMergedHits']							= "Sammentalte hits";
			$sxLang['HomepageSearch'] 							= "Søg";
			$sxLang['HomepageSearchGoogle'] 					= "Google.com";
			$sxLang['HomepageSearchSite'] 						= "Denne side";
			$sxLang['HTMLEnabled'] 								= "HTML Aktiveret";
			
			
			$sxLang['ImgAltActivate'] 							= "Aktiveret";
			$sxLang['ImgAltApproved'] 							= "Godkendt";
			$sxLang['ImgAltDeactivate'] 						= "Ikke Aktiveret";
			$sxLang['ImgAltUnapproved'] 						= "Ikke Godkendt";
			
			
			$sxLang['JournalButtonAdd'] 						= "Tilføj Indlæg";
			$sxLang['JournalButtonAddNew'] 						= "Tilføj Ny Indlæg";
			$sxLang['JournalButtonEdit'] 						= "Rediger Indlæg";
			$sxLang['JournalButtonEditPost'] 					= "Rediger Emne";
/* 0.7.3 */	// DELETED: $sxLang['JPGCompression']
/* 0.7.3 */	// DELETED: $sxLang['JPGCompressionNotes'] 
			
			
			$sxLang['LinkFile'] 								= "Link til fil...";
			$sxLang['LinkPage'] 								= "Link to side...";
			$sxLang['LinksButtonAdd'] 							= "Tilføj Link";
/* 0.7.3 */ $sxLang['LinksButtonAddCategory'] 					= "Tilføj Kategori";
			$sxLang['LinksButtonBack'] 							= "Tilbage til alle links";
			$sxLang['LinksButtonEdit'] 							= "Rediger Link";
			$sxLang['LinksViewMore'] 							= "Vis flere links...";
			$sxLang['LoginRequired'] 							= "Du skal være logget ind for at benytte denne funktion.";
			$sxLang['Logout'] 									= "Logud";
			
