Location: PHPKode > projects > QuickTicket > quickticket/language/nederlands/qti_coppa.php
<?php
$L['Coppa']['Form_info']='Instructies voor de ouder of beschermer. Gelieve een afdruk van dit form te maken. U moet het tekenen en fax het of post het aan:';
$L['Coppa']['Permission']='Toestemming om aan de forum deel te nemen';
$L['Coppa']['Child_name']='Kind naam, voornaam';
$L['Coppa']['Child_login']='Kind gebruikersnaam';
$L['Coppa']['Child_email']='Kind e-mail (als bestaat)';
$L['Coppa']['Child_privacy']='Privee mode (e-mail zichtbaar voor)';
$L['Coppa']['Members']='Leden alleen';
$L['Coppa']['Nobody']='Niemand';
$L['Coppa']['Agreement']='Ik heb de inlichtingen herzien mijn kind heeft verstrekt en ik heb het Beleid van de Privacy voor de website gelezen. Ik begrijp dat de profielinformatie door hem kan worden veranderd gebruikend een wachtwoord. Ik begrijp dat ik om dit registratieprofiel kan vragen volledig worden verwijderd.';
$L['Coppa']['Parent_name']='Ouder/beschermer naam, voornaam';
$L['Coppa']['Parent_relation']='Relatie aan kind';
$L['Coppa']['Parent_email']='E-mail adres';
$L['Coppa']['Parent_phone']='Telefoon';
$L['Coppa']['Parent_sign']='Datum en tekenen';
$L['Coppa']['End']='Als de goedkeuring niet in 7 dagen wordt ontvangen zal de informatie worden geschrapt.';
?>
Return current item: QuickTicket