Location: PHPKode > projects > SiteBar Client for Firefox 3.6 > SiteBar-3.3.9/locale/fi_FI/text.inc.php
<?php

$text['The Bookmark Server for Personal and Team Use'] = <<<_P
"Suosikit" -palvelin yksityiseen ja ryhmäkäyttöön
_P;

$text['SiteBar Homepage'] = <<<_P
SiteBar ohjelman kotisivu
_P;

$text['Your Language'] = <<<_P
Suomi
_P;

$text['Charset in MS Windows'] = <<<_P
ISO-8859-1
_P;

$text['Add Link to SiteBar'] = <<<_P
Lisää linkki SiteBar:iin
_P;

$text['Add Page to SiteBar'] = <<<_P
Lisää sivu SiteBar:iin
_P;

$text['Bookmarklet'] = <<<_P
Bookmarklet
_P;

$text['Bookmarks'] = <<<_P
Kirjanmerkit
_P;

$text['Homepage'] = <<<_P
Kotisivu
_P;

$text['Linux Distro/Other Tools'] = <<<_P
Linux jakelu / muut työkalut
_P;

$text['Mozilla Firefox'] = <<<_P
Mozilla Firefox
_P;

$text['Mozilla'] = <<<_P
Mozilla
_P;

$text['Microsoft Internet Explorer'] = <<<_P
Microsoft Internet Explorer
_P;

$text['Opera Web Browser'] = <<<_P
Opera -selain
_P;

$text['Usage Tips for All Browsers'] = <<<_P
Käyttövinkit kaikille selaimille
_P;

$text['Add Search Engine'] = <<<_P
Lisä hakukone
_P;

$text['Add to Hotlist'] = <<<_P
Lisää linkkeihin
_P;

$text['Debian'] = <<<_P
Debian
_P;

$text['Install'] = <<<_P
Asenna
_P;

$text['Show in Search Bar'] = <<<_P
Näytä hakupalkissa
_P;

$text['Sidebar'] = <<<_P
Sivupalkki
_P;

$text['Sidebar Plugin'] = <<<_P
Sivupalkki laajennus
_P;

$text['SiteBar Directory'] = <<<_P
SiteBar hakemisto
_P;

$text['SiteBar Pop-up'] = <<<_P
SiteBar ponnahdusikkuna
_P;

$text['Uninstall'] = <<<_P
Poista asennus
_P;

$text['Error'] = <<<_P
Virhe
_P;

$text['Warning'] = <<<_P
Varoitus
_P;

$text['Unknown'] = <<<_P
Tuntematon
_P;

$text['Search Web'] = <<<_P
Etsi netistä
_P;

$text['Collapse/Expand All'] = <<<_P
Näytä/piilota kaikki
_P;

$text['Reload'] = <<<_P
Virkistä
_P;

$text['Reload with Hidden Folders'] = <<<_P
Virkistä myös piilotetut
_P;

$text['SiteBar Search Results'] = <<<_P
SiteBar hakutulokset
_P;

$text['Web Search Results'] = <<<_P
Nettihaun tulokset
_P;

$text['Active Users'] = <<<_P
Aktiiviset käyttäjät
_P;

$text['Add Folder'] = <<<_P
Lisää kansio
_P;

$text['Add Link'] = <<<_P
Lisää linkki
_P;

$text['Approve All Users'] = <<<_P
Hyväksy kaikki käyttäjät
_P;

$text['Approve User'] = <<<_P
Hyväksy käyttäjä
_P;

$text['Approve Users'] = <<<_P
Hyväksy käyttäjät
_P;

$text['Browse Folder'] = <<<_P
Selaa kansiota
_P;

$text['Contact Admin'] = <<<_P
Viesti ylläpitäjälle
_P;

$text['Contact Moderator'] = <<<_P
Viesti moderaattorille
_P;

$text['Copy'] = <<<_P
Kopioi
_P;

$text['Copy Link'] = <<<_P
Kopioi linkki
_P;

$text['Create Group'] = <<<_P
Luo ryhmä
_P;

$text['Create Tree'] = <<<_P
Luo puurakenne
_P;

$text['Create User'] = <<<_P
Luo käyttäjä
_P;

$text['Custom Order'] = <<<_P
Mukautettu järjestys
_P;

$text['Default User Settings'] = <<<_P
Oletusasetukset
_P;

$text['Delete Account'] = <<<_P
Poista tunnus
_P;

