Location: PHPKode > projects > SiteBar Client for Firefox 3.6 > SiteBar-3.3.9/locale/hu_HU/text.inc.php
<?php

$text['The Bookmark Server for Personal and Team Use'] = <<<_P
A Könyvjelző Szerver személyes és csoportos használatra
_P;

$text['SiteBar Homepage'] = <<<_P
SiteBar honlap
_P;

$text['Bookmark Manager'] = <<<_P
Könyvjelzőkezelő
_P;

$text['Your Language'] = <<<_P
Magyar
_P;

$text['Charset in MS Windows'] = <<<_P
ISO-8859-2
_P;

$text['Add Link to SiteBar'] = <<<_P
Új link felvétele a SiteBarra
_P;

$text['Add Page to SiteBar'] = <<<_P
Új oldal felvétele a SiteBarra
_P;

$text['SiteBar Integrator'] = <<<_P
SiteBar Beépítő
_P;

$text['Bookmarklet'] = <<<_P
Könyvjelzőcske
_P;

$text['Bookmarks'] = <<<_P
Könyvjelzők
_P;

$text['Homepage'] = <<<_P
Honlap
_P;

$text['Integration Instructions'] = <<<_P
Beépítési utasítások
_P;

$text['Linux Distro/Other Tools'] = <<<_P
Linux Distro/Egyéb eszközök
_P;

$text['Mozilla Firefox'] = <<<_P
Mozilla Firefox
_P;

$text['Mozilla'] = <<<_P
Mozilla
_P;

$text['Microsoft Internet Explorer'] = <<<_P
Microsoft Internet Explorer
_P;

$text['Maxthon Tabbed Browser'] = <<<_P
Maxthon Tabulált Böngésző
_P;

$text['Opera Web Browser'] = <<<_P
Opera Webböngésző
_P;

$text['Usage Tips for All Browsers'] = <<<_P
Használati tippek minden böngészőhöz
_P;

$text['Usage/Integration Tips for %s'] = <<<_P
%s: használati/beépítési tippek
_P;

$text['Browser/Category'] = <<<_P
Böngésző/Kategória
_P;

$text['Version/Platform'] = <<<_P
Verzió/Platform
_P;

$text['Add Search Engine'] = <<<_P
Keresőmotor hozzáadása
_P;

$text['Add to Hotlist'] = <<<_P
Hozzáadás a Forrólistához
_P;

$text['Bookmarks Synchronizer Extension'] = <<<_P
Könyvjelző szinkronizáló bővítmény
_P;

$text['Debian'] = <<<_P
Debian
_P;

$text['Gentoo Ebuild'] = <<<_P
Gentoo Ebuild
_P;

$text['Install'] = <<<_P
Telepítés
_P;

$text['Live Bookmarks'] = <<<_P
Élő könyvjelzők
_P;

$text['MozLinker Extension'] = <<<_P
MozLinker bővítmény
_P;

$text['PHP Layers Menu'] = <<<_P
PHP Layers menü
_P;

$text['Show in Search Bar'] = <<<_P
Mutasd a keresősávban
_P;

$text['Sidebar'] = <<<_P
Oldalsáv
_P;

$text['Sidebar Plugin'] = <<<_P
Oldalsáv gyorsbővítmény
_P;

$text['SiteBar Directory'] = <<<_P
SiteBar könyvtár
_P;

$text['SiteBar Pop-up'] = <<<_P
SiteBar felugró ablak
_P;

$text['SiteBar Sidebar Extension'] = <<<_P
SiteBar Oldalsáv bővítmény
_P;

$text['Toolbar Plugin'] = <<<_P
Eszköztár gyorsbővítmény
_P;

$text['Uninstall'] = <<<_P
Eltávolít
_P;

$text['Error'] = <<<_P
Hiba
_P;

$text['Warning'] = <<<_P
Figyelmeztetés
_P;

$text['Unknown'] = <<<_P
Ismeretlen
_P;