/* 0.7.4 */	// DELETED $sxLang['MaintenanceButtonUpdate']					= "Gem Opsætning";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceButtonExecute']					= "Udfør";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceForumsInfo']					= "Da forummet indeholder stor mængder data for at holde styr på nye indlæg på hver enkelt bruger. Oprydning af dette vil være en god ide engang imellem så databasen ikke vokser eksplosivt samt perfomnace vil også forringes over tid, specielt hvis der er mange medlemmer og stor aktivitet i forums.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceForumsUnreadFlags']				= " Ikke læste flag i databasen";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceGalleryInfo']					= "Denne funktion tillader dig at opdatere dig galleri som du vil. thumb/skalerings billede regenerations link vil totalt slette og regenerere dit galleri, thumbnail og skalerede billeder enten fra fuld størrelse original (Hvis tilgængelig) eller fra det aktielle skalerede billede. Dette er brugbart når du vil å størrelse på dine thumbnails eller skalerede billeder, da dette værktøj vil automatisk opdatere dit galleri.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHitCompMerge']					= "Omfattende Sammenflet";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHitPageMerge']					= "side om side Sammenflet";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHitStatsInfo']					= "Hit statestik er gemt for hver URL en besøgende forespørger. Sider med et større antal billeder, forum indlæg, kalender indlæg, osv. vil have store mængder hit statestik rækker. en side om side sammenflet vol kombiner alle statestikker for en given side (feks. alle billede visninger vil sammenflette til /photos.php). en omfattende sammenfletning vil eliminere alle hit statestikker og sammenflette dem i en række.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHitStatsRecords']				= " hit optaget i databasen";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceHeading']						= "Side vedligeholdelse";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceInfo']							= "Info";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceItemFunctions']					= "Opperationer";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceModeOn']						= "<b><b>Siden er midlertidig nede da den er under vedligeholdelse</b><br/>Når ændringerne er på plads husk at sætte vedligeholdelse <a href=\"" . $sxSetup['Url'] . "/admin/maintenance.php?sxChangeMaintenanceMode=true\">FRA</a>!";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOperations']					= "Opperationer";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceOptionsFlags']					= "Nulstil flag for ulæste forum indlæg: ";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption1']			= "ældre end 1 uge";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption2']			= "ældre end 2 uger";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption3']			= "ældre end 1 måned";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption4']			= "ældre end 6 måned";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsFlagsOption5']			= "Nulstil alt";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsMergehits']				= "Sammenflet gamle hit statestikker";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsers']				= "Fjern deaktiverede bruhere: ";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsersOption1']		= "ældre end 1 uge";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsersOption2']		= "ældre end 2 uger";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsersOption3']		= "ældre end 1 måned";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsNullUsersOption4']		= "Fjern alt";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsRegenRSS']				= "Regenere RSS feed";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsResetStats']				= "Reset hit og besøgende statestikker";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceOptionsRegenThumbsScaled']		= "Regenere thumbnail og skalerede billeder";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceRSS']							= "RSS Feed";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceRSSInfo']						= "RSS feeds er automatisk opdateret når der er nye informationer tilføjet i databasen, så som indlæg på bloggen. Dette værktøj vil tvinge en opdatering af RSS feed manuelt i tilfælde af fil slettelse.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceStatus']						= "Status";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceUpdated']						= "Opsætning Gemt!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceUsers']							= "brugere";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceUsersCleaner']					= "Inaktive bruger sletning";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceUsersInfo']						= "Din bruger database kan indholde mange brugere der ikke har aktiveret deres konto. og brugere kan være inaktiv min meget lang tid. Benyt inaktive bruger sletning til at fjerne gamle brugere der ikke længere benytter deres konto.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceUsersUnvalidated']				= " ikke aktiverede brugere";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceVersionIs']						= "Den aktielle version af SiteX er: ";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MaintenanceVersionCheckFail']				= "Forbindelses fejl ved søgning af SiteX version!";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceWriteableInfo']					= "Skrivbar tilstand tillader SiteX at skrive til webserveren. Dette skal være aktiveret af siteX før fil uploads er tillad eller RSS feeds kan blive genereret. Hvis din side ikke virker i denne Tilstand, kan du genteste denne funktion for at aktivere denne ekstra funktion.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MaintenanceZombieInfo']					= "Zombies er filer der ikke længere er tilknyttet databasen, men stadig er at finde i dit restrektive fil område. Dette kan ske af mange grunde. Bemærk alle filer du har uploaded via FTP til /contents vil blive fjernet ved denne opperation.";
			$sxLang['MaxHeight'] 								= "Maximum højde";
			$sxLang['MaxWidth'] 								= "Maximum bredte";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageCollectionEdited']					= "Kollektion Redigeret.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageCollectionDeleted']					= "Kollektion og enhedder er slettet!";
			$sxLang['MessageCommentAllApproved'] 				= "Alle kommentarer er godkendt.";
			$sxLang['MessageCommentAllUnapproved'] 				= "Alle kommentarer er ikke godkendt.";
			$sxLang['MessageCommentApp'] 						= "Kommentar godkendelse er aktiveret.";
			$sxLang['MessageCommentAppDisabled'] 				= "Kommentar godkendelse er deaktiveret.";
			$sxLang['MessageCommentApproved'] 					= "Kommentar indlæg godkendt.";
			$sxLang['MessageCommentAuthEnabled']	 			= "Autentifikation krav aktiveret.";
			$sxLang['MessageCommentAuthDisabled'] 				= "Autentifikation krav deaktiveret.";
			$sxLang['MessageCommentDeleted'] 					= "Kommentat indlæg er slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageCommentDisabled'] 					= "Kommentar er deaktiveret.";
			$sxLang['MessageCommentEnabled'] 					= "Kommentar er aktiveret.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageCommentEdited'] 					= "Kommentar er redigeret.";
			$sxLang['MessageCommentUnapproved'] 				= "Kommentar indlæg er ikke godkendt.";
			$sxLang['MessageComponentActivated'] 				= "Komponent er aktiveret og menu punkt er tilføjet!";
			$sxLang['MessageComponentDeactivated'] 				= "Komponent deaktiveret og menu punkt tilknyttet komponenten er fjernet!";
			$sxLang['MessageComponentRenamed'] 					= "Komponent omdøbt!";
			$sxLang['MessageContactConfigUpdated'] 				= "Konfiguration opdateret.";
			$sxLang['MessageContactMessageSent'] 				= "Din meddelse er korrekt afsendt!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageDirErrorOpening']					= "Fejl ved åbning af bibleotek!";
			$sxLang['MessageEventAdded'] 						= "Begivenhed tilføjet korrekt.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageEventDeleted'] 						= "Begivenhed slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageEventEdited'] 						= "Begivenhed redigeret korrekt.";
			$sxLang['MessageFileCopyError'] 					= "FEJL! Fil kunne ikke uploades. tjek rettighedder.";
			$sxLang['MessageFileDeleted'] 						= "Fil slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageFileEdited'] 						= "Fil redigeret korrekt.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageFileFolderCreated'] 				= "Folder oprettet korrekt.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageFileFolderDeleted'] 				= "Folder of indhold slettet korrekt.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageFileFolderEdited'] 					= "Folder redigeret korrekt.";
			$sxLang['MessageFileNameError'] 					= "FEJL! Fil navn er allerede ibrug.";
			$sxLang['MessageFileUploaded'] 						= "Fil uploadet korrekt.";
			$sxLang['MessageForumAdded'] 						= "Forum tilføjet korrekt.";
			$sxLang['MessageForumEdited'] 						= "Forum redigeret korrekt.";
			$sxLang['MessageForumDeleted'] 						= "Forum slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageForumGroupAdded'] 					= "Gruppe tilføjet korrekt.";
			$sxLang['MessageForumGroupDeleted'] 				= "Gruppe slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageForumGroupNameUpdated'] 			= "Gruppe navn opdateret korrekt.";
			$sxLang['MessageForumMustLogin'] 					= "Du skal være <a href=\"login.php\">logget på</a> for at oprette indlæg!";
			$sxLang['MessageForumPrefUpdated'] 					= "Præferencer opdateret.";
			$sxLang['MessageForumProtected'] 					= "Adgangs restriktioner for dette forum!";
			$sxLang['MessageForumSearch'] 						= "Søg Forums";
			$sxLang['MessageForumTopicLocked'] 					= "Emne låst! indlæg er begrændset.";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessageGuestbookApproval'] 				= "Dit indlæg vil fremgå efter godkendelse fra en administrator.";
			$sxLang['MessageGuestbookApproved'] 				= "Gæstebog indlæg godkendt.";
			$sxLang['MessageGuestbookCleared'] 					= "Gæstebog tømt korrekt.";
			$sxLang['MessageGuestbookDeleted'] 					= "Gæstebog indlæg slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageGuestbookUnapproved'] 				= "Gæstebog indlæg ikke godkendt.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageHitStatsMerged']					= "Omfattende hit statistik sammenflet udført korrekt.";
			$sxLang['MessageJournalAdded'] 						= "Indlæg tilføjet korrekt.";
			$sxLang['MessageJournalDeleted'] 					= "Blog indlæg slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageJournalEdited'] 					= "Blog indlæg redigeret korrekt.";
			$sxLang['MessageLanguageDirError'] 					= "Fejl ved åbning at sprog bibliotek!";
			$sxLang['MessageLinkAdded'] 						= "Link tilføjet korrekt.";
			$sxLang['MessageLinkCategoryAdded'] 				= "Kategori tilføjet korrekt.";
			$sxLang['MessageLinkCategoryDeleted'] 				= "Kategori slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageLinkCategoryUpdated'] 				= "Kategori redigeret korrekt.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageLinkDeleted'] 						= "Link slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageLinkEdited'] 						= "Link redigeret korrekt.";
			$sxLang['MessageMaintenance'] 						= "Beklager, denne side er ved at blive opdateret. Prøv venligst senere.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageMaintenanceRegenCompleted']			= "Regeneration er udført korrekt.";		
			$sxLang['MessageNavAdded'] 							= "Menu punkt tilføjet korrekt.";
			$sxLang['MessageNavDeleted'] 						= "Menu punkt slettet korrekt.";
			$sxLang['MessageNavUpdated'] 						= "Menu opdateret!";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageOldFlagsRemoved']					= "Gamle falg er fjernet korrekt.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessagePageByPageMerged']					= "Side om side hit statestik sammenflet udført korrekt.";
			$sxLang['MessagePageCreated'] 						= "Side er oprettet korrekt!";
			$sxLang['MessagePageEdited'] 						= "Side er redigeret korrekt!";
			$sxLang['MessagePageDeleted'] 						= "Siden er slettet korrekt!";
			$sxLang['MessagePasswordSent'] 						= "En email er blevet sendt til den adresse du har oplyst i din konto information.";
			$sxLang['MessagePhotoAdded1'] 						= "Din fil er blevet uploadet korrekt!<br />Nyt billede";
			$sxLang['MessagePhotoAdded2'] 						= "oprettet i databasen.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessagePhotoBatch'] 						= "Dine filer er korrekt batch håndteret og flyttet til deres respektive lokationer.";
			$sxLang['MessagePhotoDeleted'] 						= "Billede slettet korrekt!";
			$sxLang['MessagePhotosDeleted'] 					= "Billeder slettet korrekt!";
			$sxLang['MessagePhotosEdited'] 						= "Billeder er redigeret korrekt!";
			$sxLang['MessagePhotoUpdated'] 						= "Dit billede er opdateret korrekt.";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumAdded'] 					= "Dit album er oprettet korrekt!";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumDeleted'] 				= "Album slettet! Billeder der var tilknyttet albummet er IKKE blevet slettet.";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumDeletedPhotos'] 			= "Album slettet! Billeder der var tilknyttet albummet er blevet slettet.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessagePhotoAlbumMiniDeleted'] 			= "Album slettet!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessagePhotoAlbumUpdated'] 				= "Billede album opdateret!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessagePhotoOptionsUpdated'] 				= "Billede galleri egenskaber opdateret!";
/* 0.7.3 CHANGE */	$sxLang['MessagePhotoResourceError'] 		= "FEJL! Billedet er ikke i et genkendt format (JPG, GIF, PNG, eller BMP).";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessagePhotoStatsReset'] 					= "Billede statestik nulstillet korrekt";
			$sxLang['MessagePollDeleted'] 						= "Afstemning slettet korrekt.";
			$sxLang['MessagePollItemAdded'] 					= "Enhed tilføjet!";
			$sxLang['MessagePollItemDeleted'] 					= "Enhed slettet korrekt.";
			$sxLang['MessagePollNameUpdated'] 					= "Navn opdateret korrekt!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessagePollReset'] 						= "Afstemings valg nulstillet korrekt!";
			$sxLang['MessageProfileAvatarSucessful'] 			= "Din avatar er blevet uploadet korrekt!";
			$sxLang['MessageProfileChangesSucessful'] 			= "ændringer udført!";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageRSSFeedGen']						= "RSS feeds er blevet regenereret.";			
			$sxLang['MessageSetupErrorUser'] 					= "Du skal udfylde brugernavn og password for at afslutte installationen!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessageSecurityCodeRejected'] 				= "Sikkerhedskode ikke accepteret, prøv igen!";
			$sxLang['MessageSignupSuccessful'] 					= "Konto registrering udført, du kan nu logge ind.";
			$sxLang['MessageSignupSuccessfulApp'] 				= "Konto registrering udført.<br />Din konto vil blive aktiv efter godkendelse af en administrator.";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['MessageSignupSuccessfulVal'] 		= "Konto registrering udført.<br />En email er blevet sendt til den email adresse du har oplyst.<br />Tjek din email for at aktivere din konto.";
			$sxLang['MessageSignupSuccessfulValApp'] 			= "Konto registret korrekt.<br />Din konto vil ikke blive aktiv før du har valideret din email<br />og din konto er godkendt af en administrator.";
/* 0.7.4 */	$sxLand['MessageThemesCloneSuccess']				= "Tema kopiering udført!";
			$sxLang['MessageThemesDesignUpdated'] 				= "Design opdateret!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeCreated'] 				= "Skema oprettet!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeDeleted'] 				= "Skema slettet!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeDeleteError'] 			= "Kan ikke slette skema før der er et andet der kan aktiveres!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeEdited'] 				= "Skema redigeret!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageThemesThemeDelete'] 				= "Er du sikker på du vil slette det aktuelle tema, tilhørende farver, og titel billeder? DETTE KAN IKKE FORTRYDES!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageThemesThemeDeleted'] 				= "Tema slettes!";		
			$sxLang['MessageTitleAddFromPhotosSuccessful'] 		= "Billede tilføjet titler!";
			$sxLang['MessageTitleDeleted'] 						= "Titel billede slettet.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUnvalidUsersRemoved']				= "Ikke aktiverede brugere slettet.";
			$sxLang['MessageUserActivated'] 					= "Bruger aktiveret.";
			$sxLang['MessageUserAdded'] 						= "Bruger tilføjet.";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['MessageUserAuthErrorDeactivated'] 	= "Din konto afventer godkendelse af administrator,<br />eller er blevet deaktiveret af en administrator!";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorUsername'] 			= "Brugernavnet eksistere ikke!";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorUserPass'] 			= "Forkert brugernavn eller password!";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['MessageUserAuthErrorValidated'] 	= "Du kan ikke logge ind før du har valideret din email adresse!<br />En email er blevet sendt til dig med validerings link. Venligst tjek din email.";
			$sxLang['MessageUserDeactivated'] 					= "Bruger deaktiveret.";
			$sxLang['MessageUserDeleteSelf'] 					= "Kan ikke slette dig selv!";
			$sxLang['MessageUserDeleted'] 						= "Bruger slettet.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUserEmailInUse']					= "Email du har indtastet er allerede ibrug!<br />Venligst benyt <a href=\"" . $sxSetup['Url'] . "/password.php\">Glemt kodeord</a> En mulighed for at få gensendt dine login oplysninger,<br />eller prøv igen med en anden email adresse.<br />";
			$sxLang['MessageUserInactive1'] 					= "Der er";
			$sxLang['MessageUserInactive2'] 					= "Ikke godkendte brugere";
			$sxLang['MessageUserLogin'] 						= "Du kan nu logge ind.";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['MessageUserLoginAfterApproval'] 	= "Bruger konto kræver administrator godkendelse.<br />Du skal vente til en administrator har godkendt din konto før du kan få lov til at logge ind.";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['MessageUserMailSent'] 				= "Email sendt!";
			$sxLang['MessageUserNotFound'] 						= "Det er ikke muligt at finde den email i databasen som er defineret.<br />Venligst tjek din email adresse og prøv igen.";
			$sxLang['MessageUserOptionsUpdated'] 				= "Bruger egenskaber opdateret!";
			$sxLang['MessageUserRequiredFields'] 				= "Venligst udfyld alle de krævede felter.";
			$sxLang['MessageUserTypeAdded'] 					= "Bruger gruppe tilføjet.";
			$sxLang['MessageUserTypeDeleted'] 					= "Bruger gruppe slettet.";
			$sxLang['MessageUserTypeUpdated'] 					= "Bruger gruppe redigeret.";
			$sxLang['MessageUserUsernameInUse'] 				= "Brugernavn er allerede ibrug! Venligst vælg et andet.";
			$sxLang['MessageUserValidated'] 					= "Din bruger konto er blevet valideret";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUserValidatedAdmin']				= "Bruger konto valideret";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUserTooltipValidated'] 				= "Valideret";
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageUserTooltipAwaiting'] 				= "Klik for at validere";
			$sxLang['MessageUserValidationKeyInvalid'] 			= "Ugyldig validerings nøgle! Din konto er måske allrede valideret.";
			$sxLang['MessageWriteModeDisabled'] 				= "Skrive tilstand deaktiveret! Denne funktion kan ikke benyttes.";
/* 0.7.4 */ $sxLang['MessageWritePermsCorrect']					= "Skrive rettighedder er sat korrekt"; //doloc
/* 0.7.4 */	$sxLang['MessageWritePermsIncorrect']				= "Skrive rettighedder er ikke sat korrekt"; //doloc			
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageZombiesCleaned']					= "Zombie oprydning er afsluttet.<br />Antal filer fundet og slettet: ";
			
