Location: PHPKode > projects > Redaxscript > redaxscript/languages/pl.php
<?php

/* site */

$l['home'] = 'Strona główna';
$l['administration'] = 'Administracja';
$l['system'] = 'System';
$l['error'] = 'Błąd';

/* contents */

$l['content'] = 'Zawartość';
$l['contents'] = 'Zawiera';
$l['content_not_found'] = 'Zawartość nie może zostać odnaleziona';

/* categories */

$l['category'] = 'Kategoria';
$l['categories'] = 'Kategorie';
$l['category_new'] = 'Nowa kategoria';
$l['category_no'] = 'Brak istniejącej kategorii';
$l['category_parent'] = 'Parent category';
$l['uncategorized'] = 'Nieskategoryzowane';

/* articles */

$l['article'] = 'Artykuł';
$l['articles'] = 'Artykuły';
$l['article_new'] = 'Nowy artykuł';
$l['article_no'] = 'Brak istniejącego artykułu';

/* extras */

$l['extra'] = 'Dodatek';
$l['extras'] = 'Dodatki';
$l['extra_new'] = 'Nowy dodatek';
$l['extra_no'] = 'Brak istniejącego dodatku';

/* comments */

$l['comment'] = 'Komentarz';
$l['comments'] = 'Komentarze';
$l['comment_new'] = 'Nowy komentarz';
$l['comment_no'] = 'Brak istniejącego komentarza';
$l['comment_empty'] = 'Komentarz jest pusty';
$l['comment_sent'] = 'Twój komentarz został prawidłowo wysłany';
$l['comment_moderation'] = 'Twój komentarz oczekuje na zatwierdzenie przez moderatora';

/* search */

$l['search'] = 'Wyszukiwanie';
$l['search_terms'] = 'Kryteria wyszukiwania';
$l['search_no'] = 'Brak wyników dla podanych słów kluczowych';

/* time */

$l['time'] = 'Czas';
$l['date'] = 'Data';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['hour'] = 'Godzina';
$l['day'] = 'Dzień';
$l['month'] = 'Miesiąc';
$l['year'] = 'Rok';
$l['month_names'] = 'Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień';
$l['today'] = 'Dziś';
$l['yesterday'] = 'Wczoraj';
$l['on'] = 'dnia';
$l['at'] = 'o';

/* numbers */

$l['1'] = 'Jeden';
$l['2'] = 'Dwa';
$l['3'] = 'Trzy';
$l['4'] = 'Cztery';
$l['5'] = 'Pięć';
$l['6'] = 'Sześć';
$l['7'] = 'Siedem';
$l['8'] = 'Osiem';
$l['9'] = 'Dziewięć';
$l['10'] = 'Dziesięć';

/* math */

$l['plus'] = 'plus';
$l['minus'] = 'minus';
$l['random'] = 'Losowy';
$l['addition'] = 'Dodawanie';
$l['subtraction'] = 'Odejmowanie';

/* navigation */

$l['first'] = 'Pierwszy';
$l['previous'] = 'Poprzedni';
$l['next'] = 'Następny';
$l['last'] = 'Ostatni';
$l['continue'] = 'Kontynuuj';
$l['back'] = 'Wstecz';
$l['up'] = 'W górę';
$l['down'] = 'W dół';
$l['sort'] = 'Sort';
$l['new'] = 'Nowy';
$l['view'] = 'Pokaż';
$l['read_more'] = 'Czytaj dalej';

/* buttons */

$l['create'] = 'Utwórz';
$l['edit'] = 'Edytuj';
$l['delete'] = 'Usuń';
$l['save'] = 'Zapisz';
$l['reset'] = 'Reset';
$l['submit'] = 'Zgłoś';
$l['ok'] = 'Ok';
$l['cancel'] = 'Anuluj';

/* status */

$l['future_posting'] = 'Posty w przyszłości';