$text['Delete Folder'] = <<<_P
Poista kansio
_P;

$text['Delete Group'] = <<<_P
Poista ryhmä
_P;

$text['Delete Link'] = <<<_P
Poista linkki
_P;

$text['Delete Tree'] = <<<_P
Poista puurakenne
_P;

$text['Delete User'] = <<<_P
Poista käyttäjä
_P;

$text['Display Topic'] = <<<_P
Näytä otsikko
_P;

$text['Download Bookmarks'] = <<<_P
Lataa Bookmarkletit
_P;

$text['Email Link'] = <<<_P
Lähetä linkki...
_P;

$text['Export Bookmarks'] = <<<_P
Vie suosikit...
_P;

$text['Export Description'] = <<<_P
Vie kuvaus
_P;

$text['Favicon Management'] = <<<_P
Favicon:n hallinta
_P;

$text['Filter Group RegExp'] = <<<_P
Suodata ryhmiä (RegExp)
_P;

$text['Filter User RegExp'] = <<<_P
Suodata käytäjiä (RegExp)
_P;

$text['Filter Groups'] = <<<_P
Suodat ryhmiä
_P;

$text['Filter Users'] = <<<_P
Suodata käyttäjiä
_P;

$text['Folder Properties'] = <<<_P
Kansion asetukset
_P;

$text['Group Members'] = <<<_P
Ryhmien jäsenyydet
_P;

$text['Group Moderators'] = <<<_P
Ryhmien moderaattorit
_P;

$text['Group Properties'] = <<<_P
Ryhmän asetukset
_P;

$text['Help'] = <<<_P
Apua!
_P;

$text['Hide Folder'] = <<<_P
Piilota kansio
_P;

$text['Import Bookmarks'] = <<<_P
Tuo suosikit...
_P;

$text['Import Description'] = <<<_P
Tuo kuvaus
_P;

$text['Inactive Users'] = <<<_P
Passiiviset käyttäjät
_P;

$text['Log In'] = <<<_P
Kirjaudu sisään
_P;

$text['Log Out'] = <<<_P
Kirjaudu ulos
_P;

$text['Maintain Groups'] = <<<_P
Muokkaa ryhmiä
_P;

$text['Maintain Trees'] = <<<_P
Muokkaa puurakennetta
_P;

$text['Maintain Users'] = <<<_P
Muokkaa käyttäjiä
_P;

$text['Membership'] = <<<_P
Jäsenyys ryhmissä
_P;

$text['Modify User'] = <<<_P
Muokkaa käyttäjää
_P;

$text['Most Active Users'] = <<<_P
Aktiivisimmat käyttäjät
_P;

$text['Order of Trees'] = <<<_P
Puurakenteen järjestys
_P;

$text['Paste'] = <<<_P
Liitä
_P;

$text['Pending Users'] = <<<_P
Odottavat käyttäjät
_P;

$text['Personal Data'] = <<<_P
Henkilökohtaiset tiedot
_P;

$text['Properties'] = <<<_P
Ominaisuudet...
_P;

$text['Purge Cache'] = <<<_P
Siivoa/tyhjennä välimuisti
_P;

$text['Purge Folder'] = <<<_P
Siivoa/tyhjennä kansio
_P;

$text['Reject All Users'] = <<<_P
Hylkää kaikki käyttäjät
_P;

$text['Reject User'] = <<<_P
Hylkää käyttäjä
_P;

$text['Reject Users'] = <<<_P
Hylkää käyttäjät
_P;

$text['Reset Password'] = <<<_P
Resetoi salasana
_P;

$text['Retrieve Link Information'] = <<<_P
Hae linkin tiedot palvelimelta
_P;

$text['Security'] = <<<_P
Käyttöoikeudet
_P;

$text['Send Email to All'] = <<<_P
Lähetä postia kaikille
_P;

$text['Send Email to Members'] = <<<_P
Lähetä s-postia jäsenille
_P;

$text['Send Email to Moderators'] = <<<_P
Lähetä s-postia moderaattoreille
_P;

$text['Send Email to User'] = <<<_P
Lähetä postia käyttäjälle
_P;

$text['Session Settings'] = <<<_P
Istunnon asetukset
_P;

$text['Set Up'] = <<<_P
Asennus
_P;

$text['Show All Icons'] = <<<_P
Näytä kaikki ikonit
_P;

