Location: PHPKode > projects > Redaxscript > languages/ro.php
<?php

/* site */

$l['home'] = 'Acasă';
$l['administration'] = 'Administrare';
$l['system'] = 'Sistem';
$l['error'] = 'Eroare';

/* contents */

$l['content'] = 'Conţinut';
$l['contents'] = 'Conţinut';
$l['content_not_found'] = 'Conţinutul nu a putut fi găsit';

/* categories */

$l['category'] = 'Categorie';
$l['categories'] = 'Categorii';
$l['category_new'] = 'Categorie nouă';
$l['category_no'] = 'Nicio categorie';
$l['category_parent'] = 'Parent category';
$l['uncategorized'] = 'Fără categorie';

/* articles */

$l['article'] = 'Articol';
$l['articles'] = 'Articole';
$l['article_new'] = 'Articol nou';
$l['article_no'] = 'Niciun articol';

/* extras */

$l['extra'] = 'Extra';
$l['extras'] = 'Extras';
$l['extra_new'] = 'Extra nou';
$l['extra_no'] = 'Niciun extra';

/* comments */

$l['comment'] = 'Comentariu';
$l['comments'] = 'Comentarii';
$l['comment_new'] = 'Comentariu nou';
$l['comment_no'] = 'Niciun comentariu';
$l['comment_empty'] = 'Comentariul este necompletat';
$l['comment_sent'] = 'Comentariul a fost trimis cu succes';
$l['comment_moderation'] = 'Comentariul va fi aprobat de către un moderator';

/* search */

$l['search'] = 'Caută';
$l['search_terms'] = 'Termenii căutării';
$l['search_no'] = 'Niciun rezultat pentru căutare';

/* time */

$l['time'] = 'Timp';
$l['date'] = 'Data';
$l['minute'] = 'Minute';
$l['hour'] = 'Ora';
$l['day'] = 'Ziua';
$l['month'] = 'Luna';
$l['year'] = 'Anul';
$l['month_names'] = 'Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie';
$l['today'] = 'Astăzi';
$l['yesterday'] = 'Ieri';
$l['on'] = 'pe';
$l['at'] = 'la';

/* numbers */

$l['1'] = 'Unu';
$l['2'] = 'Doi';
$l['3'] = 'Trei';
$l['4'] = 'Patru';
$l['5'] = 'Cinci';
$l['6'] = 'Şaşe';
$l['7'] = 'Şapte';
$l['8'] = 'Opt';
$l['9'] = 'Nouă';
$l['10'] = 'Zece';

/* math */

$l['plus'] = 'plus';
$l['minus'] = 'minus';
$l['random'] = 'Aleator';
$l['addition'] = 'Adunare';
$l['subtraction'] = 'Scădere';

/* navigation */

$l['first'] = 'Primul';
$l['previous'] = 'Precedentul';
$l['next'] = 'Următorul';
$l['last'] = 'Ultimul';
$l['continue'] = 'Continuă';
$l['back'] = 'Înapoi';
$l['up'] = 'Sus';
$l['down'] = 'Jos';
$l['new'] = 'Nou';
$l['view'] = 'Vizualizare';
$l['read_more'] = 'Mai mult';

/* buttons */

$l['create'] = 'Creează';
$l['edit'] = 'Editează';
$l['delete'] = 'Şterge';
$l['save'] = 'Salvează';
$l['reset'] = 'Resetează';
$l['submit'] = 'Trimite';
$l['ok'] = 'Ok';
$l['cancel'] = 'Anulează';

/* status */

$l['future_posting'] = 'Postare în viitor';

/* actions */

$l['publish'] = 'Publică';
$l['unpublish'] = 'Înlătură';
$l['enable'] = 'Activează';
$l['disable'] = 'Dezactivează';
$l['freeze'] = 'Îngheaţă';
$l['restrict'] = 'Restricţionează';
$l['install'] = 'Instalează';
$l['uninstall'] = 'Dezinstalează';
$l['restore'] = 'Restabileşte';
$l['process'] = 'Procesează';
$l['update'] = 'Actualizează';
$l['select'] = 'Select';

