Location: PHPKode > projects > SiteBar Client for Firefox 3.6 > SiteBar-3.3.9/locale/cs_CZ/para.inc.php
<?php

$para['integrator::welcome'] = <<<_P
Vítejte na integrační stránce SiteBar serveru. Tato stránka vám pomůže využít maximálně všech možností SiteBaru. O tom co SiteBar je se můžete dočíst na <a href="http://sitebar.org/">SiteBar homepage</a>.
_P;

$para['integrator::header'] = <<<_P
SiteBar je vyvíjen v souladu se standardy a funguje s většinou prohlížečů se zapnutým javascriptem a cookies. Následující tabulka ukazuje, ve kterých prohlížečích byl testován.
_P;

$para['integrator::usage_opera'] = <<<_P
SiteBar používá klik pravým tlačítkem k vyvolání kontextových menu pro operace s odkazy a složkami. Uživatelé Opery musí místo toho zapnout zobrazení menu ikony v "Nastavení" a použít tuto ikonu místo pravého tlačítka myši. Opera nepodporuje <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/XSLT">XSLT</a>. Z tohoto důvodu je uživatelům Opery doporučeno vypnout přístup k XSLT vlastnostem v "Nastavení".
_P;

$para['integrator::hint'] = <<<_P
Klikněte na jméno vybraného prohlížeče pro zobrazení návodu pro integraci SiteBaru. Prosíme <a href="http://brablc.com/mailto?o">o sdělení</a> dalších ověřených prohlížečů/platforem.
_P;

$para['integrator::hint_window'] = <<<_P
Toto je bežný odkaz, který otevře SiteBar v aktuálním okně. SiteBar je ovšem navržen pro vertikální úzký pruh. Tento způsob tedy plýtvá místem.
_P;

$para['integrator::hint_dir'] = <<<_P
Kromě možnosti zobrazení v podobě stromu, umožňuje SiteBar zobrazení tradičního adresáře. Tento náhled ukazuje v jednom okamžiku pouze jeden adresář a zobrazuje podrobnosti odkazů. Podpora <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/XSLT">XSLT</a> ze strany prohlížeče je vyžadována.
_P;

$para['integrator::hint_popup'] = <<<_P
Pokud váš prohlížeč nepodporuje postranní lištu (sidebar), použijte bookmarklet*. Ten otevře SiteBar v novém vyskakovacím okně podobném postranní liště. Prosím věnujte pozornost tomu, že váš prohlížeč může blokovat tato okna.
_P;

$para['integrator::hint_addpage'] = <<<_P
Tento bookmarklet* může být použit pro přidávání odkazů do SiteBaru. Při jeho spuštění dojde k otevření nového vyskakovacího okna s předvyplněnými údaji o právě prohlížené stránce.
_P;

$para['integrator::hint_bookmarklet'] = <<<_P
&#42; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bookmarklet">Bookmarklet</a> je záložka/oblíbený odkaz který obsahuje JavaScript kód. Můžete na něj kliknout pravým tlačítkem a přidat jej do své lišty oblíbených záložek. Následným klikem na takovýto odkaz dojde ke spuštění JavaScript kódu.
_P;

$para['integrator::hint_search_engine'] = <<<_P
Přidává vyhkledýváni v SiteBar záložkách do Web Search políčka. Umožňuje prohledávání SiteBar záložek bez nutnosti otevírání SiteBaru.
_P;

$para['integrator::hint_sitebar'] = <<<_P
Rozšíření vyvinuté speciálně pro SiteBar. Umožňuje otevřít všechny odkazy z jedné složky v tabech (záložkách prohlížeče) a další funkce. Použijte menu View/Toolbar/Customize pro umístění ikony SiteBaru na vaši lištu nástrojů. [<a href="http://sitebarsidebar.mozdev.org/">Stránka projektu</a>]
_P;

$para['integrator::hint_bmsync'] = <<<_P
Pro zprovozněné obousměrné synchronizace s Firefoxem, prosím nainstalujte Bookmark Synchronizer rozšíření. Použijte "Nastavení - XBELSync nastavení".
_P;

$para['integrator::hint_sidebar'] = <<<_P
Vytváří záložku, na kterou lze posléze kliknout a tím otevřít SiteBar v postranní liště.
_P;

