Location: PHPKode > projects > SiteX > lang/Czech.php
<?PHP
			/*
			 * Czech.php
			 * Czech language file 
			 * 
			 * for version: 	0.7.3
			 * INCOMPLETE - no 0.7.4 additions and changes included
			 * By: Martin Vorel - Supik (hide@address.com), 12.12.2007 (v0.1)
			 * translated from Slovak language (thanks Miro)
			 * http://nejen.cz
			 */
			
			// 
			
			$sxSetupCharset = 'utf-8';
/* 0.7.3 */	$sxSetupFCKLanguage = 'cz';
/* 0.7.4 */	$sxSetupTinyMCELanguage = 'cz';
			
			$sxLangFont['Verdana'] = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
			$sxLangFont['FontArial'] = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
			
/* 0.7.3 */	$sxLangChars = array('A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z');
			
			// UPOZORNĚNÍ !!! //////////////
			// Menťe jen druhý údaj v poli (klúč => hodnota). Klúč musí zostať pôvodný, napr. 'Sunday' => 'Nedela'.

/* 0.7.3 */	$sxByteUnits = array('Bytes' => 'Bajtů',
								 'KB' => 'KB', 
								 'MB' => 'MB', 
								 'GB' => 'GB', 
								 'TB' => 'TB', 
								 'PB' => 'PB', 
								 'EB' => 'EB');

/* 0.7.3 */	$sxDays = array('Sunday' => 'Neděle', 
							'Monday' => 'Pondělí', 
							'Tuesday' => 'Úterý', 
							'Wednesday' => 'Středa', 
							'Thursday' => 'Čtvrtek', 
							'Friday' => 'Pátok', 
							'Saturday' => 'Sobota');

/* 0.7.3 */	$sxDaysShort = array('Sun' => 'Ned', 
								 'Mon' => 'Pon', 
								 'Tue' => 'Úte', 
								 'Wed' => 'Stř', 
								 'Thu' => 'Čtv', 
								 'Fri' => 'Pát', 
								 'Sat' => 'Sob');
														
/* 0.7.3 */	$sxDaysExtraShort = array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Čt', 'Pá', 'So');
								 
/* 0.7.3 */	$sxMonths = array('January' => 'Leden', 
							  'February' => 'Únor', 
							  'March' => 'Březen', 
							  'April' => 'Duben', 
							  'May' => 'Květen', 
							  'June' => 'Červen', 
							  'July' => 'Červenec', 
							  'August' => 'Srpen', 
							  'September' => 'Září', 
							  'October' => 'Říjen', 
							  'November' => 'Listopad', 
							  'December' => 'Prosinec');
							  
/* 0.7.3 */	$sxMonthsShort = array('Jan' => 'Jan', 
							  		'Feb' => 'Led', 
							 		'Mar' => 'Bře', 
							 		'Apr' => 'Dub', 
							 		'May' => 'Kvě', 
							 		'Jun' => 'Črn', 
							 		'Jul' => 'Črc', 
							 		'Aug' => 'Srp', 
							 		'Sep' => 'Zář', 
							 		'Oct' => 'Říj', 
							 		'Nov' => 'Lis', 
							 		'Dec' => 'Pro');
							  
/* 0.7.3 */	$sxTimePeriodsPlural = array('seconds' => 'sekund', 
										 'minutes' => 'minut', 
										 'hours' => 'hodin', 
										 'days' => 'dnů', 
										 'weeks' => 'týdnů', 
										 'months' => 'měsíců', 
										 'years' => 'roků');
										 
/* 0.7.3 */ $sxTimeMeridiem = array('PM' => ' PM',
									'AM' => ' AM');
			
			// Text
			
/* 0.7.3 */	$sxLang['AdminBreadcrumb'] 							= "Administrace";
			$sxLang['AdminHeading'] 							= "Administráce stránky";
/* 0.7.3 */	$sxLang['AdminJSDeletePage'] 						= "Jste si jistý, že chcete natrvalo vymazat túto stránku?";
			$sxLang['AdminLinkAlbumAdd'] 						= "Přidať album";
			$sxLang['AdminLinkAlbumManage'] 					= "Manažer albumů";
/* 0.7.3 */	$sxLang['AdminLinkCollectionsManage']				= "Manažer collections";
			$sxLang['AdminLinkCommments'] 						= "Manažer komentářů";
			$sxLang['AdminLinkComponents'] 						= "Komponenty stránky";
			$sxLang['AdminLinkDesign'] 							= "Vzhled stránky";
			$sxLang['AdminLinkEventAdd'] 						= "Přidat událost";
			$sxLang['AdminLinkEventManage'] 					= "Manažer udalostí";
			$sxLang['AdminLinkFiles'] 							= "Manažer souborů";
			$sxLang['AdminLinkFormConfig'] 						= "Nastavit formulář";
			$sxLang['AdminLinkForumAdd'] 						= "Přidat fórum";
			$sxLang['AdminLinkForumManage'] 					= "Spravovat fóra";
			$sxLang['AdminLinkForumOptions'] 					= "Možnosti fóra";
			$sxLang['AdminLinkGuestbookClear'] 					= "Vyčistit knihu návštev";
			$sxLang['AdminLinkGuestbookManage'] 				= "Spravovat záznamy";
			$sxLang['AdminLinkJournalAdd'] 						= "Přidat záznam";
			$sxLang['AdminLinkJournalManage'] 					= "Spravovat záznamy";
			$sxLang['AdminLinkLinkAdd'] 						= "Přidat link";
			$sxLang['AdminLinkLinkCategories'] 					= "Spravovat kategorie liniek";
			$sxLang['AdminLinkLinkManage'] 						= "Spravovat linky";
			$sxLang['AdminLinkNavigation'] 						= "Navigace stránky";
			$sxLang['AdminLinkOnline'] 							= "Kdo je online";
			$sxLang['AdminLinkOverview'] 						= "Přehled nastavení stránky";
			$sxLang['AdminLinkPageAdd'] 						= "Přidat stránku";
			$sxLang['AdminLinkPhotoAdd'] 						= "Přidat fotografii";
			$sxLang['AdminLinkPhotoBatch'] 						= "Hromadné přidání fotografií";
			$sxLang['AdminLinkPhotoManage'] 					= "Spravovat fotografie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['AdminLinkPhotoOptions']					= "Možnosti fotografie";
			$sxLang['AdminLinkPollsManage'] 					= "Spravovat ankety";
			$sxLang['AdminLinkPreferences'] 					= "Nastavení stránky";
			$sxLang['AdminLinkStatistics'] 						= "Statistiky návštevnosti";
			$sxLang['AdminLinkTitleAdd'] 						= "Přidat titulný obrázek";
			$sxLang['AdminLinkTitleAddFromGallery'] 			= "Přidat titulný obrázek z fotografií";
			$sxLang['AdminLinkTitleManage'] 					= "Manažer titulných obrázkov";
			$sxLang['AdminLinkUserAdd'] 						= "Přidat uživatele";
			$sxLang['AdminLinkUserMail'] 						= "Poslat mail uživatelům";
			$sxLang['AdminLinkUserManage'] 						= "Správa uživatelů";
			$sxLang['AdminLinkUserOptions'] 					= "Nastavení uživatelů";
			$sxLang['AdminLinkUserTypes'] 						= "Skupiny uživatelů";
			$sxLang['AdminPanel'] 								= "Administrace";
			$sxLang['AdminSectionGeneral'] 						= "Hlavní nastavení stránky";
			$sxLang['AdminSectionPages'] 						= "Stránky";
			$sxLang['AdminSectionTitles'] 						= "Titulní obrázky";
			$sxLang['AdminSectionUser'] 						= "Správa uživatelů stránky";
			$sxLang['All'] 										= "VÅ¡echno";
			$sxLang['AllRights'] 								= " ";
			$sxLang['Anonymous'] 								= "Anonym";
			$sxLang['Autolink'] 								= "Autolinka";
			
			
			$sxLang['ButtonAdd'] 								= "Přidat";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ButtonAddItem'] 							= "Přidat položku";
			$sxLang['ButtonApprove'] 							= "Povolit";
			$sxLang['ButtonBottom'] 							= "Přesunout na konec";
			$sxLang['ButtonContinue'] 							= "Pokračovať";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ButtonCreate'] 							= "Vytvořit";
			$sxLang['ButtonDelete'] 							= "Vymazat";
			$sxLang['ButtonDisapprove'] 						= "Nepovolit";
			$sxLang['ButtonDown'] 								= "Dolu";
			$sxLang['ButtonEdit'] 								= "Upravit";
			$sxLang['ButtonEditName'] 							= "Upravit jméno";
			$sxLang['ButtonEditOptions'] 						= "Upravit možnosti";
			$sxLang['ButtonFind'] 								= "Hledat";
			$sxLang['ButtonGoTo'] 								= "Jít na";
			$sxLang['ButtonMove'] 								= "Presunout";
			$sxLang['ButtonNo'] 								= "Ne";
			$sxLang['ButtonPreview'] 							= "Náhled";
			$sxLang['ButtonProfile'] 							= "Profil";
			$sxLang['ButtonSelect'] 							= "Vybrat";
			$sxLang['ButtonSend'] 								= "Poslat";
			$sxLang['ButtonTop'] 								= "Presunout na začátek";
			$sxLang['ButtonUp'] 								= "nahoru";
			$sxLang['ButtonUpload'] 							= "Upload";
			$sxLang['ButtonYes'] 								= "Ano";
			
