Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/mail.php.cz.php
<h1><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > Skript pro rozesílání reportů</h1>
<?
  require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
  Úkolem tohoto skriptu je vytvořit pro jednotlivé uživatele <a href="help.php?id=mail-report">HtmL report e-mail</a> a&nbsp;odeslat na adresu uvedenou
  v&nbsp;jejich profilu, který se nachází v&nbsp;<a href="help.php?id=users.php">seznamu uživatelů</a>. Pokud uživatel má zvolenu volbu SMS e-mailu, je e-mailem
  odeslan pouze zkrácený předmět e-mailu uvedený číslem skupiny (tj. datum zpracování), čímž uživatel získá pouze informaci o&nbsp;počtu jednotlivých stavů úloh. Např.
  <div class="helpex"><ul class="no_dec"><li>20080527 ERR(1)NA(3)OK(1)</li></ul></div> 
</p>
Return current item: RepMan