$para['integrator::hint_livebookmarks'] = <<<_P
Stáhněte celou adresářovou strukturu SiteBaru do souboru. Naimportujte tento soubor mezi své odkazy. Každá složka je reprezentována živým odkazem (Live Bookmark). Tímto způsobem budou vaše odkazy integrované mezi ostatní odkazy, ale obsah složek bude stahován online ze SiteBaru. V případě, že složka má podsložky, obsah aktuální složky bude umístěn do složky s názvem @Content.
_P;

$para['integrator::hint_sidebar_mozilla'] = <<<_P
Přidá SiteBar do postranního panelu. Tento panel může být schován/zobrazen pomocí F9. V případě, že doba natahování SiteBar překročí interní časový limit, Mozilla nezobrazí panel vůbec. Je doporučené otevřít SiteBar v hlavním okně aby se zobrazené obrázky (favicons) uložily do vyrovnávací paměti prohlížeče nebo přímo vypnout zobrazení ikon odkazů v "Nastavení".
_P;

$para['integrator::hint_hotlist'] = <<<_P
Odkaz na SiteBar buze zobrazen v Hotlist panelu. Kliknutím na něj se SiteBat otevře v postranní liště Opery.
_P;

$para['integrator::hint_install'] = <<<_P
Nainstaluje SiteBar do "panelu aplikace explorer" a do kontextového menu. Vyžaduje změnu registrů a restart systému pro plnou funkčnost. Podle rozsahu práv uživatele je možné, že pouze některé vlastnosti budou nainstalované.
<br>
SiteBar lze otevřít z panelů aplikace explorer v menu Zobrazit nebo jej pomocí funkce pro úpravu panelů přidat mezi ostatní tlačítka. Pravým kliknutím kdekoliv na stránce nebo na na odkazu lze vyvolat kontextové menu a z něj přidat stránku či odkaz do SiteBaru.
_P;

$para['integrator::hint_uninstall'] = <<<_P
Odinstalovat z panelů aplikace explorer (viz výše).
_P;

$para['integrator::hint_searchbar'] = <<<_P
Použití bookmarkletu* je doporučené v případě, že uživatel nemá dostatek privilegií pro instalaci do "panelu aplikace explorer". Zobrazí SiteBar dočasně ve vyhledávacím panelu vašeho prohlížeče.
_P;

$para['integrator::hint_maxthon_sidebar'] = <<<_P
Stáhněte plugin s (s přednastaveným URL). Archív musí být rozbalen do složky "C:Program FilesMaxthonPlugin". Po restartu bude přidán nová položka panelu aplikace explorer.
_P;

$para['integrator::hint_maxthon_toolbar'] = <<<_P
Stáhněte plugin s (s přednastaveným URL). Archív musí být rozbalen do složky "C:Program FilesMaxthonPlugin". Po restartu se objeví nový ikona v Plugin nástrojové liště. Pomocí této ikony může být přidán odkaz na stránku v auktuálním tabu do SiteBaru.
_P;

$para['integrator::hint_gentoo'] = <<<_P
Spusťte příkaz <strong>emerge sitebar</strong> k nainstalování SiteBar balíčku.
_P;

$para['integrator::hint_debian'] = <<<_P
Spusťte příkaz <strong>apt-get install sitebar</strong> k nainstalování SiteBar balíčku.
_P;

$para['integrator::hint_phplm'] = <<<_P
PHP Layers Menu je systém pro tvorbu hierarchických DHTML menu s přípravou položek menu pomocí PHP jazyka. SiteBar může sloužit jako zdroj dat v požadované struktuře. V případě, že fopen má povoleno otevírat vzdálené soubory, následující kód natáhne strukturu menu v požadovaném formátu: <tt> LayersMenu::setMenuStructureFile('%s') </tt>
_P;

$para['integrator::copyright3'] = <<<_P
Copyright � 2003-2005 <a href='http://brablc.com/'>Ondřej Brablc</a> a <a href='http://sitebar.org/team.php'>SiteBar Team</a>. <a href='http://sitebar.org/forum.php'>Forum</a> podpory a sledování <a href='http://sitebar.org/bugs.php'>chyb</a>.

