Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/users.php.cz.php
<h1><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > Uživatelé (Users)</h1>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
 V&nbsp;seznamu uživatelů jsou zadané profily (uživatelské jméno = Username, E-mail a SMS formát e-mailu - hodnota True/False) osob, kterým jsou zasílány 
 reporty e-mailem. Pokud pokud je v&nbsp;profilu označena volba SMS e-mailu, je na zadanou adresu odesílána zkrácená forma informací o&nbsp;úspěšnosti zadaných úloh.
 Samotný seznam uživatelů ale nic nedělá. Pouze obsahuje zdroj informací pro <a href="help.php?id=mailing.php">poštovní seznam (Mailing list)</a>.
 
 <ul type="circle">
  <li><p>Pokud chcete <em>přidat nového uživatele</em>, klepněte na <a href="">+</a>. Na zobrazené stránce zadejte jméno uživatele (přezdívka, bez diakritiky), 
   e-mail a&nbsp;pokud se jedná o&nbsp;SMS e-mail, zatrhněte příslušnou volbu. Zadání potvrďte tlačítkem [add].</li></p>
 
  <li><p><em>K&nbsp;změně údajů</em> uživatele použijte vlnovku&nbsp;<a href="">~</a>, kterou naleznete nalevo od uživatelského jména profilu. Po kliknutí se vám zobrazí stejná stránka
   jako při tvorbě nového uživatele, ale s&nbsp;předvyplněnými údaji. Pro uložení změn použijte tlačítko [send].</li></p>
  
  <li><p>Pokud chcete <em>odstranit uživatelský profil</em>, spolu s&nbsp;ním je nutno také odstranit i&nbsp;vazby na plány, o&nbsp;kterých dostává informace. O&nbsp;toto se naštěstí dokáže
   RepMan postarat i&nbsp;sám, takže záleží jen na Vás, zda vazby uživatele v&nbsp;poštovním seznamu odstraníte, nebo ne. Po kliknutí na minus <a href="">-</a>&nbsp;vedle uživatelského 
   jména se vám zobrazí výzva, zda opravdu chcete odstranit vybraného uživatele. V&nbsp;případě, že má stále navázány některé plány, zobrazí se i&nbsp;seznam kombinací. Pro odstranění 
   zaškrtněte zatržítko u&nbsp;<em>Yes, I&nbsp;want to delete this user...</em> a&nbsp;potvrďte tlačítkem [Submit].</p></li>
 </ul> 
</p>
 
Return current item: RepMan