$text['Show All Links'] = <<<_P
Näytä kaikki linkit
_P;

$text['Sign Up'] = <<<_P
Luo tunnus
_P;

$text['SiteBar Settings'] = <<<_P
Asetukset
_P;

$text['Undelete'] = <<<_P
Peruuta poisto
_P;

$text['Unhide Subfolders'] = <<<_P
Näytä alikansiot
_P;

$text['Unhide Trees'] = <<<_P
Näytä hierarkia
_P;

$text['User Settings'] = <<<_P
Omat asetukset
_P;

$text['Validate Links'] = <<<_P
Tarkista linkit
_P;

$text['Validation'] = <<<_P
Tarkistus
_P;

$text['Verify Email'] = <<<_P
Vahvista sähköposti
_P;

$text['Verify E-mail'] = <<<_P
Vahvista s-posti
_P;

$text['Verify Email Code'] = <<<_P
Verifioi sähkpostiosoiteen muoto
_P;

$text['Admin Password'] = <<<_P
Pääkäyttäjän salasana
_P;

$text['Account Approved'] = <<<_P
Käyttäjätunnus hyväksytty
_P;

$text['Allow Anonymous Contact'] = <<<_P
Hyväksy anonyymitunnukset
_P;

$text['Allow Contact'] = <<<_P
Salli kontaktit
_P;

$text['Allow Given Membership'] = <<<_P
Hyväksy annettu ryhmä
_P;

$text['Allow Info Mail'] = <<<_P
Saa lähettää info -postia
_P;

$text['Allow Self Add'] = <<<_P
Salli käyttäjän lisätä
_P;

$text['Allow Sign Up'] = <<<_P
Salli käyttäjtunnusten luominen
_P;

$text['Auto Retrieve Favicon'] = <<<_P
Tuo autom. "favicon"
_P;

$text['Bookmark File'] = <<<_P
Bookmarktiedosto
_P;

$text['Cached: '] = <<<_P
Välimuistissa:
_P;

$text['Codepage'] = <<<_P
Koodisivu
_P;

$text['Comment'] = <<<_P
Kommentti
_P;

$text['Content Only'] = <<<_P
Vain sisältö
_P;

$text['Copyright'] = <<<_P
Copyright
_P;

$text['Create New Sub Folder'] = <<<_P
Luo uusi alikansio
_P;

$text['Dead Link'] = <<<_P
Toimimaton linkki
_P;

$text['Decode Using'] = <<<_P
Korista käyttäen
_P;

$text['Decorate ACL Folders'] = <<<_P
Koristele ACL -kansiot
_P;

$text['Default Language'] = <<<_P
Oletuskieli
_P;

$text['Default Search In'] = <<<_P
Oletus etsintäpaikka
_P;

$text['Default Skin'] = <<<_P
Oletustyyli
_P;

$text['Default URL'] = <<<_P
Oletus URL
_P;

$text['Delete Content Only'] = <<<_P
Poista vain sisältö
_P;

$text['Delete Invalid Favicons'] = <<<_P
Poista puutteelliset faviconit
_P;

$text['Delete Inactive Users'] = <<<_P
Poista passiiviset käyttäjät
_P;

$text['Delete All Inactive Users'] = <<<_P
Poista kaikki passiiviset käyttäjät
_P;

$text['Demo Account'] = <<<_P
Demotunnus
_P;

$text['Description'] = <<<_P
Kuvaus
_P;

$text['Description File'] = <<<_P
Kuvaustiedosto
_P;

$text['Description Import/Export'] = <<<_P
Tuo/vie kuvaus
_P;

$text['Discover Missing Favicons'] = <<<_P
Etsi puuttuvat faviconit
_P;

$text['E-mail'] = <<<_P
Sähköposti
_P;

$text['E-mail Verified'] = <<<_P
Sähköposti tarkistettu
_P;

$text['Encode Using'] = <<<_P
Käytä enkoodausta
_P;

$text['Exclude From Validation'] = <<<_P
Älä tarkista tätä linkkiä
_P;

$text['Export Bookmarks Settings'] = <<<_P
Vie kirjanmerkkien asetukset
_P;

$text['Extern Commander'] = <<<_P
Ulkoinen "Commander"
_P;

$text['Favicon'] = <<<_P
Favicon
_P;

$text['Feedback or Other Comment'] = <<<_P
Palaute tai muu kommentti
_P;