			$sxLang['NavAddLink'] 								= "Tilføj nyt komponent link";
			$sxLang['NavAddPage'] 								= "Tilføj nyt side link";
			$sxLang['NavAddURL'] 								= "Tilføj nyt brugerdefineret URL";
			$sxLang['NavButtonAddNew'] 							= "Tilføj Menu Punkt";
			$sxLang['NavHeading'] 								= "Menu";
			$sxLang['NavHeadingAdd'] 							= "Tilføj Menu Punkt";
			$sxLang['New'] 										= "Ny";
			$sxLang['Next'] 									= "Næste";
			$sxLang['No'] 										= "Nej";
			$sxLang['NoAlbums'] 								= "Der er ingen albums i øjeblikket.";
			$sxLang['NoCategories'] 							= "Der er ingen kategorier i øjeblikket.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['NoCollections']							= "Der er ingen kollektioner i øjeblikket.";
			$sxLang['NoEntries'] 								= "Der er ingen indlæg i øjeblikket.";
			$sxLang['NoEvents'] 								= "Der er ingen begivenhedder i øjeblikket.";
			$sxLang['NoEventsToday'] 							= "Der er ingen begivenhedder idag.";
			$sxLang['NoFiles'] 									= "Der er ingen filer i øjeblikket.";
			$sxLang['NoForums'] 								= "Der er ingen forums i øjeblikket.";
			$sxLang['NoGroups'] 								= "Der er ingen grupper i øjeblikket.";
			$sxLang['NoLinks'] 									= "Der er ingen links i øjeblikket.";
			$sxLang['None'] 									= "Ingen";
			$sxLang['NoPhotos'] 								= "Der er ingen billeder i øjeblikket.";
			$sxLang['NoPolls'] 									= "Der er ingen afstemninger i øjeblikket.";
			$sxLang['NoPosts'] 									= "Ingen indlæg";
			$sxLang['NoTitlePictures'] 							= "Ingen titel billeder i øjeblikket.";
			$sxLang['NoTopics'] 								= "Der er ingen emner i øjeblikket.";
			$sxLang['NoVisitors'] 								= "Der er ingen gæster i øjeblikket.";
			
			
			$sxLang['Off'] 										= "Slukket";
			$sxLang['On'] 										= "Tændt";
			$sxLang['OptionNoneSelected'] 						= "Ingen Valgt";
			$sxLang['OverviewHeading'] 							= "Side Oversigt";
/* 0.7.4 */	$sxLang['OverviewItemPath']							= "Server sti";
/* 0.7.4 */	$sxLang['OverviewItemPhpInfo']						= "Se PHPinfo";
			$sxLang['OverviewItemStatistics'] 					= "Statestikker";
			$sxLang['OverviewItemStatsComments'] 				= "Total Kommentarer";
			$sxLang['OverviewItemStatsHits'] 					= "Total Hits";
			$sxLang['OverviewItemStatsJournal'] 				= "Total Blog indlæg";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewItemStatsOnlineMembers'] 			= "Brugere Online";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewItemStatsOnlineGuests'] 			= "Gæster Online";
			$sxLang['OverviewItemStatsPhotos'] 					= "Total Billeder";
			$sxLang['OverviewItemStatsSize'] 					= "Total Størrelse";
			$sxLang['OverviewItemStatsUsers'] 					= "Total Brugere";
			$sxLang['OverviewItemStatsVisitors'] 				= "Total Besøgende";
			$sxLang['OverviewItemUpgrades'] 					= "Opgraderinger";
			$sxLang['OverviewNewUpdate'] 						= "Der er en version af SiteX tilgængelig";
			$sxLang['OverviewOptionsAdvPhoto'] 					= "Advanseret billede tilstand";
			$sxLang['OverviewOptionsMaint'] 					= "Vedligeholdelses Tilstand";
			$sxLang['OverviewOptionsWriteable'] 				= "Skrivbar Indhold";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewOptionsZombies'] 					= "Zombie Fjernelse";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewOptionsZombiesRemove'] 			= "Find og fjern '/content' bibliotek zombier";
			$sxLang['OverviewRetest'] 							= "Gen test Rettighedder";
			$sxLang['OverviewVersion1'] 						= "Din SiteX version";
			$sxLang['OverviewVersion2'] 						= "Er nyeste version.";
			
