Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/mail-report.cz.php
<h1><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > HtmL report e-mail</h1>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
 <a href="help.php?id=index.php">Report</a> - přehled - zasílaný e-mailem. Je organizován tak, aby byl <em>maximálně přehledný</em> a&nbsp;okamžitě bylo zřejmé, 
 zda je vše v&nbsp;pořádku. <em>Do předmětu </em>e-mailu jsou <em>vložena klíčová slova </em>tak, aby byl již na první pohled <em>zřetelný stav </em>sledovaných úloh, a&nbsp;také proto, 
 aby byl e-mail <em>snadno filtrovatelný</em>. Je odeslán na konci <em>Skriptu pro zpracování výsledků</em>. Výsledky úloh jsou v&nbsp;e-mailu roztříděny podle stavů. 
</p>
<p>
Příklad:
<div class="helpex">
 <div style="background-color: #C6C6C6; margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
  <p>
   <b>Od:</b> 	RepMan &lt;hide@address.com&gt;<br>
   <b>Komu:</b> 	hide@address.com<br>
   <b>Předmět:</b> 	Status: ERROR(1x) N-A(3x) OK(1x)<br>
   <b>Datum:</b> 	Tue, 27 May 2008 06:01:15 +0200<br>
  </p>
 </div>
 <div style="margin-left: 1em;">
 <style type="text/css">
 <!--
  h4 {
   font-family: 'MS Sans Serif', 'Sans';
   font-size: 18pt;
   font-weight: bold;
  }
  h5 {
   font-family: 'MS Sans Serif', 'Sans';
   font-size: 14pt;
   font-weight: bold;
   margin-bottom: 12pt;
  }
  ul {
   font-family: 'MS Sans Serif', 'Sans';
  }
 //-->
 </style>
  <p>
   <h4>RepMan summary - 20080527</h4>
   <font color="#CC0000">
    <h5>Error</h5>
   </font>
    <ul class="no_dec"><li>MONITOR1 SQL_backup <font color="#CC0000">#1</font></li></ul>
   <font color="#FF9900">
    <h5>N/A - Not Available</h5>
   </font>
    <ul class="no_dec">
     <li>MAGNUM reg_backup</li>
     <li>ROB doc_sync</li>
     <li>BUMPER conf_backup</li>
    </ul>
   <font color="#00CC33">
    <h5>OK</h5>
   </font>
    <ul class="no_dec"><li>TIGER12 httpd_backup</li></ul>
    <br><br>
    <a style="font-family: 'MS Sans Serif', 'Sans';" href="<?
          require('inc/config.php');
          echo $GLOBALS["http_url"]."index.php?group=20080527\">".$GLOBALS["http_url"]."index.php?group=20080527";
          ?>
    </a>
  </p>
 </div>
 <p></p>
</div>
</p>
<h2>SMS report e-mail</h2><a name="sms-report"></a>
<p>
 RepMan obsahuje <em>možnost posílat i&nbsp;reporty ve formě SMS e-mailu</em>. Tato podoba reportů obsahuje pouze <em>informace o&nbsp;počtu jednotlivých stavů zpracovaných úloh</em>
 a&nbsp;je ideální jako první ranní informace, kdy člověk potřebuje vědět, zda je vše v&nbsp;pořádku, nebo zda se mohlo událo něco kritického. Tuto funkci mohou využít
 například lidé, kteří pečují o&nbsp;chod důležitých počítačů.
</p>
<p>
Zde je ukázka SMS report e-mailu:
<div class="helpex" id="smsreport">
 <img src="help/img/sms-report.png" alt="ukazka sms reportu" border="0">
</div>
</p>
Return current item: RepMan