Location: PHPKode > projects > QuickTicket > quickticket/quickticket/language/nederlands/qti_lang_zone.inc
<?php

// QuickTicket 1.9.0.3 build:20081001

$L['Adm_region']='Zone instellingen';
$L['Language']='Taal';
$L['Date_time']='Datum en tijd';

$L['Time_zone']='Tijdszone';
$L['Show_time_zone']='Tijdszone tonen';
$L['H_Show_time_zone']='Tijdszone aan de klok toevoegen (onderkanten van bladzijde)';
$L['Date_format']='Datum formaat';
$L['H_Date_format']='Gebruikt <a href="http://www.php.net/manual/en/function.date.php" target="_blank">php formaat</a> (ex: j M Y).';
$L['Time_format']='Tijd formaat';
$L['H_Time_format']='Gebruikt <a href="http://www.php.net/manual/en/function.date.php" target="_blank">php formaat</a> (ex: G:i).';
$L['Normal_time']='Normaal tijd';
$L['Daylight_time']='Besparingstijd van het daglicht';
$L['Dflt_language']='Standaard taal';
$L['User_language']='Talen menu';
$L['H_User_language']='Gebruikers kan de taal veranderen';

$L['GMT_time']='GMT tijd';
$L['Local_time']='Lokale tijd';
$L['Time']='Uren';
$L['Format_preview']='Voorproef';
$L['tz']['-12']='GMT -12 uren';
$L['tz']['-11']='GMT -11 uren';
$L['tz']['-10']='GMT -10 uren';
$L['tz']['-9']='GMT -9 uren';
$L['tz']['-8']='GMT -8 uren';
$L['tz']['-7']='GMT -7 uren';
$L['tz']['-6']='GMT -6 uren';
$L['tz']['-5']='GMT -5 uren';
$L['tz']['-4']='GMT -4 uren';
$L['tz']['-3.5']='GMT -3.5 uren';
$L['tz']['-3']='GMT -3 uren';
$L['tz']['-2']='GMT -2 uren';
$L['tz']['-1']='GMT -1 uur';
$L['tz']['0']='GMT';
$L['tz']['1']='GMT +1 uur';
$L['tz']['2']='GMT +2 uren';
$L['tz']['3']='GMT +3 uren';
$L['tz']['3.5']='GMT +3.5 uren';
$L['tz']['4']='GMT +4 uren';
$L['tz']['4.5']='GMT +4.5 uren';
$L['tz']['5']='GMT +5 uren';
$L['tz']['5.5']='GMT +5.5 uren';
$L['tz']['6']='GMT +6 uren';
$L['tz']['6.5']='GMT +6.5 uren';
$L['tz']['7']='GMT +7 uren';
$L['tz']['8']='GMT +8 uren';
$L['tz']['9']='GMT +9 uren';
$L['tz']['9.5']='GMT +9.5 uren';
$L['tz']['10']='GMT +10 uren';
$L['tz']['11']='GMT +11 uren';
$L['tz']['12']='GMT +12 uren';
$L['tz']['13']='GMT +13 uren';
?>
Return current item: QuickTicket