Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/about.cz.php
<h1>O <em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em>u</h1>
<p align="justify">
 <strong>RepMan</strong> je <em>reportovací systém</em> pro centrální zpracování přehledu 
 úspěšnosti <em>pravidelně prováděných úloh</em>. Pracuje na principu <em>zápisu 
 výsledků úlohy</em> (error level) přes <abbr title="HyperText Transfer Protocol">HTTP</abbr>
 do databáze (nejjednodušeji <abbr title="GNU's Not Unix">GNU</abbr> nástrojem zvaným <strong>wget</strong>). 
 Systém RepMan obsahuje <em title="run.php">skript</em>, který nově zapsané <em>údaje</em> výsledků <em>porovnává s&nbsp;plánovačem</em>. Pokud nenalezne 
 úlohy, které měly být spuštěny, zapíše o&nbsp;tom informaci, která <em>se projeví ve výsledném reportu</em>. 
 Na závěr své práce skript odešle <em>HtmL report e-mail</em> na vybrané adresy. Kontrola výsledků 
 tímto skriptem je zapotřebí dělat pravidelně, proto je dobré vytvořit v&nbsp;<abbr title="Operační systém">OS</abbr> <em title="WINDOWS:Naplánované úlohy, Linux: cron">pravidelný plán</em> 
 pro spuštění tohoto skriptu (typicky každý den ráno). 
</p>
<p align="justify">
 <strong>RepMan</strong> je primárně určen pro automatické <em>sledování pravidelných činností na serverech</em> - především 
 <em>zálohování</em>. Jeho přínos je v&nbsp;tom, že nemusí po dokončení úlohy chodit správci jednotlivé e-maily, ale že veškeré <em>úlohy 
 se centrálně zpracují</em> a&nbsp;vytvoří se HtmL report<em> e-mail, který obsahuje shrnutí výsledků</em> a&nbsp;je <em>jednoduše 
 filtrovatelný</em> podle klíčových slov v&nbsp;předmětu. Dále je tento HtmL report e-mail <em>rozdělen na kategorie</em> dle výsledků, a&nbsp;to na <em>ERROR (chyba), 
 N/A (Not Available = není dostupný) </em>a<em>&nbsp;OK (v&nbsp;pořádku)</em>. 
</p>
Return current item: RepMan