Location: PHPKode > projects > RabbitBB - Online Web Storage Project > mywebdrive/PHP_CON/phpmailer/language/phpmailer.lang-dk.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file. 
 * Danish Version
 * Author: Mikael Stokkebro <hide@address.com>
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Du skal indtaste mindst en ' .
                   'modtagers emailadresse.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer understøttes ikke.';
$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Kunne ikke køre: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Kunne ikke initialisere email funktionen.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP fejl: Kunne ikke logge på.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Følgende afsenderadresse er forkert: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP fejl: Følgende' .
                    'modtagere er forkerte: ';
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP fejl: Data kunne ikke accepteres.';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP fejl: Kunne ikke tilslutte SMTP serveren.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Ingen adgang til fil: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Fil fejl: Kunne ikke åbne filen: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Ukendt encode-format: ';
?>
Return current item: RabbitBB - Online Web Storage Project