			
/* 0.7.3 */ $sxLang['Characters']								= "znaků";
/* 0.7.3 */ $sxLang['Collections']								= "Kolekce";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingAdd']					= "Vytvořit kolekci";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingEdit']					= "Upravit kolekci";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingItemAdd']				= "Přidat položku do kolekce";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingItemEdit']				= "Upravit položku kolekce";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsHeadingManager']				= "Správca kolekcií";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomize']					= "Přispůsobit pole";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeAdditional']		= "Zobrazit doplňujúci text";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeAuthor']			= "Zobrazit autora";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeDate']				= "Zobrazit dátum";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeTimestamp']		= "Zobrazit dátum přidání";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemCustomizeUser']				= "Zobrazit jméno užítatela";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemAdditionalText']		= "Doplňující text";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemAuthor']				= "Autor";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemDisplayDate']			= "Zobrazovaný datum";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemLayout']				= "Vzhled položky";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemName']					= "Název položky";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemItemText']					= "Text/Popis";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListLayout']				= "Vzhled seznamu";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrder']					= "Uspořádání seznamu";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderAuthorAsc']		= "Autor vzestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderCustom']			= "Vlastní";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderDateAsc']			= "Datum vzestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderDateDesc']			= "Datum sestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderIdAsc']			= "ID v Databáze vzestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderIdDesc']			= "ID v Databáze sestupne";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderNameAsc']			= "Název položky vzestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderNameDesc']			= "Název položky sestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderTimestampAsc']		= "Datum přidání vsestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderTimestampDesc']	= "Datum přidání sestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemListOrderUsernameAsc']		= "Jméno uživatele vzestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemName']						= "Název kolekce";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsComments']			= "Povolit komentáře k položce";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsFiles']				= "Použít soubory";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotos']				= "Použít fotografie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotosMaxWidth']		= "Maximální šířka";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotosMaxHeight']	= "Maximální výška";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemOptionsPhotosThumb']		= "Vytvořit náhled";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemPhotos']					= "Fotografie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemSubcollection']				= "Subkolekce";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType1']						= "Vzhled položky 1";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType2']						= "Vzhled položky 2";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType3']						= "Vzhled položky 3";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType4']						= "Vzhled položky 4";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType5']						= "Vzhled položky 5";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType6']						= "Vzhled položky 6";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType7']						= "Vlastní 1";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsItemType8']						= "Vlastní 2";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType1']						= "Tečka před názvom";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType2']						= "Číslo před názvom";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType3']						= "Zmenšeniny & Názvy";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType4']						= "Zmenšeniny, Názvy, & Komentáře";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType5']						= "Zmenšeniny, Názvy, & Krátky popis";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType6']						= "Zmenšeniny, Názvy, & Úplný popis";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType7']						= "Vlastní 1";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsListType8']						= "Vlastní 2";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CollectionsUser']							= "Uživatel";
			$sxLang['CommentsApprovalMessage'] 					= "<strong>Je nutné povolení:</strong> Váš příspěvek se zobrazí<br /> až po povolení administrátorem stránky.";
			$sxLang['CommentsBack'] 							= "Zpět na Manažer komentářů";
			$sxLang['CommentsButtonHide'] 						= "Skrýt komentáře";
			$sxLang['CommentsButtonLeave'] 						= "Poslat komentář";
			$sxLang['CommentsButtonView'] 						= "Zobrazit komentáře";
			$sxLang['CommentsHeadingAdd'] 						= "Přidat komentář";
			$sxLang['CommentsItemComments'] 					= "Komentáře";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CommentsJSCommentsEmpty'] 					= "Komentář nemůže byt prázdny!";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CommentsJSNameEmpty'] 						= "Prosím vyplňte název!";
			$sxLang['CommentsManageApproved'] 					= "Povolené";
			$sxLang['CommentsManageApproveAll'] 				= "Povolit všechny komentáře";
			$sxLang['CommentsManageHeading'] 					= "Manažer komentářů";
			$sxLang['CommentsManageItemEnable'] 				= "Zapnout komentáře";
			$sxLang['CommentsManageItemReqApp'] 				= "Vyžadovat povolení";
			$sxLang['CommentsManageItemReqAuth'] 				= "Vyžadovat autentifikáciu";
			$sxLang['CommentsManageSectionComments'] 			= "Komentáře";
			$sxLang['CommentsManageSectionGenOptions']			= "Všeobecné nastavení";
			$sxLang['CommentsManageTableApproved'] 				= "Povolené";
			$sxLang['CommentsManageTableDate'] 					= "Datum";
			$sxLang['CommentsManageTableName'] 					= "Odosielatel";
			$sxLang['CommentsManageTableOptions'] 				= "Možnosti";
			$sxLang['CommentsManageTableSection'] 				= "Sekcia";
			$sxLang['CommentsManageUnapproveAll'] 				= "Odmietnut všechny komentáře";
			$sxLang['CommentsManageUnapproved'] 				= "Nepovolené";
			$sxLang['CommentsPreviewHeading'] 					= "Náhled komentářa";
/* 0.7.3 */ $sxLang['CommentsRecent'] 							= "Nejnovější komentáře";
			$sxLang['ComponentsButtonEdit'] 					= "Upravit název";
			$sxLang['ComponentsHeading'] 						= "Komponenty stránky";
			$sxLang['ComponentsTableActivated'] 				= "Aktívny";
			$sxLang['ComponentsTableComponent'] 				= "Komponent";
			$sxLang['ComponentsTableRename'] 					= "Premenovat";
			$sxLang['ContactButtonChange'] 						= "Změnit";
			$sxLang['ContactButtonSubmitInfo'] 					= "Odoslat formulář";
			$sxLang['ContactJSMessageError'] 					= "Musíte napísat správu!";
			$sxLang['ContactJSNameError'] 						= "Vyplňte vaše jméno!";
			$sxLang['ContactHeading'] 							= "Nastavení formuláře - ";
			$sxLang['ContactRecipient'] 						= "E-mail odosielatela: ";
			$sxLang['Copyright'] 								= "Copyright";
			$sxLang['CurrentTime'] 								= "Aktuální čas";
			
			
			$sxLang['DateDay'] 									= "den";
			$sxLang['DateDays'] 								= "dní";
			$sxLang['DateFormatDMY'] 							= "dd/mm/rr";
			$sxLang['DateFormatMDY'] 							= "mm/dd/rr";
			$sxLang['DateHour'] 								= "hodina";
			$sxLang['DateHours'] 								= "hodin";
			$sxLang['DateMinute'] 								= "minuta";
			$sxLang['DateMinutes'] 								= "minut";
			$sxLang['DateMonth'] 								= "měsíc";
			$sxLang['DateMonths'] 								= "měsíců";
			$sxLang['DateWeek'] 								= "týden";
			$sxLang['DateWeeks'] 								= "týdnů";
			$sxLang['DateYear'] 								= "rok";
			$sxLang['DateYears'] 								= "roků";
			$sxLang['Disclaimer'] 								= " all you need is love .. ";
			
			
			$sxLang['EventAddHeading1'] 						= "Přidat událost - ";
			$sxLang['EventAddHeading2'] 						= "";
			$sxLang['EventButtonAddEvent'] 						= "Přidat událost";
			$sxLang['EventButtonAddEventNew'] 					= "Přidat novou událost";
			$sxLang['EventButtonEditEvent'] 					= "Upravit událost";
			$sxLang['EventButtonPreview'] 						= "Zobrazit náhlad";
			$sxLang['EventEditHeading1'] 						= "Upravit";
			$sxLang['EventEditHeading2'] 						= "Událost";
			$sxLang['EventFilterAll'] 							= "Všechny události";
			$sxLang['EventFilterFuture'] 						= "Budoucí události";
			$sxLang['EventFilterPast'] 							= "Minulé události";
			$sxLang['EventFilterUpcoming'] 						= "Následující události";
			$sxLang['EventItemAllDay'] 							= "Událost na celý deň";
			$sxLang['EventItemEnd'] 							= "Ukončení";
			$sxLang['EventItemEvent'] 							= "Událost";
			$sxLang['EventItemLongName'] 						= "Celý název";
			$sxLang['EventItemShortName'] 						= "Zkrácený název";
			$sxLang['EventItemStart'] 							= "Začátek";
			$sxLang['EventJSImpossibleDates'] 					= "Zadajte dátum ukončení <b>později</b> než datum začátku!";
			$sxLang['EventSwitchToCalendar'] 					= "Přepnout do módu kalendáře";
			$sxLang['EventSwitchToList'] 						= "Přepnout do módu seznamu událostí";
			
			
			$sxLang['FileHeading'] 								= "Manažer souborů";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileItemCreateFolder'] 					= "Nový adresář";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileItemFolder'] 							= "Virtuální adresář";
			$sxLang['FileItemUpload'] 							= "Název souboru";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileFolderJSConfirmDelete1'] 				= "Opravdu chcete natrvalo vymazat adresář";
/* 0.7.3 */ $sxLang['FileFolderJSConfirmDelete2'] 				= "a celý jeho obsah?";
			$sxLang['FileJSConfirmDelete'] 						= "Opravdu chcete natrvalo vymazat soubor";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumAllowedTags'] 						= "Povolené tagy";
			$sxLang['ForumAdminOptions'] 						= "Možnosti administrace";
			$sxLang['ForumButtonAdd'] 							= "Přidat nové fórum";
			$sxLang['ForumButtonAddGroup'] 						= "Přidat novou skupinu fór";
			$sxLang['ForumButtonDeletePost'] 					= "Vymazat příspěvek";
			$sxLang['ForumButtonEdit'] 							= "Upravit fórum";
			$sxLang['ForumButtonEditPost'] 						= "Upravit příspěvek";
			$sxLang['ForumBy'] 									= "poslal";
			$sxLang['ForumCensor'] 								= "Skryt příspěvek";
			$sxLang['ForumEditedOn'] 							= "Upravené";
			$sxLang['ForumEditPost'] 							= "Upravit příspěvek";
			$sxLang['ForumHeadingAdd'] 							= "Přidat fórum";
			$sxLang['ForumHeadingEdit'] 						= "Upravit fórum";
			$sxLang['ForumHeadingManager'] 						= "Manažer diskusních fór";
			$sxLang['ForumHeadingPostEdit'] 					= "Upravit příspěvek";
			$sxLang['ForumHeadingPostNew'] 						= "Založit novou téma";
			$sxLang['ForumHeadingPostReply'] 					= "Poslat odpoveď na téma";
			$sxLang['ForumItemAnonPosting'] 					= "Povolit anonymní přispívání";
			$sxLang['ForumItemAuthor'] 							= "Autor";
			$sxLang['ForumItemEditingTimeout'] 					= "Timeout upravená příspěvku";
			$sxLang['ForumItemForum'] 							= "Fórum";
			$sxLang['ForumItemForumName'] 						= "Název fóra";
			$sxLang['ForumItemGroup'] 							= "Skupina fór";
			$sxLang['ForumItemHidePrivate'] 					= "Skryt soukromá fóra";
			$sxLang['ForumItemLastPost'] 						= "Poslední příspěvek";
			$sxLang['ForumItemMessage'] 						= "Tělo zprávy";
			$sxLang['ForumItemPost'] 							= "Příspěvek";
			$sxLang['ForumItemPosts'] 							= "Příspěvky fóra";
			$sxLang['ForumItemPostsShort'] 						= "Odpovedí";
			$sxLang['ForumItemPostsPP']							= "Počet příspěvků na stránku";
			$sxLang['ForumItemReplies']							= "Odpovedí";
			$sxLang['ForumItemTopic'] 							= "Téma";
			$sxLang['ForumItemTopics'] 							= "Počet témat";
			$sxLang['ForumItemTopicsPP'] 						= "Počet témat na stránku";
			$sxLang['ForumItemViews'] 							= "Zobrazení";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSCannotDeleteGroup']					= "Nemůžem vymazat skupinu která obsahuje fóra!";
			$sxLang['ForumJSConfirmCensor'] 					= "Opravdu chcete skrýt tento příspěvek?";
			$sxLang['ForumJSConfirmDelete1'] 					= "Opravdu chcete vymazat fórum";
			$sxLang['ForumJSConfirmDelete2'] 					= "z databáze i se všema příspěvkama?";
			$sxLang['ForumJSConfirmDeletePost'] 				= "Opravdu chcete vymazat příspěvek z databázy?";
			$sxLang['ForumJSConfirmLock'] 						= "Opravdu chcete zamknút túto téma?";
			$sxLang['ForumJSConfirmMarkAll'] 					= "Opravdu chcete označit všechny témy jako prečítané?";
			$sxLang['ForumJSConfirmUncensor'] 					= "Opravdu chcete odkryt tento příspěvek?";
			$sxLang['ForumJSConfirmUnlock'] 					= "Opravdu chcete odomknút túto téma?";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSTopicEmpty'] 						= "Zadajte název témy!";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSContentEmpty'] 						= "Nemůžem poslat prázdny příspěvek!";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumJSNoName']							= "Zadajte název diskusného fóra!";
			$sxLang['ForumLinkAddTopic'] 						= "Přidat novou téma";
			$sxLang['ForumLinkReplyTopic'] 						= "Poslat odpoveď na téma";
			$sxLang['ForumLocked'] 								= "Zamknuté";
			$sxLang['ForumLockTopic'] 							= "Zamknout túto téma";
			$sxLang['ForumMarkAll'] 							= "Označit všechny témy jako prečítané";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumMembersOnline'] 						= "Prihlásení uživatelé online";
			$sxLang['ForumMoveTopic'] 							= "Presunút túto téma do";
			$sxLang['ForumPostCensored'] 						= "Příspěvek je skrytý moderátorom";
			$sxLang['ForumPostDate'] 							= "Datum odeslání";
			$sxLang['ForumPrivate'] 							= "Soukromé fórum";
			$sxLang['ForumRe'] 									= "Re";
			$sxLang['ForumRecentTopics'] 						= "Nejnovější příspěvky fór";
			$sxLang['ForumReply'] 								= "Odpoveď";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumMembersOnline'] 						= "Přihlášení uživatelé online";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumSubscribe'] 							= "Upozornit na odpoveď";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTopicSticky'] 						= "Přilepené téma";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTopicSubscribe'] 						= "Upozornit na odpoveď";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTopicUnsubscribe'] 					= "Neupozorňovat na odpoveď";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalPosts'] 							= "Počet příspěvků";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalTopics'] 						= "Počet témat";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnline'] 				= "Momentálne je online";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnlineGuests'] 			= "hostů";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnlineMembers'] 			= "členů";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumTotalVisitorsOnlineTotal'] 			= "lidí";
			$sxLang['ForumUncensor'] 							= "Ukázat příspěvek";
			$sxLang['ForumUnlockTopic'] 						= "Odemknout toto téma";
/* 0.7.3 */ $sxLang['ForumUnsubscribe'] 						= "Neupozorňovat na odpověď";
			$sxLang['ForumUntitledTopic'] 						= "Téma bez názvu";
			
