Location: PHPKode > projects > QuickTicket > quickticket/language/nederlands/qti_adm_smtp.php.txt
U kunt hier uw SMTP instellingen testen. De naam van de smtp host is vaak mail.domain.com of smtp.domain.com. U kan de gebruikersbenaming en het wachtwoord leeg laten als uw server niet vereist het!
Return current item: QuickTicket