Location: PHPKode > projects > SiteBar Client for Firefox 3.6 > SiteBar-3.3.9/locale/gl_PT/topic.inc.php
<?php

$topic['100'] = <<<_P
Consellos do Uso
_P;

$topic['101'] = <<<_P
Arrastrar e soltar
_P;

$topic['103'] = <<<_P
Funcións da Barra de Ferramentas
_P;

$topic['200'] = <<<_P
Comandos
_P;

$topic['210'] = <<<_P
Administración da Sesión
_P;

$topic['220'] = <<<_P
Instalación e Mantemento
_P;

$topic['230'] = <<<_P
Conta de Administración
_P;

$topic['240'] = <<<_P
Administración dos Usuarios
_P;

$topic['250'] = <<<_P
Administración dos Grupos
_P;

$topic['260'] = <<<_P
Operacións con cartafols
_P;

$topic['270'] = <<<_P
Operacións con Ligazóns
_P;

$topic['300'] = <<<_P
Información Técnica
_P;

$topic['302'] = <<<_P
Mecanismo de Seguridade
_P;

$topic['303'] = <<<_P
Pel
_P;

$topic['304'] = <<<_P
Escritores
_P;

$topic['305'] = <<<_P
Migración
_P;

?>
Return current item: SiteBar Client for Firefox 3.6