Location: PHPKode > projects > QuickTicket > quickticket/language/nederlands/qti_reg.php
<?php

// Is is recommended to always use capital on first letter in the translation
// software change to lower case if necessary.

// coppa

$L['Agree']='Ik stem toe met de voorwaarden.';
$L['I_am_child']='Ik ben <b>jonger</b> dan '.QTI_CHILDREN.' jaar';
$L['I_am_not_child']='Ik ben <b>ouder</b> dan '.QTI_CHILDREN.' jaar';
$L['Child']='Kind';
$L['With_parent_agree']='MET ouder/beschermer voorwaarden';
$L['Without_parent_agree']='ZONDER ouder/beschermer voorwaarden';
$L['Proceed']='Ga aan registratie';

// registration

$L['Choose_name']='Kies een gebruikersnaam';
$L['Choose_password']='Kies een wachtwoord';
$L['Old_password']='Oude wachtwoord';
$L['New_password']='Nieuwe wachtwoord';
$L['Confirm_password']='Bevestig wachtwoord';
$L['Password_updated']='Warchtwoord bijgewerkt';
$L['Password_by_mail']='De e-mail met een nieuwe wachtwoord is verstuurd.';
$L['Your_mail']='U e-mail';
$L['Parent_mail']='Ouder/beschermer e-mail';
$L['Security']='Veiligheid';
$L['Reset_pwd']='Herstel wachtwoord';
$L['Reset_pwd_help']='De applicatie zal door e-mail een nieuwe wachtwoord sturen.';
$L['Type_code']='Typ de code u ziet verifi&euml;ren dat deze registratie niet door een geautomatiseerd proces wordt uitgevoerd.';
$L['Register_completed']='Registratie voltooid...';
$L['Unregister']='Afmelden';
$L['H_Unregister']='<p>By unregistering, you will stop having access to this application as a member.<br />Your profile will be deleted and your account will no more be visible in the memberlist. Your messages will remain visible.<br />If other users try to access your profile, they will got the profile of "Visitor".</p><p>Enter your password to confirm unregistration...</p>';

// login and profile

$L['Remember']='Log me automatisch in';
$L['Forgotten_pwd']='Wachtwoord vergeten';
$L['Change_password']='Watchwoord veranderen';
$L['Change_picture']='Avatar bijwerken';
$L['H_Change_picture']='(maximum '.$_SESSION[QT]['avatar_width'].'x'.$_SESSION[QT]['avatar_height'].' pixels, '.$_SESSION[QT]['avatar_size'].' Kb)';
$L['Avatar_updated']='Avatar bijgewerkt';
$L['Delete_avatar']='Avatar verwijderen';
$L['Avatar_deleted']='Avatar verwijderd';
$L['Change_signature']='Onderschrift bijwerken';
$L['Change_role']='Rol veranderen';
$L['W_Somebody_else']='Pas op... U geeft het profiel van iemand anders uit';

$L['Change_ban']='Verbannen';
$L['H_no_signature']='Onderschrift is zichtbaar aan het einde van uw berichten. Om u onderschrift te verwijderen, spaar een lege tekst hier.';
$L['H_ban']='Selecteer de verbodsduur';
$L['Ban_user']='Verbannen';
$L['Is_banned']='Is verbannen';
$L['Is_banned_nomore']='<h2>Welkom terug...</h2><p>U wordt niet meer verboden.<br />U kan nu inloggen.</p>';
$L['Since']='sinds';
$L['Retry_tomorrow']='Probeer morgen opnieuw of contacteer de systembeheerder.';

// Secret question

$L['Secret_question']='Geheime vraag';
$L['H_Secret_question']='Deze vraag zal worden gevraagd of vergeet u uw wachtwoord.';
$L['Update_secret_question']='Uw profiel moet bijgewerkt worden...<br /><br />Om veiligheid te verbeteren, verzoeken wij u om uw eigen "Geheime vraag" te bepalen. Deze vraag zal worden gevraagd of vergeet u uw wachtwoord.';
$L['Secret_q']['What is the name of your first pet?']='Wat was de naam van uw eerste huisdier?';
$L['Secret_q']['What is your favorite character?']='Wat is uw favoriet karakter?';
$L['Secret_q']['What is your favorite book?']='Wat is uw favoriet boek?';
$L['Secret_q']['What is your favorite color?']='Wat is uw favoriet kleur?';
$L['Secret_q']['What street did you grow up on?']='In welke straat groeide u ?';

// Error

$L['E_coppa_confirm']='Overeenkomst van uw ouder/beschermer nog niet ontvangen. Gelieve te wachten.';
$L['E_pixels_max']='Pixels maximum';
$L['E_min_4_char']='Minimum 4 karakters';
$L['E_pwd_char']='Het wachtwoord bevat ongeldig karakter.';

// Help

$L['Reg_help']='Gelieve te vullen deze vorm in om uw registratie te voltooien.<br /><br />De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten minstens 4 karakters zonder html markeringen of ruimten zijn.<br /><br />Het e-mail adres zal worden gebruikt om u een nieuw wachtwoord te verzenden als u het vergat. Het is zichtbaar voor registrered slechts leden. Om het onzichtbaar te maken, verander uw privacy instellingen in uw Profiel.<br /><br />Als u met gezichtsstoornissen bent of de veiligheidscode niet kunt lezen, gelieve de <a class="small" href="mailto:'.$_SESSION[QT]['admin_email'].'">Beheerder</a> te contacteren.<br /><br />';
$L['Reg_mail']='U zult binnenkort een e-mail met een tijdelijk wachtwoord ontvangen.<br /><br />U wordt verzocht om uw profiel uit te geven en uw eigen wachtwoord te bepalen.';
$L['Reg_pass']='Nieuwe wachtwoord.<br /><br />Als u uw wachtwoord hebt vergeten, gelieve uw gebruikersnaam invullen. Wij zullen u een tijdelijk wachtwoord verzenden die u zal toestaan om een nieuw wachtwoord te selecteren.';
$L['Reg_pass_reset']='Wij kunnen u een nieuw wachtwoord verzenden als u uw geheime vraag kunt beantwoorden.';
Return current item: QuickTicket