$text['Backend Bookmark Search'] = <<<_P
Könyvjelző keresése a háttérben
_P;

$text['Filter Loaded Bookmarks'] = <<<_P
A betöltött könyvjelzők szűrése
_P;

$text['Search Web'] = <<<_P
Keresés a weben
_P;

$text['Collapse/Expand All'] = <<<_P
Bezárja/Kinyitja mindet
_P;

$text['Reload'] = <<<_P
Újratöltés
_P;

$text['Reload with Hidden Folders'] = <<<_P
Újratöltés a rejtett mappákkal
_P;

$text['SiteBar Search Results'] = <<<_P
SiteBar keresési eredmények
_P;

$text['%s Link News'] = <<<_P
%s könyvjelző újdonságok
_P;

$text['Continue with Web Search ...'] = <<<_P
Továbbkeresés a weben ...
_P;

$text['Web Search Results'] = <<<_P
Webes keresési eredmények
_P;

$text['Commander'] = <<<_P
Parancsnok
_P;

$text['Active Users'] = <<<_P
Aktív felhasználók
_P;

$text['Add Folder'] = <<<_P
Mappa hozzáadása
_P;

$text['Add Link'] = <<<_P
Hivatkozás hozzáadása
_P;

$text['Add Page Bookmarklet'] = <<<_P
Oldalfelvevő könyvjelzőcske
_P;

$text['Approve All Users'] = <<<_P
Minden felhasználó jóváhagyása
_P;

$text['Approve User'] = <<<_P
A felhasználó jóváhagyása
_P;

$text['Approve Users'] = <<<_P
A felhasználók jóváhagyása
_P;

$text['Browse Folder'] = <<<_P
Mappa böngészése
_P;

$text['Contact Admin'] = <<<_P
Kapcsolatbalépés az adminisztrátorral
_P;

$text['Contact Moderator'] = <<<_P
Kapcsolatba lépés a moderátorral
_P;

$text['Copy'] = <<<_P
Másol
_P;

$text['Copy Link'] = <<<_P
Hivatkozás másolása
_P;

$text['Create Group'] = <<<_P
Csoport létrehozása
_P;

$text['Create Tree'] = <<<_P
Fa létrehozása
_P;

$text['Create User'] = <<<_P
Felhasználó létrehozása
_P;

$text['Custom Order'] = <<<_P
Saját sorrendezés
_P;

$text['Default User Settings'] = <<<_P
Felhasználói alapbeállítások
_P;

$text['Delete Account'] = <<<_P
Fiók törlése
_P;

$text['Delete Folder'] = <<<_P
Mappa törlése
_P;

$text['Delete Group'] = <<<_P
Csoport törlése
_P;

$text['Delete Link'] = <<<_P
Hivatkozás törlése
_P;

$text['Delete Tree'] = <<<_P
Fa törlése
_P;

$text['Delete User'] = <<<_P
Felhasználó törlése
_P;

$text['Display Topic'] = <<<_P
Téma megjelenítése
_P;

$text['Download Bookmarks'] = <<<_P
Könyvjelzők letöltése
_P;

$text['Email Link'] = <<<_P
Küldd el e-mailben
_P;

$text['Export Bookmarks'] = <<<_P
Könyvjelzők exportálása
_P;

$text['Export Description'] = <<<_P
Leírás exportálása
_P;

$text['Favicon Management'] = <<<_P
Kedvencikon kezelése
_P;

$text['Filter Groups'] = <<<_P
Csoportok szűrése
_P;

$text['Filter Users'] = <<<_P
Felhasználók szűrése
_P;

$text['Filter Groups When More Than'] = <<<_P
Szűrd a csoportokat ha több mint
_P;

$text['Filter Users When More Than'] = <<<_P
Szűrd a felhasználókat ha több mint
_P;

$text['Folder Properties'] = <<<_P
Mappa tulajdonságai
_P;

$text['Group Members'] = <<<_P
Csoporttagok
_P;

$text['Group Moderators'] = <<<_P
Csoportmoderátorok
_P;

