Location: PHPKode > projects > QuickTicket > quickticket/quickticket/language/nederlands/qti_adm_forums.php.txt
U kunt de secties hier beheren. Elk sectie kan drie niveaus van zicht hebben: het normale gedrag is <b><i>zichtbaar</i></b>,verborgen <b><i>per gebruiker</i></b> betekent dat een gebruiker slechts zijn eigen tickets zal zien, en <b><i>verborgen</i></b> secties zijn gereserveerd voor de beheerders en de staffleden. De optie van ref. staat u toe om een (geformatteerd) nummer te tonen dat als ticket referentie kan worden gebruikt.
Return current item: QuickTicket