Location: PHPKode > projects > Rain Framework > rain framework/inc/phpmailer/language/phpmailer.lang-no.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file.
 * Norwegian Version
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Du må ha med minst en mottager adresse.';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer er ikke supportert.';
$PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Kunne ikke utføre: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Kunne ikke instantiate mail funksjonen.';
$PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'SMTP Feil: Kunne ikke authentisere.';
$PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Følgende Fra feilet: ';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'SMTP Feil: Følgende mottagere feilet: ';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'SMTP Feil: Data ble ikke akseptert.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'SMTP Feil: Kunne ikke koble til SMTP host.';
$PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Kunne ikke få tilgang til filen: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Fil feil: Kunne ikke åpne filen: ';
$PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Ukjent encoding: ';
$PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Signing Error: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP server error: ';
?>
Return current item: Rain Framework