_P;

$para['command::welcome'] = <<<_P
%s, vítejte v SiteBaru!
%s
<p>
SiteBar se ovládá pomocí kontextových menu, která jsou vyvolána pomocí pravého tlačítka myši nad složkou či odkazem. Pokud vaše platforma/prohlížeč nepodporuje pravé tlačítko myši, můžete zkusit použít kliknutí se stisknutou klávesou Ctrl nebo zapnout "Zobrazit Menu Ikonu" v "Nastavení" a kliknout na tuto ikonu.
<p>
Více informací se dozvíte kliknutím na položku "Nápověda" v menu zobrazeném pod odkazy.
<p>
Přihlášení do systému již proběhlo.
_P;

$para['command::signup_verify'] = <<<_P
<p>
Tato instalace SiteBaru vyžaduje, aby emailová adresa uživatelů byla ověřena před použitím SiteBar funkcí.
<p>
Pokud jste zadali správnou emailovou adresu, tak na ni brzy obdržíte email. Prosím klikněte na odkaz v tomto emailu pro ověření vaší adresy.
_P;

$para['command::signup_approve'] = <<<_P
<p>
Tato instalace SiteBaru vyžaduje, aby vytvořený účet byl schválen administrátorem před použitím SiteBar funkcí.
<p>
Prosím vyčkejte schválení administrátorem - budete informování emailem.
_P;

$para['command::signup_verify_approve'] = <<<_P
<p>
Tato instalace SiteBaru vyžaduje, aby emailová adresa uživatelů byla ověřena a vytvořený účet schválen administrátorem před použitím SiteBar funkcí.
<p>
Pokud jste zadali správnou emailovou adresu, tak na ni brzy obdržíte email. Prosím klikněte na odkaz v tomto emailu pro ověření vaší adresy a vyčkejte schválení administrátorem - budete informování emailem.
_P;

$para['command::account_approved'] = <<<_P
Administrátor schválil vaši žádost o účet.
Můžete se přihlásit uživatelským jménem %s.

--
SiteBar instalace na adrese %s.
_P;

$para['command::account_rejected'] = <<<_P
Administrátor zamítnul vaši žádost o účet pod 
uživatelským jménem %s.

--
SiteBar instalace na adrese %s.
_P;

$para['command::account_deleted'] = <<<_P
Administrátor smazal váš neaktivní účet pod 
uživatelským jménem %s.

--
SiteBar instalace na adrese %s.
_P;

$para['command::reset_password'] = <<<_P
Změna zapomenutého hesla v SiteBaru byla vyžádána pro účet "%s".

V případě, že skutečně vyžadujete tuto změnu, klikněte prosím
na následující odkaz:
  %s

--
SiteBar instalace na adrese %s.
_P;

$para['command::reset_password_hint'] = <<<_P
<p>
Prosím vyplňte uživatelské jméno nebo registrovaný email.
Na vaši adresu bude zaslána instrukce jak změnit heslo.
_P;

$para['command::contact'] = <<<_P
%s


--
SiteBar instalace na adrese %s.
_P;

$para['command::contact_group'] = <<<_P
Skupina: %s

%s


--
SiteBar instalace na adrese %s.
_P;

$para['command::delete_account'] = <<<_P
<h3>Skutečně smazat účet?</h3>

Neexistuje možnost jeho obnovení!<p>
Všechny nesmazané stromy budou převedeny na administrátora.
_P;

$para['command::email_link_href'] = <<<_P
<p>Klikněte 
<a href='mailto:?subject=Webova stranka: %s&body=Tato webova stranka stoji za shlednuti.
 Adresa: %s
 --
 Odeslano ze SiteBar správce odkazů na adrese %s
 Více informací o SiteBaru viz http://sitebar.org
'>zde</a> pro poslání e-mailu lokálním poštovním programem.
_P;

$para['command::email_link'] = <<<_P
Tato webova stranka stoji za shlédnutí.
Adresa:

  "%s" %s

%s

--
Odesláno z aplikace SiteBar na adrese %s
Open Source Bookmark Server http://sitebar.org
_P;

$para['command::verify_email'] = <<<_P
Bylo vyžádáno ověření e-mailové adresy na kterou byl zaslán tento dopis.
Ověčení umožňuje získání členství v některých skupinách na základě regularního
výrazu. Dále ověření umožňuje uživateli využívat funkce spojené se
zasíláním e-mailů.

