Location: PHPKode > projects > Redaxscript > redaxscript/languages/bs.php
<?php

/* site */

$l['home'] = 'Kuæa';
$l['administration'] = 'Administracija';
$l['system'] = 'Sistem';
$l['error'] = 'Greška';

/* contents */

$l['content'] = 'Sadržaj';
$l['contents'] = 'Sadržaji';
$l['content_not_found'] = 'Sadržaj ne može biti pronaðen';

/* categories */

$l['category'] = 'Kategorija';
$l['categories'] = 'Kategorije';
$l['category_new'] = 'Nova kategorija';
$l['category_no'] = 'Nema kategorija';
$l['category_parent'] = 'Glavna kategorija';
$l['uncategorized'] = 'Nije kategorisano';

/* articles */

$l['article'] = 'Artikal';
$l['articles'] = 'Artikli';
$l['article_new'] = 'Novi artikal';
$l['article_no'] = 'Nema artikla';

/* extras */

$l['extra'] = 'Dodatak';
$l['extras'] = 'Dodaci';
$l['extra_new'] = 'Novi dodaci';
$l['extra_no'] = 'Nema podataka';

/* comments */

$l['comment'] = 'Komentar';
$l['comments'] = 'Komentari';
$l['comment_new'] = 'Novi komentar';
$l['comment_no'] = 'Nema komentara';
$l['comment_empty'] = 'Komentar je prazan';
$l['comment_sent'] = 'Vaš komentar je uspješno poslat';
$l['comment_moderation'] = 'Vaš komentar æe biti dozvoljen od moderatora';

/* search */

$l['search'] = 'Traži';
$l['search_terms'] = 'Uvjeti za pretraživanje';
$l['search_no'] = 'Nema rezultata za vaš upit';

/* time */

$l['time'] = 'Vrijeme';
$l['date'] = 'Datum';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['hour'] = 'Sat';
$l['day'] = 'Dan';
$l['month'] = 'Mjesec';
$l['year'] = 'Godina';
$l['month_names'] = 'Januar, Februar, Mart, April, Maj, Juni, Juli, August, Septembar, Oktobar, Novembar, Decembar';
$l['today'] = 'Danas';
$l['yesterday'] = 'Juèer';
$l['on'] = 'na';
$l['at'] = 'u';

/* numbers */

$l['1'] = 'Jedan';
$l['2'] = 'Dva';
$l['3'] = 'Tri';
$l['4'] = 'Èetiri';
$l['5'] = 'Pet';
$l['6'] = 'Å est';
$l['7'] = 'Sedam';
$l['8'] = 'Osam';
$l['9'] = 'Devet';
$l['10'] = 'Deset';

/* math */

$l['plus'] = 'plus';
$l['minus'] = 'minus';
$l['random'] = 'sluèajno';
$l['addition'] = 'dodavanje';
$l['subtraction'] = 'oduzimanje';

/* navigation */

$l['first'] = 'Prvi';
$l['previous'] = 'Prethodni';
$l['next'] = 'Sljedeæi';
$l['last'] = 'Posljednji';
$l['continue'] = 'Nastavi';
$l['back'] = 'Nazad';
$l['up'] = 'Gore';
$l['down'] = 'Dole';
$l['sort'] = 'Sort';
$l['new'] = 'Novi';
$l['view'] = 'pogledaj';
$l['read_more'] = 'Proèitaj više';

/* buttons */

$l['create'] = 'Napravi';
$l['edit'] = 'uredi';
$l['delete'] = 'Obriši';
$l['save'] = 'Memoriši';
$l['reset'] = 'Reset';
$l['submit'] = 'Vratiti';
$l['ok'] = 'Ok';
$l['cancel'] = 'Prekini';

/* status */

$l['future_posting'] = 'Buduænost objavljivanja';

