Location: PHPKode > projects > QuickTalk Forum > quicktalk/language/nederlands/qtf_secu_help.php
<?php
echo '
<p>Deze sectie is voor websites die zowel QuickTalk als QuickTeam gebruiken. Als u niet de QuickTeam ge&iuml;nstalleerd hebt, laat de optie "QuickTeam gebruikers toelaten" lege en Nee voor "Website gebruikers toelaten".</p>
';
echo '
<h2>Wat betekent: QuickTeam gebruikers toelaten ?</h2>
<p>QuickTalk keurt gebruikers goed als zij reeds in QuickTeam ingelogd zijn.</p>
<p>Om deze optie werkend te maken, verstrek de "SID". Deze waarde is een 4 karakterscode die in de QuickTeam administratiepagina wordt genoteerd, na de Versie nummer.</p>
';
echo '
<h2>Wat betekent: Website gebruikers toelaten ?</h2>
<p>Sommige websites hebben hun eigen login pagina (en deze pagina gebruikt QuickTalk om de gebruikers voor authentiek te verklaren en de profielen op te slaan).</p>
<p>Zoals voor QuickTeam gebruikers, kunt u willen dat QuickTalk gebruikers goedkeurt als zij via de website ingelogd worden.</p>
';
echo '
<h2>Wat de beperking is ?</h2>
<p>
Om dit automatische log-in werkend te maken, moet de gebruiker in QuickTalk en in QuickTeam onder de zelfde gebruikernaam worden geregistreerd. Als de gebruikernaam in beide systeem verschillend is, kan QuickTalk niet op dit login als geldige QuickTeam voor authentiek verklaarde gebruiker vertrouwen, en deze gebruiker zal worden verzocht om een log-in te make.</p>
';

?>
Return current item: QuickTalk Forum