Kliknutím na následující odkaz dojde k ověření e-mailové adresy:

  %s
_P;

$para['command::verify_email_must'] = <<<_P
Zažádali jste o účet v SiteBar instalaci, která vyžaduje ověření
emailu před prvním použití SiteBaru.

Prosím klikněte na následující odkaz k ověření vaší e-mailové adresy:
  %s

_P;

$para['command::export_bk_ie_hint'] = <<<_P
Internet Explorer umožňuje importovat a exportovat odkazy ve Netscape Bookmark File formátu. Nicméně tento soubor musí být v nativním kódování národních Windows. Defaultní formát UTF-8 nebude fungovat správně.<br>
_P;

$para['command::import_bk_ie_hint'] = <<<_P
Internet Explorer může exportovat odkazy v Netscape Bookmark File formátu z menu "Soubor/Import a export ...".
Vyexportovaný soubor je v nativním kódovaní Windows - prosím vyberte správnou kódovou stránku při importu tohoto souboru.
Defaultní kódová stránka UTF-8 nebude pracovat správně.
_P;

$para['command::noiconv'] = <<<_P
<br>
Konverze znakových stránek mimo utf-8 a iso-8859-1 není na této instalaci SiteBaru dostupná.
<br>
_P;

$para['command::security_legend'] = <<<_P
Práva:
<strong>Č</strong>íst,
<strong>P</strong>řidat,
<strong>Z</strong>měnit,
<strong>S</strong>mazat,
<strong>V</strong>ysypat,
<strong>G</strong>arantovat
_P;

$para['command::purge_cache'] = <<<_P
<h3>Skutečně vymazat mezipaměť ikon odkazů?</h3>
_P;

$para['command::tooltip_allow_addself'] = <<<_P
Povolit uživatelům přidat se do skupiny.
_P;

$para['command::tooltip_allow_anonymous_export'] = <<<_P
Povolit přímý download nebo feed odkazů pro anonymní uživatele. Může být obejito, pokud uživatel ví jak vytvořit správné URL!
_P;

$para['command::tooltip_allow_contact'] = <<<_P
Povilit anonymním uživatelům kontaktovat aministrátora.
_P;

$para['command::tooltip_allow_contact_moderator'] = <<<_P
Povoit moderátorům skupiny být kontaktován nečleny skupiny.
_P;

$para['command::tooltip_allow_custom_search_engine'] = <<<_P
Pokud není povoleno, tak uživatelé nebudou mocí nastavit svůj vlastní vyhledávač a budou používat vyhledávač nastavený zde.
_P;

$para['command::tooltip_allow_given_membership'] = <<<_P
Povolit moderátorům mé přidání do jejich skupin.
_P;

$para['command::tooltip_allow_info_mails'] = <<<_P
Povolit administrátorům a moderátorům skupin do kterých patřím zasílání emailů pro mě.
_P;

$para['command::tooltip_allow_sign_up'] = <<<_P
Povolit návštěvníkům přistup k přihlašovacímu formuláři a k registraci v SiteBaru.
_P;

$para['command::tooltip_allow_user_groups'] = <<<_P
Uživatelé mohou vytvářet vlastní skupiny. V opačném případě má toto privilegium pouze administrátor.
_P;

$para['command::tooltip_allow_user_tree_deletion'] = <<<_P
Povolit uživatelům mazání existujících vlastních stromů.
_P;

$para['command::tooltip_allow_user_trees'] = <<<_P
Povolit uživatelům vytváření dalších stromů.
_P;

$para['command::tooltip_approved'] = <<<_P
Účet byl schválen a může být plně použit.
_P;

$para['command::tooltip_auto_close'] = <<<_P
Nezobrazovat status vykonání příkazu v případě úspěchu.
_P;

$para['command::tooltip_auto_retrieve_favicon'] = <<<_P
Získat ikonu automaticky pokud není zadaná a odkaz je přidán.
_P;

$para['command::tooltip_baseurl'] = <<<_P
URL adresa této instalace bez koncového /.
_P;

