Location: PHPKode > projects > SiteBar Client for Firefox 3.6 > SiteBar-3.3.9/locale/cs_CZ/text.inc.php
<?php

$text['The Bookmark Server for Personal and Team Use'] = <<<_P
Bookmark server pro osobní a týmové použití
_P;

$text['SiteBar Homepage'] = <<<_P
Domovská stránka SiteBar
_P;

$text['Bookmark Manager'] = <<<_P
Bookmark Manager
_P;

$text['Your Language'] = <<<_P
Česky
_P;

$text['Charset in MS Windows'] = <<<_P
windows-1250
_P;

$text['Add Link to SiteBar'] = <<<_P
Přidat odkaz do SiteBaru
_P;

$text['Add Page to SiteBar'] = <<<_P
Přidat stránku do SiteBaru
_P;

$text['SiteBar Integrator'] = <<<_P
SiteBar integrátor
_P;

$text['Bookmarklet'] = <<<_P
Bookmarklet
_P;

$text['Bookmarks'] = <<<_P
Odkazy
_P;

$text['Homepage'] = <<<_P
Homepage
_P;

$text['Integration Instructions'] = <<<_P
Integrační pokyny
_P;

$text['Linux Distro/Other Tools'] = <<<_P
Linux distribuce a ostatní
_P;

$text['Mozilla Firefox'] = <<<_P
Mozilla Firefox
_P;

$text['Mozilla'] = <<<_P
Mozilla
_P;

$text['Microsoft Internet Explorer'] = <<<_P
Microsoft Internet Explorer
_P;

$text['Maxthon Tabbed Browser'] = <<<_P
Maxthon Tabbed Browser
_P;

$text['Opera Web Browser'] = <<<_P
Opera Web Browser
_P;

$text['Usage Tips for All Browsers'] = <<<_P
Tipy pro všechny prohlížeče
_P;

$text['Usage/Integration Tips for %s'] = <<<_P
Tipy pro použití integraci %s prohlížeče
_P;

$text['Browser/Category'] = <<<_P
Prohlížeč/Kategorie
_P;

$text['Version/Platform'] = <<<_P
Verze/Platforma
_P;

$text['Add Search Engine'] = <<<_P
Přidat Search Engine
_P;

$text['Add to Hotlist'] = <<<_P
Přidat do Hotlistu
_P;

$text['Bookmarks Synchronizer Extension'] = <<<_P
Bookmarks Synchronizer Extension
_P;

$text['Debian'] = <<<_P
Debian
_P;

$text['Gentoo Ebuild'] = <<<_P
Gentoo Ebuild
_P;

$text['Install'] = <<<_P
Instalovat
_P;

$text['Live Bookmarks'] = <<<_P
Live Bookmarks
_P;

$text['MozLinker Extension'] = <<<_P
MozLinker Extension
_P;

$text['PHP Layers Menu'] = <<<_P
PHP Layers Menu
_P;

$text['Show in Search Bar'] = <<<_P
Zobraz ve vyhledávací liště
_P;

$text['Sidebar'] = <<<_P
Postranní lišta
_P;

$text['Sidebar Plugin'] = <<<_P
Plugin postranní lišty
_P;

$text['SiteBar Directory'] = <<<_P
Adresář SiteBaru
_P;

$text['SiteBar Pop-up'] = <<<_P
SiteBar vyskakovací okno
_P;

$text['SiteBar Sidebar Extension'] = <<<_P
SiteBar Sidebar Extension
_P;

$text['Toolbar Plugin'] = <<<_P
Plugin nástrojové lišty
_P;

$text['Uninstall'] = <<<_P
Odinstalovat
_P;

$text['Error'] = <<<_P
Chyba
_P;

$text['Warning'] = <<<_P
Varování
_P;

$text['Unknown'] = <<<_P
Neznámý status
_P;

$text['Backend Bookmark Search'] = <<<_P
Vyhledávání na straně serveru
_P;

$text['Filter Loaded Bookmarks'] = <<<_P
Filtrovat odkazy
_P;

$text['Search Web'] = <<<_P
Hledat na Internetu
_P;

$text['Collapse/Expand All'] = <<<_P
Zabalit/rozbalit vše
_P;

$text['Reload'] = <<<_P
Znovu načíst
_P;

$text['Reload with Hidden Folders'] = <<<_P
Znovu načíst se skrytými složkami
_P;

$text['SiteBar Search Results'] = <<<_P
SiteBar výsledky hledání
_P;

$text['%s Link News'] = <<<_P
%s novinky o odkazech
_P;

$text['Continue with Web Search ...'] = <<<_P
Pokračovat s hledáním na internetu ...
_P;

$text['Web Search Results'] = <<<_P
Výsledky internetového hledání
_P;

$text['Commander'] = <<<_P
Příkazové okno
_P;

$text['Active Users'] = <<<_P
Aktivní uživatelé
_P;

$text['Add Folder'] = <<<_P
Přidat složku
_P;

$text['Add Link'] = <<<_P
Přidat odkaz
_P;

$text['Add Page Bookmarklet'] = <<<_P
Přidávací bookmarklet
_P;

$text['Approve All Users'] = <<<_P
Schválit všechny uživatele
_P;

$text['Approve User'] = <<<_P
Schválit uživatele
_P;

$text['Approve Users'] = <<<_P
Schválit uživatele
_P;

$text['Browse Folder'] = <<<_P
Procházet složku
_P;

$text['Contact Admin'] = <<<_P
Kontaktovat admina
_P;

$text['Contact Moderator'] = <<<_P
Kontaktovat moderátora
_P;

