Location: PHPKode > projects > Shinobu > system/lang/Nederlands/questions.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<captcha>
	<item>
		<q>Wat voor kleur heeft de lucht?</q>
		<a>Blauw</a>
	</item>
	<item>
		<q>Hoe spel je "Hallo"?</q>
		<a>Hallo</a>
	</item>
	<item>
		<q>Wat voor kleur heeft gras, groen of paars?</q>
		<a>Groen</a>
	</item>
	<item>
		<q>Typ "Ja" als je een mens bent.</q>
		<a>Ja</a>
	</item>
	<item>
		<q>Wat is de eerste letter van het alfabet?</q>
		<a>A</a>
	</item>
	<item>
		<q>Wat is de laatste letter van het alfabet</q>
		<a>Z</a>
	</item>
	<item>
		<q>Alle mensen moeten "mens" typen, alle Bots kunnen weggaan.</q>
		<a>Mens</a>
	</item>
	<item>
		<q>Wat is 2 + 10?</q>
		<a>12</a>
	</item>
	<item>
		<q>Is de aarde rond of plat?</q>
		<a>Rond</a>
	</item>
	<item>
		<q>Wat voor kleur heeft sneeuw?</q>
		<a>Wit</a>
	</item>
	<item>
		<q>Hoe spel je het woord "Mens"? Hint: "M-e-n-s"</q>
		<a>Mens</a>
	</item>
	<item>
		<q>Ben je een bot? ja of nee?</q>
		<a>Nee</a>
	</item>
	<item>
		<q>Wat is 1 + 1?</q>
		<a>2</a>
	</item>
	<item>
		<q>Op welke planeet woon je?</q>
		<a>Aarde</a>
	</item>
</captcha>
Return current item: Shinobu