$para['command::tooltip_cmd'] = <<<_P
Přidat nejdůležitějsí SiteBar příkazy pro snazší přihlášení do SiteBaru.
_P;

$para['command::tooltip_comment_impex'] = <<<_P
Zobrazit příkazy pro import a export popisu odkazu.
_P;

$para['command::tooltip_comment_limit'] = <<<_P
Můžete stanovit maximální délku pro komentář odkazu. Tímto způsobem umožníte uchování malých souborů.
_P;

$para['command::tooltip_default_folder'] = <<<_P
Při příštím použití tohoto bookmarkletu bude tato složka označena jako defaultní.
_P;

$para['command::tooltip_delete_content'] = <<<_P
Smazat pouze obsah složky, místo smazání celé složky.
_P;

$para['command::tooltip_delete_favicons'] = <<<_P
Smazat adresu ikony odkazu pokud je ikona odkazu neplatná - používejte s rozmyslem.
_P;

$para['command::tooltip_demo'] = <<<_P
Demo účet má omezenou funkcionalitu a nedovoluje změnu hesla.
_P;

$para['command::tooltip_discover_favicons'] = <<<_P
Pokusit se o analýzu stánky a vyhledání ikon odkazů které chybějí.
_P;

$para['command::tooltip_exclude_root'] = <<<_P
Kořenová složka nebude zobrazena ve výstupu - pokud to je možné.
_P;

$para['command::tooltip_expert_mode'] = <<<_P
Zobrazit pokročilé funkce a více diagnostických zpráv.
_P;

$para['command::tooltip_extern_commander'] = <<<_P
Vykonávat příkazy v externím okně - bez obnovování po každém příkazu.
_P;

$para['command::tooltip_filter_groups_limit'] = <<<_P
Pokud počet skupin překročí tento limit, bude použit filtr pro vyhledávání skupin.
_P;

$para['command::tooltip_filter_users_limit'] = <<<_P
Pokud počet uživatelů překročí tento limit, bude použit filtr pro vyhledávání uživatelů.
_P;

$para['command::tooltip_flat'] = <<<_P
Exportovat odkazy jako kdyby byly v jedné složce.
_P;

$para['command::tooltip_hide_xslt'] = <<<_P
Skryje ty vlastnosti SiteBaru, které vyžadují podporu XSLT na straně prohlížeče.
_P;

$para['command::tooltip_hits'] = <<<_P
Směřovat všechna kliknutí na odkazy přes SiteBar sevrer pro generování statistiky použití.
_P;

$para['command::tooltip_ignore_recently'] = <<<_P
Netestovat odkazy, které byly testovány nedávno - používá se pro opakovanou validaci složky, které nebyla úspěšně dokončena.
_P;

$para['command::tooltip_integrator_url'] = <<<_P
Výchozí nastavené SiteBaru používá integrátor ze serveru my.sitebar.org. Z důvodu zvýšené ochrany soukromý je možné nastavit lokální používání integrátoru.
_P;

$para['command::tooltip_is_dead_check'] = <<<_P
Tento link neprošel validací. Můžete jej ovšem chtít označit jako aktivní.
_P;

$para['command::tooltip_is_feed'] = <<<_P
Označ odkaz jako feed - odkaz bude otevřen v externí čtečce místo toho aby byl otevřen přímo v prohlížeči.
_P;

$para['command::tooltip_max_icon_age'] = <<<_P
Maximální stráří ikony odkazu v meziskladišti před jejím obnovením ze vzdáleného serveru.
_P;

$para['command::tooltip_max_icon_cache'] = <<<_P
První dovnitř první ven. Nejstarší ikony budou vymazány ze systému - používané pro kontrolu velikosti meziskladu ikon.
_P;

$para['command::tooltip_max_icon_size'] = <<<_P
Maxumální povolená velkost ikony v bajtech.
_P;

$para['command::tooltip_max_session_time'] = <<<_P
Administrátor může nastavit maximální povolenou délku sezení. Při překročení této hranice se bude muset znovu přihlásit.
_P;