$text['Copy'] = <<<_P
Kopírovat
_P;

$text['Copy Link'] = <<<_P
Kopírovat odkaz
_P;

$text['Create Group'] = <<<_P
Vytvořit skupinu
_P;

$text['Create Tree'] = <<<_P
Vytvořit strom
_P;

$text['Create User'] = <<<_P
Vytvořit uživatele
_P;

$text['Custom Order'] = <<<_P
Vlastní pořadí
_P;

$text['Default User Settings'] = <<<_P
Implicitní nastavení
_P;

$text['Delete Account'] = <<<_P
Smazat účet
_P;

$text['Delete Folder'] = <<<_P
Smazat složku
_P;

$text['Delete Group'] = <<<_P
Smazat skupinu
_P;

$text['Delete Link'] = <<<_P
Smazat odkaz
_P;

$text['Delete Tree'] = <<<_P
Smazat strom
_P;

$text['Delete User'] = <<<_P
Smazat uživatele
_P;

$text['Display Topic'] = <<<_P
Zobraz téma
_P;

$text['Download Bookmarks'] = <<<_P
Stáhnout odkazy
_P;

$text['Email Link'] = <<<_P
Poslat odkaz
_P;

$text['Export Bookmarks'] = <<<_P
Exportovat odkazy
_P;

$text['Export Description'] = <<<_P
Exportovat popis
_P;

$text['Favicon Management'] = <<<_P
Správa ikon odkazů
_P;

$text['Feed Link'] = <<<_P
Odkaz je Feed
_P;

$text['Filter Group RegExp'] = <<<_P
Filtrovat skupiny pomocí RegExp
_P;

$text['Filter User RegExp'] = <<<_P
Filtrovat uživatele pomocí RegExp
_P;

$text['Filter Groups'] = <<<_P
Filtrovat skupiny
_P;

$text['Filter Users'] = <<<_P
Filtrovat uživatele
_P;

$text['Filter Groups When More Than'] = <<<_P
Filtrovat skupiny od počtu
_P;

$text['Filter Users When More Than'] = <<<_P
Filtrovat uživatele od počtu
_P;

$text['Folder Properties'] = <<<_P
Vlastnosti složky
_P;

$text['Group Members'] = <<<_P
Členové skupiny
_P;

$text['Group Moderators'] = <<<_P
Moderátoři skupiny
_P;

$text['Group Properties'] = <<<_P
Vlastnosti skupiny
_P;

$text['Help'] = <<<_P
Nápověda
_P;

$text['Hide Folder'] = <<<_P
Skrýt složku
_P;

$text['Import Bookmarks'] = <<<_P
Importovat odkazy
_P;

$text['Import Description'] = <<<_P
Importovat popis
_P;

$text['Inactive Users'] = <<<_P
Neaktivní uživatelé
_P;

$text['Log In'] = <<<_P
Přihlásit
_P;

$text['Log Out'] = <<<_P
Odhlásit
_P;

$text['Maintain Groups'] = <<<_P
Správa skupin
_P;

$text['Maintain Trees'] = <<<_P
Správa stromů
_P;

$text['Maintain Users'] = <<<_P
Správa uživatelů
_P;

$text['Mark as Default'] = <<<_P
Označ jako výchozí
_P;

$text['Membership'] = <<<_P
Členství ve skupinách
_P;

$text['Modify User'] = <<<_P
Upravit uživatele
_P;

$text['Most Active Users'] = <<<_P
Nejaktivnější uživatelé
_P;

$text['Open Integrator'] = <<<_P
Otevřít integrátor
_P;

$text['Order of Trees'] = <<<_P
Pořadí stromů
_P;

$text['Paste'] = <<<_P
Vložit
_P;

$text['Pending Users'] = <<<_P
Čekající uživatelé
_P;

$text['Pending Verified Users'] = <<<_P
Čekající ověření uživatelé
_P;

$text['Pending Unverified Users'] = <<<_P
Čekající neověření uživatelé
_P;

$text['Personal Data'] = <<<_P
Osobní data
_P;

$text['Properties'] = <<<_P
Vlastnosti
_P;

$text['Purge Cache'] = <<<_P
Vyprázdnit skladiště
_P;

$text['Purge Folder'] = <<<_P
Vysypat smazané
_P;

$text['Reject All Users'] = <<<_P
Odmítnout všechny uživatele
_P;

$text['Reject User'] = <<<_P
Odmítnout uživatele
_P;

$text['Reject Users'] = <<<_P
Odmítnout uživatele
_P;

$text['Reset Password'] = <<<_P
Resetovat heslo
_P;

$text['Retrieve Link Information'] = <<<_P
Získat informace o odkazu
_P;

$text['Security'] = <<<_P
Zabezpečení
_P;

$text['Send Email to All'] = <<<_P
Poslat e-mail všem
_P;

$text['Send Email to Members'] = <<<_P
Poslat e-mail členům
_P;

$text['Send Email to Moderators'] = <<<_P
Poslat e-mail moderátorům
_P;

$text['Send Email to User'] = <<<_P
Poslat e-mail uživateli
_P;

$text['Session Settings'] = <<<_P
Nastavení seance
_P;

$text['Set Up'] = <<<_P
Nastavit
_P;

$text['Show All Icons'] = <<<_P
Zobrazit všechny ikony odkazů
_P;

$text['Show All Links'] = <<<_P
Zobraz všechny odkazy
_P;

$text['Show Feed URL'] = <<<_P
Zobrazit URL zdroje
_P;