/* actions */

$l['publish'] = 'Objaviti';
$l['unpublish'] = 'Poništiti';
$l['enable'] = 'Omoguæiti';
$l['disable'] = 'Onesposobiti';
$l['freeze'] = 'Zamrznuti';
$l['restrict'] = 'Ogranièiti';
$l['install'] = 'Instalirati';
$l['uninstall'] = 'Deinstalirati';
$l['restore'] = 'Vratiti';
$l['process'] = 'Obraditi';
$l['update'] = 'Ažurirati';
$l['select'] = 'Odabrati';

/* form */

$l['title'] = 'Naslov';
$l['title_exists'] = 'Naslov veæ postoji';
$l['title_incorrect'] = 'Naslov je pogrešan';
$l['title_empty'] = 'Naslov je prazan';
$l['alias'] = 'Alias';
$l['alias_exists'] = 'Alias veæ postoji';
$l['alias_incorrect'] = 'Alias je pogrešan';
$l['alias_empty'] = 'Alias je prazan';
$l['name'] = 'Ime';
$l['name_incorrect'] = 'Ime je pogrešno';
$l['name_empty'] = 'Ime je prazno';
$l['author'] = 'Autor';
$l['author_incorrect'] = 'Autor je pogrešan';
$l['author_empty'] = 'Author je prazan';
$l['text'] = 'Text';
$l['text_empty'] = 'Text je prazan';
$l['message'] = 'Poruka';
$l['message_empty'] = 'Poruka je prazna';
$l['customize'] = 'Prilagodite';
$l['filter'] = 'Filter';
$l['status'] = 'Status';
$l['rank'] = 'Rang';
$l['headline'] = 'Naslov';
$l['infoline'] = 'Podnaslov';

/* input */

$l['input'] = 'Unos';
$l['inputs'] = 'Unosi';
$l['input_incorrect'] = 'Unos je pogrešan';
$l['input_empty'] = 'Unos je prazan';

/* select */

$l['none'] = 'Ništa';
$l['all'] = 'Sve';

/* legend */

$l['fields_request'] = 'Unesite tražene informacije u sljedeæim podruèjima';
$l['fields_required'] = 'Obavezna polja su oznaèena sa zvjezdicom';
$l['fields_limited'] = 'Sljedeæa polja su ogranièena na 5-10 znakova';

/* email */

$l['email'] = 'E-mail';
$l['email_incorrect'] = 'E-mail je pogrešan';
$l['email_empty'] = 'E-mail je prazan';
$l['email_unknown'] = 'E-mail je nepoznat';

/* computing */

$l['url'] = 'URL';
$l['url_incorrect'] = 'URL je pogrešan';
$l['identifier'] = 'identificirati';
$l['token'] = 'Token';
$l['token_incorrect'] = 'Token je pogrešan';

/* installation */

$l['installation'] = 'Instalacija';
$l['installation_completed'] = 'Instalacija završena uspješno';

/* database */

$l['host'] = 'Host';
$l['prefix'] = 'Prefix';
$l['database'] = 'Baza podataka';
$l['database_setup'] = 'Postavite svoju bazu podataka';
$l['database_failed'] = 'Spajanje na bazu nije uspjelo';

/* registration */

$l['registration'] = 'Registracija';
$l['registration_sent'] = 'Vaša registracija informacija je uspješno poslana';
$l['registration_verification'] = 'Vaša registracija bit æe odobrena od strane administratora';
$l['account_create'] = 'Kreirajte svoj korisnièki raèun';

/* reminder */

$l['reminder'] = 'Podsjetnik';
$l['reminder_question'] = 'Jeste li zaboravili korisnièko ime ili lozinku';
$l['reminder_request'] = 'Unesite svoju E-mail adresu da dobijete odgovarajuæe podatke o raèunu';
$l['reminder_sent'] = 'Vaše informacije o raèunu su uspješno poslate';

/* login */

$l['login'] = 'Login';
$l['login_incorrect'] = 'Login je pogrešan';
$l['logged_in'] = 'Logovani ste na sistem';
$l['logged_out'] = 'Odlogovani ste sa sistema';
$l['logout'] = 'Logout';