$text['File Type'] = <<<_P
Tiedostotyyppi
_P;

$text['First Visit'] = <<<_P
Ensimmäinen käynti
_P;

$text['Folder Name'] = <<<_P
Kansion nimi
_P;

$text['From'] = <<<_P
From
_P;

$text['Group Name'] = <<<_P
Ryhmän nimi
_P;

$text['Help Topic'] = <<<_P
Ohjeet (Suomennos kesken)
_P;

$text['Ignore Recently Tested'] = <<<_P
Ohita juuri testatut
_P;

$text['Include Subfolders'] = <<<_P
Alikansiot mukaan
_P;

$text['Keep Current URL'] = <<<_P
Säilytä tämä URL
_P;

$text['Last Visit'] = <<<_P
Viime käynti
_P;

$text['Language'] = <<<_P
Kieli
_P;

$text['Limit Description Length'] = <<<_P
Rajoita kuvauksen pituus
_P;

$text['Limit Number of Links'] = <<<_P
Rajoita linkkien määrä
_P;

$text['Link'] = <<<_P
Linkki
_P;

$text['Link Count'] = <<<_P
Linkkien määrä
_P;

$text['Link Description Length'] = <<<_P
Linkin kuvauksen pituus
_P;

$text['Link Name'] = <<<_P
Linkin nimi
_P;

$text['Load Open Folders Only'] = <<<_P
Lataa vain avoimet kansiot
_P;

$text['Local Installation'] = <<<_P
Paikallinen asennus
_P;

$text['Maximal Icon Age'] = <<<_P
Iconin maximi-ikä
_P;

$text['Maximal Icon Size'] = <<<_P
Iconin maksimikoko
_P;

$text['Maximal Icons per User'] = <<<_P
Max. iconia per käyttäjä
_P;

$text['Maximal Icons Total'] = <<<_P
Max. iconia kaikkiaan
_P;

$text['Maximum Session Time (sec)'] = <<<_P
Istunnon max. pituus. (sec.)
_P;

$text['Mode'] = <<<_P
Moodi
_P;

$text['Moderator'] = <<<_P
Moderaattori
_P;

$text['New Tree Owner'] = <<<_P
Uusi puurakenteen omistaja
_P;

$text['Old Password'] = <<<_P
Vanha salasana
_P;

$text['Only to Verified Emails'] = <<<_P
Vain tarkistettuihin osoitteisiin
_P;

$text['Original: '] = <<<_P
Alkuperäinen:
_P;

$text['Owner'] = <<<_P
Omistaja
_P;

$text['Parent Folder'] = <<<_P
Yläkansio
_P;

$text['Password'] = <<<_P
Salasana
_P;

$text['Password (visible to others)'] = <<<_P
Salasana (näkyy muille)
_P;

$text['Paste Mode'] = <<<_P
"Liittää" -toiminto
_P;

$text['Personal Mode'] = <<<_P
Henkilökohtainen moodi
_P;

$text['Private'] = <<<_P
Yksityinen
_P;

$text['Publish Folder'] = <<<_P
Julkinen kansio
_P;

$text['Real Name'] = <<<_P
Oikea nimi
_P;

$text['Remember as Default'] = <<<_P
Muista oletuksena
_P;

$text['Remember Me'] = <<<_P
Muista minut
_P;

$text['Rename Duplicate Links'] = <<<_P
Uudelleen nimeä kaksoiskappaleet linkeistä
_P;

$text['Repeat Admin Password'] = <<<_P
Anna admin -salasana uudelleen
_P;

$text['Repeat Password'] = <<<_P
Toista salasana
_P;

$text['Respect Allow Info Mail'] = <<<_P
Kunnioita infopostin asetusta.
_P;

$text['Select Group'] = <<<_P
Valitse ryhmä
_P;

$text['Select Input Format'] = <<<_P
Valitse syötteen muoto
_P;

$text['Select Output Format'] = <<<_P
Valitse tulosteen muoto
_P;

$text['Select Tree'] = <<<_P
Valitse puu
_P;

$text['Select User'] = <<<_P
Valitse käyttäjä
_P;

$text['Sender E-mail'] = <<<_P
Lähettäjän sähköposti
_P;

$text['Show Logo'] = <<<_P
Näytä logo
_P;

$text['Show Menu Icon'] = <<<_P
Näytä menu-iconi
_P;