			
			$sxLang['PageButtonAdd'] 							= "Tilføj Webside";
			$sxLang['PageButtonBackToAlbum'] 					= "Tilbage til album";
			$sxLang['PageButtonEdit'] 							= "Rediger Webside";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PageButtonSave'] 							= "Gem ændringer";
			$sxLang['PageHeadingAdd'] 							= "Tilføj Ny Webside";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PageHeadingEdit'] 							= "Rediger Webside";
			$sxLang['PageItemNavAdd'] 							= "Tilføj Til Menu";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PageJSPageName'] 							= "Du skal angive et navn til siden!";
			$sxLang['PageLastUpdated'] 							= "Denne side er opdateret den";
/* 0.7.3 */ $sxLang['Pages'] 									= "Sider";
			$sxLang['PhotoAlbumButtonAdd'] 						= "Tilføj Billede Album";
			$sxLang['PhotoAlbumButtonEdit'] 					= "Rediger Billede Album";
			$sxLang['PhotoAlbumCreated'] 						= "Album Oprettet";
			$sxLang['PhotoAlbumHeadingAdd'] 					= "Nyt Billede Album";
			$sxLang['PhotoAlbumHeadingEdit'] 					= "Rediger Billede Album";
			$sxLang['PhotoAlbumHeadingManager'] 				= "Billede Album Administration";
			$sxLang['PhotoAlbumItemPhoto'] 						= "Billede";
			$sxLang['PhotoAlbumJSDeleteAlbum1'] 				= "Er du sikker på du vil slette album";
			$sxLang['PhotoAlbumJSDeletePhoto'] 					= "Er du sikker på du vil slette billede";
			$sxLang['PhotoAlbumJSDeletePhotos'] 				= 'Vil du slette billeder kun i album?\n\nKlik...\n\n  \'Ok\' for at fjerne alle billeder i dette album og dette album\n  \'Annuller\' for kun at slette albummet og ikke billederne';
			$sxLang['PhotoBatchInfo'] 							= 'Massetilføjelse af billeder tillader flere billeder at blive uploadet til galleriet på en gang ved at de er uploadet til \'content/photos/batch\' biblioteket før der fortsættes. Alle billeder tilføjet dette bibliotek vil blive behandlet med følgende information (Respektive navne, f.eks. billede 1, billede 2, osv.).';
			$sxLang['PhotoButtonAdd'] 							= "Tilføj Billede";
			$sxLang['PhotoButtonBatchAdd'] 						= "Massetilføjelse Af Billeder";
			$sxLang['PhotoButtonEdit'] 							= "Rediger Billede";
			$sxLang['PhotoButtonEditAll'] 						= "Rediger Alle Billeder";
			$sxLang['PhotoChangeAlbums'] 						= "Ændre albums";
			$sxLang['PhotoChangeDescription'] 					= "Ændre beskrivelse";
			$sxLang['PhotoChangeKeywords']	 					= "Ændre nøgleord";
			$sxLang['PhotoChangePhotographer'] 					= "Ændre fotograf";
			$sxLang['PhotoConfirmDeleteAll'] 					= "Er du sikker på du vil slette følgende billeder permanent fra dit billede galleri?";
/* 0.7.4 */ $sxLang['PhotoDeleted']								= "Billede Slettet!";		
			$sxLang['PhotoEditAllNotes'] 						= "Vær opmærksom på at tidligere ændringer vil blive overskrevetfor hver billede markeret nedenfor.";
			$sxLang['PhotoFilterByAlbum'] 						= "Sorter efter album";
			$sxLang['PhotoFilterItemAll'] 						= "Alle billeder";
/* 0.7.4 */	$sxLang['PhotoFilterItemOrphans'] 					= "forladte billeder uden tilknytning til et album";
			$sxLang['PhotoHeadingAdd'] 							= "Tilføj Nyt Billede";
			$sxLang['PhotoHeadingBatch'] 						= "Massetilføjelse af billeder";
			$sxLang['PhotoHeadingEdit'] 						= "Rediger Billeder";
			$sxLang['PhotoHeadingManager'] 						= "Billede Administrator";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoHeadingOptions'] 						= "Billede egenskaber";
			$sxLang['PhotoHoldSelections'] 						= "Hold Ctrl nede for at markere flere.";
			$sxLang['PhotoItemAlbums'] 							= "Albums";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PhotoItemHideRandom'] 						= "Skjul fra hjemmeside";
			$sxLang['PhotoItemKeywords'] 						= "Nøgleord";
			$sxLang['PhotoItemPhotos'] 							= "Billeder";
			$sxLang['PhotoItemPhotographer'] 					= "Fotograf";
			$sxLang['PhotoLastUpdated'] 						= "Sidst opdateret";
			$sxLang['PhotoNativeSize'] 							= "Standard størrelse";
/* 0.7.4 */ $sxLang['PhotoNone']								= "Ingen Billeder";			
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumDate']				= "Vis Album Dato";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumDesc']				= "Vis Album Beskrivelse";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumDescTrunc']			= "Afkort Album Beskrivelse";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumPP']					= "Albums Pr. Side";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumPhotos']				= "Via antal billeder i album";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAllowPurchase'] 			= "Tillad køb af billeder";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAllowSizeSelect'] 			= "Tillad ændring af størrelse af billeder";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemColumnsAlbum']				= "Antal af kolonder (Album)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemColumnsGallery']			= "Antal af kolonder (Galleri)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemCounters']					= "Vis visnings tæller";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemDeleteFullsizeExplain'] 	= "ADVARSEL: Deaktivering vil slette alle rå billeder permanent!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemKeywordMETA']				= "Tilføj Nøgleord til META Tags";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemMaxDimScaled']				= "Max Skaleret billede Dimension";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemMaxDimThumb']				= "Max Thumbnail Dimension";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoDate']				= "Vis Billede Dato";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoDesc']				= "Vis Billede Beskrivelse";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoDescTrunc']			= "Afkort Billede Beskrivelse";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoName']				= "Vis Billede Navn";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoPP'] 					= "Billeder Pr. Side";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemQualityLimits']			= "1 [Dårligst] - 100 [Bedst]";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemQualityScaled']			= "Skaleret Billede JPEG Kvalitet (JPGs only)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemQualityThumb']				= "Thumbnail JPEG Kvalitet (JPGs only)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomPhotosPerLine'] 		= "Billeder Pr Linje";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomShow'] 				= "Vis På Hjemmeside";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomTotal'] 				= "Total Billeder";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomUseHoriz'] 			= "Benyt Landskabs Billeder";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomUseVert'] 			= "Benyt Portræt Billeder";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemStoreFullsize'] 			= "Gem Fullstørrelse Billeder";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarking'] 			= "Vandmærkning";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingDyn'] 			= "Generer dynamisk (spare plads på serveren)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingOff'] 			= "Deaktiver";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPerm'] 		= "Gem permanent(Spare resourser på serveren)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingImgChange'] 	= "Ændre til";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingImgCurrent'] 	= "Aktielt Billede";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingImgOptions'] 	= "Billede Egenskaber";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextColor'] 	= "Farve";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextSize'] 	= "Font Størrelse";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextSizeExp'] 	= "1 [lille] - 5 [stor]";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextTrans'] 	= "Gennemsigtighed";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextTransExp'] = "1 [ingen] - 127 [usynlig]";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextText'] 	= "Tekst";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextOptions'] 	= "Tekst Egenskaber";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPosition'] 	= "Position";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPositionC'] 	= "Center";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPositionLL'] 	= "Nederst til venstre";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPositionLR'] 	= "Nederst til Højre";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingType'] 		= "Type";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTypeText'] 	= "Tekst";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTypeImage'] 	= "Billede";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionAdvanced']				= "Advanseret Egenskaber";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionAppearance']			= "Galleri Udseende";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionProcessing']			= "Billede Behandling ";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionRandom']				= "Tilfældig billede";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionWatermark']				= "Vandmærke Beskyttelse";
			$sxLang['PhotoOrderOnline'] 						= "Bestil Udskrift Online";
			$sxLang['PhotoSelectDimensions'] 					= "Vælg dimensioner...";
			$sxLang['PhotoTotal'] 								= "Total Billeder";
			$sxLang['PhotoTotalAlbums'] 						= "Total Albums";
			$sxLang['PhotoUnsupportedEngine'] 					= "Din webserver understytter ikke SiteX's billede behandler.";
			$sxLang['PhotoViewHighRes'] 						= "Vis Høj opløsning";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoViews'] 								= "Visninger";
			$sxLang['PhotoWithSelected'] 						= "Med Valgte";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PixelsShort'] 								= "px";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PollsButtonAddCurrent'] 					= "Tilføj og benyt på aktuel afstemning";
			$sxLang['PollsButtonAddItem'] 						= "Tilføj afstemnings enhed";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PollsButtonResetVotes']					= "Nulstil alle stemmer";
			$sxLang['PollsBar'] 								= "Afstemings Bar";
			$sxLang['PollsCurrentPoll'] 						= "Aktuel Afstemning";
			$sxLang['PollsHeadingEdit'] 						= "Rediger Afstemning";
			$sxLang['PollsHeadingManager'] 						= "Afstemnings Administrator";
			$sxLang['PollsItemVotes'] 							= "Stemmer";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PollsJSReset'] 							= "Er du sikker på du vil nulstille alle stemmer på denne afstemning?";
			$sxLang['PollsPast'] 								= "Tidligere Afstemninger";
			$sxLang['PollsTotalVotes'] 							= "Totale Stemmer ";
/* 0.7.4 */	$sxLang['PollsViewResults'] 						= "Vis Resultat";
			$sxLang['PostedBy'] 								= "Oprettet af";
			$sxLang['PoweredBy'] 								= "Powered by";
			$sxLang['PreferencesButtonUpdate'] 					= "Gem Egenskaber";
			$sxLang['PreferencesHeading'] 						= "Side Egenskaber";
			$sxLang['PreferencesHoursFrom'] 					= "timer fra server tiden";
			$sxLang['PreferencesImgAuto'] 						= "Automatisk genkendelse";
			$sxLang['PreferencesImgGD1'] 						= "GD 1.x";
			$sxLang['PreferencesImgGD2'] 						= "GD 2.x";
			$sxLang['PreferencesItemAdminEmail'] 				= "Administrator Email";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemAdvPhotoMode'] 				= "Advanced Photo Mode";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemAlbPPg']
			$sxLang['PreferencesItemDateFormat']	 			= "Dato Format";
			$sxLang['PreferencesItemDescription'] 				= "Beskrivelse";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PreferencesItemFormSecurity']				= "Aktiver Form Sikkerhed";
			$sxLang['PreferencesItemHeaderText'] 				= "Slogan for siden";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PreferencesItemHomepageItems'] 			= "Ting der skal vises på Hjemmesiden";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PreferencesItemHomepageItemsMiniCal'] 		= "Mini kalender";
/* 0.7.4 CHANGE */ $sxLang['PreferencesItemImagingMode'] 		= "Billedbehandlings tilstand";
			$sxLang['PreferencesItemJEPP'] 						= "Blog indlæg Pr. Side";
			$sxLang['PreferencesItemKeywords'] 					= "Nøgleord";
			$sxLang['PreferencesItemLanguage'] 					= "Sprog";
			$sxLang['PreferencesItemMaint'] 					= "Vedligeholdelses Tilstand";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemPhotoPurchase']
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemPicPPg']
			$sxLang['PreferencesItemReqAppComments'] 			= "Kræver godkendelse for kommentare";
			$sxLang['PreferencesItemReqAppGuestbook'] 			= "Kræver godkendelse for indlæg i gæstebogen";
			$sxLang['PreferencesItemShowLogin'] 				= "Vis Login";
			$sxLang['PreferencesItemShowSearch'] 				= "Vis Søg";
			$sxLang['PreferencesItemSiteName'] 					= "Side Navn";
			$sxLang['PreferencesItemSiteURL'] 					= "Side URL";
			$sxLang['PreferencesItemSRPP'] 						= "Søge Resultater Pr. Side";
			$sxLang['PreferencesItemSWMeta'] 					= "Side-bred META Tags";
			$sxLang['PreferencesItemTimezone'] 					= "Tidszone";
			$sxLang['PreferencesItemTrunc'] 					= "Afkort Links";
			$sxLang['PreferencesItemWelcome'] 					= "Velkomst Meddelse";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PreferencesItemWYSIWYG'] 					= "WYSIWYG (Editor)";
			$sxLang['PreferencesJSTrunc'] 						= "Du skal specifisere længden der ksla afkortes ellers skal du fjerne markeringen for afkortning!";
			$sxLang['PreferencesSectionAddOp'] 					= "Flere Egenskaber";
			$sxLang['PreferencesSectionDev']					= "Udvikling / Vedligeholdelse";
			$sxLang['PreferencesSectionInfo']					= "Side Information";
			$sxLang['PreferencesSectionLimits'] 				= "Begrændsninger";
			$sxLang['PreferencesSectionMeta'] 					= "META Tags";
			$sxLang['PreferencesSectionText']					= "Side Tekst";
			$sxLang['PreferencesUpdated'] 						= "Egenskaber opdateret!";
			$sxLang['Prev'] 									= "Forige";
			$sxLang['Previous'] 								= "Forige";
			$sxLang['Preview'] 									= "forevis";
			$sxLang['Profile'] 									= "Rediger Min Profil";
			