			
			$sxLang['GeneralHeadingAdd'] 						= "Přidat";
			$sxLang['GeneralHeadingCategory'] 					= "Kategorie";
			$sxLang['GeneralHeadingEdit'] 						= "Upravit";
			$sxLang['GeneralHeadingEntries'] 					= "Záznamy";
			$sxLang['GeneralHeadingEntry'] 						= "Záznam";
			$sxLang['GeneralHeadingManage'] 					= "Spravovat";
			$sxLang['GeneralHeadingManager'] 					= "Manažer";
			$sxLang['GeneralHeadingOptions'] 					= "Možnosti";
			$sxLang['GeneralHeadingPreview'] 					= "Náhled";
			$sxLang['GeneralItemActive'] 						= "Aktívní";
			$sxLang['GeneralItemApproved'] 						= "Povolené";
			$sxLang['GeneralItemCategory'] 						= "Kategorie";
			$sxLang['GeneralItemComponent'] 					= "Komponent";
/* 0.7.3 */ $sxLang['GeneralItemCurrent'] 						= "Aktuální";
			$sxLang['GeneralItemDate'] 							= "Datum";
			$sxLang['GeneralItemDescription'] 					= "Popis";
			$sxLang['GeneralItemEmail'] 						= "E-mail";
			$sxLang['GeneralItemEntry'] 						= "Záznam";
			$sxLang['GeneralItemFile']							= "Soubor";
			$sxLang['GeneralItemFilename'] 						= "Název spoboru";
			$sxLang['GeneralItemHits'] 							= "Zásahů";
			$sxLang['GeneralItemMessage'] 						= "Zpráva";
			$sxLang['GeneralItemName'] 							= "Jméno";
			$sxLang['GeneralItemNum'] 							= "#";
			$sxLang['GeneralItemOptions']						= "Možnosti";
			$sxLang['GeneralItemPage']							= "Stránka";
			$sxLang['GeneralItemPrivate'] 						= "Soukromé";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GeneralItemSecureCode'] 					= "Odpište bezpečnostní kód";
			$sxLang['GeneralItemSelect'] 						= "Vybrat";
			$sxLang['GeneralItemSelected'] 						= "Vybrané";
			$sxLang['GeneralItemSize'] 							= "Velikost";
			$sxLang['GeneralItemTitle'] 						= "Nadpis";
			$sxLang['GeneralItemType'] 							= "Typ";
			$sxLang['GeneralItemURL'] 							= "URL";
			$sxLang['GeneralItemValue'] 						= "Hodnota";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GeneralItemUser'] 							= "Uživatel";
			$sxLang['GeneralItemWebsite'] 						= "Webstránka";
			$sxLang['GeneralItemWidth'] 						= "Šířka";
			$sxLang['GeneralMakePrivate'] 						= "Označ jako soukromné";
			$sxLang['GeneralMETADescription'] 					= "META Popis";
			$sxLang['GeneralMETAKeywords'] 						= "META Klíčová slova";
			$sxLang['GeneralNoTitle'] 							= "Bez názvu";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry1'] 					= "Opravdu chcete vymazat záznam od";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry2'] 					= "z databázy?";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry3'] 					= "Opravdu chcete vymazat položku";
			$sxLang['GeneralJSDeleteEntry4'] 					= "Opravdu chcete vymazat";
			$sxLang['GeneralSectionSettings'] 					= "Nastavení";
			$sxLang['GuestbookApprovalRequired'] 				= "<strong>Je nutné povolení:</strong> Váš příspěvek se zobrazí<br /> až po povolení administrátorom stránky.";
			$sxLang['GuestbookBack'] 							= "Zpět na správu záznamů";
			$sxLang['GuestbookSign'] 							= "Přidat příspěvek - ";
			$sxLang['GuestbookClearWarning'] 					= "Opravdu chcete natrvalo vymazat všechny záznamy z knihy návštev?<br />(VAROVÁNÍ: Tato operace je nevratná!)";
			$sxLang['GuestbookHeadingClear'] 					= "Vyčistit";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GuestbookJSMessageEmpty'] 					= "Správa nemůže byt prázdná!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['GuestbookJSNameEmpty'] 					= "Zadajte jméno!";
			$sxLang['GuestbookWebsite'] 						= "(Webstránka)";
			$sxLang['GuestbookWebsitePleaseEnter'] 				= "Zadajte i s http://";
			
			
			$sxLang['Height'] 									= "výška";
			$sxLang['HelpQ'] 									= "Pomoc?";
			$sxLang['Hit'] 										= "zásah";
			$sxLang['Hits'] 									= "zásahů";
			$sxLang['HitsHeadingStats'] 						= "Statistiky návštevnosti";
			$sxLang['HitsTotalPageViews'] 						= "Počet zobrazení stránky:";
			$sxLang['HomepageSearch'] 							= "Vyhledávání";
			$sxLang['HomepageSearchGoogle'] 					= "Google.com";
			$sxLang['HomepageSearchSite'] 						= "Táto stránka";
			$sxLang['HTMLEnabled'] 								= "HTML Zapnuté";
			
			
			$sxLang['ImgAltActivate'] 							= "Aktivovat";
			$sxLang['ImgAltApproved'] 							= "Povoleno";
			$sxLang['ImgAltDeactivate'] 						= "Deaktivovat";
			$sxLang['ImgAltUnapproved'] 						= "Nepovoleno";
			
			
			$sxLang['JournalButtonAdd'] 						= "Přidat záznam";
			$sxLang['JournalButtonAddNew'] 						= "Přidat nový záznam";
			$sxLang['JournalButtonEdit'] 						= "Upravit záznam";
			$sxLang['JournalButtonEditPost'] 					= "Upravit tento příspěvek";
/* 0.7.3 */	// DELETED: $sxLang['JPGCompression']
/* 0.7.3 */	// DELETED: $sxLang['JPGCompressionNotes'] 
			
			
			$sxLang['LinkFile'] 								= "Připojit link na soubor...";
			$sxLang['LinkPage'] 								= "Připojit link na stránku...";
			$sxLang['LinksButtonAdd'] 							= "Přidat linku";
/* 0.7.3 */ $sxLang['LinksButtonAddCategory'] 					= "Přidat kategóriu";
			$sxLang['LinksButtonBack'] 							= "Zpět na zoznam linek";
			$sxLang['LinksButtonEdit'] 							= "Upravit linku";
			$sxLang['LinksViewMore'] 							= "Zobrazit víc linek...";
			$sxLang['LoginRequired'] 							= "Pro přístup na túto stránku se musíte přihlásit.";
			$sxLang['Logout'] 									= "Odhlásit se";
			
