Location: PHPKode > projects > Redaxscript > languages/cs.php
<?php

/* site */

$l['home'] = 'Domů';
$l['administration'] = 'Administrace';
$l['system'] = 'Systém';
$l['error'] = 'Chyba';

/* contents */

$l['content'] = 'Obsah';
$l['contents'] = 'Obsahy';
$l['content_not_found'] = 'Obsah nemohl být nalezen';

/* categories */

$l['category'] = 'Kategorie';
$l['categories'] = 'Kategorie';
$l['category_new'] = 'Nová kategorie';
$l['category_no'] = 'Njesou zde žádné kategorie';
$l['category_parent'] = 'Nadřazená kategorie';
$l['uncategorized'] = 'Nezařazeno';

/* articles */

$l['article'] = 'Článek';
$l['articles'] = 'Články';
$l['article_new'] = 'Nový článek';
$l['article_no'] = 'Nejsou zde žádné články';

/* extras */

$l['extra'] = 'Extra';
$l['extras'] = 'Extra';
$l['extra_new'] = 'Nové extra';
$l['extra_no'] = 'Není zde žádné extra';

/* comments */

$l['comment'] = 'Komentář';
$l['comments'] = 'Komentáře';
$l['comment_new'] = 'Nový komentář';
$l['comment_no'] = 'Nejsou zde žádné komentáře';
$l['comment_empty'] = 'Komentář je prázdný';
$l['comment_sent'] = 'Váš komentář byl odeslán';
$l['comment_moderation'] = 'Váš komentář bude schválen moderátorem';

/* search */

$l['search'] = 'Hledat';
$l['search_terms'] = 'Hledat slova';
$l['search_no'] = 'Nebyl nalezen výsledek pro vaše hledání';

/* time */

$l['time'] = 'Čas';
$l['date'] = 'Datum';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['hour'] = 'Hodina';
$l['day'] = 'Den';
$l['month'] = 'Měsíc';
$l['year'] = 'Rok';
$l['month_names'] = 'Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec';
$l['today'] = 'Dnes';
$l['yesterday'] = 'Včera';
$l['on'] = 'na';
$l['at'] = '';

/* numbers */

$l['1'] = 'Jedna';
$l['2'] = 'Dva';
$l['3'] = 'Tři';
$l['4'] = 'Čtyři';
$l['5'] = 'Pět';
$l['6'] = 'Å est';
$l['7'] = 'Sedm';
$l['8'] = 'Osm';
$l['9'] = 'Devět';
$l['10'] = 'Deset';

/* math */

$l['plus'] = 'plus';
$l['minus'] = 'mínus';
$l['random'] = 'Náhodný';
$l['addition'] = 'Sčítání';
$l['subtraction'] = 'Odečítání';

/* navigation */

$l['first'] = 'První';
$l['previous'] = 'Předchozí';
$l['next'] = 'Další';
$l['last'] = 'Poslední';
$l['continue'] = 'Pokračovat';
$l['back'] = 'Zpět';
$l['up'] = 'Nahoru';
$l['down'] = 'Dolů';
$l['new'] = 'Nový';
$l['view'] = 'Zobrazit';
$l['read_more'] = 'Číst dál';

/* buttons */

$l['create'] = 'Vytvořit';
$l['edit'] = 'Upravit';
$l['delete'] = 'Smazat';
$l['save'] = 'Uložit';
$l['reset'] = 'Obnovit';
$l['submit'] = 'Odeslat';
$l['ok'] = 'Ok';
$l['cancel'] = 'Storno';

/* status */

$l['future_posting'] = 'Budoucí odeslání';

/* actions */

$l['publish'] = 'Zveřejnit';
$l['unpublish'] = 'Schovat';
$l['enable'] = 'Povolit';
$l['disable'] = 'Zakázat';
$l['freeze'] = 'Zmrazit';
$l['restrict'] = 'Omezit';
$l['install'] = 'Instalovat';
$l['uninstall'] = 'Odinstalovat';
$l['restore'] = 'Původní';
$l['process'] = 'Zpracovat';
$l['update'] = 'Aktualiyovat';
$l['select'] = 'Select';

