Location: PHPKode > projects > QuickTicket > quickticket/quickticket/language/nederlands/sys_not_agree.txt
<p>U gaat niet met de participatieregels akkoord.<br/>De registratieprocedure wordt geannuleerd.</p>
Return current item: QuickTicket