$text['Show Public Bookmarks'] = <<<_P
Näytä julkiset bookmarkit
_P;

$text['Show Statistics'] = <<<_P
Näytä tilastot
_P;

$text['Skin'] = <<<_P
Tyyli
_P;

$text['Skip Execution Messages'] = <<<_P
Ohita "suorita" -viestit
_P;

$text['Source Folder Name'] = <<<_P
Lähdekansio
_P;

$text['Source Link Name'] = <<<_P
Lähdelinkki
_P;

$text['Target'] = <<<_P
Kohde
_P;

$text['Target Folder Name'] = <<<_P
Kohdekansio
_P;

$text['Title for Root'] = <<<_P
Juurikansion otsikko
_P;

$text['To'] = <<<_P
To
_P;

$text['Topic'] = <<<_P
Otsikko/aihe
_P;

$text['Tree Name'] = <<<_P
Puurakenteen nimi
_P;

$text['Tree Owner'] = <<<_P
Puurakenteen omistaja
_P;

$text['URL'] = <<<_P
URL
_P;

$text['Use Compression'] = <<<_P
Käytä pakkausta
_P;

$text['Use Conversion Engine'] = <<<_P
Käytä konversiota
_P;

$text['Use E-mail Features'] = <<<_P
Käytä sähköpostiominaisuuksia
_P;

$text['Use Favicons'] = <<<_P
Käytä suosikki-ikoneita
_P;

$text['Use Folder Hiding'] = <<<_P
Käytä kansioiden piilotusta
_P;

$text['Use Hit Counter'] = <<<_P
Ota käyttölaskuri käyttöön
_P;

$text['Use the Favicon Cache'] = <<<_P
Käytä suosikki-ikoni välimuistia
_P;

$text['Use Trash'] = <<<_P
Käytä roskakoria
_P;

$text['Users Can Create Groups'] = <<<_P
Käyttäjä voi luoda ryhmiä
_P;

$text['Users Can Create Trees'] = <<<_P
Käyttäjä voi luoda puurakenteita
_P;

$text['Users Can Delete Trees'] = <<<_P
Käyttäjä voi poistaa hakemistopuun
_P;

$text['Users Must Be Approved'] = <<<_P
Käyttäjät täytyy vahvistaa
_P;

$text['Users Must Verify E-mail'] = <<<_P
Käyttäjän on vahvistettava s-posti osoite
_P;

$text['Visit Count'] = <<<_P
Käyntejä
_P;

$text['Webmaster Email'] = <<<_P
Ylläpitäjän e-mail
_P;

$text['Your E-mail'] = <<<_P
Sähköpostisi
_P;

$text['Open in New Window'] = <<<_P
Avaa uudessa ikkunassa
_P;

$text['Open as Plain Text'] = <<<_P
Avaa "vain tekstinä"
_P;

$text['Until I close browser'] = <<<_P
Istunnon ajan
_P;

$text['12 hours'] = <<<_P
12 tuntia
_P;

$text['6 days'] = <<<_P
6 päivää
_P;

$text['1 month'] = <<<_P
1 kuukausi
_P;

$text['Maximum session time'] = <<<_P
Istunnon maksimiaika
_P;

$text['No caching'] = <<<_P
Älä salli välimuistia
_P;

$text['Order of Folders v. Links'] = <<<_P
Lajittelu
_P;

$text['Links First'] = <<<_P
Linkit ensin
_P;

$text['Folders First'] = <<<_P
Kansiot ensin
_P;

$text['Default Link Sort Mode'] = <<<_P
Oletusjärjestys
_P;

$text['Sort Mode'] = <<<_P
Järjestystapa
_P;

$text['User Default'] = <<<_P
Käyttäjän oletus
_P;

$text['Alphabetically'] = <<<_P
Aakkostettu
_P;

$text['Most Popular'] = <<<_P
Eniten käytetyt ylimpänä
_P;

$text['Recently Added'] = <<<_P
Uudet lisätyt
_P;

$text['Recently Modified'] = <<<_P
Viimeksi muokatut
_P;

$text['Waiting for Visit'] = <<<_P
Odottaa käyntiä
_P;

$text['Anonymous Guest'] = <<<_P
Nimetön vieras
_P;

$text['Guest'] = <<<_P
Vieras
_P;

$text['Message'] = <<<_P
Viesti
_P;

$text['SiteBar Server'] = <<<_P
SiteBar palvelin
_P;

