Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/login.cz.php
<h1><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > Administrátorské přihlášení</h1>
<?
  require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
  Je <em>vyžadováno</em> pro zpřístupnění funkcí <em>pro správu obsahu</em> jako přidávání, modifikaci a odebírání záznamů. 
  Standartní uživatelé mají přístup k zobrazení (příp. filtraci) záznamů.
</p>
<p>
  Pro <em>přihlášení</em> je nutno kliknout na ikonku <img src="img/admin.png" alt="Log in as administrator image" title="Log in as administrator image" border="1px">, 
  která se nachází vpravo nahoře pod logem <font color="#999999"><strong>RepMan</strong></font>. V menu se zobrazí <em>vstupní pole pro heslo</em> a potvrzovací tlačítko "Login". 
  Po zadání hesla a kliknutí na tlačítko Login by měly být zpřístupněny <em>funkce pro správu obsahu</em>.
</p>
Return current item: RepMan