$text['Show Link News'] = <<<_P
Novinky o odkazech
_P;

$text['Sign Up'] = <<<_P
Založit účet
_P;

$text['SiteBar Settings'] = <<<_P
SiteBar nastavení
_P;

$text['Undelete'] = <<<_P
Obnovit smazané
_P;

$text['Unhide Subfolders'] = <<<_P
Odhalit podsložky
_P;

$text['Unhide Trees'] = <<<_P
Odhalit stromy
_P;

$text['User Settings'] = <<<_P
Nastavení
_P;

$text['Validate Links'] = <<<_P
Ověřit odkazy
_P;

$text['Validation'] = <<<_P
Ověřování
_P;

$text['Verify Email'] = <<<_P
Ověřit e-mail
_P;

$text['Verify E-mail'] = <<<_P
Ověřit email
_P;

$text['Verify Email Code'] = <<<_P
Kód ověření e-mailu
_P;

$text['Admin Password'] = <<<_P
Heslo administrátora
_P;

$text['Account Approved'] = <<<_P
Účet schválen
_P;

$text['Activity Period'] = <<<_P
Období aktivity
_P;

$text['Add Member using Username'] = <<<_P
Přidat člena pomocí uživatelského jména
_P;

$text['Add SiteBar Commands'] = <<<_P
Připojit SiteBar příkazy
_P;

$text['Allow Anonymous Contact'] = <<<_P
Povolit anonymní kontakt
_P;

$text['Allow Anonymous Exports'] = <<<_P
Povolit anonymní export
_P;

$text['Allow Contact'] = <<<_P
Povolit kontakt
_P;

$text['Allow Custom Web Search Engine'] = <<<_P
Povolit vlastní adresu internetového vyhledávače
_P;

$text['Allow Given Membership'] = <<<_P
Povolit přidání členství
_P;

$text['Allow Info Mail'] = <<<_P
Povolit informační e-mail
_P;

$text['Allow Self Add'] = <<<_P
Povolit osobní přihlášení
_P;

$text['Allow Sign Up'] = <<<_P
Povolit vytvoření účtu
_P;

$text['Authentication Method'] = <<<_P
Autentizační metoda
_P;

$text['Auto Join E-Mail RegExp'] = <<<_P
Regulární výraz pro automatické členství na základě e-mailové adresy
_P;

$text['Auto Retrieve Favicon'] = <<<_P
Automaticky získat ikonu odkazu
_P;

$text['Base URL'] = <<<_P
Základní URL
_P;

$text['Bookmark File'] = <<<_P
Soubor s odkazy
_P;

$text['Cached: '] = <<<_P
Uložená: 
_P;

$text['Codepage'] = <<<_P
Kódová stránka
_P;

$text['Comment'] = <<<_P
Komentář
_P;

$text['Content Only'] = <<<_P
Pouze obsah
_P;

$text['Copyright'] = <<<_P
Copyright
_P;

$text['Create New Sub Folder'] = <<<_P
Vytvořit novou podsložku
_P;

$text['Dead Link'] = <<<_P
Nefukční odkaz
_P;

$text['Decode Using'] = <<<_P
Dekódovat pomocí
_P;

$text['Decorate ACL Folders'] = <<<_P
Označit zabezpečené složky
_P;

$text['Decorate Published Folders'] = <<<_P
Označit zveřejněné složky
_P;

$text['Default (%s)'] = <<<_P
Standardní (%s)
_P;

$text['Default Domain'] = <<<_P
Implicitní doména
_P;

$text['Default Language'] = <<<_P
Výchozí jazyk
_P;

$text['Default Search In'] = <<<_P
Implictně prohledat
_P;

$text['Default Search Tool'] = <<<_P
Výchozí vyhledávací nástroj
_P;

$text['Default Skin'] = <<<_P
Základní téma
_P;

$text['Default URL'] = <<<_P
Implicitní URL
_P;

$text['Delete All Inactive Users'] = <<<_P
Smazat všechny neaktivní uživatele
_P;

$text['Delete Content Only'] = <<<_P
Smazat pouze obsah
_P;

$text['Delete Inactive Users'] = <<<_P
Smazat neaktivní uživatele
_P;

$text['Delete Invalid Favicons'] = <<<_P
Smazat neplatné ikony odkazů
_P;

$text['Demo Account'] = <<<_P
Demo účet
_P;

$text['Description'] = <<<_P
Popis
_P;

$text['Description File'] = <<<_P
Soubor s popisem
_P;

$text['Description Import/Export'] = <<<_P
Import/export popisu
_P;

$text['Discover Missing Favicons'] = <<<_P
Zjistit chybějící ikony odkazů
_P;

$text['E-mail'] = <<<_P
E-mail
_P;

$text['E-mail Verified'] = <<<_P
E-mail ověřen
_P;

$text['Encode Using'] = <<<_P
Zakódovat pomocí
_P;

$text['Exclude From Validation'] = <<<_P
Neprovádět ověření
_P;

$text['Exclude Root Folder'] = <<<_P
Bez kořenové složky
_P;

$text['Excludes Members of Groups'] = <<<_P
Vynechat členy vybraných skupin
_P;

$text['Expert Mode'] = <<<_P
Mód pokročilého uživatele
_P;

$text['Export Bookmarks Settings'] = <<<_P
Nastavení exportu odkazů
_P;

$text['Faster Command Execution'] = <<<_P
Zrychlené vykonání příkazů
_P;

$text['Favicon'] = <<<_P
Soubor s ikonou
_P;

$text['Feed Reader URL'] = <<<_P
Adresa čtečky feedů
_P;