$text['%s - ok.'] = <<<_P
%s - ok
_P;

$text['%s - error!'] = <<<_P
%s - virhe
_P;

$text['SiteBar: Account Request Approved'] = <<<_P
SiteBar: käyttäjätunnus on hyväksytty
_P;

$text['SiteBar: Account Request Rejected'] = <<<_P
SiteBar: käyttäjätunnusta ei hyväksytty
_P;

$text['SiteBar: Inactive Account Deleted'] = <<<_P
SiteBar: Passiivinen tunnus on poistettu
_P;

$text['SiteBar: Contact Admin'] = <<<_P
Viestien aiheet
_P;

$text['SiteBar: Contact Group Moderator'] = <<<_P
SiteBar: ota yhteyttä moderaattoriin
_P;

$text['SiteBar: Email to all SiteBar Users'] = <<<_P
SiteBar: Sähköpostia käyttäjille
_P;

$text['SiteBar: Email to Group Members'] = <<<_P
SiteBar: Sähköpostia ryhmän jäsenille
_P;

$text['SiteBar: Email to Group Moderators'] = <<<_P
SiteBar: Sähköpostia ryhmän moderaattoreille
_P;

$text['SiteBar: Email to SiteBar User'] = <<<_P
siteBar: Sähköpostia SiteBar -käyttäjälle
_P;

$text['SiteBar: Email Verification'] = <<<_P
SiteBar: Sähköpostin vahvistus
_P;

$text['SiteBar: New SiteBar User'] = <<<_P
SiteBar: Uusi käyttäjä
_P;

$text['SiteBar: New SiteBar User Verified E-mail'] = <<<_P
SiteBar: Uusi käyttäjä vahvisti s-postin.
_P;

$text['SiteBar: Reset Password'] = <<<_P
SiteBar: Resetoitu salasana
_P;

$text['SiteBar: Web site'] = <<<_P
SiteBar: Web -sivusto
_P;

$text['Group'] = <<<_P
Ryhmä
_P;

$text['R'] = <<<_P
R
_P;

$text['A'] = <<<_P
A
_P;

$text['M'] = <<<_P
M
_P;

$text['D'] = <<<_P
D
_P;

$text['P'] = <<<_P
P
_P;

$text['G'] = <<<_P
G
_P;

$text['Ask'] = <<<_P
Liitä -toiminto
_P;

$text['Move or Copy'] = <<<_P
Siirrä tai kopioi
_P;

$text['Copy (Keep Source)'] = <<<_P
Kopioi (pidä alkuperäinen)
_P;

$text['Move (Delete Source)'] = <<<_P
Siirrä (poista alkuperäinen)
_P;

$text['Auto detection'] = <<<_P
Automaattinen tunnistus
_P;

$text['Netscape/Mozilla/MS IE'] = <<<_P
Netscape/Mozilla/MS IE
_P;

$text['Opera Hotlist version 2.0'] = <<<_P
Opera Hotlist version 2.0
_P;

$text['Admins'] = <<<_P
Admin -tunnukset
_P;

$text['Everyone'] = <<<_P
Kaikki
_P;

$text['%s&#39;s Bookmarks'] = <<<_P
%s&#39;s kirjanmerkit
_P;

$text['SiteBar Bookmarks'] = <<<_P
SiteBar kirjanmerkit
_P;

$text['Up'] = <<<_P
Ylös
_P;

$text['Search in SiteBar Bookmarks'] = <<<_P
Etsi SiteBar linkeistä
_P;

$text['All'] = <<<_P
Kaikki
_P;

$text['Name'] = <<<_P
Nimi
_P;

$text['Access denied!'] = <<<_P
Virheilmoitukset
_P;

$text['Cannot delete built in group!'] = <<<_P
Järjestelmän sisäistä ryhmää ei voi poistaa
_P;

$text['Cannot delete user because he is the only moderator of the following group(s): %s!'] = <<<_P
Käyttäjää ei voida poistaa. Hän on viimeinen moderaattori %s :ssä
_P;

$text['Cannot export empty description!'] = <<<_P
Ei voi viedä tyhjää kuvausta
_P;

$text['Cannot handle %s protocol!'] = <<<_P
Tuntematon protokolla " %s "
_P;

$text['Cannot modify administrator!'] = <<<_P
Pääkäyttäjää ei voi muokata
_P;