/* form */

$l['title'] = 'Titulek';
$l['title_exists'] = 'Titulek již existuje';
$l['title_incorrect'] = 'Titilek je neplatný';
$l['title_empty'] = 'Titulek je prázdný';
$l['alias'] = 'Alias';
$l['alias_exists'] = 'Alias již existuje';
$l['alias_incorrect'] = 'Alias je neplatný';
$l['alias_empty'] = 'Alias je prázdný';
$l['name'] = 'Jméno';
$l['name_incorrect'] = 'Jméno je neplatné';
$l['name_empty'] = 'Jméno je prázdné';
$l['author'] = 'Autor';
$l['author_incorrect'] = 'Autor je neplatný';
$l['author_empty'] = 'Autor je prázdný';
$l['text'] = 'Text';
$l['text_empty'] = 'Text je prázdný';
$l['message'] = 'Zpráva';
$l['message_empty'] = 'Zpráva je prázdná';
$l['customize'] = 'Vyladit';
$l['filter'] = 'Filtr';
$l['status'] = 'Stav';
$l['rank'] = 'Postavení';
$l['headline'] = 'Záhlaví';
$l['infoline'] = 'Informační řádek';

/* input */

$l['input'] = 'Vstup';
$l['inputs'] = 'Vstupy';
$l['input_incorrect'] = 'Vstup je neplatný';
$l['input_empty'] = 'Vstup je prázdný';

/* select */

$l['none'] = 'Nic';
$l['all'] = 'VÅ¡e';

/* legend */

$l['fields_request'] = 'Vložte příslušné informace do následujících políček';
$l['fields_required'] = 'Povinné údaje jsou označené hvězdičkou';
$l['fields_limited'] = 'Následující políčka jsou omezená na 5-10 znaků';

/* email */

$l['email'] = 'E-mail';
$l['email_incorrect'] = 'E-mail je neplatný';
$l['email_empty'] = 'E-mail je prázdný';
$l['email_unknown'] = 'E-mail je neznámý';

/* computing */

$l['url'] = 'URL';
$l['url_incorrect'] = 'URL je neplatný';
$l['identifier'] = 'Identifier';
$l['token'] = 'Příznak';
$l['token_incorrect'] = 'Příznak je neplatný';

/* installation */

$l['installation'] = 'Instalace';
$l['installation_completed'] = 'Instalace byla úspěšně dokončena';

/* database */

$l['host'] = 'Hostitel';
$l['prefix'] = 'Předpona';
$l['database'] = 'Databáze';
$l['database_setup'] = 'Nastavte svou databázi';
$l['database_failed'] = 'Připojení k databázi selhalo';

/* registration */

$l['registration'] = 'Registrace';
$l['registration_sent'] = 'Vaše registrační údaje byly úspěšně odeslány';
$l['registration_verification'] = 'Vaše registrace bude schválena administrátorem';
$l['account_create'] = 'Vytvořte svůj účet';

/* reminder */

$l['reminder'] = 'Připomínka';
$l['reminder_question'] = 'Zapomněli jste své uživatelské jméno nebo heslo';
$l['reminder_request'] = 'Vložte svůj E-mail a obdržíte infromace pro příslušný účet';
$l['reminder_sent'] = 'Vaše údaje k účtu byly úspěšně odeslány';

/* login */

$l['login'] = 'Přihlášení';
$l['login_incorrect'] = 'Přihlášení je neplatné';
$l['logged_in'] = 'Byl jste přihlášen do systému';
$l['logged_out'] = 'Byl jste odhlášen ze systému';
$l['logout'] = 'Odhlásit';

/* salutation */

$l['welcome'] = 'Výtejte';
$l['hello'] = 'Dobrý den';
$l['goodbye'] = 'Nashledanou';