/* actions */

$l['publish'] = 'Publikuj';
$l['unpublish'] = 'Anuluj publikację';
$l['enable'] = 'Włącz';
$l['disable'] = 'Wyłącz';
$l['freeze'] = 'Zamroź';
$l['restrict'] = 'Ogranicz';
$l['install'] = 'Instaluj';
$l['uninstall'] = 'Odinstaluj';
$l['restore'] = 'Przywróć';
$l['process'] = 'Przetwórz';
$l['update'] = 'Aktualizuj';
$l['select'] = 'Select';

/* form */

$l['title'] = 'Tytuł';
$l['title_exists'] = 'Tytuł już istnieje';
$l['title_incorrect'] = 'Tytuł jest niepoprawny';
$l['title_empty'] = 'Tytuł jest pusty';
$l['alias'] = 'Alias';
$l['alias_exists'] = 'Alias już istnieje';
$l['alias_incorrect'] = 'Alias jest niepoprawny';
$l['alias_empty'] = 'Alias jest pusty';
$l['name'] = 'Nazwa';
$l['name_incorrect'] = 'Nazwa jest nieprawidłowa';
$l['name_empty'] = 'Nazwa jest pusta';
$l['author'] = 'Autor';
$l['author_incorrect'] = 'Autor jest niepoprawny';
$l['author_empty'] = 'Autor jest pusty';
$l['text'] = 'Tekst';
$l['text_empty'] = 'Tekst jest pusty';
$l['message'] = 'Wiadomość';
$l['message_empty'] = 'Wiadomość jest pusta';
$l['customize'] = 'Dostosuj';
$l['filter'] = 'Filtr';
$l['status'] = 'Status';
$l['rank'] = 'Pozycja';
$l['headline'] = 'Nagłówek';
$l['infoline'] = 'Informacja';

/* input */

$l['input'] = 'Wejście';
$l['inputs'] = 'Wejścia';
$l['input_incorrect'] = 'Wejście jest niepoprawne';
$l['input_empty'] = 'Wejście jest puste';

/* select */

$l['none'] = 'Żaden';
$l['all'] = 'Wszystkie';

/* legend */

$l['fields_request'] = 'Wpisz odpowiednie informacje w następujących polach';
$l['fields_required'] = 'Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką';
$l['fields_limited'] = 'Następujące pola są ograniczone do 5-10 znaków';

/* email */

$l['email'] = 'E-mail';
$l['email_incorrect'] = 'E-mail jest niepoprawny';
$l['email_empty'] = 'E-mail jest pust';
$l['email_unknown'] = 'E-mail jest nieznany';

/* computing */

$l['url'] = 'URL';
$l['url_incorrect'] = 'URL jest niepoprawny';
$l['identifier'] = 'Identifier';
$l['token'] = 'Klucz';
$l['token_incorrect'] = 'Klucz jest niepoprawny';

/* installation */

$l['installation'] = 'Instalacja';
$l['installation_completed'] = 'Instalacja zakończona prawidłowo';

/* database */

$l['host'] = 'Host';
$l['prefix'] = 'Prefiks';
$l['database'] = 'Baza danych';
$l['database_setup'] = 'Przygotuj swoją bazę danych';
$l['database_failed'] = 'Połączenie z bazą danych nie udało się';

/* registration */

$l['registration'] = 'Rejestracja';
$l['registration_sent'] = 'Twoja rejestracja została prawidłowo wysłana';
$l['registration_verification'] = 'Twoja rejestracja oczekuje na zatwierdzenie przez administratora';
$l['account_create'] = 'Utwórz swoje konto';

/* reminder */

$l['reminder'] = 'Przypomnienie';
$l['reminder_question'] = 'Czy zapomniałeś loginu lub hasła';
$l['reminder_request'] = 'Wpisz swój E-mail aby otrzymać odpowiednie dla konta informacje';
$l['reminder_sent'] = 'Informacje o Twoim koncie zostały prawidłowo wysłane';

/* login */

$l['login'] = 'Zaloguj';
$l['login_incorrect'] = 'Login jest niepoprawny';
$l['logged_in'] = 'Poprawnie zalogowano';
$l['logged_out'] = 'Poprawnie wylogowano';
$l['logout'] = 'Wyloguj';

/* salutation */

$l['welcome'] = 'Witaj';
$l['hello'] = 'Cześć';
$l['goodbye'] = 'Do widzenia';

