Location: PHPKode > projects > QuickTalk Forum > quicktalk/language/nederlands/qtf_adm.php
<?php

// Ccommon

$L['Action']='Actie';
$L['Ban']='Verbod';
$L['Banish']='Verbieden';
$L['Default']='Standaard';
$L['Down']='[&darr;]'; //Beneden
$L['Download']='Downloaden';
$L['Everyone']='Iedereen';
$L['File']='File';
$L['Info']='Info';
$L['Properties']='Kenmerk';
$L['Prune']='Snoeien';
$L['Translations']='Vertalingen';
$L['Type']='Type';
$L['Up']='[&uarr;]'; //Boven
$L['Upload']='Uploaden';
$L['Version']='Versie';

// Admin Menu

$L['Adm_info']='Info';
$L['Adm_content']='Inhoud beheer';
$L['Adm_settings']='Instellingen';
$L['Adm_modules']='Modules beheer';

$L['Adm_status']='Forum statuut';
$L['Adm_preview']='Forum voorproef';
$L['Adm_general']='Site naam en contact';
$L['Adm_region']='Zone instellingen';
$L['Adm_layout']='Presentatie en stijl';
$L['Adm_security']='Veiligheid';
$L['Adm_sections']='Forums beheer';
$L['Adm_domain_update']='Domein update';
$L['Adm_section_update']='Forum update';
$L['Adm_domain_delete']='Domein uitwissen';
$L['Adm_section_delete']='Forum uitwissen';
$L['Adm_topics']='Onderwerpen beheer';
$L['Adm_topics_delete']='Alle onderwerpend uitwissen';
$L['Adm_topics_prune']='Onderwerpen snoeien';
$L['Adm_topics_move']='Alle onderwerpen verplatsen';
$L['Adm_users']='Gebrijkers beheer';
$L['Module_name']='Module naam';
$L['Module_status']='Module statuut';
$L['Module_add']='Deze module toevoegen';
$L['Module_rem']='Deze module wegnemen';

$L['Domain_add']='Nieuwe domein';
$L['Domain_del']='Domein verwijderen';
$L['Domain_upd']='Domein bewerken';
$L['Section_add']='Nieuwe forum';
$L['Section_del']='Forum verwijderen';
$L['Section_upd']='Forum bewerken';
$L['Member_add']='Nieuw lid';

// Forum status

$L['Off_line']='Uit-dienst';
$L['On_line']='In-dienst';
$L['Db_disk_space']='Database disk space';
$L['Section_start_date']='Forum begin datum';

// General settings

$L['User_interface']='Gebruikersinterface';
$L['Site_name']='Forum naam';
$L['H_Site_name']='Site naam (navigateur titel).';
$L['Site_url']='Forum url';
$L['H_Site_url']='Met http:// (en zonder index.php)';
$L['Name_of_index']='Index naam';
$L['H_Name_of_index']='Naam van de forum index.';
$L['Show_banner']='Toon banner';
$L['H_Show_banner']='Toon de embleembanner bovenop de pagina.';

$L['Contact']='Forum (of admin) contact';
$L['Adm_e_mail']='E-mail';
$L['H_Admin_e_mail']='Verzend tijdens het registratieproces.';
$L['Adm_fax']='Fax';
$L['H_Admin_fax']='Gebruikt in de Coppa registratievorm.';
$L['Adm_name']='Naam';
$L['H_Admin_name']=$L['H_Admin_fax'];
$L['Adm_addr']='Adres';
$L['H_Admin_addr']=$L['H_Admin_fax'];
$L['Email_settings']='Email instellingen';
$L['Use_smtp']='Externe SMTP server';
$L['H_Use_smtp']='Als u post via een genoemde server in plaats van de lokale postfunctie mail().';
$L['Public_access_level']='Openbaar toegangsniveau';
$L['Visitors_can']='De niet geregistreerde gebruiker kan';
$L['Pal'][0]='0) Niets zien';
$L['Pal'][1]='1) Forum index zien';
$L['Pal'][2]='2) Onderwerpenlijst zien';
$L['Pal'][3]='3) Berichten zien';
$L['Pal'][4]='4) Gebruikerslijst zien';
$L['Pal'][5]='5) Zoeken in de berichten';
$L['Pal'][6]='6) Antwoorden';
$L['Pal'][7]='7) Onderpwerpen maken';
$L['H_Visitors_can']='Het standaard niveau is 5. (Niveau 6 en 7 wordt geadviseerd voor slechts Intranet)';

// Layout and skin

$L['Skin']='Stijl';
$L['Section_skin']='Forum stijl';
$L['H_Forum_skin']='Stylesheet te gebruiken.';