$para['command::tooltip_menu_icon'] = <<<_P
Některé prohlížeče/platformy neumožňují zpracovat stisknutí pravého tlačítka myši.
Tento přepínač zobrazí ikonu která může být použita pro zobrazení kontextového menu.
_P;

$para['command::tooltip_mix_mode'] = <<<_P
Složky nebo odkazy jsou zobrazované první v SiteBar stromu.
_P;

$para['command::tooltip_novalidate'] = <<<_P
Neověžovat tento odkaz - použít pro intranetové odkazy nebo pro odkazy, které mají problémy s validací.
_P;

$para['command::tooltip_paste_content'] = <<<_P
Aplikovat operaci pouze na obsah složky a ne na složku samotnou.
_P;

$para['command::tooltip_personal_mode'] = <<<_P
Zapnout SiteBar v módu určeném pro použití jednotlivci.
_P;

$para['command::tooltip_private'] = <<<_P
Soukromé odkazy nejsou nikdy zobrazeny jiným uživatelům, ani pokud jsou ve sdílené složce.
_P;

$para['command::tooltip_private_over_ssl_only'] = <<<_P
Privátní odkazy budou nataženy pouze pokud bude SiteBar použit přes SSL spojení.
_P;

$para['command::tooltip_publish'] = <<<_P
Zveřejnit složku tak, aby ji mohl vidět kdokoliv.
_P;

$para['command::tooltip_rename'] = <<<_P
Při importu přejmenovat duplikátní odkazy tak, aby se naimportovalo cvo nejvíce odkazů.
_P;

$para['command::tooltip_respect'] = <<<_P
Poslat email pouze pokud je uživatelem povoleno.
_P;

$para['command::tooltip_search_engine_ico'] = <<<_P
Ikona se zobrazuje v SiteBar nástrojové liště a slouží k aktivaci hledání na webu.
_P;

$para['command::tooltip_search_engine_url'] = <<<_P
URL webového vyhladávače. Použijte %SEARCH% na místě, kde se má umístit vyhledávaný řetězec.
_P;

$para['command::tooltip_sender_email'] = <<<_P
Emaily generované SiteBarem budou odesílány pod touto adresou.
_P;

$para['command::tooltip_show_acl'] = <<<_P
Označit graficky složky se specifikací práv.
_P;

$para['command::tooltip_show_logo'] = <<<_P
Zobrazit logo na horní straně SiteBaru - mělo by být zakázáno pro pomalé hostingy. V opačném případě lze použít pro reklamu.
_P;

$para['command::tooltip_show_public'] = <<<_P
Zobrazit odkazy publikované ostatními uživateli.
_P;

$para['command::tooltip_show_statistics'] = <<<_P
Zobrazit statické a výkonnostní statistiky na hlavním SiteBar panelu.
_P;

$para['command::tooltip_subdir'] = <<<_P
Rekurzivně exportovat všechny odkazy a složky.
_P;

$para['command::tooltip_subfolders'] = <<<_P
Ověřit odkazy v této složce rekurzivně pro všechny podsložky.
_P;

$para['command::tooltip_to_verified'] = <<<_P
Poslat email pouze na ověřené adresy.
_P;

$para['command::tooltip_use_compression'] = <<<_P
Stránky generované SiteBarem mohou být kompresované pro ušetření přenosového pásma. Komprese je použitá pouze v případě, kdy je podporovaná prohlížečem.
_P;

$para['command::tooltip_use_conv_engine'] = <<<_P
Používat konverzní modul (obvykle rozšíření PHP) ke konverzi stránek s různým kódováním - důležité pro import a export odkazů. Může způsobit prazdnou obrazovku na některých implementacích.
_P;

$para['command::tooltip_use_favicon_cache'] = <<<_P
Ikony odkazů budou stáhnuty serverem do databázového meziskladiště a zaslány na žadost klientovi. Zvyšuje objem přenesených dat a zrychluje načátání SiteBaru snížením počtu kontaktovaných serverů.
_P;

$para['command::tooltip_use_favicons'] = <<<_P
Použité ikon odkazů činí SiteBar hezčím a pomalejším. Pokud je použití meziskladiště ikon povolené pro tuto instalaci, zobrazení ikon odkazů bude významně rychlejší.
_P;