			
			$sxLang['MaxHeight'] 								= "Maximální výška";
			$sxLang['MaxWidth'] 								= "Maximální šířka";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageCollectionEdited']					= "Kolekce upravená";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageCollectionDeleted']					= "Kolekce a položky vymazané!";
			$sxLang['MessageCommentAllApproved'] 				= "Všechny komentáře povolené.";
			$sxLang['MessageCommentAllUnapproved'] 				= "Všechny komentáře odmietnuté.";
			$sxLang['MessageCommentApp'] 						= "Povolení komentářů zapnuté";
			$sxLang['MessageCommentAppDisabled'] 				= "Povolení komentářů vypnuté.";
			$sxLang['MessageCommentApproved'] 					= "Komentář povolený.";
			$sxLang['MessageCommentAuthEnabled']	 			= "Požadovaní autentifikace zapnuté.";
			$sxLang['MessageCommentAuthDisabled'] 				= "Požadovaní autentifikace vypnuté.";
			$sxLang['MessageCommentDeleted'] 					= "Komentář úspěšně vymazaný.";
			$sxLang['MessageCommentDisabled'] 					= "Komentáře vypnuté.";
			$sxLang['MessageCommentEnabled'] 					= "Komentáře zapnuté.";
			$sxLang['MessageCommentUnapproved'] 				= "Komentář odmietnutý.";
			$sxLang['MessageComponentActivated'] 				= "Komponent aktivovaný a přidaný do navigácie!";
			$sxLang['MessageComponentDeactivated'] 				= "Komponent deaktivovaný a odstránený z navigácie!";
			$sxLang['MessageComponentRenamed'] 					= "Komponent premenovaný!";
			$sxLang['MessageContactConfigUpdated'] 				= "Konfigurace zaktualizovaná.";
			$sxLang['MessageContactMessageSent'] 				= "Správa byla úspěšně odeslaná!";
			$sxLang['MessageEventAdded'] 						= "Událost uspešne přidána.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageEventDeleted'] 						= "Událost úspěšně vymazána.";
			$sxLang['MessageEventEdited'] 						= "Událost úspěšně upravená.";
			$sxLang['MessageFileCopyError'] 					= "CHYBA! Soubor se nedá nakopírovat na server. Zkontrolujte oprávnění pro adresáře.";
			$sxLang['MessageFileDeleted'] 						= "Soubor úspěšně vymazaný.";
			$sxLang['MessageFileEdited'] 						= "Soubor úspěšně upravený.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageFileFolderCreated'] 				= "Adresár úspěšně vytvorený.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageFileFolderDeleted'] 				= "Adresár a jeho obsah úspěšně vymazaný.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageFileFolderEdited'] 					= "Adresár úspěšně upravený.";
			$sxLang['MessageFileNameError'] 					= "CHYBA! Tento název souboru se už používa.";
			$sxLang['MessageFileUploaded'] 						= "Soubor úspěšně skopírovaný na server.";
			$sxLang['MessageForumAdded'] 						= "Fórum úspěšně pridané.";
			$sxLang['MessageForumEdited'] 						= "Fórum úspěšně upravené.";
			$sxLang['MessageForumDeleted'] 						= "Fórum úspěšně vymazané.";
			$sxLang['MessageForumGroupAdded'] 					= "Skupina úspěšně přidána.";
			$sxLang['MessageForumGroupDeleted'] 				= "Skupina úspěšně vymazána.";
			$sxLang['MessageForumGroupNameUpdated'] 			= "Název skupiny úspěšně upravený.";
			$sxLang['MessageForumMustLogin'] 					= "Musíte byt <a href=\"login.php\">prihlásený/á</a> ak chcete prispievat!";
			$sxLang['MessageForumPrefUpdated'] 					= "Nastavení aktualizované.";
			$sxLang['MessageForumProtected'] 					= "Prístup zamietnutý pro toto fórum!";
			$sxLang['MessageForumSearch'] 						= "Vyhladat vo fórach";
			$sxLang['MessageForumTopicLocked'] 					= "Téma zamknutá! Prispievanie je zakázané.";
			$sxLang['MessageGuestbookApproval'] 				= "Váš záznam se zobrazí až po povolení administrátorom.";
			$sxLang['MessageGuestbookApproved'] 				= "Záznam knihy návštev povolený.";
			$sxLang['MessageGuestbookCleared'] 					= "Kniha návštev úspěšně vyčistená.";
			$sxLang['MessageGuestbookDeleted'] 					= "Záznam knihy návštev úspěšně vymazaný.";
			$sxLang['MessageGuestbookUnapproved'] 				= "Záznam knihy návštev odmietnutý.";
			$sxLang['MessageJournalAdded'] 						= "Záznam úspěšně přidaný.";
			$sxLang['MessageJournalDeleted'] 					= "Záznam úspěšně vymazaný.";
			$sxLang['MessageJournalEdited'] 					= "záznam úspěšně upravený.";
			$sxLang['MessageLanguageDirError'] 					= "Chyba pri otváraní adresářa s jazykmi!";
			$sxLang['MessageLinkAdded'] 						= "Linka úspěšně přidána.";
			$sxLang['MessageLinkCategoryAdded'] 				= "Kategória úspěšně přidána.";
			$sxLang['MessageLinkCategoryDeleted'] 				= "Kategória úspěšně vymazána.";
			$sxLang['MessageLinkCategoryUpdated'] 				= "Kategória úspěšně aktualizovaná.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageLinkDeleted'] 						= "Linka úspěšně vymazána.";
			$sxLang['MessageLinkEdited'] 						= "Linka úspěšně upravená.";
			$sxLang['MessageMaintenance'] 						= "Omlouváme se, na stránce se v těchto okamžicích pracuje. Prosím, přijďte později.";
			$sxLang['MessageNavAdded'] 							= "Položka do navigace úspěšně přidána.";
			$sxLang['MessageNavDeleted'] 						= "Položka z navigace úspěšně vymazána.";
			$sxLang['MessageNavUpdated'] 						= "Navigace upravená!";
			$sxLang['MessagePageCreated'] 						= "Stránka úspěšně vytvořená!";
			$sxLang['MessagePageEdited'] 						= "Stránka úspěšně upravená!";
			$sxLang['MessagePageDeleted'] 						= "Stránka vymazána!";
			$sxLang['MessagePasswordSent'] 						= "Na adresu, kterou jste uvedli ve vašej registraci byl zaslaný e-mail.";
			$sxLang['MessagePhotoAdded1'] 						= "Soubor byl úspěšně nakopírovaný na server!<br />Nový obrázek";
			$sxLang['MessagePhotoAdded2'] 						= "byl vytvořený v databázi.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessagePhotoBatch'] 						= "Soubory byly úspěšně hromadně zpracované a přemístěné na správne místo.";
			$sxLang['MessagePhotoDeleted'] 						= "Fotografie úspěšně odstráněná!";
			$sxLang['MessagePhotosDeleted'] 					= "Fotografie úspěšně odstráněné!";
			$sxLang['MessagePhotosEdited'] 						= "Fotografie úspěšně upravené!";
			$sxLang['MessagePhotoUpdated'] 						= "Fotografie byla úspěšně aktualizovaná.";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumAdded'] 					= "Album byl úspěšně vytvořený!";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumDeleted'] 				= "Album vymazaný! Fotografie z albumu NEBYLI vymazané.";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumDeletedPhotos'] 			= "Album vymazaný! Fotografie z albumu byli vymazané.";
			$sxLang['MessagePhotoAlbumUpdated'] 				= "Album byl úspěšně upravený!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessagePhotoOptionsUpdated'] 				= "Možnosti fotogalerie upravené!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessagePhotoResourceError'] 				= "CHYBA! Obrázok není z podporovaných formátov (JPG, GIF, PNG, alebo BMP).";
			$sxLang['MessagePollDeleted'] 						= "Anketa úspěšně vymazána.";
			$sxLang['MessagePollItemAdded'] 					= "Položka přidána!";
			$sxLang['MessagePollItemDeleted'] 					= "Položka úspěšně vymazána.";
			$sxLang['MessagePollNameUpdated'] 					= "Jméno/Název úspěšně aktualizované!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessagePollReset'] 						= "Hlasovanie ankety úspěšně resetované!";
			$sxLang['MessageProfileAvatarSucessful'] 			= "Avatar byl úspěšně nakopírovaný na server!";
			$sxLang['MessageProfileChangesSucessful'] 			= "Zmeny úspešné";
			$sxLang['MessageSetupErrorUser'] 					= "Pro dokončenie setup-u je potrebné zadat uživatelské jméno a heslo!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['MessageSecurityCodeRejected'] 				= "Bezpečnostný kód odmítnutý, zkuste to znova!";
			$sxLang['MessageSignupSuccessful'] 					= "Konto je zaregistrované. Můžete se přihlásit.";
			$sxLang['MessageSignupSuccessfulApp'] 				= "Konto je zaregistrované.<br />Bude aktívní, až po odsouhlasení administrátorem.";
			$sxLang['MessageSignupSuccessfulVal'] 				= "Konto je zaregistrované.<br />Na vaší e-mailovou adresu byli zaslané ověřovací pokyny.";
			$sxLang['MessageSignupSuccessfulValApp'] 			= "Konto je zaregistrované.<br />Bude aktívní až po e-mailovom ověření a odsouhlasení administrátorem.";
			$sxLang['MessageThemesDesignUpdated'] 				= "vzhled aktualizovaný!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeCreated'] 				= "Schéma úspěšně vytvořené!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeDeleted'] 				= "Schéma vymazáno!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeDeleteError'] 			= "Nemůžem vymazat schéma pokud za něj neexistuje náhrada!";
			$sxLang['MessageThemesSchemeEdited'] 				= "Schéma úspěšně upravená!";
			$sxLang['MessageTitleAddFromPhotosSuccessful'] 		= "Fotografie úspěšně přidána k titulným obrázkom!";
			$sxLang['MessageTitleDeleted'] 						= "Titulný obrázek úspěšně vymazaný.";
			$sxLang['MessageUserActivated'] 					= "Uživatel úspěšně aktivovaný.";
			$sxLang['MessageUserAdded'] 						= "Uživatel úspěšně přidaný.";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorDeactivated'] 			= "Váš účet byl deaktivovaný administrátorom, nebo ještě nebyl povolený!";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorUsername'] 			= "Zadané uživatelské jméno neexistuje!";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorUserPass'] 			= "Nesprávně zadané jméno nebo heslo!";
			$sxLang['MessageUserAuthErrorValidated'] 			= "Váš účet ešte nebol overený!<br />Linka pro ověření vám byla zaslaná v e-maily.";
			$sxLang['MessageUserDeactivated'] 					= "Uživatel úspěšně deaktivovaný.";
			$sxLang['MessageUserDeleteSelf'] 					= "Nemůžete vymazat sám sebe!";
			$sxLang['MessageUserDeleted'] 						= "Uživatel úspěšně vymazaný.";
			$sxLang['MessageUserInactive1'] 					= "Je tu";
			$sxLang['MessageUserInactive2'] 					= "nepovolených uživatelů";
			$sxLang['MessageUserLogin'] 						= "Můžete se přihlásit.";
			$sxLang['MessageUserLoginAfterApproval'] 			= "Můžete se přihlásit až po tom, co administrátor povolí váš účet.";
			$sxLang['MessageUserMailSent'] 						= "E-mail úspěšně odeslaný!";
			$sxLang['MessageUserNotFound'] 						= "Nemůžu najít e-mailovú adresu.";
			$sxLang['MessageUserOptionsUpdated'] 				= "Možnosti uživatele aktualizované!";
			$sxLang['MessageUserRequiredFields'] 				= "Prosím vyplňte všechny povinné polia.";
			$sxLang['MessageUserTypeAdded'] 					= "Skupina uživatelů úspěšně přidána.";
			$sxLang['MessageUserTypeDeleted'] 					= "Skupina uživatelů úspěšně vymazána.";
			$sxLang['MessageUserTypeUpdated'] 					= "Skupina uživatelů úspěšně aktualizovaná.";
			$sxLang['MessageUserUsernameInUse'] 				= "Uživatelské jméno už existuje! Prosím vyberte si jiné.";
			$sxLang['MessageUserValidated'] 					= "Vaše konto bylo ověřeno";
			$sxLang['MessageUserValidationKeyInvalid'] 			= "Neplatný ověřovací klíč! Vaše konto může být už aktivované.";
			$sxLang['MessageWriteModeDisabled'] 				= "Režim zapisovaní vypnutý! Tato funkce se nedá použít.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['MessageZombiesCleaned']					= "Čistení nepotřebných souborů kompletní.<br />Počet nalezených a vymazaných souborů: ";
			
			$sxLang['NavAddLink'] 								= "Nové připojení na komponent";
			$sxLang['NavAddPage'] 								= "Nové připojení na stránku";
			$sxLang['NavAddURL'] 								= "Nové připojení na externú URL";
			$sxLang['NavButtonAddNew'] 							= "Přidat připojení do navigácie";
			$sxLang['NavHeading'] 								= "Navigace stránky";
			$sxLang['NavHeadingAdd'] 							= "Přidat připojení do navigácie";
			$sxLang['New'] 										= "Nový";
			$sxLang['Next'] 									= "Další";
			$sxLang['No'] 										= "Ne";
			$sxLang['NoAlbums'] 								= "Zatim žádné albumy.";
			$sxLang['NoCategories'] 							= "Zatim žádné kategorie.";
/* 0.7.3 */ $sxLang['NoCollections']							= "Zatim žádné kolekcie.";
			$sxLang['NoEntries'] 								= "Zatim žádné záznamy.";
			$sxLang['NoEvents'] 								= "Zatim žádné události.";
			$sxLang['NoEventsToday'] 							= "Na dnes nejsou žádné události.";
			$sxLang['NoFiles'] 									= "Zatim žádné soubory.";
			$sxLang['NoForums'] 								= "Zatim žádné fóra.";
			$sxLang['NoGroups'] 								= "Zatim žádné skupiny.";
			$sxLang['NoLinks'] 									= "Zatim žádné linky.";
			$sxLang['None'] 									= "Žádné";
			$sxLang['NoPhotos'] 								= "Zatim žádné fotografie.";
			$sxLang['NoPolls'] 									= "Zatim žádné ankety.";
			$sxLang['NoPosts'] 									= "Žádné příspěvky";
			$sxLang['NoTitlePictures'] 							= "Zatím žádné titulné obrázky.";
			$sxLang['NoTopics'] 								= "Zatím žádné témy.";
			$sxLang['NoVisitors'] 								= "Zatim žádní zaznamenaní návštevníci.";
			