$text['Feedback or Other Comment'] = <<<_P
Odezva nebo jiný komentář
_P;

$text['File Type'] = <<<_P
Typ souboru
_P;

$text['First Visit'] = <<<_P
První návštěva
_P;

$text['Flatten the Hierarchy'] = <<<_P
Zploštit hierarchii
_P;

$text['Folder Name'] = <<<_P
Název složky
_P;

$text['From'] = <<<_P
Od
_P;

$text['Group Name'] = <<<_P
Název skupiny
_P;

$text['Help Topic'] = <<<_P
Témata nápovědy
_P;

$text['Hide Advanced Controls'] = <<<_P
Skrýt pokročilé funkce
_P;

$text['Hide XSLT Features'] = <<<_P
Skrýt funkce vyžadující XSLT
_P;

$text['Ignore Private Links'] = <<<_P
Ignorovat privátní odkazy
_P;

$text['Ignore Recently Tested'] = <<<_P
Ignorovat odkazy nedávno testované
_P;

$text['Include Subfolders'] = <<<_P
Včetně podadresářů
_P;

$text['Integrator URL'] = <<<_P
Integrátor - URL
_P;

$text['Integrator URL Selector'] = <<<_P
Integrátor - výběr URL
_P;

$text['Keep Current URL'] = <<<_P
Ponechat současné URL
_P;

$text['Language'] = <<<_P
Jazyk
_P;

$text['Last Visit'] = <<<_P
Poslední návštěva
_P;

$text['Limit Description Length'] = <<<_P
Omezit délku popisku
_P;

$text['Limit Number of Links'] = <<<_P
Omezit počet odkazů
_P;

$text['Link'] = <<<_P
Odkaz
_P;

$text['Link Count'] = <<<_P
Počet odkazů
_P;

$text['Link Description Length'] = <<<_P
Délka popisku odkazu
_P;

$text['Link Name'] = <<<_P
Název odkazu
_P;

$text['Load Open Folders Only'] = <<<_P
Natáhnout pouze otevřené složky
_P;

$text['Load Private Links Over SSL Only'] = <<<_P
Natáhnout privátní odkazy pouze přes SSL spojení
_P;

$text['Local Installation'] = <<<_P
Lokální instalace
_P;

$text['Managing Editor'] = <<<_P
Odpovědný redaktor
_P;

$text['Maximal Icon Age'] = <<<_P
Maximální stáří ikony
_P;

$text['Maximal Icon Size'] = <<<_P
Maximální velikost ikony
_P;

$text['Maximal Icons per User'] = <<<_P
Maximum ikon na uživatele
_P;

$text['Maximal Icons Total'] = <<<_P
Maximum ikon celkem
_P;

$text['Maximum Session Time (sec)'] = <<<_P
Maximální čas sezení (sek)
_P;

$text['Member Count'] = <<<_P
Počet uživatelů
_P;

$text['Mode'] = <<<_P
Mód
_P;

$text['Moderator'] = <<<_P
Moderátor
_P;

$text['Moderator Count'] = <<<_P
Počet moderátorů
_P;

$text['New Tree Owner'] = <<<_P
Nový vlastník stromu
_P;

$text['Old Password'] = <<<_P
Staré heslo
_P;

$text['Only to Verified Emails'] = <<<_P
Pouze na ověřené adresy
_P;

$text['Original: '] = <<<_P
Původní: 
_P;

$text['Owner'] = <<<_P
Vlastník
_P;

$text['Parent Folder'] = <<<_P
Mateřská složka
_P;

$text['Password'] = <<<_P
Heslo
_P;

$text['Password (visible to others)'] = <<<_P
Heslo (viditelné ostatním)
_P;

$text['Paste Mode'] = <<<_P
Způsob vložení
_P;

$text['Personal Mode'] = <<<_P
Osobní mód
_P;

$text['Private'] = <<<_P
Soukromé
_P;

$text['Publish Folder'] = <<<_P
Zveřejnit složku
_P;

$text['Real Name'] = <<<_P
Skutečné jméno
_P;

$text['Recent Time Expressed in Seconds'] = <<<_P
Definice nedávného času v sekundách
_P;

$text['Remember as Default'] = <<<_P
Zapamatovat jako implicitní
_P;

$text['Remember Me'] = <<<_P
Zapamatovat přihlášení
_P;

$text['Rename Duplicate Links'] = <<<_P
Přejmenovávat duplicitní odkazy
_P;

$text['Repeat Admin Password'] = <<<_P
Zopakovat adminovo heslo
_P;

$text['Repeat Password'] = <<<_P
Zopakovat heslo
_P;

$text['Respect Allow Info Mail'] = <<<_P
Respektovat povolení informačního e-mailu
_P;

$text['Select Group'] = <<<_P
Vybrat skupinu
_P;

$text['Select Input Format'] = <<<_P
Vyberte vstupní formát
_P;

$text['Select Output Format'] = <<<_P
Vybrat výstupní formát
_P;

$text['Select Tree'] = <<<_P
Vybrat strom
_P;

$text['Select User'] = <<<_P
Vybrat uživatele
_P;

$text['Sender E-mail'] = <<<_P
Odesílatel odchozích e-mailů
_P;

$text['Show Advanced Controls'] = <<<_P
Zobrazit pokročilé funkce
_P;

$text['Show Logo'] = <<<_P
Zobrazit logo
_P;

$text['Show Menu Icon'] = <<<_P
Zobrazit menu ikonu
_P;

