Location: PHPKode > projects > Redaxscript > languages/sk.php
<?php

/* site */

$l['home'] = 'Domov';
$l['administration'] = 'Administrácia';
$l['system'] = 'Systém';
$l['error'] = 'Chyba';

/* contents */

$l['content'] = 'Obsah';
$l['contents'] = 'Obsahy';
$l['content_not_found'] = 'Obsah nebol najdený';

/* categories */

$l['category'] = 'Kategória';
$l['categories'] = 'Kategórie';
$l['category_new'] = 'Nová kategória';
$l['category_no'] = 'Nie sú žiadné kategórie';
$l['category_parent'] = 'Nadradená kategória';
$l['uncategorized'] = 'Nezaradený';

/* articles */

$l['article'] = 'Článok';
$l['articles'] = 'Čánky';
$l['article_new'] = 'Nový článok';
$l['article_no'] = 'Nie sú žiadné články';

/* extras */

$l['extra'] = 'Extra';
$l['extras'] = 'Extrá';
$l['extra_new'] = 'Nová extra';
$l['extra_no'] = 'Nie sú žiadné extrá';

/* comments */

$l['comment'] = 'Komentár';
$l['comments'] = 'Komentáre';
$l['comment_new'] = 'Nový komentár';
$l['comment_no'] = 'Nie sú žiadné komentáre';
$l['comment_empty'] = 'Komentár je prázdný';
$l['comment_sent'] = 'Váš komentár bol odeslaný';
$l['comment_moderation'] = 'Váš komentár bude schválený moderátorom';

/* search */

$l['search'] = 'Hladať';
$l['search_terms'] = 'Hladať slová';
$l['search_no'] = 'Nebol žiadný výsledok pre vaše hladanie';

/* time */

$l['time'] = 'Čas';
$l['date'] = 'Dátum';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['hour'] = 'Hodina';
$l['day'] = 'Deň';
$l['month'] = 'Mesiac';
$l['year'] = 'Rok';
$l['month_names'] = 'Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December';
$l['today'] = 'Dnes';
$l['yesterday'] = 'Včera';
$l['on'] = 'na';
$l['at'] = 'na';

/* numbers */

$l['1'] = 'Jeden';
$l['2'] = 'Dva';
$l['3'] = 'Tri';
$l['4'] = 'Å tyri';
$l['5'] = 'Pät';
$l['6'] = 'Å est';
$l['7'] = 'Sedem';
$l['8'] = 'Osem';
$l['9'] = 'Devät';
$l['10'] = 'Desat';

/* math */

$l['plus'] = 'plus';
$l['minus'] = 'mínus';
$l['random'] = 'Náhodne';
$l['addition'] = 'Sčtanie';
$l['subtraction'] = 'Odčítanie';

/* navigation */

$l['first'] = 'Prvý';
$l['previous'] = 'Predchádzajúci';
$l['next'] = 'Další';
$l['last'] = 'Posledný';
$l['continue'] = 'Pokračova';
$l['back'] = 'Späť';
$l['up'] = 'Nahor';
$l['down'] = 'Dole';
$l['new'] = 'Nový';
$l['view'] = 'Zobrazit';
$l['read_more'] = 'Číta ďalej';

/* buttons */

$l['create'] = 'Vytvoriť';
$l['edit'] = 'Upraviť';
$l['delete'] = 'Zmažať';
$l['save'] = 'Uložiť';
$l['reset'] = 'Obnoviť';
$l['submit'] = 'Odoslať';
$l['ok'] = 'Ok';
$l['cancel'] = 'Storno';

/* status */

$l['future_posting'] = 'Bude odosláný';

/* actions */

$l['publish'] = 'Zverejniť';
$l['unpublish'] = 'Schovať';
$l['enable'] = 'Povoliť';
$l['disable'] = 'Zakázať';
$l['freeze'] = 'Zmraziť';
$l['restrict'] = 'Obmedziť';
$l['install'] = 'Inštalovať';
$l['uninstall'] = 'Odinštalovať';
$l['restore'] = 'Pôvodný';
$l['process'] = 'Zpracovať';
$l['update'] = 'Aktualizovať';
$l['select'] = 'Select';

