Location: PHPKode > projects > QuickTicket > quickticket/language/nederlands/qti_adm_site.php.txt
Vul hier belangrijkste informaties op uw systeem in. De site (of Admin) e-mail wordt vereist alvorens het systeem online te draaien omdat het voor de registratie van de leden zal worden gebruikt.
Return current item: QuickTicket