Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/about.php.cz.php
<div align="center" class="about">
<ul class="no_dec">
  <li>  <img src="img/rapman.png" alt="rapman" title="RapMan" border="0"></li>
  <li>  <img src="img/repman.png" alt="rapman" title="RapMan" border="0"></li>
  <li><em>RepMan</em> - Reporter of planned jobs</li>
  <li>&nbsp;</li>
  <li><b>Version:</b> 0.8 beta</li>
  <li><b>Date of release:</b> 16.7.2008</li>
  <li><b>Author:</b> Jan Papez (<a href="mailto:hide@address.com">honyczek</a>)</li>
  <li><b>License:</b> <a href="http://www.gnu.org" title="GNU's not Unix">GNU</a> <a href="http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt" target="_blank" title="View Lesser General Public License version 2.1">LGPL v.2.1</a></li>
</ul></div>
Return current item: RepMan