/* form */

$l['title'] = 'Titul';
$l['title_exists'] = 'Titul už existuje';
$l['title_incorrect'] = 'Titul je neplatný';
$l['title_empty'] = 'Titul je prázdný';
$l['alias'] = 'Alias';
$l['alias_exists'] = 'Alias už existuje';
$l['alias_incorrect'] = 'Alias je neplatný';
$l['alias_empty'] = 'Alias je prázdný';
$l['name'] = 'Meno';
$l['name_incorrect'] = 'Meno je neplatné';
$l['name_empty'] = 'Meno je prázdné';
$l['author'] = 'Autor';
$l['author_incorrect'] = 'Autor je neplatný';
$l['author_empty'] = 'Autor je prázdný';
$l['text'] = 'Text';
$l['text_empty'] = 'Text je prázdný';
$l['message'] = 'Správa';
$l['message_empty'] = 'Správa je prázdna';
$l['customize'] = 'Vyladi';
$l['filter'] = 'Filter';
$l['status'] = 'Stav';
$l['rank'] = 'Postavenie';
$l['headline'] = 'Záhlavie';
$l['infoline'] = 'Informaèný riadok';

/* input */

$l['input'] = 'Vstup';
$l['inputs'] = 'Vstupy';
$l['input_incorrect'] = 'Vstup je neplatný';
$l['input_empty'] = 'Vstup je prázdný';

/* select */

$l['none'] = 'Nič';
$l['all'] = 'VÅ¡etko';

/* legend */

$l['fields_request'] = 'Vložte informácie do následujúcich poličiek';
$l['fields_required'] = 'Povinné údaje sú označené';
$l['fields_limited'] = 'Následujúci políčka sú obmedzené na 5-10 znakov';

/* email */

$l['email'] = 'E-mail';
$l['email_incorrect'] = 'E-mail je neplatný';
$l['email_empty'] = 'E-mail je prázdný';
$l['email_unknown'] = 'E-mail je neznámy';

/* computing */

$l['url'] = 'URL';
$l['url_incorrect'] = 'URL je neplatný';
$l['identifier'] = 'Identifier';
$l['token'] = 'Príznak';
$l['token_incorrect'] = 'Príznak je neplatný';

/* installation */

$l['installation'] = 'Inštalácia';
$l['installation_completed'] = 'Inštalácia bola úspešne dokončená';

/* database */

$l['host'] = 'Host';
$l['prefix'] = 'Prefix';
$l['database'] = 'Databáza';
$l['database_setup'] = 'Nastavte databázu';
$l['database_failed'] = 'Pripojenie k databázií zlihalo';

/* registration */

$l['registration'] = 'Registrácia';
$l['registration_sent'] = 'Vaše registračné údaje boly úspešne odoslané';
$l['registration_verification'] = 'Vaša registrácia bude schválená administrátorom';
$l['account_create'] = 'Vytvorte svoj účet';

/* reminder */

$l['reminder'] = 'Pripomienka';
$l['reminder_question'] = 'Zabudli ste svoje uživatelské meno alebo heslo';
$l['reminder_request'] = 'Vložte svôj E-mail';
$l['reminder_sent'] = 'Vaše údaje k úètu boly úspešne odeslané';

/* login */

$l['login'] = 'Prihlásenie';
$l['login_incorrect'] = 'Prihlásenie je neplatné';
$l['logged_in'] = 'Ste prihlásený do systému';
$l['logged_out'] = 'Boli ste odhlásený zo systému';
$l['logout'] = 'Odhlásiť';

/* salutation */

$l['welcome'] = 'Vítajte';
$l['hello'] = 'Dobrý deň';
$l['goodbye'] = 'Dovidenia';