			
			$sxLang['QueryError1'] 								= "SiteX oplever en fejl";
			$sxLang['QueryError2'] 								= "med en SQL Udlæsning af";
			
			
			$sxLang['ReadMore'] 								= "Læs mere";
/* 0.7.4 */ $sxLang['RSSDescriptionNone']						= "Ingen Beskrivelse tilgængelig";
/* 0.7.4 */ $sxLang['RSSPostNoTitle']							= "Indlæg uden titel";
			
			$sxLang['SearchHeadingSearch'] 						= "Søg";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageEventsPart1'] 				= "Din søgning fandt";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['SearchMessageEventsPart2'] 				= "sammenfald.";
			$sxLang['SearchMessageForumPart1'] 					= "Din søgning fandt";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['SearchMessageForumPart2'] 					= "sammenfald.";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessageForumPart3'] 					= "result(s)";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessageForumPart4'] 					= "s";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['SearchMessageResults'] 					= "sammenfald i";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessagePagesPart1'] 					= "Din søgning fandt";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['SearchMessagePagesPart2'] 					= "sammenfald.";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageGeneralPart1'] 				= "Din søgning";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageGeneralPart2']				= "fandt";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['SearchMessageGeneralPart3'] 				= "sammenfald.";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageKeyword'] 					= "Søgeord:";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessagePhotosPart3'] 				= "result(s)";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessagePhotosPart4'] 				= "s";
			$sxLang['SearchMessageTotal'] 						= "Total resultater for søgning:";
			$sxLang['SetupButtonCheckDB'] 						= "Tjekker database forbindelse og installer";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLang['SetupButtonCheckGlobals'] 			= "Tjekker globals.php.inc konfiguration";
			$sxLang['SetupButtonConfigurePrefs'] 				= "Konfigurer Side Egenskaber";
			$sxLang['SetupButtonConfigureScheme'] 				= "Konfigurer Design Skema";
			$sxLang['SetupButtonConfigureTheme'] 				= "Konfigurer Side Tema";
			$sxLang['SetupButtonContinue'] 						= "Fortsæt med Setup";
			$sxLang['SetupButtonFinish'] 						= "Afslut Setup";
			$sxLang['SetupButtonRetestPerms']					= "Gen-test Folder Rettighedder";
			$sxLang['SetupButtonTestPerms']						= "Test Folder Rettighedder";
			$sxLang['SetupComponentCalendar'] 					= "Kalender";
/* 0.7.3 */ $sxLang['SetupComponentCollections'] 				= "Kollektion";
			$sxLang['SetupComponentContact'] 					= "Kontakt";
			$sxLang['SetupComponentForums'] 					= "Forums";
			$sxLang['SetupComponentGuestbook'] 					= "Gæstebog";
			$sxLang['SetupComponentJournal'] 					= "Blog";
			$sxLang['SetupComponentLinks'] 						= "Links";
			$sxLang['SetupComponentPictures'] 					= "Billeder";
			$sxLang['SetupComponentPolls'] 						= "Afstemninger";
			$sxLang['SetupComponentRenameJournal'] 				= "Blog";
			$sxLang['SetupComponentRenamePictures'] 			= "Billede Galleri";
			$sxLang['SetupDevSites'] 							= "Udvikler Sider";
			$sxLang['SetupMySQLError'] 							= "MySQL Fejl Beskrivelse";
			$sxLang['SetupNavCalendar'] 						= "Kalender";
			$sxLang['SetupNavContact'] 							= "Kontakt";
			$sxLang['SetupNavForums'] 							= "Forums";
			$sxLang['SetupNavGallery'] 							= "Billede Galleri";
			$sxLang['SetupNavGuestbook'] 						= "Gæstebog";
			$sxLang['SetupNavHome'] 							= "Hjem";
			$sxLang['SetupNavJournal'] 							= "Blog";
			$sxLang['SetupNavLinks'] 							= "Links";
			$sxLang['SetupNavPolls'] 							= "Afstemninger";
			$sxLang['SetupSamplePageContent'] 					= "Dette er en demonstrations side. Side indhold skal være her.";
			$sxLang['SetupSamplePageName']	 					= "Om Mig";
			$sxLang['SetupSiteXLink'] 							= "SiteX Automatiseret web oplevelse";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SetupStreamlineTitleRustic'] 				= "Streamline Title (Rustic)";
			$sxLang['SetupUserTypeAdmin'] 						= "Side Administration";
			$sxLang['SetupUserTypeMember'] 						= "Medlemmer";
			$sxLang['SetupUserTypeModerator'] 					= "Moderator";
			$sxLang['SetupTestForumDescription'] 				= "Beskrivelse her.";
			$sxLang['SetupTestForumGroup'] 						= "Offentlig Forums";
			$sxLang['SetupTestForumName'] 						= "Mit Forum";
/* 0.7.4 */ $sxLang['SetupTitle'] 								= "SiteX 0.7.4 Installation";
			$sxLang['SetupStep1'] 								= "Trin 1";
			$sxLang['SetupStep1ExplainLocalhost'] 				= "normalt localhost med mindre databasen ikke er på samme server som din side";
			$sxLang['SetupStep1ExplainMySQLDBName'] 			= "MySQL database navn";
			$sxLang['SetupStep1ExplainMySQLPassword'] 			= "MySQL password";
			$sxLang['SetupStep1ExplainMySQLUsername'] 			= "MySQL brugernavn";
			$sxLang['SetupStep1Name'] 							= "Konfigurer globals.php.inc";
			$sxLang['SetupStep1Txt1'] 							= 'Velkommen til SiteX setup værltøj! Dette script vil hjælpe dig med at komme godt igang med SiteX. Hvis du har nogle spørgsmål venligst refferer til <a href="http://sitex.bjsintay.com">installatios support sektion på vores webside</a>.';
			$sxLang['SetupStep1Txt2'] 							= 'SiteX oplevede en fejl ved forbindelsen til databasen. Venligst verifiser at informationerne er korrekte i globals.php.inc og databasen er oppe og kører. Klik på knappen nedenfor og prøv igen.';
			$sxLang['SetupStep1Txt3'] 							= 'SiteX har set du har konfigureret globals.php.inc korrekt. Din database forbindelse vil nu blive verifiseret. Hvis din database virker korrekt, vil SiteX automatisk oprette de nødvendige elementer i databasen.';
			$sxLang['SetupStep1Txt4'] 							= 'SiteX har funde ud af at du <strong>IKKE</strong> har konfigureret din globals.php.inc fil korrekt endnu. Venligst åben filen globals.php.inc i en tekst editor og udfyld database informationerne.';
			$sxLang['SetupStep1Txt5'] 							= 'Efter du har redigeret file skal du gemme den og derefter uploade den til webserveren igen, derefter klik på knappen nedenfor og SiteX vil undersøge om oplysningerne er korrekte.';
			$sxLang['SetupStep2'] 								= "Trin 2";
			$sxLang['SetupStep2Name'] 							= "SiteX Fil Rettighedder";
			$sxLang['SetupStep2Txt1'] 							= 'Hvis SiteX ikke får korrekt adgang til disse foldere, vil adgnag til komponenter og funktioner der afhænger af disse være deaktiveret midlertidigt. Du kan aktivere adgangen til disse funktioner ved at få SiteX til at gen-teste adgangen til folderne senere via kontrol panelet.';
			$sxLang['SetupStep2Txt2'] 							= 'For at benytte komponenter der afhænger af fil uploadning, skal du have de korrekte rettighedder til din webserver. "content/" biblioteket og indhold i SiteX roden skal være skrivbar af apache. Der er to metoder for at gøre dette og det er rimelig simpelt. Den ene metode er at benytte FTP hvis du ikke har konsol adgang til din webserver. Chmod "content/" biblioteket og undermapperne med 757 som gør folderne skrivbar. Hvis du er usikker på hvordan dette gøres kan du klikke på hjælp linket nedenfor. Hvis du har konsol adgang til din webserver kan du logge ind og navigeretil SiteX biblioteket, og benytte følgene kommando:';
			$sxLang['SetupStep2Txt3'] 							= 'SiteX har fundet ud af du har de korrekte rettighedder på "content/" folderen og har aktiveret alle komponenter og funktioner der er afhængige af fil upload.';
			$sxLang['SetupStep2Txt4'] 							= 'SiteX har fundet ud af du <strong>ikke</strong> har de korrekte rettighedder på folderen "content/" og har deaktiveret funktionaliteterne der vedr fil upload indtil rettighedderne er ændret af din webserver\'s administrator og gen testet via setup eller via SiteX administrations panel efter installation.<br /><br /> Ofte er grunden til rettigheds fejl at alle mapper ikke er blevet uploadet korrekt, Tjek rettighedderne på alle foldere og derefter gen test rettighedderne.';
			$sxLang['SetupStep3'] 								= "Trin 3";
			$sxLang['SetupStep3Name'] 							= "Konfigurer Side Egenskaber";
			$sxLang['SetupStep4'] 								= "Trin 4";
			$sxLang['SetupStep4Name'] 							= "Konfigurer Side Design";
			$sxLang['SetupStep4Txt1'] 							= 'Vælg hvilken SiteX side du vil initiallisere.';
			$sxLang['SetupStep4Txt2'] 							= 'Dit tema kan justeres efter installationen er udført. For at se efter nye temaer besøg <a href="http://sitex.bjsintay.com">http://sitex.bjsintay.com</a>. Hvis dit tema tillader farve skema vil du blive promptet for farve justering herefter.';
			$sxLang['SetupStep5'] 								= "Trin 5";
			$sxLang['SetupStep5Name'] 							= "Konfigurer Side Design, Trin 2";
			$sxLang['SetupStep5Txt1'] 							= 'Det tema du har valgt understytter farve skema. Vælg hvilke farve skema du vil initallisere med det tema du benytter.';
			$sxLang['SetupStep5Txt2'] 							= 'Dit tema og skema kan ændre senere. Du kan også lave brugerdefinerede farve skemaer når du er værdig med installationen.';
			$sxLang['SetupStep6'] 								= "Trin 6";
			$sxLang['SetupStep6Name'] 							= "Opsæt Administrator konto";
			$sxLang['SetupStep6Txt1'] 							= 'Administrator kontoen tillader dig at logge ind i administrations panelet, hvor du har mulighed for at ændre alle aspekter på siden. Udfyld alle informationer nedenfor.';
			$sxLang['SetupStep6Txt2'] 							= 'Tjek alle informationerne nedenfor, inden du trykker afslut nedenfor. Efter installationen af SiteXm venligst slet setup.php.';
			$sxLang['SetupTextHeader'] 							= 'Tilføj et slogan til din side.';
			$sxLang['SetupTextWelcome'] 						= 'Velkommen til din <a href="http://sitex.bjsintay.com">SiteX powered</a> webside. SiteX er en fuld automatiseret webside som tillader nem administration via dit kontrol panel. For at administrere din hjemmeside, skal du <a href="login.php">logge ind</a>, og derefter klikke på administrations panel linket. Med SiteX og FCK WYSIWYG, gør tilfæjelse af nye sider til en leg og kræver ingen kendskab til HTML. Hvis du ikke vil have en specifik funktion aktiveret, såsom forums, skal du gå til administratopns panelet, klik på side komponenter og derefter fjerne markeringen på den komponent du vil benytte.<br /><br />Hvis du har problemer med at benytte SiteX, Venligst besøg vores <a href="http://sitex.bjsintay.com/forums.php">diskussion forums</a> for at få hjælp fra andre brugere af SiteX.';
/* 0.7.4 */	$sxLang['SiteMap']									= 'Sitemap';
/* 0.7.4 */ $sxLang['SiteMapDisabled']							= 'Sitemap er ikke aktiveret.';
/* 0.7.3 */ $sxLang['SortAsc'] 									= "Sorter Stigende";
/* 0.7.3 */ $sxLang['SortDesc'] 								= "Sorter Faldende";