$text['Group Properties'] = <<<_P
Csoport tulajdonságai
_P;

$text['Help'] = <<<_P
Súgó
_P;

$text['Hide Folder'] = <<<_P
Mappa elrejtése
_P;

$text['Import Bookmarks'] = <<<_P
Könyvjelzők importálása
_P;

$text['Import Description'] = <<<_P
Leírás importálása
_P;

$text['Inactive Users'] = <<<_P
Inaktív felhasználók
_P;

$text['Log In'] = <<<_P
Belépés
_P;

$text['Log Out'] = <<<_P
Kilépés
_P;

$text['Maintain Groups'] = <<<_P
Csoportok kezelése
_P;

$text['Maintain Trees'] = <<<_P
Fák kezelése
_P;

$text['Maintain Users'] = <<<_P
Felhasználók kezelése
_P;

$text['Mark as Default'] = <<<_P
Alapértelmezettnek jelöl
_P;

$text['Membership'] = <<<_P
Tagság
_P;

$text['Modify User'] = <<<_P
Felhasználó módosítása
_P;

$text['Most Active Users'] = <<<_P
A legaktívabb felhasználók
_P;

$text['Open Integrator'] = <<<_P
Beépítő megnyitása
_P;

$text['Order of Trees'] = <<<_P
A fák sorrendje
_P;

$text['Paste'] = <<<_P
Beilleszt
_P;

$text['Pending Users'] = <<<_P
Felhasználók függőben
_P;

$text['Pending Verified Users'] = <<<_P
Visszaigazolt felhasználók függőben
_P;

$text['Pending Unverified Users'] = <<<_P
Visszaigazolatlan felhasználók függőben
_P;

$text['Personal Data'] = <<<_P
Személyes adatok
_P;

$text['Properties'] = <<<_P
Tulajdonságok
_P;

$text['Purge Cache'] = <<<_P
Gyorsítótár ürítése
_P;

$text['Purge Folder'] = <<<_P
Mappa ürítése
_P;

$text['Reject All Users'] = <<<_P
Minden felhasználót visszautasít
_P;

$text['Reject User'] = <<<_P
Felhasználó visszautasítása
_P;

$text['Reject Users'] = <<<_P
Felhasználók visszautasítása
_P;

$text['Reset Password'] = <<<_P
Új jelszó
_P;

$text['Retrieve Link Information'] = <<<_P
Könyvjelzőinformációk letöltése
_P;

$text['Security'] = <<<_P
Biztonság
_P;

$text['Send Email to All'] = <<<_P
Email küldése mindenkinek
_P;

$text['Send Email to Members'] = <<<_P
Email küldése a tagoknak
_P;

$text['Send Email to Moderators'] = <<<_P
Email küldése a moderátoroknak
_P;

$text['Send Email to User'] = <<<_P
Email küldése a felhasználónak
_P;

$text['Session Settings'] = <<<_P
Munkamenet beállítások
_P;

$text['Show All Icons'] = <<<_P
Minden ikont mutat
_P;

$text['Show All Links'] = <<<_P
Minden hivatkozást mutat
_P;

$text['Show Link News'] = <<<_P
Könyvjelző újdonságok
_P;

$text['Sign Up'] = <<<_P
Feliratkozás
_P;

$text['SiteBar Settings'] = <<<_P
SiteBar beállítások
_P;

$text['Undelete'] = <<<_P
Törlés visszavonása
_P;

$text['Unhide Subfolders'] = <<<_P
Mutasd az almappákat is
_P;

$text['Unhide Trees'] = <<<_P
Mutasd a fákat
_P;

$text['User Settings'] = <<<_P
Felhasználói beállítások
_P;

$text['Validate Links'] = <<<_P
Hivatkozások érvényességvizsgálata
_P;

$text['Validation'] = <<<_P
Érvényességvizsgálat
_P;

$text['Admin Password'] = <<<_P
Rendszergazda jelszava
_P;

$text['Account Approved'] = <<<_P
A témaszám jóváhagyva
_P;