/* password */

$l['password'] = 'Heslo';
$l['password_new'] = 'Nové heslo';
$l['password_confirm'] = 'Potvrdiť heslo';
$l['password_incorrect'] = 'Heslo je neplatné';
$l['password_empty'] = 'Heslo je prázdné';
$l['password_reset'] = 'Resetovať heslo';
$l['password_sent'] = 'Heslo bolo úspešne odoslané';

/* groups */

$l['group'] = 'Skupina';
$l['groups'] = 'Skupiny';
$l['group_new'] = 'Nová skopina';
$l['group_no'] = 'Nie sú žiadne skupiny';

/* users */

$l['user'] = 'Používatel';
$l['users'] = 'Používtelia';
$l['user_new'] = 'Nový používatel';
$l['user_no'] = 'Nie sú žiadné použivatelia';
$l['user_exists'] = 'Používatel už existuje';
$l['user_incorrect'] = 'Použivatel je neplatný';
$l['user_empty'] = 'Použivatel je prázdný';
$l['session'] = 'Session';
$l['online'] = 'Online';
$l['posted_by'] = 'Odoslal';
$l['profile'] = 'Profil';

/* access */

$l['access'] = 'Prístup';
$l['access_no'] = 'Prístup odmietaný';

/* modules */

$l['module'] = 'Modul';
$l['modules'] = 'Moduly';
$l['module_no'] = 'Nie sú žiadne moduly';
$l['version'] = 'Verzia';

/* settings */

$l['settings'] = 'Nastavenie';
$l['general'] = 'Hlavný';
$l['language'] = 'Jazyk';
$l['languages'] = 'Jazyky';
$l['detect'] = 'Detektova';
$l['template'] = 'Šablón';
$l['templates'] = 'Šablóny';
$l['paginator'] = 'Stránkovač';
$l['metadata'] = 'Metadata';
$l['copyright'] = 'Copyright';
$l['description'] = 'Popis';
$l['keywords'] = 'Klúčové slová';
$l['robots'] = 'Robots';
$l['index'] = 'Index';
$l['index_no'] = 'Nie je Index';
$l['formatting'] = 'Formátovanie';
$l['charset'] = 'Znaková sada';
$l['divider'] = 'Oddelovač';
$l['homepage'] = 'Domáca stránka';
$l['limit'] = 'Limit';
$l['order'] = 'Zoradi';
$l['ascending'] = 'Zostupne';
$l['descending'] = 'Vzostupne';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['subject'] = 'Predmet';
$l['notification'] = 'Oznámenie';
$l['moderation'] = 'Moderácia';
$l['verification'] = 'Verifikácia';

/* security */

$l['security'] = 'Zabezpečenie';
$l['captcha'] = 'Captcha';
$l['captcha_incorrect'] = 'Captcha je neplatná';
$l['blocker'] = 'Blokovač';

/* notification */

$l['operation_completed'] = 'Operacia sa dokončila úspešne';
$l['error_occurred'] = 'Nastala sa chyba';
$l['something_wrong'] = 'Something went wrong';

/* dialog */

$l['dialog'] = 'Dialog';
$l['dialog_question'] = 'Prajete si pokračova';
$l['alert'] = 'Varovánie';
$l['confirm'] = 'Potvrdiť';
$l['prompt'] = 'Výzva';

/* files */

$l['file_remove'] = 'Odstrániť súbor';
$l['file_permission_grant'] = 'Pridaj zapisovacie práva suboru';
$l['file_permission_revoke'] = 'Odstraò zapisovacie práva suboru';
$l['file_not_found'] = 'Súbor sa nenašiel';

/* about */

$l['design_and_realization'] = 'Design and relization';
$l['powered_by'] = 'Powered by';

/* characters */

$l['point'] = '.';
$l['colon'] = ':';
$l['question_mark'] = '?';
$l['exclamation_mark'] = '!';
?>
Return current item: Redaxscript