Location: PHPKode > projects > Rain Framework > rain framework/inc/phpmailer/language/phpmailer.lang-pl.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file.  
 * Polish Version
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Należy podać prawidłowy adres email Odbiorcy.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = 'Wybrana metoda wysyłki wiadomości nie jest obsługiwana.';
$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Nie można uruchomić: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Nie można wywołać funkcji mail(). Sprawdź konfigurację serwera.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'Błąd SMTP: Nie można przeprowadzić autentykacji.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Następujący adres Nadawcy jest jest nieprawidłowy: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'Błąd SMTP: Następujący odbiorcy są nieprawidłowi: ';
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'Błąd SMTP: Dane nie zostały przyjęte.';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'Błąd SMTP: Nie można połączyć się z wybranym hostem.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Brak dostępu do pliku: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Nie można otworzyć pliku: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Nieznany sposób kodowania znaków: ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Signing Error: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP server error: ';
?>
Return current item: Rain Framework