			
			$sxLang['Off'] 										= "Vypnuté";
			$sxLang['On'] 										= "Zapnuté";
			$sxLang['OptionNoneSelected'] 						= "Nevybráno";
			$sxLang['OverviewHeading'] 							= "Přehled nastavení stránky";
			$sxLang['OverviewItemStatistics'] 					= "Statistiky";
			$sxLang['OverviewItemStatsComments'] 				= "Počet komentářů";
			$sxLang['OverviewItemStatsHits'] 					= "Počet zásahů";
			$sxLang['OverviewItemStatsJournal'] 				= "Počet novinek";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewItemStatsOnlineMembers'] 			= "Členů online";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewItemStatsOnlineGuests'] 			= "Hostů online";
			$sxLang['OverviewItemStatsPhotos'] 					= "Počet fotografií";
			$sxLang['OverviewItemStatsSize'] 					= "Celková velikost";
			$sxLang['OverviewItemStatsUsers'] 					= "Počet uživatelů";
			$sxLang['OverviewItemStatsVisitors'] 				= "Počet návštev";
			$sxLang['OverviewItemUpgrades'] 					= "Aktualizace";
			$sxLang['OverviewNewUpdate'] 						= "Pro vašu stránku je pripravená aktualizácia";
			$sxLang['OverviewOptionsAdvPhoto'] 					= "Advanced Photo Mode";
			$sxLang['OverviewOptionsMaint'] 					= "Režim údržby stránky";
			$sxLang['OverviewOptionsWriteable'] 				= "Režim zapisovaní";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewOptionsZombies'] 					= "Odstranění nepotřebných souborů";
/* 0.7.3 */ $sxLang['OverviewOptionsZombiesRemove'] 			= "Najdi a odstraň nepotřebné soubory v adresáři '/content'";
			$sxLang['OverviewRetest'] 							= "Otestovat oprávnění pro adresáře";
			$sxLang['OverviewVersion1'] 						= "Vaše stránka verze";
			$sxLang['OverviewVersion2'] 						= "je aktuální.";
			
			
			$sxLang['PageButtonAdd'] 							= "Přidat webstránku";
			$sxLang['PageButtonBackToAlbum'] 					= "Zpět na album";
			$sxLang['PageButtonEdit'] 							= "Upravit webstránku";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PageButtonSave'] 							= "Uložit změny";
			$sxLang['PageHeadingAdd'] 							= "Přidat novou webstránku";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PageHeadingEdit'] 							= "Upravit webstránku";
			$sxLang['PageItemNavAdd'] 							= "Přidat do navigácie";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PageJSPageName'] 							= "Zadajte jméno stránky!";
			$sxLang['PageLastUpdated'] 							= "Naposledy aktualizované";
/* 0.7.3 */ $sxLang['Pages'] 									= "Stránky";
			$sxLang['PhotoAlbumButtonAdd'] 						= "Přidat fotoalbum";
			$sxLang['PhotoAlbumButtonEdit'] 					= "Upravit fotoalbum";
			$sxLang['PhotoAlbumCreated'] 						= "Album vytvořený";
			$sxLang['PhotoAlbumHeadingAdd'] 					= "Přidat nový fotoalbum";
			$sxLang['PhotoAlbumHeadingEdit'] 					= "Upravit fotoalbum";
			$sxLang['PhotoAlbumHeadingManager'] 				= "Manažer fotoalbumov";
			$sxLang['PhotoAlbumItemPhoto'] 						= "Fotografie";
			$sxLang['PhotoAlbumJSDeleteAlbum1'] 				= "Opravdu chcete vymazat album";
			$sxLang['PhotoAlbumJSDeletePhoto'] 					= "Opravdu chcete vymazat fotografiu";
			$sxLang['PhotoAlbumJSDeletePhotos'] 				= 'Chcete vymazat fotografie jen v tomto albume?\n\nKlikněte...\n\n  \'Ok\' pro kompletní odstránění všech fotografií v tomto albumu a albumu samotného\n  \'Cancel\' pro vymazaní jen samotného albumu';
			$sxLang['PhotoBatchInfo'] 							= 'Hromadné přidávaní fotografií umožňuje Přidat najednou víc obrázkov do galérie pomocou spracovania adresářov pro upload. Pro hromadné přidání fotografií, nakopírujte obrázky do adresáře \'content/photos/batch\' před spuštěním funkce. Fotografie přidané do tohoto adresáře budou všechny spracované s nasledující informací (se vzestupnými jménami, např. photo 1, photo 2, atd.).';
			$sxLang['PhotoButtonAdd'] 							= "Přidat fotografii";
			$sxLang['PhotoButtonBatchAdd'] 						= "Zpracovat fotografie";
			$sxLang['PhotoButtonEdit'] 							= "Upravit fotografiu";
			$sxLang['PhotoButtonEditAll'] 						= "Upravit všechny fotografie";
			$sxLang['PhotoChangeAlbums'] 						= "Změnit albumy";
			$sxLang['PhotoChangeDescription'] 					= "Změnit popis";
			$sxLang['PhotoChangeKeywords']	 					= "Změnit klíčová slova";
			$sxLang['PhotoChangePhotographer'] 					= "Změnit autora fotografie";
			$sxLang['PhotoConfirmDeleteAll'] 					= "Opravdu chcete natrvalo vymazat všechny nasledujúce fotografie z galérie?";
			$sxLang['PhotoEditAllNotes'] 						= "Všechny zmeny, které vykonáte, kompletne přepíšou doteď uložené informace o fotografiích v nasledujícím seznamu v každém vybraném poli.";
			$sxLang['PhotoFilterByAlbum'] 						= "Filtr podle albumu";
			$sxLang['PhotoFilterItemAll'] 						= "VÅ¡echny fotografie";
			$sxLang['PhotoHeadingAdd'] 							= "Přidat novou fotografii";
			$sxLang['PhotoHeadingBatch'] 						= "Hromadné přidání fotografií";
			$sxLang['PhotoHeadingEdit'] 						= "Upravit fotografiu";
			$sxLang['PhotoHeadingManager'] 						= "Manažer fotografií";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoHeadingOptions'] 						= "Možnosti fotografie";
			$sxLang['PhotoHoldSelections'] 						= "Držte Ctrl a klikejte pro výběr více položek.";
			$sxLang['PhotoItemAlbums'] 							= "Albumy";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PhotoItemHideRandom'] 						= "Skrýt na hlavní stránce";
			$sxLang['PhotoItemKeywords'] 						= "Klíčová slova";
			$sxLang['PhotoItemPhotos'] 							= "Fotografie";
			$sxLang['PhotoItemPhotographer'] 					= "Autor fotografií";
			$sxLang['PhotoLastUpdated'] 						= "Aktualizované";
			$sxLang['PhotoNativeSize'] 							= "Původní velikost";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumDate']				= "Zobrazit datum vytvorení albumu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumDesc']				= "Zobrazit popis albumu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumDescTrunc']			= "Zkratit popis albumu na";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumPP']					= "Počet albumů na stránku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAlbumPhotos']				= "Zobrazit počet fotografií v albumu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAllowPurchase'] 			= "Povolit kupovaní fotografií";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemAllowSizeSelect'] 			= "Povolit výber velkosti";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemColumnsAlbum']				= "Počet sloupců (Album)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemColumnsGallery']			= "Počet sloupců (Galéria)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemCounters']					= "Zobrazit počítadlo zobrazení";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemDeleteFullsizeExplain'] 	= "POZOR: Vypnutí natrvalo vymaže všechny raw obrázky!";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemKeywordMETA']				= "Přidat klíčová slova do META Tagů";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemMaxDimScaled']				= "Maximální velikost ořezaného obrázku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemMaxDimThumb']				= "Maximální velikost náhledu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoDate']				= "Zobrazit datum fotografie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoDesc']				= "Zobrazit popis fotografie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoDescTrunc']			= "Popis fotografie zkrátit na";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoName']				= "Zobrazit název fotografie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemPhotoPP'] 					= "Počet obrázků na stránku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemQualityLimits']			= "1 [nejhorší] - 100 [nejlepší]";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemQualityScaled']			= "JPEG kvalita ořezaného obrázku (jen JPG)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemQualityThumb']				= "JPEG kvalita thumbnail-u (jen JPG)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomPhotosPerLine'] 		= "Počet obrázků na řádek";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomShow'] 				= "Zobrazit na úvodní stránce";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomTotal'] 				= "Počet obrázkov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomUseHoriz'] 			= "Použít obrázky na šírku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemRandomUseVert'] 			= "Použít obrázky na výšku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemStoreFullsize'] 			= "Ukládat obrázky v plné velikosti";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarking'] 			= "Vodoznak";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingDyn'] 			= "Generovat dynamicky (šetrí prostor na serveru)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingOff'] 			= "Vypnout";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPerm'] 		= "Uložit natrvalo (šetří výkon serveru)";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingImgChange'] 	= "Změnit na";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingImgCurrent'] 	= "Aktuální obrázek";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingImgOptions'] 	= "Možnosti obrázku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextColor'] 	= "Barva";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextSize'] 	= "Velikost písma";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextSizeExp'] 	= "1 [malé] - 5 [velké]";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextTrans'] 	= "Priehladnost";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextTransExp'] = "1 [žiadna] - 127 [úplná]";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextText'] 	= "Text";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTextOptions'] 	= "Možnosti textu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPosition'] 	= "Umiestnenie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPositionC'] 	= "V strede";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPositionLL'] 	= "Vlavo dolu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingPositionLR'] 	= "Vpravo dolu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingType'] 		= "Typ";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTypeText'] 	= "Text";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsItemWatermarkingTypeImage'] 	= "Obrázok";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionAdvanced']				= "Rozšírené nastavení";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionAppearance']			= "Zobrazenie galérie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionProcessing']			= "Spracovanie obrázkov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionRandom']				= "Náhodné fotografie";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoOptionsSectionWatermark']				= "Ochrana vodoznakom";
			$sxLang['PhotoOrderOnline'] 						= "Objednat tlač online";
			$sxLang['PhotoSelectDimensions'] 					= "Vyberte rozmery...";
			$sxLang['PhotoTotal'] 								= "Počet fotografií";
			$sxLang['PhotoTotalAlbums'] 						= "Počet albumov";
			$sxLang['PhotoUnsupportedEngine'] 					= "Váš webserver nepodporuje SiteX engine na spracovanie obrázkov.";
			$sxLang['PhotoViewHighRes'] 						= "Zobrazit vo vysokom rozlíšení";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PhotoViews'] 								= "Zobrazení";
			$sxLang['PhotoWithSelected'] 						= "Vybrané";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PixelsShort'] 								= "px";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PollsButtonAddCurrent'] 					= "Vybrat a nastavit jako aktívnu anketu";
			$sxLang['PollsButtonAddItem'] 						= "Přidat hlasovaciu možnost";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PollsButtonResetVotes']					= "Resetovat všechny možnosti na 0";
			$sxLang['PollsBar'] 								= "Riadok ankety";
			$sxLang['PollsCurrentPoll'] 						= "Aktuální anketa";
			$sxLang['PollsHeadingEdit'] 						= "Upravit anketu";
			$sxLang['PollsHeadingManager'] 						= "Manažer ankiet";
			$sxLang['PollsItemVotes'] 							= "Hlasov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PollsJSReset'] 							= "Opravdu chcete resetovat všechny možnosti na 0?";
			$sxLang['PollsPast'] 								= "Staršie ankety";
			$sxLang['PollsTotalVotes'] 							= "Počet hlasov";
			$sxLang['PostedBy'] 								= "Poslal";
			$sxLang['PoweredBy'] 								= "Stránka běží na";
			$sxLang['PreferencesButtonUpdate'] 					= "Aktualizovat nastavení";
			$sxLang['PreferencesHeading'] 						= "Nastavení stránky";
			$sxLang['PreferencesHoursFrom'] 					= "hodin od času serveru";
			$sxLang['PreferencesImgAuto'] 						= "Auto-detekce";
			$sxLang['PreferencesImgGD1'] 						= "GD 1.x";
			$sxLang['PreferencesImgGD2'] 						= "GD 2.x";
			$sxLang['PreferencesItemAdminEmail'] 				= "E-mail administrátora";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemAdvPhotoMode'] 				= "Advanced Photo Mode";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemAlbPPg']
			$sxLang['PreferencesItemDateFormat']	 			= "Formát dátumu";
			$sxLang['PreferencesItemDescription'] 				= "Popis";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PreferencesItemFormSecurity']				= "Zapnout ochranu formuláře";
			$sxLang['PreferencesItemHeaderText'] 				= "Text záhlavia";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PreferencesItemHomepageItems'] 			= "Položky zobrazované na úvodnej stránce";
/* 0.7.3 */	$sxLang['PreferencesItemHomepageItemsMiniCal'] 		= "Mini-kalendář";
			$sxLang['PreferencesItemImgagingMode'] 				= "Mód zpracování obrázků";
			$sxLang['PreferencesItemJEPP'] 						= "Počet novinek na stránku";
			$sxLang['PreferencesItemKeywords'] 					= "Klíčová slova";
			$sxLang['PreferencesItemLanguage'] 					= "Jazyk stránky";
			$sxLang['PreferencesItemMaint'] 					= "Režim údržby stránky";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemPhotoPurchase']
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['PreferencesItemPicPPg']
			$sxLang['PreferencesItemReqAppComments'] 			= "Vyžadovat povolení pro komentáře";
			$sxLang['PreferencesItemReqAppGuestbook'] 			= "Vyžadovat povolení pro příspěvky do knihy návštev";
			$sxLang['PreferencesItemShowLogin'] 				= "Zobrazit login";
			$sxLang['PreferencesItemShowSearch'] 				= "Zobrazit vyhledávání";
			$sxLang['PreferencesItemSiteName'] 					= "Název stránky";
			$sxLang['PreferencesItemSiteURL'] 					= "URL stránky";
			$sxLang['PreferencesItemSRPP'] 						= "Počet výsledků vyhledávání na stránku";
			$sxLang['PreferencesItemSWMeta'] 					= "META Tagy na každé generované stránce";
			$sxLang['PreferencesItemTimezone'] 					= "Časový posun";
			$sxLang['PreferencesItemTrunc'] 					= "Zkracovat linky";
			$sxLang['PreferencesItemWelcome'] 					= "Uvítací zpráva";
/* 0.7.3 */ $sxLang['PreferencesItemWYSIWYG'] 					= "WYSIWYG editor";
			$sxLang['PreferencesJSTrunc'] 						= "Musíte zadat délku pro zkracování, nebo zkracovaní vypnout!";
			$sxLang['PreferencesSectionAddOp'] 					= "Rozšířené nastavení";
			$sxLang['PreferencesSectionDev']					= "Vývoj / Údržba";
			$sxLang['PreferencesSectionInfo']					= "Informace o stránce";
			$sxLang['PreferencesSectionLimits'] 				= "Omezení";
			$sxLang['PreferencesSectionMeta'] 					= "META Tagy";
			$sxLang['PreferencesSectionText']					= "Texty na stránce";
			$sxLang['PreferencesUpdated'] 						= "Nastavení aktualizované!";
			$sxLang['Prev'] 									= "Předchádzející";
			$sxLang['Previous'] 								= "Předchádzející";
			$sxLang['Preview'] 									= "Náhled";
			$sxLang['Profile'] 									= "Upravit můj profil";
			