$text['Show Public Bookmarks'] = <<<_P
Zobrazit veřejné odkazy
_P;

$text['Show Statistics'] = <<<_P
Zobrazit statistiku
_P;

$text['Show Web Search Engine Results Inline'] = <<<_P
Zobrazit výsledky hledání na internetu integrovaně
_P;

$text['Skin'] = <<<_P
Téma
_P;

$text['Skip Execution Messages'] = <<<_P
Ignorovat zprávy o vykonání
_P;

$text['Source Folder Name'] = <<<_P
Název zdrojové složky
_P;

$text['Source Link Name'] = <<<_P
Název zdrojového odkazu
_P;

$text['Subject'] = <<<_P
Předmět
_P;

$text['Target'] = <<<_P
Cíl
_P;

$text['Target Folder Name'] = <<<_P
Název cílové složky
_P;

$text['Title for Root'] = <<<_P
Nadpis pro základní složku
_P;

$text['Title Format for Selected Folder'] = <<<_P
Formát nadpisu pro vybranou složku
_P;

$text['Tip'] = <<<_P
Tip
_P;

$text['To'] = <<<_P
Komu
_P;

$text['Topic'] = <<<_P
Téma
_P;

$text['Tree Name'] = <<<_P
Název stromu
_P;

$text['Tree Owner'] = <<<_P
Vlastník stromu
_P;

$text['URL'] = <<<_P
URL
_P;

$text['Use Compression'] = <<<_P
Používat kompresi
_P;

$text['Use Conversion Engine'] = <<<_P
Používat konverzní funkce
_P;

$text['Use E-mail Features'] = <<<_P
Používat e-mail funkce
_P;

$text['Use Favicons'] = <<<_P
Zobrazit ikony odkazů
_P;

$text['Use Folder Hiding'] = <<<_P
Používat skrývání složek
_P;

$text['Use Hit Counter'] = <<<_P
Používat počítadlo zásahů
_P;

$text['Use Outbound Connection'] = <<<_P
Používat odchozí spojení
_P;

$text['Use SiteBar Tooltips'] = <<<_P
Používat SiteBar tipy nástrojů
_P;

$text['Use the Favicon Cache'] = <<<_P
Používat mezipaměť ikon odkazů
_P;

$text['Use Trash'] = <<<_P
Používat odpadkový koš
_P;

$text['Use Web Search Engine'] = <<<_P
Používat internetový vyhledávač
_P;

$text['User Count'] = <<<_P
Počet uživatelů
_P;

$text['User ID'] = <<<_P
Uživatelské ID
_P;

$text['Username'] = <<<_P
Uživatelské jméno
_P;

$text['Users Can Create Groups'] = <<<_P
Uživatelé mohou vytvářet skupiny
_P;

$text['Users Can Create Trees'] = <<<_P
Uživatelé mohou vytvářet stromy
_P;

$text['Users Can Delete Trees'] = <<<_P
Uživatelé mohou mazat stromy
_P;

$text['Users Must Be Approved'] = <<<_P
Uživatelé musí být schváleni
_P;

$text['Users Must Verify E-mail'] = <<<_P
Uživatelé musí ověřit svůj email
_P;

$text['Visit Count'] = <<<_P
Počet návštěv
_P;

$text['Web Search Engine Icon'] = <<<_P
Ikona Internetového vyhledávače
_P;

$text['Web Search Engine URL'] = <<<_P
Adresa internetového vyhledávače
_P;

$text['Web Search User Agents'] = <<<_P
Web Search User Agents
_P;

$text['Webmaster Email'] = <<<_P
E-main na správce stránek
_P;

$text['Your E-mail'] = <<<_P
Vlastní e-mail
_P;

$text['Open in New Window'] = <<<_P
Otevřít v novém okně
_P;

$text['Open as Plain Text'] = <<<_P
Otevřít jako prostý text
_P;

$text['Online Help'] = <<<_P
Online nápověda
_P;

$text['Until I close browser'] = <<<_P
Dokud je otevřen prohlížeč
_P;

$text['12 hours'] = <<<_P
12 hodin
_P;

$text['6 days'] = <<<_P
6 dnů
_P;

$text['1 month'] = <<<_P
1 měsíc
_P;

$text['Maximum session time'] = <<<_P
Maximální čas sezení
_P;

$text['Version Check Interval'] = <<<_P
Interval kontroly nové verze
_P;

$text['Disabled'] = <<<_P
Vypnuto
_P;

$text['Error during version check!'] = <<<_P
Chyba během kontroly nové verze!
_P;

$text['Will try in %d hours again.'] = <<<_P
Nový pokus znovu za %d hodin.
_P;

$text['New version available'] = <<<_P
Nová verze je dostupná
_P;

$text['Severity'] = <<<_P
Důležitost
_P;

$text['Order of Folders v. Links'] = <<<_P
Řazení složek a odkazů
_P;

$text['Links First'] = <<<_P
Odkazy první
_P;

$text['Folders First'] = <<<_P
Složky první
_P;

$text['Default Link Sort Mode'] = <<<_P
Implicitní způsob řazení
_P;

$text['Sort Mode'] = <<<_P
Způsob řazení
_P;

$text['User Default'] = <<<_P
Podle uživatele
_P;

$text['Alphabetically'] = <<<_P
Abecedně
_P;

$text['Most Popular'] = <<<_P
Nejvíce používané první
_P;

$text['Recently Added'] = <<<_P
Nejdříve naposledy vložené
_P;

$text['Recently Modified'] = <<<_P
Nejdříve naposledy modifikované
_P;