$text['Allow Anonymous Contact'] = <<<_P
Anonim kapcsolatfelvétel engedélyezése
_P;

$text['Allow Anonymous Exports'] = <<<_P
Anonim exportálás engedélyezése
_P;

$text['Allow Contact'] = <<<_P
Kapcsolatfelvétel engedélyezése
_P;

$text['Allow Custom Web Search Engine'] = <<<_P
Saját webkereső engedélyezése
_P;

$text['Allow Given Membership'] = <<<_P
Kapott tagság engedélyezése
_P;

$text['Allow Info Mail'] = <<<_P
Info e-mail engedélyezése
_P;

$text['Allow Sign Up'] = <<<_P
Feljelentkezés engedélyezése
_P;

$text['Authentication Method'] = <<<_P
Beléptetési mód
_P;

$text['Auto Join E-Mail RegExp'] = <<<_P
Az automatikus feliratkozók e-mail címeit szűrő RegExp
_P;

$text['Auto Retrieve Favicon'] = <<<_P
Kedvencikon automatikus letöltése
_P;

$text['Cached: '] = <<<_P
Gyorsítótárban:
_P;

$text['Codepage'] = <<<_P
Kódlap
_P;

$text['Comment'] = <<<_P
Megjegyzés
_P;

$text['Create New Sub Folder'] = <<<_P
Új almappa létrehozása
_P;

$text['Dead Link'] = <<<_P
Halott hivatkozás
_P;

$text['Decorate ACL Folders'] = <<<_P
A különleges mappák kiemelése
_P;

$text['Decorate Published Folders'] = <<<_P
A közzétett mappák kiemelése
_P;

$text['Default (%s)'] = <<<_P
Alapértelmezett (%s)
_P;

$text['Default Search In'] = <<<_P
Alapértelmezett keresési mező
_P;

$text['Delete Invalid Favicons'] = <<<_P
Érvénytelen kedvencikonok törlése
_P;

$text['Description'] = <<<_P
Leírás
_P;

$text['Discover Missing Favicons'] = <<<_P
A hiányzó kedvencikonok felderítése
_P;

$text['E-mail'] = <<<_P
E-mail
_P;

$text['E-mail Verified'] = <<<_P
E-mail visszaigazolva
_P;

$text['Exclude From Validation'] = <<<_P
Az érvényességvizsgálatból kimarad
_P;

$text['Exclude Root Folder'] = <<<_P
A gyökérmappa kihagyása
_P;

$text['Export Bookmarks Settings'] = <<<_P
Könyvjelzőbeállítások exportálása
_P;

$text['Favicon'] = <<<_P
Kedvencikon
_P;

$text['Feedback or Other Comment'] = <<<_P
Visszajelzés vagy egyéb megjegyzés
_P;

$text['File Type'] = <<<_P
Fájltípus
_P;

$text['First Visit'] = <<<_P
Első látogatás
_P;

$text['Flatten the Hierarchy'] = <<<_P
A hierarchia kisimítása
_P;

$text['Folder Name'] = <<<_P
Mappanév
_P;

$text['Group Name'] = <<<_P
Csoport neve
_P;

$text['Help Topic'] = <<<_P
Súgótéma
_P;

$text['Hide XSLT Features'] = <<<_P
XSLT lehetőségek elrejtése
_P;

$text['Ignore Private Links'] = <<<_P
Magáncélú hivatkozások kihagyása
_P;

$text['Ignore Recently Tested'] = <<<_P
A nemrég vizsgáltak kihagyása
_P;

$text['Include Subfolders'] = <<<_P
Az almappákat is
_P;

$text['Integrator URL'] = <<<_P
A Beépítő URL-je
_P;

$text['Integrator URL Selector'] = <<<_P
A Beépítő URL-jének kiválasztása
_P;

$text['Keep Current URL'] = <<<_P
Jelenlegi URL megtartása
_P;

$text['Language'] = <<<_P
Nyelv
_P;