			
			$sxLang['QueryError1'] 								= "SiteX experienced error";
			$sxLang['QueryError2'] 								= "with an SQL bash readout of";
			
			
			$sxLang['ReadMore'] 								= "Číst celé...";
			
			
			$sxLang['SearchHeadingSearch'] 						= "Vyhledávání";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageEventsPart1'] 				= "Vyhledávání v událostech vrátilo";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageEventsPart2'] 				= "výsledků.";
			$sxLang['SearchMessageForumPart1'] 					= "Vyhledávání v témach diskusních fór vrátilo";
			$sxLang['SearchMessageForumPart2'] 					= "výsledků.";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessageForumPart3'] 					= "výsledků";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessageForumPart4'] 					= "ov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageResults'] 					= "výsledků v";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessagePagesPart1'] 					= "Vyhledávání v stránkách vrátilo";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessagePagesPart2'] 					= "výsledků.";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageGeneralPart1'] 				= "Vyhledávání v:";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageGeneralPart2']				= ", Počet výsledků:";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageGeneralPart3'] 				= "";
/* 0.7.3 */	$sxLang['SearchMessageKeyword'] 					= "Hledaný řetězec:";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessagePhotosPart3'] 				= "výsledků";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SearchMessagePhotosPart4'] 				= "ov";
			$sxLang['SearchMessageTotal'] 						= "Počet výsledků vyhledávání: ";
			$sxLang['SetupButtonCheckDB'] 						= "Zkontrolovat připojení na databázi a nainstalovat";
			$sxLang['SetupButtonCheckGlobals'] 					= "Zkontrolujte nastavení globals.php.ini";
			$sxLang['SetupButtonConfigurePrefs'] 				= "Hlavné nastavení stránky";
			$sxLang['SetupButtonConfigureScheme'] 				= "Výber barevného schématu";
			$sxLang['SetupButtonConfigureTheme'] 				= "Výber téma stránky";
			$sxLang['SetupButtonContinue'] 						= "Pokračovat v setup-e";
			$sxLang['SetupButtonFinish'] 						= "Dokončit setup";
			$sxLang['SetupButtonRetestPerms']					= "Znovu otestovat oprávnění pro adresáře";
			$sxLang['SetupButtonTestPerms']						= "Otestovat oprávnění pro adresáře";
			$sxLang['SetupComponentCalendar'] 					= "Kalendář";
/* 0.7.3 */ $sxLang['SetupComponentCollections'] 				= "Kolekcie";
			$sxLang['SetupComponentContact'] 					= "Kontakt";
			$sxLang['SetupComponentForums'] 					= "Diskusné fóra";
			$sxLang['SetupComponentGuestbook'] 					= "Kniha návštev";
			$sxLang['SetupComponentJournal'] 					= "Novinky";
			$sxLang['SetupComponentLinks'] 						= "Linky";
			$sxLang['SetupComponentPictures'] 					= "Obrázky";
			$sxLang['SetupComponentPolls'] 						= "Ankety";
			$sxLang['SetupComponentRenameJournal'] 				= "Můj Blog";
			$sxLang['SetupComponentRenamePictures'] 			= "Fotogalerie";
			$sxLang['SetupDevSites'] 							= "Stránky vývojárov";
			$sxLang['SetupMySQLError'] 							= "Přehled MySQL chýb";
			$sxLang['SetupNavCalendar'] 						= "Kalendář";
			$sxLang['SetupNavContact'] 							= "Kontakt";
			$sxLang['SetupNavForums'] 							= "Diskusné fóra";
			$sxLang['SetupNavGallery'] 							= "Fotogalerie";
			$sxLang['SetupNavGuestbook'] 						= "Kniha návštev";
			$sxLang['SetupNavHome'] 							= "Domov";
			$sxLang['SetupNavJournal'] 							= "Novinky";
			$sxLang['SetupNavLinks'] 							= "Linky";
			$sxLang['SetupNavPolls'] 							= "Ankety";
			$sxLang['SetupSamplePageContent'] 					= "Toto je demo stránka. Sem príde nový obsah stránky.";
			$sxLang['SetupSamplePageName']	 					= "O mne";
			$sxLang['SetupSiteXLink'] 							= "SiteX, automatizovaná webová prezentace";
/* 0.7.3 */ // DELETED: $sxLang['SetupStreamlineTitleRustic'] 				= "Streamline Title (Rustic)";
			$sxLang['SetupUserTypeAdmin'] 						= "Administrátor";
			$sxLang['SetupUserTypeMember'] 						= "Člen";
			$sxLang['SetupUserTypeModerator'] 					= "Moderátor";
			$sxLang['SetupTestForumDescription'] 				= "Zde bude popis diskusného fóra.";
			$sxLang['SetupTestForumGroup'] 						= "Veřejná diskusní fóra";
			$sxLang['SetupTestForumName'] 						= "Moje fórum";
/* 0.7.4 */$sxLang['SetupTitle'] 								= "Instalace SiteX 0.7.4";
			$sxLang['SetupStep1'] 								= "Krok 1";
			$sxLang['SetupStep1ExplainLocalhost'] 				= "normálne localhost, pokial databáza nie je na tom istom serveri jako stránka";
			$sxLang['SetupStep1ExplainMySQLDBName'] 			= "Jméno MySQL databáze";
			$sxLang['SetupStep1ExplainMySQLPassword'] 			= "MySQL heslo";
			$sxLang['SetupStep1ExplainMySQLUsername'] 			= "MySQL uživatel";
			$sxLang['SetupStep1Name'] 							= "Nastavení globals.php.inc";
			$sxLang['SetupStep1Txt1'] 							= 'Vitajte v setup-e stránky SiteX! Tento průvodce vám pomůže nastavit a začat používat SiteX. Pokial máte nejaké otázky, smerujte ich na <a href="http://sitex.bjsintay.com">sekciu podpory inštalácie našej stránky</a>.';
			$sxLang['SetupStep1Txt2'] 							= 'SiteX zjistila chybu pri pokuse o nadviazanie spojenia s databázou. Zkontrolujte správnost informácií v globals.php.inc a funkčnost databázy. Klikněte na nasledujúce tlačítko pro ďalší pokus.';
			$sxLang['SetupStep1Txt3'] 							= 'SiteX zjistila, že máte správne nastavený soubor globals.php.inc . Teraz bude overené spojenie s databázou. Pokial databáza pracuje správne, SiteX ju automaticky nastaví na používanie.';
			$sxLang['SetupStep1Txt4'] 							= 'SiteX zjistila, že ešte <strong>nemáte</strong> soubor globals.php.inc správne nakonfigurovaný. Otvorte soubor globals.php.inc v textovom editore a vyplňte přihlašovací údaje do MySQL databázy.';
			$sxLang['SetupStep1Txt5'] 							= 'Po úprave souboru ho uložte a zkopírujte na server. Potom stlačte nasledujíce tlačítko, a SiteX se pokúsi overit správnost nastavení v soubore.';
			$sxLang['SetupStep2'] 								= "Krok 2";
			$sxLang['SetupStep2Name'] 							= "SiteX - Oprávnění pro adresáře";
			$sxLang['SetupStep2Txt1'] 							= 'Pokud SiteX zjistí, že nnení je schopná přístupu do následujúceho adresářa, prístup ku komponentom a funkciám, které toto miesto na serveri používajú bude dočasne vypnutý. Tento prístup můžete odblokovat neskůr pomocou funkcie na znovu-otestovanie oprávnení v administrácii stránky.';
			$sxLang['SetupStep2Txt2'] 							= 'Vzhledom na to, že komponenty SiteX potrebujú upload souborů, musíte mat na webserveri správne nakonfigurované oprávnění pro adresáře. Adresár "content/" a celý jeho obsah je hlavným adresářom SiteX a webserver musí mat oprávnění do neho zapisovat. Sú na to dve možnosti. Prvá používa FTP a používa se pokial nemáte priamy prístup k serveru. Nastavte oprávnění adresářa "content/" a všetkých jeho podadresářov na 757. Pokial jste si nie istí jako to urobit, klikněte na liku POMOC. Pokial máte priamy prístup k serveru, přihlašte se a nastavte oprávnění manuálne, napr.:';
			$sxLang['SetupStep2Txt3'] 							= 'SiteX zjistila, že oprávnění pro adresář "content/" sú nastavené správne a zapla všechny funkcie súvisiace s uploadom souborů.';
			$sxLang['SetupStep2Txt4'] 							= 'SiteX zjistila, že oprávnění pro adresář "content/" <strong>nie sú</strong> nastavené správne, a vypla všechny funkcie súvisiace s uploadom souborů, pokial nebudú oprávnění nastavené správne a nebude spustená funkcia znovu-otestovania oprávnení v administrácii.<br /><br /> Často je tento problém spůsobený neúplným nakopírovaním všetkých adresářov a souborů na server. Ujistěte se, že všechny adresáře sú správne nakopírované a skontrolujte oprávnění na každom z nich.';
			$sxLang['SetupStep3'] 								= "Krok 3";
			$sxLang['SetupStep3Name'] 							= "Konfigurace nastavení stránky";
			$sxLang['SetupStep4'] 								= "Krok 4";
			$sxLang['SetupStep4Name'] 							= "Konfigurace dizajnu stránky";
			$sxLang['SetupStep4Txt1'] 							= 'Zvolte si téma kterou chcete aby SiteX používala.';
			$sxLang['SetupStep4Txt2'] 							= 'Téma může byt změněno kdykoli. Nové témy nájdete na <a href="http://sitex.bjsintay.com">http://sitex.bjsintay.com</a>. Pokial téma podporuje farebné schémy, budete vyzvaný na ich výber.';
			$sxLang['SetupStep5'] 								= "Krok 5";
			$sxLang['SetupStep5Name'] 							= "Konfigurace dizajnu stránky, čast 2";
			$sxLang['SetupStep5Txt1'] 							= 'Zvolená téma podporuje víceré nastavení. Zvolte si barevné schéma, které chcete v tématu použít.';
			$sxLang['SetupStep5Txt2'] 							= 'Nastavení tématu a barevného schématu může být kdykolik změnené. Můžete též vytvářet nové barevné schéma podle uvážení.';
			$sxLang['SetupStep6'] 								= "Krok 6";
			$sxLang['SetupStep6Name'] 							= "Nastavení administrátorského konta";
			$sxLang['SetupStep6Txt1'] 							= 'Administrátorské konto vám dovoluje přihlásit se na stránku a kontrolovat všechny jej funkcie. Prosím vyplňte nasledujúce údaje.';
			$sxLang['SetupStep6Txt2'] 							= 'Prosím skontrolujte všechny nasledujúce informace před kliknutím na tlačítko dokončenia. Po úspešné instalácii stránky, vymažte zo servera soubor setup.php.';
			$sxLang['SetupTextHeader'] 							= 'Zadajte slogan do textu záhlavia.';
			$sxLang['SetupTextWelcome'] 						= 'Vitajte na svojej stránce bežiacej na engine <a href="http://sitex.bjsintay.com">SiteX</a>. SiteX je plne automatizovaná webstránka, ktorá se dá lahko ovládat cez administračný panel. Pro správu vašej stránky se najskůr <a href="login.php">přihlašte</a>, a potom klikněte na linku administrace. S FCK WYSIWYG editorom je pridávanie stránok velmi jednoduché bez nutnosti ovládania HTML. Pokial nechcete mat niekteré funkcie aktívne, jako napríklad diskusné fóra, jednoducho jděte do administračného menu, klikněte na Komponenty stránky a vypnite komponenty které nechcete používat.<br /><br />Pokial máte problémy s používaním SiteX, navštívte <a href="http://sitex.bjsintay.com/forums.php">diskusné fóra</a> pro získanie pomoci priamo od teamu vývojárov a beta-testerov.';
/* 0.7.3 */ $sxLang['SortAsc'] 									= "Seřadit vzestupně";
/* 0.7.3 */ $sxLang['SortDesc'] 								= "Seřadit sestupně";