$text['Cannot move folder to its subfolder!'] = <<<_P
Et voi siirtää kansiota sen omaan alikansioon!
_P;

$text['Cannot move to the same folder!'] = <<<_P
Ei voi siirtää. Kansio on sama.
_P;

$text['Cannot remove all moderators from a group!'] = <<<_P
Kaikkia moderaattoreita ei voi poistaa ryhmältä
_P;

$text['Cannot send email!'] = <<<_P
Sähköpostia ei voi lähettää
_P;

$text['Command "%s" is not available at the moment!'] = <<<_P
Komento "%s" ei ole käytössä juuri nyt!
_P;

$text['Connection timed out!'] = <<<_P
Yhteys on katkaistu liian pitkän viiveen johdosta.
_P;

$text['Database corrupted - missing anonymous account!'] = <<<_P
Tietokanta on viallinen. Anonyymitunnus puuttuu.
_P;

$text['Duplicate folder name "%s"!'] = <<<_P
Duplikaatti "%s" kansionimi
_P;

$text['Duplicate folder name!'] = <<<_P
Kansionimi on jo olemassa
_P;

$text['Duplicate name "%s" in the target folder!'] = <<<_P
Sama nimi "%s" on jo kohdekansiossa
_P;

$text['Duplicate name "%s"!'] = <<<_P
Duplikaatti nimi "%s"
_P;

$text['Expected field %s was not filled!'] = <<<_P
Kenttää %s ei ole täytetty.
_P;

$text['Favicon <img src="%s"> found at url %s.'] = <<<_P
Favicon <img src="%s"> löytyi osoitteesta %s.
_P;

$text['Favicon not found!'] = <<<_P
Suosikki-ikonia ei löytynyt
_P;

$text['Field %s must be filled!'] = <<<_P
Kenttä on täytettävä
_P;

$text['Folder has already been deleted!'] = <<<_P
Kansio on jo poistettu
_P;

$text['Folder with id %s does not exist!'] = <<<_P
Annettua kansiota id:llä %s ei ole olemassa
_P;

$text['Group has already been deleted!'] = <<<_P
Ryhmä on jo poistettu
_P;

$text['Group name "%s" is already used!'] = <<<_P
Ryhmänimi on jo käytössä
_P;

$text['Head of the HTML page was not found!'] = <<<_P
HTML -sivun "head" -osiota ei löytynyt!
_P;

$text['Host or port undefined!'] = <<<_P
Palvelin tai portti määrittelemättä!
_P;

$text['Icon size %s exceeds maximal size %s!'] = <<<_P
Kuvakkeen koko %s ylittää maximikoon %s!
_P;

$text['Incomplete HTTP response!'] = <<<_P
HTTP -vastaus oli epätäydellinen.
_P;

$text['Invalid filename or other upload related problem: %s!'] = <<<_P
Tiedostonimi on virheellinen tai muu tiedostonsiirtoon liittyvä ongelma.
_P;

$text['Invalid regular expresssion!'] = <<<_P
Regexp. on väärin
_P;

$text['Link already is in the target folder!'] = <<<_P
Kohdekansiossa on jo sama linkki
_P;

$text['Link has already been deleted!'] = <<<_P
Linkki on jo poistettu
_P;

$text['Missing command!'] = <<<_P
Komento puuttuu
_P;

$text['No links in the folder!'] = <<<_P
Ei linkkejä tässä kansiossa
_P;

$text['No more than %s redirections allowed!'] = <<<_P
Uudelleenohjauksia ei hyväksytä kuin %s!
_P;

$text['No user was selected!'] = <<<_P
Yhtään käyttäjää ei ole valittuna
_P;

$text['No user with this email exists on this server!'] = <<<_P
Tuntematon käyttäjänimi!
_P;

$text['No users are pending!'] = <<<_P
Ei odottavia käyttäjiä!
_P;

$text['No users are inactive!'] = <<<_P
Ei yhtään passiivista käyttäjää!
_P;

$text['Old password is invalid!'] = <<<_P
Vanha salasana on väärin
_P;

$text['Page not found!'] = <<<_P
Sivua ei löytynyt!
_P;

$text['Page redirected to %s!'] = <<<_P
Sivu uudelleenohjautui osoitteeseen %s!
_P;

$text['Purge folder to remove it permanently!'] = <<<_P
Siivoa/tyhjennä kansio poistaaksesi se lopullisesti
_P;