/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesButtonSchemeClone'] 					= "Kopier Farve Skema";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesButtonThemeClone'] 					= "Kopier Dette Tema";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesButtonThemeDelete'] 					= "Slet Dette Tema";				
			$sxLang['ThemesButtonSchemeAdd'] 					= "Tilføj Nyt Tema";
			$sxLang['ThemesButtonSchemeEdit'] 					= "Rediger Design Skema";
			$sxLang['ThemesHeadingSchemeAdd'] 					= "Tilføj Nyt Skema";
			$sxLang['ThemesHeadingSchemeEdit'] 					= "Rediger Skema";
			$sxLang['ThemesHeadingSiteDesign'] 					= "Side Design";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesHeadingThemeClone']					= "Kopier Tema";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfo'] 								= "Tema Information";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoAuthor'] 						= "Forfatter";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoCompat'] 						= "Kompatibilitet";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoFolder'] 						= "Folder";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoName'] 							= "Tema Navn";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoNotes'] 							= "Tema Noter";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoTitle'] 							= "Titel Billede Størrelse";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ThemesItemBannerSelect'] 					= "Vælg banner billede der skal kopieres med tema";
			$sxLang['ThemesItemColors'] 						= "Farver";
			$sxLang['ThemesItemColorSchemes'] 					= "Farve Skemaer";
			$sxLang['ThemesItemSchemeName'] 					= "Skema Navn";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorBackground'] 			= "Baggrunda Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorLink'] 				= "Link Farve";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesItemSchemeColorLinkHover'] 			= "Hover Link Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorLinkVisited'] 		= "Besøgte Link Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorPrimary'] 			= "Primær Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorSecondary'] 			= "Sekundær Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorSitename'] 			= "Sidenavn Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTableText'] 			= "Tabel Kolonne Tekst Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTableItem'] 			= "Tabel Indhold Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTableTitle'] 			= "Tabel Titel Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorText'] 				= "Tekst Farve";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTextSecondary'] 		= "Sekundær Tekst Farve";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ThemesItemSchemeSelect'] 					= "Vælg farve skema der skal kopieres sammen med tema";
			$sxLang['ThemesItemSchemeShowSitename'] 			= "Vis Sidenavn";
			$sxLang['ThemesItemTheme'] 							= "Tema";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesItemThemeClone']						= "Kopier Tema";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ThemesItemThemeCloneActive']				= "Marker som aktuel tema efter kopiering";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesItemThemeClonename']					= "Nyt Navn";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesInfoSchemeColorpicker'] 				= "<ol><li>Klik i farve feltet hvis du vil redigere dette.<li>Benyt farve blanderen(Hjulet), skydere eller tekst boksene for at definere din nye farve.<li>Farve vælgeren kan plaseres hvor du vil på skærmen ved at klikke og trække i baren for oven.</ol>";
/* 0.7.4 */ $sxLang['ThemesTooltipThemeClone']					= "Opret en kopi af det aktuelle tema";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesTooltipThemeDelete']					= "Slet det aktuelle tema. DETTE KAN IKKE FORTRYDES!";
			$sxLang['ThemesJSDeleteScheme'] 					= "Er du sikker på du vil slette dette skema";
/* 0.7.4 */	$sxLang['ThemesMenu1'] 								= "Hoved Menu";
			$sxLang['TitleButonAdd'] 							= "Tilføj Titel billede";
			$sxLang['TitleHeadingAdd'] 							= "Tilføj Nyt Titel Billede";
			$sxLang['TitleHeadingAddFromPhotos'] 				= "Tilføj Titel Billede fra Billeder";
			$sxLang['TitleHeadingManager'] 						= "Titel Billede Administration";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptions'] 						= "Billede Egenskaber";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsCrop'] 					= "Beskær billedet til den anbefalede størrelse";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsNoResize'] 				= "Manipuler ikke billede";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsResize'] 					= "Resize billede til anbefalede størrelse";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsRecommendedSize'] 			= "Anbefalede størelse";
			$sxLang['TitleNotesPhoto'] 							= "Vælg hvilket billede der skal tilfæjes til Titel Billeder.";
			$sxLang['TitleOptionThemesAll'] 					= "Alle Temaer";
			
