Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/mailing.php.cz.php
<h1><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > Poštovní seznam (mailing list)</h1>
<?
  require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
  Jedná se o&nbsp;<em>seznam uživatelů</em>, kteří mají definované <em>kombinace klient +&nbsp;úloha, které jsou pro ně zajímavé</em>. Podle tohoto seznamu se generují 
  uživatelské <a href="help.php?id=mail-report">HtmL report e-mail</a>y a&nbsp;<a href="help.php?id=index.php#filtr">filtry</a> pro zobrazení reportu. Ty pak obsahují pouze informace o&nbsp;výsledcích vybraných kombinací.
  Dokud nemá uživatel nadefinované kombinace klient+úloha, nejsou pro něj generovány žádné report e-maily.
</p>
<h2>Jak vytvořit novou kombinaci klient+úloha pro uživatele</h2>
<ul type="square">
  <li>Ze všeho nejdříve je nutno mít vytvořeného <a href="help.php?id=users.php">uživatele</a></li>
  <li>Otevřte si stránku <a href="mailing.php">Mailing list (Poštovní seznam)</a></li>
  <li>U daného uživatele najdete buďto seznam již navázaných kombinací, nebo pouze najdete odkaz&nbsp;<a href="mailing.php">+</a> pro <em>přidání nové kombinace</em></li>
  <li>Pro přidání nové kombinace klepněte pod jménem uživatele na <a href="">+</a></li>
  <li>Zvolte vašeho klienta a&nbsp;úlohu. Volby&nbsp;potvrďte tlačítkem [Send]. Po návratu by se kombinace měla zobrazit pod daným uživatelem.</li>
</ul>  
Return current item: RepMan