Location: PHPKode > projects > Rain Framework > rain framework/inc/phpmailer/language/phpmailer.lang-cz.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file.
 * Czech Version
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"]   = 'Musíte zadat alespoò jednu emailovou adresu pøíjemce.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailový klient není podporován.';
$PHPMAILER_LANG["execute"]       = 'Nelze provést: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"]     = 'Nelze vytvoøit instanci emailové funkce.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"]     = 'SMTP Error: Chyba autentikace.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"]     = 'Následující adresa From je nesprávná: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"]  = 'SMTP Error: Adresy pøíjemcù nejsou správné ' .
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"]  = 'SMTP Error: Data nebyla pøijata';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"]     = 'SMTP Error: Nelze navázat spojení se SMTP serverem.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"]     = 'Soubor nenalezen: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"]      = 'File Error: Nelze otevøít soubor pro ètení: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"]       = 'Neznámé kódování: ';
$PHPMAILER_LANG["signing"]       = 'Signing Error: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP server error: ';
?>
Return current item: Rain Framework