			
			$sxLang['UserActiveInPast'] 						= "Aktive brugere i fortide";
			$sxLang['UserButtonAdd'] 							= "Tilføj Ny Bruger";
			$sxLang['UserButtonAddNew'] 						= "Tilføj Ny Bruger";
			$sxLang['UserButtonEdit'] 							= "Rediger Konto";
			$sxLang['UserButtonEditUser'] 						= "Rediger Bruger";
			$sxLang['UserButtonLogin'] 							= "Log ind";
			$sxLang['UserButtonPassword'] 						= "Glemt Password";
			$sxLang['UserButtonSendMail'] 						= "Send Mail";
			$sxLang['UserButtonSignup'] 						= "Opret Konto";
			$sxLang['UserButtonSignup2'] 						= "Opret Konto";
			$sxLang['UserButtonUpdateAddresses'] 				= "Opdater Adresse Liste";
			$sxLang['UserChangeTo'] 							= "Ændre til";
			$sxLang['UserDeleteAvatar'] 						= "Slet avatar";
			$sxLang['UserGuest'] 								= "Gæst";
			$sxLang['UserHeadingAdd'] 							= "Tilføj Ny Bruger";
			$sxLang['UserHeadingEdit'] 							= "Rediger Bruger";
			$sxLang['UserHeadingEmail'] 						= "Email administration";
			$sxLang['UserHeadingLogin'] 						= "Bruger Login";
			$sxLang['UserHeadingManager'] 						= "Bruger Administration";
			$sxLang['UserHeadingOnline'] 						= "Hvem er Online";
			$sxLang['UserHeadingOptions'] 						= "Bruger Egenskaber";
			$sxLang['UserHeadingProfile'] 						= "Bruger Profil";
			$sxLang['UserHeadingRecovery'] 						= "Glemt Login";
			$sxLang['UserHeadingSignup'] 						= "Opret Konto";
			$sxLang['UserHeadingTypes'] 						= "Bruger Gruppe";
			$sxLang['UserHoursFrom'] 							= "Timer fra server tid";
			$sxLang['UserItemAvatar'] 							= "Avatar";
/* 0.7.4 */ $sxLang['UserItemAddTo']							= "Tilføj til";		//localisation e.g. "Add to Blog" or "Add as Blog"	
			$sxLang['UserItemChangePassword'] 					= "Ændre Password";
			$sxLang['UserItemConfirm'] 							= "Godkend";
/* 0.7.4 */	$sxLang['UserItemDisplay']							= "Vis";
			$sxLang['UserItemEmail'] 							= "Email Adresse";
			$sxLang['UserItemEmailInfo'] 						= "Email Information";
			$sxLang['UserItemFirstName'] 						= "Fornavn";
			$sxLang['UserItemFrom'] 							= "Fra";
			$sxLang['UserItemFullName'] 						= "Fuld Navn";
			$sxLang['UserItemLastLogin'] 						= "Sidste Login";
			$sxLang['UserItemLastName'] 						= "Efternavn";
			$sxLang['UserItemLocation'] 						= "Lokation";
			$sxLang['UserItemMemberSince'] 						= "Medlem Siden";
			$sxLang['UserItemMessage'] 							= "Besked";
			$sxLang['UserItemNewPassword'] 						= "Nyt Password";
			$sxLang['UserItemNewsletter'] 						= "Tilmeld Nyhedsbrev";
			$sxLang['UserItemPassword'] 						= "Password";
			$sxLang['UserItemPasswordConfirm'] 					= "Godkend Password";
			$sxLang['UserItemShowEmail'] 						= "Vis Email i Profil";
			$sxLang['UserItemSignature'] 						= "Signatur";
			$sxLang['UserItemSubject'] 							= "Emne";
			$sxLang['UserItemTimezone'] 						= "Tidszone";
			$sxLang['UserItemTo'] 								= "Til";
			$sxLang['UserItemUsername'] 						= "Brugernavn";
			$sxLang['UserItemUserType'] 						= "Bruger Gruppe";
			$sxLang['UserItemWebsite'] 							= "Webside";
			$sxLang['UserJSEmail1'] 							= "Du skla indtaste en gyldig email adresse!";
			$sxLang['UserJSEmail11'] 							= "Email adresse ser ikke ud til at være korrekt (Tjek @ og .'er)";
			$sxLang['UserJSEmail12'] 							= "Email adresse fejl: Brugernavn indeholder ugyldige tegn.";
			$sxLang['UserJSEmail13'] 							= "Email adresse fejl: Domænenavn indeholder ugyldige tegn.";
			$sxLang['UserJSEmail14'] 							= "Email adresse fejl: Brugernavner ser ikke ud til at være gyldigt.";
			$sxLang['UserJSEmail15'] 							= "Email adresse fejl: Destinations IP adressen er ugyldig!";
			$sxLang['UserJSEmail16'] 							= "Email adresse fejl: Domænenavnet ser ud til at være ugyldigt.";
			$sxLang['UserJSEmail17'] 							= "Email adresse fejl: Adressen skal ende på et velkendt domæne eller 2 bogstavers landekode.";
			$sxLang['UserJSEmail18'] 							= "Email adresse fejl: Adressen mangler et host navn!";
/* 0.7.4 */	$sxLang['UserJSEmailFromAddress'] 					= "Fra: [Email adresse] felt er tomt! Indtast email adresse du vil sende fra.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['UserJSEmailFromName'] 						= "Fra: [Navn] felt er tomt! Indtast navn som su vil have vist som afsender.";
			$sxLang['UserJSFirstName'] 							= "Du skal indtaste fornavn!";
			$sxLang['UserJSLastName'] 							= "Du skal indtaste efternavn!";
			$sxLang['UserJSPassword1'] 							= "Det password skla være minimun 5 karaktere langt!";
			$sxLang['UserJSPassword2'] 							= "Dine passwords er ikke ens!";
			$sxLang['UserJSUserDelete'] 						= "Er du sikker på du vil slette bruger";
			$sxLang['UserJSUsername'] 							= "Brugernavn skal være minimum 3 karaktere lang!";
			$sxLang['UserMemberInfo'] 							= "Medlem Information";
/* 0.7.3 */ $sxLang['UserMenu'] 								= "Bruger Menu";
			$sxLang['UserOnlineItemLastIP'] 					= "Sidste IP";
			$sxLang['UserOnlineItemTotalHits'] 					= "Totale Hits";
			$sxLang['UserOnlineItemTotalVisits'] 				= "Totale Besøg";
			$sxLang['UserOnlineItemVisitTime'] 					= "Besøgs Tid";
/* 0.7.4 */ $sxLang['UserOnlineShowGuests'] 					= "Vis gæster";
/* 0.7.4 */ $sxLang['UserOptionAllTypes']						= "Alle Bruger Typer";
			$sxLang['UserOptionAllUsers'] 						= "Alle Brugere";
			$sxLang['UserOptionsDeleteUsersAfter'] 				= "Slet brugere efter";
			$sxLang['UserOptionsItemAllowSignup'] 				= "Tillad Bruger Oprettelse";
			$sxLang['UserOptionsItemEnableAvatars'] 			= "Aktiver Bruger Avatar";
			$sxLang['UserOptionsItemEnableCleaner'] 			= "Aktiver Inaktive Bruger Oprydning";
			$sxLang['UserOptionsItemEnableSignature'] 			= "Aktiver Bruger Signatur";
			$sxLang['UserOptionsItemRequireApproval'] 			= "Kræv Bruger Godkendelse";
			$sxLang['UserOptionsItemRequireValidation'] 		= "Kræv Bruger Validering";
			$sxLang['UserOptionsItemShowLogin'] 				= "Vis Login";
			$sxLang['UserOptionsWarnUsersAfter'] 				= "Advar bruger efter";
			$sxLang['UserOptionsWeeksOfInactivity'] 			= "Ugers inaktivitet";
			$sxLang['UserOptionSubscribed'] 					= "Alle Tilmeldte Brugere (Ikke inklusiv opt-out brugere)";
			$sxLang['UserRecoveryMessage'] 						= "Indtast din email adresse nedenfor for at modtage dine bruger oplysninger. Du vil kun modtage oplysningerne hvis din email figurere i bruger databasen.";
			$sxLang['UserSectionAccountInfo'] 					= "Konto Information";
			$sxLang['UserSectionPersonalInfo'] 					= "Personlig Information";
			$sxLang['UserSectionPersonalization'] 				= "Personalisering";
			$sxLang['UserSectionSetup'] 						= "Bruger Opsætning";
/* 0.7.4 */ $sxLang['UserStatusUnvalidated'] 					= "Afventer email validering";
/* 0.7.4 */	$sxLang['UserStatusValidated'] 						= "Bruger valideret";			
			$sxLang['UserTotal'] 								= "Total Antal Brugere";
/* 0.7.3 */ $sxLang['UserTypeLocked'] 							= "Låst";
			