$text['Recently Visited'] = <<<_P
Nejdříve naposledy navštívené
_P;

$text['Waiting for Visit'] = <<<_P
Čekající na návštěvu
_P;

$text['Anonymous Guest'] = <<<_P
Anonymní host
_P;

$text['Guest'] = <<<_P
Host
_P;

$text['Message'] = <<<_P
Zpráva
_P;

$text['SiteBar Server'] = <<<_P
SiteBar server
_P;

$text['%s - ok.'] = <<<_P
%s - ok.
_P;

$text['%s - error!'] = <<<_P
%s - chyba.
_P;

$text['SiteBar: Account Request Approved'] = <<<_P
SiteBar: Žádost o účet schválena
_P;

$text['SiteBar: Account Request Rejected'] = <<<_P
SiteBar: Žádost o účet zamítnuta
_P;

$text['SiteBar: Inactive Account Deleted'] = <<<_P
SiteBar: Neaktivní uživatel smazán
_P;

$text['SiteBar: Contact Admin'] = <<<_P
SiteBar: Kontaktování administrátora
_P;

$text['SiteBar: Contact Group Moderator'] = <<<_P
SiteBar: Kontaktovaní moderátorů skupiny
_P;

$text['SiteBar: Email to all SiteBar Users'] = <<<_P
SiteBar: E-mail všem uživatelům SiteBaru
_P;

$text['SiteBar: Email to Group Members'] = <<<_P
SiteBar: E-mail členům skupiny
_P;

$text['SiteBar: Email to Group Moderators'] = <<<_P
SiteBar: E-mail moderátorům skupiny
_P;

$text['SiteBar: Email to SiteBar User'] = <<<_P
SiteBar: E-mail uživateli SiteBaru
_P;

$text['SiteBar: Email Verification'] = <<<_P
SiteBar: Ověření e-mailu
_P;

$text['SiteBar: New SiteBar User'] = <<<_P
SiteBar: Nový uživatel
_P;

$text['SiteBar: New SiteBar User Verified E-mail'] = <<<_P
SiteBar: Nový uživatel ověřil svůj e-mail
_P;

$text['SiteBar: Reset Password'] = <<<_P
SiteBar: Reset hesla
_P;

$text['SiteBar: Web site'] = <<<_P
SiteBar: Webová stránka
_P;

$text['Group'] = <<<_P
Skupina
_P;

$text['R'] = <<<_P
Č
_P;

$text['A'] = <<<_P
P
_P;

$text['M'] = <<<_P
Z
_P;

$text['D'] = <<<_P
S
_P;

$text['P'] = <<<_P
V
_P;

$text['G'] = <<<_P
G
_P;

$text['Ask'] = <<<_P
Zeptat se
_P;

$text['Move or Copy'] = <<<_P
Přesunout  nebo kopírovat
_P;

$text['Copy (Keep Source)'] = <<<_P
Kopírovat (ponechat zdroj)
_P;

$text['Move (Delete Source)'] = <<<_P
Přesunout (smazat zdroj)
_P;

$text['Auto detection'] = <<<_P
Automatická detekce
_P;

$text['Netscape/Mozilla/MS IE'] = <<<_P
Netscape/Mozilla/MS IE
_P;

$text['Opera Hotlist version 2.0'] = <<<_P
Opera Hotlist verze 2.0
_P;

$text['Admins'] = <<<_P
Adminové
_P;

$text['Everyone'] = <<<_P
Kdokoliv
_P;

$text['Deleted root %s of %s at %s'] = <<<_P
Smazaný strom %s uživatele %s v %s
_P;

$text['SiteBar Bookmarks'] = <<<_P
SiteBar Odkazy
_P;

$text['Bookmarks from SiteBar installation at'] = <<<_P
Odkazy ze SiteBar instalace na adrese
_P;

$text['Up'] = <<<_P
Zpět
_P;

$text['UsrGrp: %s'] = <<<_P
UživSkup: %s
_P;

$text['Search in SiteBar Bookmarks'] = <<<_P
Hledat v SiteBar odkazech
_P;

$text['Loading ...'] = <<<_P
Nahrávám ...
_P;

$text['All'] = <<<_P
VÅ¡echno
_P;

$text['Name'] = <<<_P
Název
_P;

$text['Frontend Filter'] = <<<_P
Vyhledávání na straně prohlížeče
_P;

$text['Backend Search'] = <<<_P
Vyhledávání na straně serveru
_P;

$text['Web Search'] = <<<_P
Hledání na Webu
_P;

$text['Access denied!'] = <<<_P
Přístup odepřen!
_P;

$text['All links recently validated!'] = <<<_P
Všechny odkazy byly nedávno ověřeny!
_P;

$text['Authentication plugin %s missing!'] = <<<_P
Autentizační plugin %s nebyl nalezen!
_P;

$text['Cannot connect to http://%s:%s!'] = <<<_P
Připojení k http://%s:%s selhalo!
_P;

$text['Cannot delete built in group!'] = <<<_P
Nelze smazat vestavěnou skupinu!
_P;

$text['Cannot delete user because he is the only moderator of the following group(s): %s!'] = <<<_P
Uživatele nelze smazat, protože je jediným moderátorem následujících skupin: %s!
_P;

$text['Cannot download %s using https, will try http!'] = <<<_P
Stránku %s nelze stáhnout https protokolem! Pokus bude proveden http protokolem.
_P;

$text['Cannot export empty description!'] = <<<_P
Nelze exportovat prázný popis!
_P;

$text['Cannot handle %s protocol!'] = <<<_P
Protokol % nelze zpracovat!
_P;

