Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/session.php.cz.php
<h1><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > Skript pro zápis výsledků do databáze</h1>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
 echo sayifadmin(" 
<p>
 Tomuto skriptu jsou předány parametry o&nbsp;výsledku úlohy. Nejdříve provede porovnání parametrů klient+úloha s&nbsp;reálnými záznamy (klient i&nbsp;úloha musí existovat), a&nbsp;poté zápis výsledků do databáze. V&nbsp;této fázi je nový záznam označen jako <a href=\"help.php?id=index.php#unprocessed\">nezpracovaný (unprocessed)</a>.
</p>
<p>
 Skript je ovládán přes HTTP pomocí předání parametrů metodou GET. K&nbsp;předávání parametrů ve skriptech doporučuji využít utilitu <strong>wget</strong>.
</p>
<p>
 Příklad zápisu parametrů:
 <div class=\"helpex\">
   <ul class=\"no_dec\"><li>".$GLOBALS["http_url"]."index.php?ss=1.3.0</li></ul>
 </div>
</p>",0);
 echo sayifadmin(" 
<p>
 Parametr \"ss\" je tvořen následovně: <em>index_klienta</em>.<em>index_typu_jobu</em>.<em>errorlevel</em>
</p>
<p>
 <em>Index klienta</em> naleznete v&nbsp;zobrazení <em>Clients</em> ve sloupci ID. <em>Index typu jobu</em> naleznete v&nbsp;menu Jobs, což je zobrazení s&nbsp;<em>typy úloh (job types)</em>, opět ve sloupci ID. Errorlevel - pokud je roven 0, je považován jako <em>OK</em>. Pokud je >0, bere se jako <em>Error</em>. 
</p>",0);
?>
Return current item: RepMan