/* form */

$l['title'] = 'Titlu';
$l['title_exists'] = 'Titlul există deja';
$l['title_incorrect'] = 'Titlul este incorect';
$l['title_empty'] = 'Titlul este necompletat';
$l['alias'] = 'Alias';
$l['alias_exists'] = 'Aliasul există deja';
$l['alias_incorrect'] = 'Aliasul este incorect';
$l['alias_empty'] = 'Aliasul este necompletat';
$l['name'] = 'Nume';
$l['name_incorrect'] = 'Numele este incorect';
$l['name_empty'] = 'Numele este necompletat';
$l['author'] = 'Autor';
$l['author_incorrect'] = 'Autorul este incorect';
$l['author_empty'] = 'Autorul este necompletat';
$l['text'] = 'Text';
$l['text_empty'] = 'Textul este necompletat';
$l['message'] = 'Mesaj';
$l['message_empty'] = 'Mesajul este necompletat';
$l['customize'] = 'Personalizare';
$l['filter'] = 'Filtru';
$l['status'] = 'Stare';
$l['rank'] = 'Rang';
$l['headline'] = 'Titlu';
$l['infoline'] = 'Linie informativă';

/* input */

$l['input'] = 'Câmp';
$l['inputs'] = 'Câmpuri';
$l['input_incorrect'] = 'Câmpul este incorect';
$l['input_empty'] = 'Câmpul este necompletat';

/* select */

$l['none'] = 'Nici unul';
$l['all'] = 'Toate';

/* legend */

$l['fields_request'] = 'Introduceţi informaţiile corespunzătoare în următoarele câmpuri';
$l['fields_required'] = 'Câmpurile obligatorii sunt marcate cu asterisc';
$l['fields_limited'] = 'Următoarele câmpuri sunt limitate la 5-10 caractere';

/* email */

$l['email'] = 'E-mail';
$l['email_incorrect'] = 'E-mail incorect';
$l['email_empty'] = 'E-mail gol';
$l['email_unknown'] = 'E-mail necunoscut';

/* computing */

$l['url'] = 'URL';
$l['url_incorrect'] = 'URL incorect';
$l['identifier'] = 'Identifier';
$l['token'] = 'Token';
$l['token_incorrect'] = 'Token-ul este incorect';

/* installation */

$l['installation'] = 'Instalare';
$l['installation_completed'] = 'Instalarea a avut loc cu succes';

/* database */

$l['host'] = 'Host';
$l['prefix'] = 'Prefix';
$l['database'] = 'Bază de date';
$l['database_setup'] = 'Configurează baza de date';
$l['database_failed'] = 'Conectarea la baza de date a eşuat';

/* registration */

$l['registration'] = 'Înregistrare';
$l['registration_sent'] = 'Informaţiile înregistrării au fost trimise cu succes';
$l['registration_verification'] = 'Înregistrarea va fi aprobată de către un administrator';
$l['account_create'] = 'Creează un cont';

/* reminder */

$l['reminder'] = 'Memento';
$l['reminder_question'] = 'Ai uitat numele de utilizator sau parola';
$l['reminder_request'] = 'Introduceţi e-mailul pentru a obţine informaţiile corespunzătoare despre cont';
$l['reminder_sent'] = 'Informaţiile despre cont au fost trimise cu succes';

/* login */

$l['login'] = 'Logare';
$l['login_incorrect'] = 'Logare eşuată';
$l['logged_in'] = 'Ai fost logat în sistem';
$l['logged_out'] = 'Ai fost delogat din sistem';
$l['logout'] = 'Delogare';

/* salutation */

$l['welcome'] = 'Bine ai venit';
$l['hello'] = 'Salut';
$l['goodbye'] = 'La revedere';