$text['Last Visit'] = <<<_P
Utolsó látogatás
_P;

$text['Limit Description Length'] = <<<_P
A leírás hosszának korlátozása
_P;

$text['Limit Number of Links'] = <<<_P
A hivatkozások számának korlátozása
_P;

$text['Link'] = <<<_P
Hivatkozás
_P;

$text['Link Count'] = <<<_P
Hivatkozásszámláló
_P;

$text['Link Description Length'] = <<<_P
Hivatkozásleírás hossza
_P;

$text['Link Name'] = <<<_P
Könyvjelző elnevezése
_P;

$text['Load Open Folders Only'] = <<<_P
Csak a megnyitott mappák betöltése
_P;

$text['Load Private Links Over SSL Only'] = <<<_P
A "magán" könyvjelzők csak SSL felett
_P;

$text['Local Installation'] = <<<_P
Helyi telepítés
_P;

$text['Maximal Icon Age'] = <<<_P
Az ikonok maximális kora
_P;

$text['Maximal Icon Size'] = <<<_P
Az ikonok maximális mérete
_P;

$text['Maximal Icons per User'] = <<<_P
A felhasználónkénti ikonok maximális száma
_P;

$text['Maximal Icons Total'] = <<<_P
Összes ikon maximális száma
_P;

$text['Maximum Session Time (sec)'] = <<<_P
A munkamenet maximális hossza (mp)
_P;

$text['Moderator'] = <<<_P
Moderátor
_P;

$text['New Tree Owner'] = <<<_P
Új fatulajdonos
_P;

$text['Old Password'] = <<<_P
Régi jelszó
_P;

$text['Original: '] = <<<_P
Eredeti:
_P;

$text['Owner'] = <<<_P
Tulajdonos
_P;

$text['Parent Folder'] = <<<_P
Szülőmappa
_P;

$text['Password'] = <<<_P
Jelszó
_P;

$text['Password (visible to others)'] = <<<_P
Jelszó (mások is láthatják)
_P;

$text['Paste Mode'] = <<<_P
Beillesztési üzemmód
_P;

$text['Personal Mode'] = <<<_P
Személyes üzemmód
_P;

$text['Private'] = <<<_P
Magáncélú
_P;

$text['Real Name'] = <<<_P
Valódi név
_P;

$text['Select Input Format'] = <<<_P
Bemeneti formátum kiválasztása
_P;

$text['Select Output Format'] = <<<_P
Kimeneti formátum kiválasztása
_P;

$text['Show Menu Icon'] = <<<_P
Menüikon megjelenítése
_P;

$text['Skip Execution Messages'] = <<<_P
Végrehajtási üzenetek kihagyása
_P;

$text['Target'] = <<<_P
Cél
_P;

$text['Topic'] = <<<_P
Téma
_P;

$text['Tree Name'] = <<<_P
A fa neve
_P;

$text['Tree Owner'] = <<<_P
A fa tulajdonosa
_P;

$text['URL'] = <<<_P
URL
_P;

$text['Use Compression'] = <<<_P
Tömörítés használata
_P;

$text['Use E-mail Features'] = <<<_P
E-mail lehetőségek használata
_P;

$text['Use Favicons'] = <<<_P
Kedvencikon használata
_P;

$text['Use Folder Hiding'] = <<<_P
Mapparejtés használata
_P;

$text['Use Hit Counter'] = <<<_P
Találatszámláló használata
_P;

$text['Use the Favicon Cache'] = <<<_P
Kedvencikon gyorsítótár használata
_P;

$text['Use Trash'] = <<<_P
Kuka használata
_P;

$text['Use Web Search Engine'] = <<<_P
Webes kereső használata
_P;

$text['User Count'] = <<<_P
Felhasználók száma
_P;

$text['Open in New Window'] = <<<_P
Megnyitás új ablakban
_P;

$text['Open as Plain Text'] = <<<_P
Megnyitás sima szövegként
_P;

$text['Until I close browser'] = <<<_P
A böngésző bezárásáig
_P;