			
			$sxLang['Visitors'] 								= "Besøgende";

			
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningPhotoOrphans']						= "Du har billeder der ikke er tilknyttet et album endnu.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningPhotoOrphansFix']					= "Vis forladte billeder";
/* 0.7.4 */ $sxLang['WarningSafeModeON']						= "PHP Safe Mode er ON. Dette kan medføre at aplikationer såsom Masse uploadning af billeder ikke vil fungere korrekt, da ekstra hukommelse benyttes.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningSetupFiles']						= "Setup filer (setup.php, upgrade.php) Eksistere stadig i folderen \"/setup\". For sikkerhedsens skyld anbefales det af fjerne disse filer før man fortsætter.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneError']					= "ADVARSEL: En fejl er opstået under kopiering af tema";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneErrorCopy']				= "Fejl under kopiering af folder.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneErrorFolder']			= "Bibliotek kunne ikke oprettes.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneErrorTitlepic']			= "Titel billede kunne ikke kopieres.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningThemesCloneUnwriteable']			= "Din tema folder er ikke skrivbar for SiteX. Du skal gøre denne skrivbar før tema kan kopieres.";
/* 0.7.4 */	$sxLang['WarningTitle']								= "Advarsel(er)";
			$sxLang['Website'] 									= "Webside";
			$sxLang['Welcome'] 									= "Velkommen";
			$sxLang['WelcomeTxt1'] 								= "Velkommen, ";
			$sxLang['WelcomeTxt2'] 								= ", til ";
			$sxLang['WelcomeTxt3'] 								= "Hvis du ikke er ";
			$sxLang['WelcomeTxt4'] 								= ", venligst ";
			$sxLang['WelcomeTxt5'] 								= "log ud";
			$sxLang['WelcomeTxt6'] 								= ".";
			$sxLang['Width'] 									= "bredte";
			
			
			$sxLang['Yes'] 										= "Ja";
			
			
			// Email
			
			$sxLangMail['SubjectUserActivated'] = $sxSetup['SiteName']." Bruger konto Aktiveret";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLangMail['UserActivated'] = "Din konto på '".$sxSetup['SiteName']."' er blevet godkendt og aktiveret af en administrator. Venligst besøg adressen nedenfor for at logge ind.\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewApprovalAdmin'] = "Ny ".$sxSetup['SiteName']." Bruger kræver Godkendelse";
			$sxLangMail['UserNewApprovalAdmin'] = "En ny bruger konto er blevet oprettet på '".$sxSetup['SiteName']."' som kræver din godkendelse. Venligst log ind for at aktivere bruger kontoen.\n\nBruger: $usernameNew\nEmail: $emailNew\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewApprovalValidation'] = "Bruger Konto Information";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLangMail['UserNewApprovalValidation'] = "VENLIGST NOTER: Dette er en automatik genereret email. Venligst lad være med at besvare denne email.\n\nVelkommen!\n\nDu har på ".$sxSetup['SiteName']." oprettet en bruger med følgende information:\n\nBrugernavn: $usernameNew\nPassword: $passwordNew\n\nDer er krav om at du skal validere din email før din konto vil blive aktiv. For at aktivere klik på linket eller kopier adressen til din webbrowser.\n\n".$sxSetup['Url']."/api.php?sxValidationKey=$sxValKey\n\nSide administratoren kræver at alle bruger konti skal godkendes før de bliver aktiveret. Efter en administrator har godkendt din konto vil du være i stand til at logge ind på".$sxSetup['Url']." Alle ? kan sendes til ".$sxSetup['AdminEmail'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewApprovalNoValidation'] = "Bruger Konto Information";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLangMail['UserNewApprovalNoValidation'] = "VENLIGST NOTER: Dette er en automatisk genereret email. Venligst lad være med at besvare dennne email.\n\nVelkommen!\n\nDu har på ".$sxSetup['SiteName']." oprettet en bruger konto med følgene information:\n\nBrugernavn: $usernameNew\nPassword: $passwordNew\n\nDer er krav om ar du skal validere din email før din konto vil blive aktiv. Efter din konto er godkendt af en adminisrtator vil du være i stand til at logge ind på ".$sxSetup['Url']." Alle ? kan sendes til ".$sxSetup['AdminEmail'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewNoApprovalValidation'] = "Bruger Konto Information";
/* 0.7.4 CHANGE */	$sxLangMail['UserNewNoApprovalValidation'] = "VENLIGST NOTER: Dette er en automatisk genereret email. Venligst lad være med at besvare dennne email.\n\nVelkommen!\n\nDu har på ".$sxSetup['SiteName']." oprettet en bruger konto med følgene information:\n\nBrugernavn: $usernameNew\nPassword: $passwordNew\n\nDer er krav om du skal validere din email før din konto vil blive aktiveret. For at validere din email skal du trykke på linket eller kopier adressen til din webbrowser.\n\n".$sxSetup['Url']."/api.php?sxValidationKey=$sxValKey\n\nEfter valideringen kan du logge ind på ".$sxSetup['Url']." Alle ? kan sendes til ".$sxSetup['AdminEmail'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewNoApprovalNoValidation'] = "Bruger Konto Information";
			$sxLangMail['UserNewNoApprovalNoValidation'] = "VENLIGST NOTER: Dette er en automatisk genereret email. Venligst lad være med at besvare dennne email.\n\nVelkommen!\n\nDu har på ".$sxSetup['SiteName']." oprettet en bruger konto med følgene information:\n\nBrugernavn: $usernameNew\nPassword: $passwordNew\n\nDu kan logge ind på".$sxSetup['Url']."\n\nAlle ? kan sendes til ".$sxSetup['AdminEmail'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectUserInitial'] = "Bruger Konto Information";
			$sxLangMail['UserInitial'] = "VENLIGST NOTER: Dette er en automatisk genereret email. Venligst lad være med at besvare denne email.\n\nVelkommen til SiteX $firstname $lastname!\n\nDu har nu fået en ny konto på din SiteX webside. Dine login info er blevet initialseret som følgende:\n\nBrugernacn: $usernameNew\nPassword: $passwordNew\n\nDu kan nu logge ind på din SiteX websider ".$sxSetup['Url'].". husk at tjekke http://sitex.bjsintay.com regelmæssigt for opdateringer eller klikke i kontrol panelet og få SiteX til at gøre det for dig.";
			
			$sxLangMail['SubjectUserResendInfo'] = "Din Konto Information";
/* 0.7.3 CHANGE */ $sxLangMail['UserResendInfo'] = "Du har foresputgt på dine login informationer på ".$sxSetup['Url'].".\n\nBrugernavn: [USERNAME]\nPassword: [PASSWORD]\n\nFor at logge ind på din konto besøg ".$sxSetup['Url'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectGuestbookApproval'] = "Gæstebog godkendelse påkrævet på ".$sxSetup['Url'];
/* 0.7.3 CHANGE */	$sxLangMail['GuestbookApproval'] = $sxSetup['SiteName']." har modtaget et indlæg i gæstebogen som kræver godkendelse fær denne kan ses på siden. For at godkende dette indlæg venligst log ind på ".$sxSetup['Url'].", derefter gå ind i kontrol panelet, klik på Gæstebog administration.\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";
			
			$sxLangMail['SubjectCommentApproval'] = "Kommentat kræver godkendelse på ".$sxSetup['Url'];
/* 0.7.3 CHANGE */	$sxLangMail['CommentApproval'] = $sxSetup['SiteName']."' har modtaget et indlæg i kommentar som kræver godkendelse fær denne kan ses på siden. For at godkende dette indlæg venligst log ind på ".$sxSetup['Url'].", derefter gå ind i kontrol panelet, klik på Kommentar administration.\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";
			
			$sxLangMail['SubjectContactForm'] = "Ny besked modtaget fra kontakt fra ".$sxSetup['Url'];
/* 0.7.3 CHANGE */ $sxLangMail['ContactForm'] = "En ny besked er modtaget via kontakt formen, venligst se info.\n\nNavn: $name\nEmail: $email\nType: $contact_type\nBesked: $cmessage";
			
			$sxLangMail['SubjectUserInactive'] = "Advarsel: din konto hos ".$sxSetup['SiteName']." er inaktiv";
			$sxLangMail['UserInactive'] = "Din konto hos ".$sxSetup['Url']." er blevet markeret som inaktiv og vil blive slettet hvis du ikke logger ind snart. Venligst log ind hvis du ønsker at beholde din bruger konto.\n\nPå forhånd tak.";

/* 0.7.3 */	$sxLangMail['SubjectNewPost'] = "Forum Notifikation fra ".$sxSetup['SiteName'];
/* 0.7.3 */	$sxLangMail['NewPost'] = "Der er kommet nyt indlæg i forum på '".$sxSetup['SiteName']."' i områder som du abbonere på. Klik på linket nedenfor for at se seneste indlæg.\n\n[LINK]";

?>
Return current item: SiteX