Location: PHPKode > projects > QuickTicket > quickticket/language/nederlands/qti_adm_statuses.php.txt
U kunt hier opstelling de verschillende statuten een ticket kan volgen. De vertoningsorde wordt bepaald door id (van A tot Z). De eerste statuut (A) en laatste (Z) kunnen niet worden geschrapt. De e-mail kolom wijst op als het bericht via e-mail opstelling is. Zie de Bewerken pagina, bepalen wie zal worden op de hoogte gebracht. U kunt ook  het pictogram en achtergrondkleur veranderen.
Return current item: QuickTicket