Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/run.php.cz.php
<h1><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > Skript pro zpracování výsledků</h1>
<?
  require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
  Soubor <span class="file">&nbsp;run.php&nbsp;</span>, čili skript pro zpracování výsledků, slouží pro <em>zpracování údajů o&nbsp;výsledcích úloh</em>, které 
jsou uloženy v&nbsp;databázi. Pomocí plánovače (v&nbsp;Linuxu <strong>cron</strong>) je každý den vyvoláván nástroj <strong>wget</strong> s&nbsp;URL adresou tohoto skriptu, 
čímž je spuštěna jeho činnost a&nbsp;proběhne zpracování.
</p>
<p>
  Skript <em>porovnává obsah plánovače se skutečnými záznamy o&nbsp;výsledcích</em>, a&nbsp;tak určuje, zda každá z&nbsp;úloh, která měla proběhnout, zapsala své výsledky. 
  <em>Pokud informace o&nbsp;úloze nenajde, vytvoří nový záznam o&nbsp;jejím zpracování</em> s&nbsp;výsledkem (stavem) N/A, tzn. není k&nbsp;dispozici, a&nbsp;přiřadí záznam do skupiny
  zpracovaných záznamů s&nbsp;označením data, kdy byla úloha zpracována.
</p>
<p>
  <em>Výsledky</em>, které najde - ať se stavem OK nebo chyba (Error), <em>přiřadí do skupiny zpracovaných záznamů</em>, která je opět označena datem zpracování.
</p>
<p>
  Posledním úkolem Skriptu pro zpracování výsledků je <em>předat řízení</em> <a href="help.php?id=mail.php">skriptu pro rozeslání e-mailů</a> <span class="file">&nbsp;mail.php&nbsp;</span>, který se 
  stará o&nbsp;rozeslání reportů elektronickou poštou.
</p> 
Return current item: RepMan