Location: PHPKode > projects > QuickTalk Forum > quicktalk/language/nederlands/qtf_adm_secu.php.txt
Dit scherm staat u toe die de regels van de systeemveiligheid stemmen. De wijze van de registratie per <b><i>e-mail</i></b> zal tijdelijk wachtwoord naar e-mail van de gebruiker voorafgaand aan registratie verzenden. Deze methode is een goed alternatief wanneer u de beeldcode niet kunt gebruiken om uw registratie te beveiligen.
Return current item: QuickTalk Forum