/* password */

$l['password'] = 'Hasło';
$l['password_new'] = 'Nowe hasło';
$l['password_confirm'] = 'Potwierdź hasło';
$l['password_incorrect'] = 'Hasło jest niepoprawne';
$l['password_empty'] = 'Hasło jest puste';
$l['password_reset'] = 'Reset hasła';
$l['password_sent'] = 'Hasło zostało wysłane';

/* groups */

$l['group'] = 'Grupa';
$l['groups'] = 'Grupy';
$l['group_new'] = 'Nowa grupa';
$l['group_no'] = 'Brak istniejącej grupy';

/* users */

$l['user'] = 'Użytkownik';
$l['users'] = 'Użytkownicy';
$l['user_new'] = 'Nowy użytkownik';
$l['user_no'] = 'Brak istniejącego użytkownika';
$l['user_exists'] = 'Użytkownik już istnieje';
$l['user_incorrect'] = 'Użytkownik jest niepoprawny';
$l['user_empty'] = 'Użytkownik jest pusty';
$l['session'] = 'Sesja';
$l['online'] = 'Online';
$l['posted_by'] = 'Napisany przez';
$l['profile'] = 'Profil';

/* access */

$l['access'] = 'Dostęp';
$l['access_no'] = 'Dostęp zabroniony';

/* modules */

$l['module'] = 'Moduł';
$l['modules'] = 'Moduły';
$l['module_no'] = 'Brak istniejącego modułu';
$l['version'] = 'Wersja';

/* settings */

$l['settings'] = 'Ustawienia';
$l['general'] = 'Generalne';
$l['language'] = 'Język';
$l['languages'] = 'Języki';
$l['detect'] = 'Wykryj';
$l['template'] = 'Szablon';
$l['templates'] = 'Szablony';
$l['pagination'] = 'Pagination';
$l['metadata'] = 'Metadane';
$l['copyright'] = 'Prawa autorskie';
$l['description'] = 'Opis';
$l['keywords'] = 'Słowa kluczowe';
$l['robots'] = 'Roboty';
$l['index'] = 'Indeks';
$l['index_no'] = 'Brak indeksu';
$l['formatting'] = 'Formatowanie';
$l['charset'] = 'Zestaw znaków';
$l['divider'] = 'Rozdzielacz';
$l['homepage'] = 'Strona domowa';
$l['limit'] = 'Limit';
$l['order'] = 'Kolejność';
$l['ascending'] = 'Rosnąca';
$l['descending'] = 'Malejąca';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['subject'] = 'Temat';
$l['notification'] = 'Powiadomienie';
$l['moderation'] = 'Moderacja';
$l['verification'] = 'Weryfikacja';

/* security */

$l['security'] = 'Bezpieczeństwo';
$l['captcha'] = 'Captcha';
$l['captcha_incorrect'] = 'Captcha jest niepoprawna';
$l['blocker'] = 'Blocker';

/* notification */

$l['operation_completed'] = 'Operacja zakończona prawidłowo';
$l['error_occurred'] = 'Wystąpił błąd';
$l['something_wrong'] = 'Coś poszło źle';

/* dialog */

$l['dialog'] = 'Dialog';
$l['dialog_question'] = 'Czy chcesz kontynuować';
$l['alert'] = 'Alarm';
$l['confirm'] = 'Potwierdź';
$l['prompt'] = 'Polecenia';

/* files */

$l['file_remove'] = 'Skasuj plik';
$l['file_permission_grant'] = 'Uzyskaj zezwolenie zapisu dla pliku';
$l['file_permission_revoke'] = 'Odwołaj zezwolenie zapisu dla pliku';
$l['file_not_found'] = 'Plik nie może zostać znaleziony';

/* about */

$l['design_and_realization'] = 'Design i realizacja dzięki';
$l['powered_by'] = 'Napędzane przez';

/* characters */

$l['point'] = '.';
$l['colon'] = ':';
$l['question_mark'] = '?';
$l['exclamation_mark'] = '!';
?>
Return current item: Redaxscript