			
			$sxLang['ThemesButtonSchemeAdd'] 					= "Přidat nové schéma";
			$sxLang['ThemesButtonSchemeEdit'] 					= "Upravit barevné schéma";
			$sxLang['ThemesHeadingSchemeAdd'] 					= "Přidat nové schéma";
			$sxLang['ThemesHeadingSchemeEdit'] 					= "Upravit schéma";
			$sxLang['ThemesHeadingSiteDesign'] 					= "Vzhled stránky";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfo'] 								= "Informace o tématu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoAuthor'] 						= "Autor";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoCompat'] 						= "Kompatabilita";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoFolder'] 						= "Adresář";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoName'] 							= "Název tématu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoNotes'] 							= "Poznámky k tématu";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesInfoTitle'] 							= "Rozměry titulného obrázku";
			$sxLang['ThemesItemColors'] 						= "Farby";
			$sxLang['ThemesItemColorSchemes'] 					= "Farebné schémy";
			$sxLang['ThemesItemSchemeName'] 					= "Název schémy";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorBackground'] 			= "Barva pozadia";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorLink'] 				= "Barva linky";
/* 0.7.3 */	$sxLang['ThemesItemSchemeColorLinkHover'] 			= "Barva linky pod myšou";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorLinkVisited'] 		= "Barva navštívenej linky";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorPrimary'] 			= "Primárna barva";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorSecondary'] 			= "Sekundární barva";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorSitename'] 			= "Barva názvu stránky";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTableText'] 			= "Barva názvu stĺpca v tabulke";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTableItem'] 			= "Barva položky v tabulke";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTableTitle'] 			= "Barva titulku tabulky";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorText'] 				= "Barva textu";
			$sxLang['ThemesItemSchemeColorTextSecondary'] 		= "Sekundární barva textu";
			$sxLang['ThemesItemSchemeShowSitename'] 			= "Zobrazit název stránky";
			$sxLang['ThemesItemTheme'] 							= "Téma";
			$sxLang['ThemesJSDeleteScheme'] 					= "Opravdu chcete vymazat schéma";
			$sxLang['TitleButonAdd'] 							= "Přidat titulný obrázek";
			$sxLang['TitleHeadingAdd'] 							= "Přidat nový titulný obrázek";
			$sxLang['TitleHeadingAddFromPhotos'] 				= "Přidat titulný obrázek z fotografií";
			$sxLang['TitleHeadingManager'] 						= "Manažer titulných obrázkov";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptions'] 						= "Možnosti obrázku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsCrop'] 					= "Ořezat obrázek na doporučenou velikost";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsNoResize'] 				= "Neměnit velikost obrázku";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsResize'] 					= "Změnit velikost obrázku na doporučenou velikost";
/* 0.7.3 */	$sxLang['TitleItemOptionsRecommendedSize'] 			= "Doporučená velikost";
			$sxLang['TitleNotesPhoto'] 							= "Vyberte fotografii pro přidání k titulním obrázkům.";
			$sxLang['TitleOptionThemesAll'] 					= "Všechna témata";
			
			
			$sxLang['UserActiveInPast'] 						= "Aktívni uživatelé za posledních";
			$sxLang['UserButtonAdd'] 							= "Přidat nového uživatele";
			$sxLang['UserButtonAddNew'] 						= "Přidat nového uživatele";
			$sxLang['UserButtonEdit'] 							= "Upravit konto";
			$sxLang['UserButtonEditUser'] 						= "Upravit uživatele";
			$sxLang['UserButtonLogin'] 							= "Přihlašení";
			$sxLang['UserButtonPassword'] 						= "Zapomenuté heslo";
			$sxLang['UserButtonSendMail'] 						= "Poslat e-mailovú správu";
			$sxLang['UserButtonSignup'] 						= "Registrace";
			$sxLang['UserButtonSignup2'] 						= "Registrace nového uživatele";
			$sxLang['UserButtonUpdateAddresses'] 				= "Aktualizovat seznam adres";
			$sxLang['UserChangeTo'] 							= "Změnit na";
			$sxLang['UserDeleteAvatar'] 						= "Vymazat avatar";
			$sxLang['UserGuest'] 								= "Host";
			$sxLang['UserHeadingAdd'] 							= "Přidat nového uživatele";
			$sxLang['UserHeadingEdit'] 							= "Upravit uživatele";
			$sxLang['UserHeadingEmail'] 						= "Poslat e-mail uživatelom";
			$sxLang['UserHeadingLogin'] 						= "Přihlašení uživatele";
			$sxLang['UserHeadingManager'] 						= "Správce uživatelů";
			$sxLang['UserHeadingOnline'] 						= "Kdo je online";
			$sxLang['UserHeadingOptions'] 						= "Možnosti uživatele";
			$sxLang['UserHeadingProfile'] 						= "Profil uživatele";
			$sxLang['UserHeadingRecovery'] 						= "Obnova přihlašovacích informácií";
			$sxLang['UserHeadingSignup'] 						= "Registrace nového uživatele";
			$sxLang['UserHeadingTypes'] 						= "Skupiny uživatelů";
			$sxLang['UserHoursFrom'] 							= "hodin od času serveru";
			$sxLang['UserItemAvatar'] 							= "Avatar";
			$sxLang['UserItemChangePassword'] 					= "Změnit heslo";
			$sxLang['UserItemConfirm'] 							= "Potvrdit heslo";
			$sxLang['UserItemEmail'] 							= "E-mailová adresa";
			$sxLang['UserItemEmailInfo'] 						= "Zaslat e-mailom info";
			$sxLang['UserItemFirstName'] 						= "Křestní jméno";
			$sxLang['UserItemFrom'] 							= "Odesílatel";
			$sxLang['UserItemFullName'] 						= "Celé jméno";
			$sxLang['UserItemLastLogin'] 						= "Naposledy přihlášený";
			$sxLang['UserItemLastName'] 						= "Příjmení";
			$sxLang['UserItemLocation'] 						= "Bydliště (není vyžadováno)";
			$sxLang['UserItemMemberSince'] 						= "Datum registrace";
			$sxLang['UserItemMessage'] 							= "Správa";
			$sxLang['UserItemNewPassword'] 						= "Nové heslo";
			$sxLang['UserItemNewsletter'] 						= "Odebíraní novinek e-mailem";
			$sxLang['UserItemPassword'] 						= "Heslo";
			$sxLang['UserItemPasswordConfirm'] 					= "Potvrzení hesla";
			$sxLang['UserItemShowEmail'] 						= "Zobrazit e-mail v profilu";
			$sxLang['UserItemSignature'] 						= "Podpis";
			$sxLang['UserItemSubject'] 							= "Předmet";
			$sxLang['UserItemTimezone'] 						= "Časový posun";
			$sxLang['UserItemTo'] 								= "Pro";
			$sxLang['UserItemUsername'] 						= "Uživatelské jméno";
			$sxLang['UserItemUserType'] 						= "Skupina uživatelů";
			$sxLang['UserItemWebsite'] 							= "Webstránka (není vyžadována)";
			$sxLang['UserJSEmail1'] 							= "Musíte zadat platnou e-mailovou adresu!";
			$sxLang['UserJSEmail11'] 							= "E-mailová adresa vyzerá byt nesprávna (skontrolujte @ a .)";
			$sxLang['UserJSEmail12'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Uživatelské jméno obsahuje nepovolené znaky.";
			$sxLang['UserJSEmail13'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Název domény obsahuje nepovolené znaky.";
			$sxLang['UserJSEmail14'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Uživatelské jméno nevyzerá byt správne.";
			$sxLang['UserJSEmail15'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Cílová IP adresa je neplatná!";
			$sxLang['UserJSEmail16'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Jméno domény nevyzerá byt správne.";
			$sxLang['UserJSEmail17'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Adresa musí byt ukončená všeobecne známou doménou nebo dvojznakom krajiny.";
			$sxLang['UserJSEmail18'] 							= "Chyba e-mailovej adresy: Táto adresa neobsahuje název hostu!";
			$sxLang['UserJSFirstName'] 							= "Musíte zadat jméno!";
			$sxLang['UserJSLastName'] 							= "Musíte zadat příjmení!";
			$sxLang['UserJSPassword1'] 							= "Heslo musí mít nejméně 5 znaků!";
			$sxLang['UserJSPassword2'] 							= "Hesla se neschodují!";
			$sxLang['UserJSUserDelete'] 						= "Opravdu chcete vymazat uživatele";
			$sxLang['UserJSUsername'] 							= "Uživatelské jmená musí mít nejméně 3 znaky!";
			$sxLang['UserMemberInfo'] 							= "Informace o členovi";
/* 0.7.3 */ $sxLang['UserMenu'] 								= "Jménu uživatele";
			$sxLang['UserOnlineItemLastIP'] 					= "Poslední IP";
			$sxLang['UserOnlineItemTotalHits'] 					= "Počet zásahov";
			$sxLang['UserOnlineItemTotalVisits'] 				= "Počet návštev";
			$sxLang['UserOnlineItemVisitTime'] 					= "Čas návštevy";
			$sxLang['UserOptionAllUsers'] 						= "Všichni uživatelé";
			$sxLang['UserOptionsDeleteUsersAfter'] 				= "Vymazat uživatelů po";
			$sxLang['UserOptionsItemAllowSignup'] 				= "Povolit registraci členů";
			$sxLang['UserOptionsItemEnableAvatars'] 			= "Povolit avatarov";
			$sxLang['UserOptionsItemEnableCleaner'] 			= "Zapnout čistení neaktivních uživatelů";
			$sxLang['UserOptionsItemEnableSignature'] 			= "Povolit podpis uživatele";
			$sxLang['UserOptionsItemRequireApproval'] 			= "Vyžadovat povolení adminom";
			$sxLang['UserOptionsItemRequireValidation'] 		= "Vyžadovat ověření e-mailom";
			$sxLang['UserOptionsItemShowLogin'] 				= "Zobrazit přihlášení";
			$sxLang['UserOptionsWarnUsersAfter'] 				= "Varovat uživatele po";
			$sxLang['UserOptionsWeeksOfInactivity'] 			= "týdnech neaktivity";
			$sxLang['UserOptionSubscribed'] 					= "Všem přihlášeným k odběru novinek (nezahrnuje neověřených)";
			$sxLang['UserSectionAccountInfo'] 					= "Informace o uživatelském účte";
			$sxLang['UserRecoveryMessage'] 						= "Prosím zadajte vaší e-mailovú adresu na kterou budou zaslané přihlašovací informace. Pamatujte, že informace pošleme jen v tom případě, pokud se adresa bude shodovat s adresou uvedenou v databázi uživatelů.";
			$sxLang['UserSectionPersonalInfo'] 					= "Osobní informace";
			$sxLang['UserSectionPersonalization'] 				= "Přizpůsobení";
			$sxLang['UserSectionSetup'] 						= "Nastavení uživatele";
			$sxLang['UserTotal'] 								= "Počet uživatelů";
/* 0.7.3 */ $sxLang['UserTypeLocked'] 							= "Zamknuté";
			