$para['command::tooltip_use_hiding'] = <<<_P
Povoluje příkaz pro skrytí složky. Skrývání se používá pro publikované složky jiných uživatelů.
_P;

$para['command::tooltip_use_mail_features'] = <<<_P
V případě, že tato PHP instalace umožňuje použít funkci "mail" - lze povolit vlastnosti používající odesílání emailu.
_P;

$para['command::tooltip_use_outbound_connection'] = <<<_P
Některé funkce (mezipaměť ikon odkazů) vyžadují přístup ke vzdáleným adresám z tohoto serveru.
_P;

$para['command::tooltip_use_search_engine'] = <<<_P
Povolit vyhledávání v SiteBaru bude přesměrováno nebo rozšířeno o výsledky poskytnuné internetovým vyhledávačem.
_P;

$para['command::tooltip_use_search_engine_iframe'] = <<<_P
Výsledky hledání internetového vyhledávače budou zobrazeny spolu s výsledky vyhledávání v SiteBaru.
_P;

$para['command::tooltip_use_tooltips'] = <<<_P
Používat SiteBar tipy místo zobrazování tipů browserem. Umožňuje delší tipy a podporu pro více prohlížečů.
_P;

$para['command::tooltip_use_trash'] = <<<_P
Označit smazané složky a odkazy tak, aby je bylo možné obnovit nebo navždy vysypat.
_P;

$para['command::tooltip_users_must_be_approved'] = <<<_P
Uživatelé musí být schválení adminstrátorem předtím, než mohou použít SiteBar.
_P;

$para['command::tooltip_users_must_verify_email'] = <<<_P
Uživatelé musí ověřit svůj email předtím, než mohou použít SiteBar.
_P;

$para['command::tooltip_verified'] = <<<_P
Zaškrtnutím bude email označen jako ověřený.
_P;

$para['command::tooltip_version_check_interval'] = <<<_P
SiteBar může provádět pravidlené kontroly zda není dostupná novější verze. To může být důležité v případě, že by nainstalovana verze obsahovala zneužitelnou chybu. Odchozí připojení musí být povoleno.
_P;

$para['command::tooltip_web_search_user_agents'] = <<<_P
Pokud User Agent vyhovuje regulárnímu výrazu, bude poskytnut obsah který nevyžaduje javascript.
_P;

$para['sitebar::users_must_verify_email'] = <<<_P
Tato instalace SiteBaru vyžaduje ověření emailu. Prosím ověřte svůj email, jinak může Váš účet být smazán.
_P;

$para['usermanager::auto_verify_email'] = <<<_P
E-mailová adresa na kterou přišel tento dopis splňuje pravidla
pro automaticke členství v následujících uzaveřených skupinách:
  %s.

Pro potvrzení členství v těchto (této) skupině je nutné ověřit
e-mailovou adresu. Kliknutím na následující odkaz dojde k ověření
e-mailove adresy:

  %s
_P;

$para['usermanager::signup_info'] = <<<_P
Uživatel %s si vytvořil účet v SiteBar instalaci na adrese %s.
_P;

$para['usermanager::signup_info_verified'] = <<<_P
Uživatel %s si vytvořil účet v SiteBar instalaci na adrese %s.
Uživatel již ověřil svoji emailovou adresu.
_P;

$para['usermanager::signup_approval'] = <<<_P
Uživatel %s zažádal o účet v SiteBar instalaci na adrese %s.

Schválit účet:
 %s

Zamítnout žádost:
 %s

Zobrazit čekající uživatele:
 %s

_P;

$para['usermanager::signup_approval_verified'] = <<<_P
Uživatel %s zažádal o účet v SiteBar instalaci na adrese %s.
Uživatel již ověřil svoji emailovou adresu.

Schválit účet:
 %s

Zamítnout žádost:
 %s

Zobrazit čekající uživatele:
 %s

_P;

$para['hook::statistics'] = <<<_P
Stromů {roots_total}. Složek {nodes_shown}/{nodes_total}. Odkazů {links_shown}/{links_total}. Uživatelů {users}. Skupin {groups}. SQL dotazů {queries}. DB/Celkový čas {time_db}/{time_total} sec ({time_pct}%).
_P;

?>
Return current item: SiteBar Client for Firefox 3.6