$text['Cannot modify administrator!'] = <<<_P
Administrátor nemůže být modifikován
_P;

$text['Cannot move folder to its subfolder!'] = <<<_P
Nelze přesunout složku do její podsložky!
_P;

$text['Cannot move to the same folder!'] = <<<_P
Nelze přesunout do stejné složky!
_P;

$text['Cannot remove all moderators from a group!'] = <<<_P
Nelze odstranit všechny moderátory ze skupiny!
_P;

$text['Cannot send email!'] = <<<_P
Chyba při odesílání e-mailu!
_P;

$text['Command "%s" is not available at the moment!'] = <<<_P
Příkaz "%s" není v současné době dostupný!
_P;

$text['Connection timed out!'] = <<<_P
Připojení vypršelo!
_P;

$text['Database corrupted - missing anonymous account!'] = <<<_P
Databáza poškozena - chybí anonymní účet!
_P;

$text['Default domain should not contain @ sign!'] = <<<_P
Defaultní doména nesmí obsahovat znak @!
_P;

$text['Description too long for inplace editing, please use export feature!'] = <<<_P
Popis příliš dlouhý pro editování na místě, prosím použijte export!
_P;

$text['Duplicate folder name "%s"!'] = <<<_P
Duplikátní jméno složky "%s"!
_P;

$text['Duplicate folder name!'] = <<<_P
Duplikátní jméno složky!
_P;

$text['Duplicate name "%s" in the target folder!'] = <<<_P
Duplikátní název "%s" v cílové složce!
_P;

$text['Duplicate name "%s"!'] = <<<_P
Duplikátní název "%s"!
_P;

$text['Expected field %s was not filled!'] = <<<_P
Povinné pole %s nebylo vyplněno!
_P;

$text['Favicon <img src="%s"> found at url %s.'] = <<<_P
Ikona odkazu <img src="%s"> nalezena na adrese %s.
_P;

$text['Favicon not found!'] = <<<_P
Ikona odkazu nebyla nalezena!
_P;

$text['Folder has already been deleted!'] = <<<_P
Složka již byla smazána!
_P;

$text['Folder with id %s does not exist!'] = <<<_P
Složka s id %s neexistuje!
_P;

$text['Group has already been deleted!'] = <<<_P
Skupina již byla smazána!
_P;

$text['Group name "%s" is already used!'] = <<<_P
Název skupiny "%s" je již použit!
_P;

$text['Head of the HTML page was not found!'] = <<<_P
Hlavička HTML stránky nebyla nalezena!
_P;

$text['HEAD unsupported, trying GET!'] = <<<_P
HEAD požadavek nepodporován, pokus bude proveden pomocí GET!
_P;

$text['Host or port undefined!'] = <<<_P
Cílový server nebo port nebyl definován!
_P;

$text['Icon size %s exceeds maximal size %s!'] = <<<_P
Velikost ikony %s překračuje limit %s!
_P;

$text['Incomplete HTTP response!'] = <<<_P
Nekompletní HTTP odpověď!
_P;

$text['Invalid filename or other upload related problem: %s!'] = <<<_P
Neplatný název souboru nebo jiný problém s nahraním souboru: %s!
_P;

$text['Invalid regular expresssion!'] = <<<_P
Neplatný regulární výraz!
_P;

$text['Link already is in the target folder!'] = <<<_P
Odkaz se již nalézá v cílové složce!
_P;

$text['Link has already been deleted!'] = <<<_P
Odkaz byl již smazán!
_P;

$text['Missing command!'] = <<<_P
Chybějící příkaz!
_P;

$text['No action taken!'] = <<<_P
Žadná akce nebyla provedena!
_P;

$text['No links in the folder!'] = <<<_P
Žádné odkazy ve složce!
_P;

$text['No more than %s redirections allowed!'] = <<<_P
Více než %s přesměrování není dovoleno!
_P;

$text['No user was selected!'] = <<<_P
Žádný uživatel nebyl vybrán!
_P;

$text['No user with this email exists on this server!'] = <<<_P
Uživatel s tímto emailem neexistuje na tomto serveru!
_P;

$text['No users are pending!'] = <<<_P
Žádní uživatelé nečekají na schválení!
_P;

$text['No users are inactive!'] = <<<_P
Žádní uživatelé nejsou neaktivní!
_P;

$text['Node number %s has ACL record but does not exist!'] = <<<_P
Složka číslo %s má ACL záznam ale neexistuje!
_P;

$text['One of the two fields must be filled!'] = <<<_P
Jedno ze dvou políček musí být vyplněno!
_P;

$text['Old password is invalid!'] = <<<_P
Staré heslo je neplatné!
_P;

$text['Page not found!'] = <<<_P
Stránka nenalezena!
_P;

$text['Page redirected to %s!'] = <<<_P
Stránka přesměrována na %s!
_P;

$text['Please click on the "%s" command and finish the verification procedure.'] = <<<_P
Prosím klikněte na příkaz "%s" a dokončete tak oběřovací proceduru.
_P;

$text['Please click on the link presented below to send the email!'] = <<<_P
Prosím klikněte na odkaz pod tímto texte pro odeslání emailu!
_P;

$text['Please fill mandatory fields!'] = <<<_P
Prosím vyplňte povinná políčka!
_P;

$text['Purge folder to remove it permanently!'] = <<<_P
Vysypat složku pro konečné smazání!
_P;

$text['Shortcut icon not found! Trying default favicon location %s.'] = <<<_P
Ikona odkazu nenalezena! Bude proveden pokus o nalezení na standardní adrese %s.
_P;