			
			$sxLang['Visitors'] 								= "Návštev";
			
			
			$sxLang['Website'] 									= "Webstránka";
			$sxLang['Welcome'] 									= "Vítejte";
			$sxLang['WelcomeTxt1'] 								= "Vítejte, ";
			$sxLang['WelcomeTxt2'] 								= ", na stránce ";
			$sxLang['WelcomeTxt3'] 								= "pokud nejste ";
			$sxLang['WelcomeTxt4'] 								= ", prosím ";
			$sxLang['WelcomeTxt5'] 								= "odhlašte se";
			$sxLang['WelcomeTxt6'] 								= ".";
			$sxLang['Width'] 									= "šířka";
			
			
			$sxLang['Yes'] 										= "Ano";
			
			
			// Email
			
			$sxLangMail['SubjectUserActivated'] = $sxSetup['SiteName']." Uživatelský účet aktivovaný";
			$sxLangMail['UserActivated'] = "Váš účet na stránce '".$sxSetup['SiteName']."' byl povolený a aktivovaný administrátorem. Můžete kliknout na následujúci link a přihlásit se.\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewApprovalAdmin'] = "New ".$sxSetup['SiteName']." Uživatel potřebuje povolení";
			$sxLangMail['UserNewApprovalAdmin'] = "Na stránce '".$sxSetup['SiteName']."' se práve zaregistroval nový uživatel, který potřebuje vaše povolení. Prosím přihlašte se pro aktivaci konta.\n\nUser: $usernameNew\nEmail: $emailNew\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewApprovalValidation'] = "Informace o uživatelském účte";
			$sxLangMail['UserNewApprovalValidation'] = "UPOZORNĚNÍ: Toto je automaticky generovaná e-mailová zpráva. Prosím neodpovídejte na ní.\n\nVitajte!\n\nNa stránce ".$sxSetup['SiteName']." jste si vytvorili uživatelský účet. Vaše přihlašovací informace byli zadané nasledovne:\n\nUživatelské jméno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\n\nPred aktiváciou účtu se vyžaduje jeho ověření. Pro ověření vašeho účtu klikněte na nasledujúcí link, nebo zkopírujte adresu do internetového prehliadača.\n\n".$sxSetup['Url']."/api.php?sxValidationKey=$sxValKey\n\nAdministrátor stránky vyžaduje, aby všechny uživatelské účty byli povolené predtým jako budú aktivované. Prihlásit se na stránku ".$sxSetup['Url']." budete můct hneď po tom, jako bude váš účet zkontrolovaný administrátorem. Případné připomínky adresujte na ".$sxSetup['AdminEmail'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewApprovalNoValidation'] = "Informace o uživatelském účte";
			$sxLangMail['UserNewApprovalNoValidation'] = "UPOZORNĚNÍ: Toto je automaticky generovaná e-mailová zpráva. Prosím neodpovídejte na ní.\n\nVitajte!\n\nNa stránce ".$sxSetup['SiteName']." jste si vytvorili uživatelský účet. Vaše přihlašovací informace byli zadané nasledovne:\n\nUživatelské jméno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\n\nAdministrátor stránky vyžaduje, aby všechny uživatelské účty byli povolené předtím jako budou aktivované. Přihlásit se na stránku ".$sxSetup['Url']." budete můct hneď po tom, jako bude váš účet skontrolovaný administrátorom. Případné připomienky adresujte na ".$sxSetup['AdminEmail'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewNoApprovalValidation'] = "Informace o uživatelském účte";
			$sxLangMail['UserNewNoApprovalValidation'] = "UPOZORNĚNÍ: Toto je automaticky generovaná e-mailová zpráva. Prosím neodpovídejte na ní.\n\nVitajte!\n\nNa stránce ".$sxSetup['SiteName']." jste si vytvorili uživatelský účet. Vaše přihlašovací informace byli zadané nasledovne:\n\nUživatelské jméno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\n\nPred aktiváciou účtu se vyžaduje jeho ověření. Pro ověření vašeho účtu klikněte na nasledujúci link, nebo skopírujte adresu do internetového prehliadača.\n\n".$sxSetup['Url']."/api.php?sxValidationKey=$sxValKey\n\nPo overení se můžete přihlásit na ".$sxSetup['Url']." Případné připomínky adresujte na ".$sxSetup['AdminEmail'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectUserNewNoApprovalNoValidation'] = "Informace o uživatelském účte";
			$sxLangMail['UserNewNoApprovalNoValidation'] = "UPOZORNĚNÍ: Toto je automaticky generovaná e-mailová zpráva. Prosím neodpovídejte na ní.\n\nWelcome!\n\nYou have been given a new ".$sxSetup['SiteName']." user account. Vaše přihlašovací informace byli zadané nasledovne:\n\nUživatelské jméno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\nMůžete se přihlásit na ".$sxSetup['Url']."\n\nPřípadné připomínky adresujte na ".$sxSetup['AdminEmail'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectUserInitial'] = "Informace o uživatelském účte";
			$sxLangMail['UserInitial'] = "UPOZORNĚNÍ: Toto je automaticky generovaná e-mailová zpráva. Prosím neodpovídejte na ní.\n\nVitajte na SiteX $firstname $lastname!\n\nBolo vám vytvorené nové uživatelské konto na vašej stránce SiteX. Vaše přihlašovací informace byli zadané nasledovne:\n\nUživatelské jméno: $usernameNew\nHeslo: $passwordNew\n\nNyní se můžete přihlásit na vaše stránky na ".$sxSetup['Url'].". Nezapoměňte pravidelně kontrolovat aktualizácie na http://sitex.bjsintay.com nebo klikněte na prehlad nastavení stránky v administrácii a SiteX to udělá za vás.";
			
			$sxLangMail['SubjectUserResendInfo'] = "Informace o vašem uživatelském účte";
/* 0.7.3 CHANGE */ $sxLangMail['UserResendInfo'] = "Požádali jste o zaslání vašich přihlašovacích informácií na stránce ".$sxSetup['Url'].".\n\nUživatelské jméno: [USERNAME]\nHeslo: [PASSWORD]\n\nPre přihlášení klikněte na ".$sxSetup['Url'].".";
			
			$sxLangMail['SubjectGuestbookApproval'] = "Příspěvek do knihy návštev potřebuje ověření na ".$sxSetup['Url'];
			$sxLangMail['GuestbookApproval'] = "Vaše SiteX stránka '".$sxSetup['SiteName']."' přijala záznam do knihy návštev, který potřebuje povolení predtým jako se zobrazí na stránce. Pro povolení se přihlašte na svojí stránku, jděte do administrace a klikněte na spravovaní knihy návštev.\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";
			
			$sxLangMail['SubjectCommentApproval'] = "Komentář potřebuje povolení na ".$sxSetup['Url'];
			$sxLangMail['CommentApproval'] = "Vaše SiteX stránka '".$sxSetup['SiteName']."' přijala komentář, který potřebuje povolení predtým jako se zobrazí na stránce. Pro povolení se přihlašte na svojí stránku, jděte do administrace a klikněte na spravování komentářů.\n\n".$sxSetup['Url']."/login.php";
			
			$sxLangMail['SubjectContactForm'] = "Přišla nová zpráva z kontaktního formuláře na stránce ".$sxSetup['Url'];
/* 0.7.3 CHANGE */ $sxLangMail['ContactForm'] = "Prišla nová zpráva z kontaktného formuláře. Prosím, prezrite si nasledujúce informace.\n\nJméno: $name\nE-mail: $email\nTyp: $contact_type\nSpráva: $cmessage";
			
			$sxLangMail['SubjectUserInactive'] = "Varování: Váš účet na stránce ".$sxSetup['SiteName']." je neaktivní";
			$sxLangMail['UserInactive'] = "Váš uživatelský účet na stránce ".$sxSetup['Url']." byl označený jako neaktivní a bude vymazaný pokud se v nejbližší době nepřihlásíte. Prosím, přihlašte se pokud chcete obnovit platnost svého účtu.\n\nDěkujeme.";

/* 0.7.3 */	$sxLangMail['SubjectNewPost'] = "Upozornění na příspěvek diskusního fóra na stránce ".$sxSetup['SiteName'];
/* 0.7.3 */	$sxLangMail['NewPost'] = "Diskusné fórum na stránce '".$sxSetup['SiteName']."' má nový příspěvek (příspěvky) v oblasti, které jste si přál(a) sledovat. Klikněte na nasledujúci link pro zobrazenie aktuálnych zmien.\n\n[LINK]";

?>
Return current item: SiteX