$text['The description length exceeds maximum length of %s bytes!'] = <<<_P
E-mail osoite ei taida olla oikein. Se on aivan liian pitkä: %s tavua
_P;

$text['The e-mail %s does not look correctly!'] = <<<_P
Antamasi sähköposti nättäisi olevan väärä.
_P;

$text['The password was not repeated correctly!'] = <<<_P
Et antanut salasanaa kahdesti samalla tavalla.
_P;

$text['There are no hidden trees!'] = <<<_P
Ei piilotettuja hakemistoja!
_P;

$text['There is no content to be deleted!'] = <<<_P
Ei ole mitään poistettavaa
_P;

$text['There is nothing to be undeleted!'] = <<<_P
Ei ole poistoja peruttavaksi
_P;

$text['This email is already used. Try to login using your email address!'] = <<<_P
Tämä s-posti on jo käytössä. Käytä omaa osoitettasi!
_P;

$text['This SiteBar server requires your email address to be verified in order to use some functions.'] = <<<_P
Saat tämän SiteBar-palvelimen kaikki ominaisuudet käyttöön s-postin vahvistamisen jälkeen.
_P;

$text['Tree has already been deleted!'] = <<<_P
Puurakenne on jo poistettu!
_P;

$text['Unknown command!'] = <<<_P
Tuntematon komento
_P;

$text['Unknown username or wrong password!'] = <<<_P
Tuntematon tunnus tai salasana väärin
_P;

$text['Use "%s" command to delete own account!'] = <<<_P
Käytä komentoa %s poistaaksesi oma tunnuksesi
_P;

$text['Verification e-mail has been sent to your e-mail address!'] = <<<_P
Tarkistusviesti on lähetetty antamaasi s-postiosoitteeseen.
_P;

$text['Wrong favicon type/format "%s"!'] = <<<_P
Väärä favicon tyyppi/formaatti "%s"!
_P;

$text['You are the last moderator of used group(s): %s. Account cannot be deleted!'] = <<<_P
olet viimeinen ryhmän %s moderaattori. Tunnusta ei voida poistaa
_P;

$text['You have to enable cookies in order to log-in or sign-up!'] = <<<_P
Sinun on hyväksyttävä keksien käyttö liittyäksesi tai kirjautuaksesi
_P;

$text['Successful execution!'] = <<<_P
Suoritus onnistui
_P;

$text['Close'] = <<<_P
Sulje
_P;

$text['E-mail %s verified! Any pending memberships were approved.'] = <<<_P
Sähköpostiosoite on tarkistettu. Jäsenyydet on hyväksytty
_P;

$text['Imported %s link(s) into %s folder(s) from the bookmark file.'] = <<<_P
Tuotiin %s linkki(ä) yhteensä %s kansioon bookmark -tiedostosta.
_P;

$text['Link has been added.<p>You must reload your SiteBar in order to see added link!'] = <<<_P
Linkki on lisätty. Virkistä SiteBar, että näet linkin.
_P;

$text['Password has been changed!'] = <<<_P
Salasana on nyt muutettu!
_P;

$text['Reload SiteBar'] = <<<_P
Virkistä
_P;

$text['Reset'] = <<<_P
Peru
_P;

$text['Return'] = <<<_P
Takaisin
_P;

$text['Submit'] = <<<_P
OK
_P;

$text['Your account will be activated as soon as one of the administrators approves it.'] = <<<_P
Tunnuksesi aktivoidaan heti kun ylläpito on hyväksynyt sen.
_P;

$text['Cannot open file!'] = <<<_P
Tiedostoa ei voi avata!
_P;

$text['Unknown bookmark file format!'] = <<<_P
Tuntematon bookmark -tiedostoformaatti
_P;

$text['File is empty!'] = <<<_P
Tiedosto on tyhjä
_P;

$text['Character set overriden from document to %s!'] = <<<_P
Dokumentin merkistö on jätetty huomitta. Nyt se on %s
_P;

$text['There is no conversion engine available to convert from %s character set!'] = <<<_P
Merkistöä %s ei voida muuntaa. Muunnostaulu puuttuu!
_P;

$text['Powered by %s ver. %s'] = <<<_P
Tyylit
_P;

$text['Skin created by'] = <<<_P
Tyylin on luonut
_P;

$text['Skin designed by'] = <<<_P
Tyylin ulkoasun on luonut
_P;

?>
Return current item: SiteBar Client for Firefox 3.6