/* salutation */

$l['welcome'] = 'Dobro došli';
$l['hello'] = 'Zdravo';
$l['goodbye'] = 'Doviðenja';

/* password */

$l['password'] = 'Lozinka';
$l['password_new'] = 'Nova lozinka';
$l['password_confirm'] = 'Potvrdi lozinku';
$l['password_incorrect'] = 'Lozinka je pogrešna';
$l['password_empty'] = 'Lozinka je prazna';
$l['password_reset'] = 'Resetuj lozinku';
$l['password_sent'] = 'Lozinka je uspješno poslana';

/* groups */

$l['group'] = 'Grupa';
$l['groups'] = 'Grupe';
$l['group_new'] = 'Nova grupa';
$l['group_no'] = 'Nema grupe';

/* users */

$l['user'] = 'Korisnik';
$l['users'] = 'Korisnici';
$l['user_new'] = 'Novi korisnik';
$l['user_no'] = 'Nema korisnika';
$l['user_exists'] = 'Korisnik veæ postoji';
$l['user_incorrect'] = 'Korisnik je pogrešan';
$l['user_empty'] = 'Korisnik je prazan';
$l['session'] = 'Sjednica';
$l['online'] = 'Online';
$l['posted_by'] = 'Postavio';
$l['profile'] = 'Profil';

/* access */

$l['access'] = 'Pristup';
$l['access_no'] = 'Pristup odbijen';

/* modules */

$l['module'] = 'Modul';
$l['modules'] = 'Moduli';
$l['module_no'] = 'Nema modula';
$l['version'] = 'Verzija';

/* settings */

$l['settings'] = 'Opcije';
$l['general'] = 'Generalno';
$l['language'] = 'Jezik';
$l['languages'] = 'Jezici';
$l['detect'] = 'Detektuj';
$l['template'] = 'Template';
$l['templates'] = 'Template-i';
$l['pagination'] = 'Pagination';
$l['metadata'] = 'Metadata';
$l['copyright'] = 'Autorska prava';
$l['description'] = 'Opis';
$l['keywords'] = 'Kljuène rijeèi';
$l['robots'] = 'Roboti';
$l['index'] = 'Index';
$l['index_no'] = 'Nema indexa';
$l['formatting'] = 'Formatiranje';
$l['charset'] = 'Charset';
$l['divider'] = 'Razdjelnik';
$l['homepage'] = 'Poèetna stranica';
$l['limit'] = 'Limit';
$l['order'] = 'Red';
$l['ascending'] = 'Uzlazno';
$l['descending'] = 'Silazno';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['subject'] = 'Predmet';
$l['notification'] = 'Obavijest';
$l['moderation'] = 'Moderacija';
$l['verification'] = 'verifikacija';

/* security */

$l['security'] = 'Sigurnost';
$l['captcha'] = 'Captcha';
$l['captcha_incorrect'] = 'Captcha je pogrešna';
$l['blocker'] = 'Blocker';

/* notification */

$l['operation_completed'] = 'Operacija završena uspješno';
$l['error_occurred'] = 'Pojavila se greška';
$l['something_wrong'] = 'Pojavila se greška';

/* dialog */

$l['dialog'] = 'Dialog';
$l['dialog_question'] = 'Želite li nastaviti';
$l['alert'] = 'Alert';
$l['confirm'] = 'Potvrdi';
$l['prompt'] = 'Potknuti';

/* files */

$l['file_remove'] = 'Ukloni fajl';
$l['file_permission_grant'] = 'Daj dozvolu za pisanje na fajl';
$l['file_permission_revoke'] = 'Ukloni dozvolu za pisanje na fajl';
$l['file_not_found'] = 'Fajl ne može biti pronaðen';

/* about */

$l['design_and_realization'] = 'Dizajn i realizacija od';
$l['powered_by'] = 'Powered by';

/* characters */

$l['point'] = '.';
$l['colon'] = ':';
$l['question_mark'] = '?';
$l['exclamation_mark'] = '!';
?>
Return current item: Redaxscript