/* password */

$l['password'] = 'Parolă';
$l['password_new'] = 'Parolă nouă';
$l['password_confirm'] = 'Confirmare parolă';
$l['password_incorrect'] = 'Parola este incorectă';
$l['password_empty'] = 'Parola este necompletată';
$l['password_reset'] = 'Resetare parolă';
$l['password_sent'] = 'Parola a fost trimisă cu succes';

/* groups */

$l['group'] = 'Grup';
$l['groups'] = 'Grupuri';
$l['group_new'] = 'Grup nou';
$l['group_no'] = 'Niciun grup';

/* users */

$l['user'] = 'Utilizator';
$l['users'] = 'Utilizatori';
$l['user_new'] = 'Utilizator nou';
$l['user_no'] = 'Niciun utilizator';
$l['user_exists'] = 'Utilizatorul există deja';
$l['user_incorrect'] = 'Utilizatorul este incorect';
$l['user_empty'] = 'Utilizatorul este necompletat';
$l['session'] = 'Sesiune';
$l['online'] = 'Online';
$l['posted_by'] = 'Postat de către';
$l['profile'] = 'Profil';

/* access */

$l['access'] = 'Acces';
$l['access_no'] = 'Acces respins';

/* modules */

$l['module'] = 'Modul';
$l['modules'] = 'Module';
$l['module_no'] = 'Niciun modul';
$l['version'] = 'Versiune';

/* settings */

$l['settings'] = 'Setări';
$l['general'] = 'General';
$l['language'] = 'Limbă';
$l['languages'] = 'Limbi';
$l['detect'] = 'Detectare';
$l['template'] = 'Şablon';
$l['templates'] = 'Şabloane';
$l['paginator'] = 'Paginator';
$l['metadata'] = 'Metadata';
$l['copyright'] = 'Drepturi de autor';
$l['description'] = 'Descriere';
$l['keywords'] = 'Cuvinte cheie';
$l['robots'] = 'Roboţi';
$l['index'] = 'Index';
$l['index_no'] = 'Fără Index';
$l['formatting'] = 'Formatare';
$l['charset'] = 'Set de caractere';
$l['divider'] = 'Divizor';
$l['homepage'] = 'Pagină de start';
$l['limit'] = 'Limită';
$l['order'] = 'Ordine';
$l['ascending'] = 'Crescător';
$l['descending'] = 'Descrescător';
$l['contact'] = 'Contact';
$l['subject'] = 'Subiect';
$l['notification'] = 'Notificare';
$l['moderation'] = 'Moderare';
$l['verification'] = 'Verificare';

/* security */

$l['security'] = 'Securitate';
$l['captcha'] = 'Captcha';
$l['captcha_incorrect'] = 'Captcha-ul este incorect';
$l['blocker'] = 'Blocker';

/* notification */

$l['operation_completed'] = 'Operaţie efectuată cu succes';
$l['error_occurred'] = 'A avut loc o eroare';
$l['something_wrong'] = 'Something went wrong';

/* dialog */

$l['dialog'] = 'Dialog';
$l['dialog_question'] = 'Doriţi să continuaţi';
$l['alert'] = 'Alertă';
$l['confirm'] = 'Confirmare';
$l['prompt'] = 'Prompt';

/* files */

$l['file_remove'] = 'Ştergeţi fişierul';
$l['file_permission_grant'] = 'Acordaţi permisiuni de scriere fişierului';
$l['file_permission_revoke'] = 'Revocaţi permisiunile de scriere a fişierului';
$l['file_not_found'] = 'Fişierul nu poate fi găsit';

/* about */

$l['design_and_realization'] = 'Design şi realizare de către';
$l['powered_by'] = 'Realizat de către';

/* characters */

$l['point'] = '.';
$l['colon'] = ':';
$l['question_mark'] = '?';
$l['exclamation_mark'] = '!';
?>
Return current item: Redaxscript