/* password */

$l['password'] = 'Heslo';
$l['password_new'] = 'Nové heslo';
$l['password_confirm'] = 'Potvrdit heslo';
$l['password_incorrect'] = 'Heslo je neplatné';
$l['password_empty'] = 'Heslo je prázdné';
$l['password_reset'] = 'Resetovat heslo';
$l['password_sent'] = 'Heslo bylo úspěšně odesláno';

/* groups */

$l['group'] = 'Skupina';
$l['groups'] = 'Skupiny';
$l['group_new'] = 'Nová skopina';
$l['group_no'] = 'Nejsou zde žádné skupiny';

/* users */

$l['user'] = 'Uživatel';
$l['users'] = 'Uživtelé';
$l['user_new'] = 'Nový uživatel';
$l['user_no'] = 'Nejsou zde žádní uživatelé';
$l['user_exists'] = 'Uživatel již existuje';
$l['user_incorrect'] = 'Uživatel je neplatný';
$l['user_empty'] = 'Uživatel je prázdný';
$l['session'] = 'Sezení';
$l['online'] = 'Online';
$l['posted_by'] = 'Odeslal';
$l['profile'] = 'Profil';

/* access */

$l['access'] = 'Přístup';
$l['access_no'] = 'Přístup odepřen';

/* modules */

$l['module'] = 'Modul';
$l['modules'] = 'Moduly';
$l['module_no'] = 'Nejsou zde žádné moduly';
$l['version'] = 'Verze';

/* settings */

$l['settings'] = 'Nastavení';
$l['general'] = 'Hlavní';
$l['language'] = 'Jazyk';
$l['languages'] = 'Jazyky';
$l['detect'] = 'Detekovat';
$l['template'] = 'Å ablona';
$l['templates'] = 'Å ablony';
$l['paginator'] = 'Stránkovač';
$l['metadata'] = 'Metadata';
$l['copyright'] = 'Copyright';
$l['description'] = 'Ppois';
$l['keywords'] = 'Klíčová slova';
$l['robots'] = 'Robots';
$l['index'] = 'Index';
$l['index_no'] = 'Není Index';
$l['formatting'] = 'Formátování';
$l['charset'] = 'Ynaková sada';
$l['divider'] = 'Oddělovač';
$l['homepage'] = 'Domácí stránka';
$l['limit'] = 'Limit';
$l['order'] = 'Řazení';
$l['ascending'] = 'Vzestupně';
$l['descending'] = 'Sestupně';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['subject'] = 'Předmět';
$l['notification'] = 'Oznámení';
$l['moderation'] = 'Moderace';
$l['verification'] = 'Verifikace';

/* security */

$l['security'] = 'Zabezpečení';
$l['captcha'] = 'Captcha';
$l['captcha_incorrect'] = 'Captcha je neplatná';
$l['blocker'] = 'Blokovač';

/* notification */

$l['operation_completed'] = 'Operace dokončena úspěšně';
$l['error_occurred'] = 'Nastala chyba';
$l['something_wrong'] = 'Something went wrong';

/* dialog */

$l['dialog'] = 'Dialog';
$l['dialog_question'] = 'Přejete si pokračovat';
$l['alert'] = 'Varování';
$l['confirm'] = 'Potvrdit';
$l['prompt'] = 'Výzva';

/* files */

$l['file_remove'] = 'Odstranit soubor';
$l['file_permission_grant'] = 'Přiděl zapisovací práva souboru';
$l['file_permission_revoke'] = 'Odstraň zapisovací práva souboru';
$l['file_not_found'] = 'Soubor nemohl být nalezen';

/* about */

$l['design_and_realization'] = 'Design a realizace';
$l['powered_by'] = 'Poháněno';

/* characters */

$l['point'] = '.';
$l['colon'] = ':';
$l['question_mark'] = '?';
$l['exclamation_mark'] = '!';
?>
Return current item: Redaxscript