Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/clients.php.cz.php
<h1><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > Klienti</h1>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
 <em>Seznam známých klientů</em> pro systém <strong>RepMan</strong>. Je důležitý <em>pro identifikaci</em> při zápisu
 sezení, kde se využívá klientské id (CLID). Seznam klientů je číselník, podle kterého jsou vkládány informace o&nbsp;klientech do
 jednotlivých reportů.
</p>
<?
 $txtcl = "<ul type=\"circle\"><li><p>Pro <em>přidání nového klienta</em> je zapotřebí se přihlásit, a&nbsp;na konci seznamu klientů kliknout
 na odkaz&nbsp;<a href=\"\">+</a>. Otevře se Vám stránka s&nbsp;okýnkem pro zadání hostname nového klienta. <em>Jméno klienta musí být jedinečné</em>. 
 Zadání potvrďte tlačítkem [add]</li></p>";
 echo sayifadmin($txtcl, 0);
 
 $txtcl = "<li><p>Pokud chcete změnit jméno klienta, musíte být přihlášeni. V&nbsp;seznamu klientů klikněte na vlnovku&nbsp;<a href=\"\">~</a> vedle 
 jména klienta, které chcete změnit. <em>Nezapomeňte</em>, že <em>jméno</em> klienta <em>musí být jedinečné</em>.<br><b>POZOR!</b> Seznam klientů pracuje jako číselník, tudíž se
 <em>změna jména se projeví</em> i&nbsp;ve&nbsp;všech reportech, které jsou <em>v&nbsp;historii</em>!</li></p>";
 echo sayifadmin($txtcl, 0);
 
 $txtcl = "<li><p><em>Odstranění klienta</em> ze seznamu by způsobilo nekonzistenci dat v&nbsp;tabulkách s&nbsp;historií záznamů &nbsp;reportů. Je to tak proto, že (jak je uvedeno výše)
 seznam klientů je číselník. Proto volba odstranění <em>není k&nbsp;dispozici</em>.</p></li></ul>";
 echo sayifadmin($txtcl, 0);
?>
Return current item: RepMan