$text['The description length exceeds maximum length of %s bytes!'] = <<<_P
Délka popisku přesahuje maximální povolenou délku %s bajtů!
_P;

$text['The e-mail %s does not look correctly!'] = <<<_P
E-mailová adresa %s je neplatná!
_P;

$text['The password was not repeated correctly!'] = <<<_P
Heslo nebylo zopakováno správně!
_P;

$text['There are no hidden trees!'] = <<<_P
Žádné skryté stromy!
_P;

$text['There is no content to be deleted!'] = <<<_P
Žádný obsah pro smazání!
_P;

$text['There is nothing to be undeleted!'] = <<<_P
Žádný obsah pro obnovení!
_P;

$text['This email is already used. Try to login using your email address!'] = <<<_P
Tento email je již použit. Pokuste se přihlásit se svojí emailovou adresou!
_P;

$text['This feature is disabled for groups created by non-privileged users!'] = <<<_P
Tato vlastnost je znepřístupněna pro skupiny vytvořené neprivilegovanými uživateli!
_P;

$text['This SiteBar server requires your email address to be verified in order to use some functions.'] = <<<_P
Tento SiteBar server vyžaduje pro používání některých funkcí, aby váš email byl ověřen.
_P;

$text['Tree has already been deleted!'] = <<<_P
Strom byl již vymazán!
_P;

$text['Unknown command!'] = <<<_P
Neznámý příkaz!
_P;

$text['Unknown username or wrong password!'] = <<<_P
Špatné uživatelské jméno nebo heslo!
_P;

$text['Use "%s" command to delete own account!'] = <<<_P
Pro smazání vlastního účtu použijte příkaz "%s"!
_P;

$text['User "%s" did not verify own email "%s" yet!'] = <<<_P
Uživatel "%s" ještě neověřil svůj email "%s"!
_P;

$text['User "%s" has already been approved!'] = <<<_P
Uživatel "%s" byl již schválen!
_P;

$text['User "%s" <%s> approved.'] = <<<_P
Uživatel "%s" <%s> schválen.
_P;

$text['User with email "%s" does not exist!'] = <<<_P
Uživatel s emailem "%s" neexistuje!
_P;

$text['User with username"%s" does not exist!'] = <<<_P
Uživatel s uživatelským jménem "%s" neexistuje!
_P;

$text['User with username "%s" has already been rejected!'] = <<<_P
Uživatel s uživatelským jménem "%s" byl již zamítnut!
_P;

$text['User with uid %d has already been rejected!'] = <<<_P
Uživatel s uid %d byl již zamítnut!
_P;

$text['Verification e-mail has been sent to your e-mail address!'] = <<<_P
Ověžovací e-mail byl zaslán na zadanou e-mailovou adresu!
_P;

$text['Wrong favicon type/format "%s"!'] = <<<_P
Špatný typ nebo formát ikony odkazu "%s"!
_P;

$text['You are the last moderator of used group(s): %s. Account cannot be deleted!'] = <<<_P
Účet nelze smazat, protože jste jediným moderátorem následujících skupin: %s!
_P;

$text['You have to enable cookies in order to log-in or sign-up!'] = <<<_P
Musíte povolit cookies pro přihlášení nebo založení účtu.
_P;

$text['Successful execution!'] = <<<_P
Úspěšné vykonání!
_P;

$text['Close'] = <<<_P
Zavřít
_P;

$text['E-mail %s verified! Any pending memberships were approved.'] = <<<_P
E-mail %s byl ověřen! Případná čekající členství byla schválena.
_P;

$text['Imported %s link(s) into %s folder(s) from the bookmark file.'] = <<<_P
Naimportováno %s odkazů do %s složek ze souboru s odkazy.
_P;

$text['Invalid or expired token received! All pending tokens were deleted.'] = <<<_P
Neplatný nebo vypršelý validační kód byl přijat. Všechny existující kódy byly vymazány.
_P;

$text['Link has been added.<p>You must reload your SiteBar in order to see added link!'] = <<<_P
Odkaz byl přidán.<p>SiteBar musí být znovu načten pro jeho zobrazení!
_P;

$text['Password has been changed!'] = <<<_P
Heslo bylo změněno!
_P;

$text['Reload SiteBar'] = <<<_P
Znovu načíst SiteBar
_P;

$text['Reset'] = <<<_P
Původní
_P;

$text['Return'] = <<<_P
Návrat
_P;

$text['Submit'] = <<<_P
Provést
_P;

$text['Your account will be activated as soon as one of the administrators approves it.'] = <<<_P
Váš účet bude aktivován v okamžiku, kdy jej jeden z administrátorů potvrdí.
_P;

$text['Cannot open file!'] = <<<_P
Chyba při otevírání souboru!
_P;

$text['Unknown bookmark file format!'] = <<<_P
Neznámý formát souboru!
_P;

$text['File is empty!'] = <<<_P
Prázdný soubor!
_P;

$text['Character set overriden from document to %s!'] = <<<_P
Znaková sada předefinována dokumentem na %s!
_P;

$text['There is no conversion engine available to convert from %s character set!'] = <<<_P
Není dostupná knihovna pro konverzi ze znakové sady %s!
_P;

$text['Powered by %s ver. %s'] = <<<_P
Běží na %s verze %s
_P;

$text['Skin created by'] = <<<_P
Téma vytvořil(a)
_P;

$text['Skin designed by'] = <<<_P
Téma navrhl(a)
_P;

?>
Return current item: SiteBar Client for Firefox 3.6