$text['12 hours'] = <<<_P
12 óra
_P;

$text['6 days'] = <<<_P
6 nap
_P;

$text['1 month'] = <<<_P
1 hónap
_P;

$text['Order of Folders v. Links'] = <<<_P
Mappák és hivatkozások sorrendezése
_P;

$text['Links First'] = <<<_P
Hivatkozások előre
_P;

$text['Folders First'] = <<<_P
Mappák előre
_P;

$text['Default Link Sort Mode'] = <<<_P
Alapértelmezett könyvjelzőrendezés
_P;

$text['Sort Mode'] = <<<_P
Sorrendezés
_P;

$text['Alphabetically'] = <<<_P
Ábécérendben
_P;

$text['Most Popular'] = <<<_P
Legnépszerűbb
_P;

$text['Recently Added'] = <<<_P
Nemrég felvett
_P;

$text['Recently Modified'] = <<<_P
Mostanában módosított
_P;

$text['Recently Visited'] = <<<_P
Mostanában látogatott
_P;

$text['Waiting for Visit'] = <<<_P
Még nem látogatott
_P;

$text['Anonymous Guest'] = <<<_P
Anonim Vendég
_P;

$text['Guest'] = <<<_P
Vendég
_P;

$text['Message'] = <<<_P
Üzenet
_P;

$text['%s - ok.'] = <<<_P
%s - rendben.
_P;

$text['%s - error!'] = <<<_P
%s - hiba!
_P;

$text['SiteBar: Account Request Approved'] = <<<_P
SiteBar: Témaszám igénylés jóváhagyva
_P;

$text['SiteBar: Account Request Rejected'] = <<<_P
SiteBar: Témaszám igénylés visszautasítva
_P;

$text['SiteBar: Inactive Account Deleted'] = <<<_P
SiteBar: Inaktív témaszám törölve
_P;

$text['SiteBar: Contact Admin'] = <<<_P
SiteBar: Kapcsolatbalépés a rendszergazdával
_P;

$text['SiteBar: Contact Group Moderator'] = <<<_P
SiteBar: Kapcsolatbalépés a csoport moderátorával
_P;

$text['Name'] = <<<_P
Név
_P;

$text['Favicon <img src="%s"> found at url %s.'] = <<<_P
Kedvencikon <img src="%s"> found a %s címről letöltve.
_P;

$text['Favicon not found!'] = <<<_P
Kedvencikon nem található
_P;

$text['Shortcut icon not found! Trying default favicon location %s.'] = <<<_P
Az ikon nem található! Megpróbálom az alapértelmezett %s címet
_P;

$text['There are no hidden trees!'] = <<<_P
Nincs rejtett fa!
_P;

$text['Wrong favicon type/format "%s"!'] = <<<_P
A(z) "%s" érvénytelen kedvencikon formátum/típus!
_P;

$text['Close'] = <<<_P
Bezár
_P;

$text['E-mail %s verified! Any pending memberships were approved.'] = <<<_P
A(z) %s e-mail visszaigazolásra került! A függőben lévő tagsági kérelmek jóváhagyásra kerültek.
_P;

$text['Return'] = <<<_P
Vissza
_P;

$text['Submit'] = <<<_P
Bevitel
_P;

$text['Your account will be activated as soon as one of the administrators approves it.'] = <<<_P
A fiók az adminisztrátor jóváhagyása után lesz engedélyezve.
_P;

$text['Unknown bookmark file format!'] = <<<_P
Ismeretlen könyvjelzőfájl formátum!
_P;

$text['File is empty!'] = <<<_P
A fájl üres!
_P;

$text['Character set overriden from document to %s!'] = <<<_P
A dokumentum karakterkészletét felülbíráltam, az új: %s!
_P;

$text['There is no conversion engine available to convert from %s character set!'] = <<<_P
Nem áll rendelkezésre átalakító a(z) %s karakterkészlethez!
_P;

?>
Return current item: SiteBar Client for Firefox 3.6