$L['Layout']='Presentatie';
$L['Site_width']='Site breed';
$L['H_Site_width']='Breedte van de pagina (b.v.: 780, 95%)';
$L['Show_welcome']='Welkombericht tonen';
$L['H_Show_welcome']='Toont het welkombericht bij de bovenkant van de pagina.';
$L['While_unlogged']='Terwijl uitgelogd';
$L['Show_legend']='Bovenkante info tonen';
$L['H_Show_legend']='Toont de pictogramlegenden en de algemene foruminformatie bij de bodem van de pagina.';
$L['Show_quick_reply']='Snelle antwoordvorm tonen';
$L['H_Show_quick_reply']='Toont snelle antwoordvorm bij de bodem van de pagina.';
$L['Topics_per_section_page']='Onderwerpen';
$L['Replies_per_topic_page']='Antwoorden';
$L['H_Topics_per_section_page']='Aantal onderwerpen tonen per pagina';
$L['H_Replies_per_topic_page']='Aantal antwoorden tonen per pagina';

$L['Your_website']='Verbinding met uw website';
$L['Add_home']='Voeg in de menu toe';
$L['H_Add_home']='Voeg een verbinding met uw website in de menu toe.';
$L['Home_website_name']='Website verbindingsnaam';
$L['H_Home_website_name']='Website verbindingsnaam (b.v.: Home).';
$L['Home_website_url']='Uw wesite url';

$L['Display_options']='Vertoning&nbsp;opties';
$L['Repeat_section_description']='Herhaal forum beschrijving en referentie';
$L['H_Repeat_section_description']='Herhaal forum beschrijving in de onderwerplijst en referentie in de onderwerp detail.';
$L['Show_Back_button']='Achterknoop tonen';
$L['H_Show_Back_button']='Toont een achterknoop.';
$L['Show_news_on_top']='Medelingen op bovenkant';
$L['H_Show_news_on_top']='Toont de medelingen boven de onderwerpen.';
$L['Show_views_count']='Leestellingen tonen';
$L['H_Show_views_count']='Toont lees statistieken in de onderwerpen pagina.';
$L['Show_calendar']='Tijdschema tonen voor';
$L['H_Show_calendar']='Tijdschema tonen voor';
$L['Show_statistics']='Statistieken tonen voor';
$L['H_Show_statistics']='Statistieken zichtbaar';

$L['Refresh_leftpane']='Menupaneel bijwerken';
$L['H_refresh_leftpane']='Sparen voltooid...<br/><br/>Klik hier de verbinding om beleidspaneel in het neederlands te schakelen.';

// Sections

$L['Description']='Beschrijving';
$L['In_domain']='In domein';
$L['Section_status'][0]='Actieve';
$L['Section_status'][1]='Gesloten';
$L['Section_type'][0]='Zichtbaar (publiek)';
$L['Section_type'][1]='Verborgeb';
$L['Section_type'][2]='Zichtbaar (priv&eacute;)';

$L['Specific_fields']='Specific fields';
$L['Specific_image']='Specifiek beeld';
$L['Topic_title'][0]='Nee';
$L['Topic_title'][1]='Ja (niet verplicht)';
$L['Topic_title'][2]='Ja (verplicht)';
$L['Show_topic_title']='Onderwerp titel';
$L['H_Show_topic_title']='Als niets, gebruikt onderwerp';

$L['By_user']='Per gebr.';
$L['H_Notify']='E-mail nota zenden';
$L['Show_topic_id']='Ref. tonen';
$L['H_Show_topic_id']='gebruikt php <a class=\'small\' href=\'http://www.php.net/manual/en/function.sprintf.php\' target=\'_blank\'>formaat</a> (b.v. T-%03s). Leeg laten om niet te tonen';
$L['Infofield']='Laatste kolon toont';
$L['H_Hidden']='De verborgen forum zijn zichtbaar door moderatoren en beheerders';
$L['H_Closed']='Alleen moderatoren en beheerders kan in een gesloten forum deelnemen';
$L['Classification']='Classificatie';
$L['Definition']='Definitie';

$L['Section_name_and_desc']='Sectie naam<br/>en<br/>beschrijving';

$L['Topic_prefix']='Ticket prefix';
$L['H_Topic_prefix']='Beeld gebruik voor de ticket';
$L['Topic_prefix_demo']='Prefix demo';

// Topics

$L['H_Topics_delete']='Nieuws, onderwerpen en antwoorden zullen uitgewist worden !';
$L['Topics_deleted']='Onderwerpen uitgewist';
$L['H_Topics_prune']='Niet-geantwoord onderwerpen ouder dan %s dagen zullen uitgewist worden !';
$L['Unreplied']='Verloren';
  $L['Unreplied_topic']='Niet-geantwoord onderwerp';
  $L['Unreplied_topics']='Niet-geantwoord onderwerpen';
  $L['H_Unreplied']='Niet-geantwoord onderwerpen ouder dan %s dagen';
$L['Topics_moved']='Onderwerpen verplaats';
$L['Delete_closed']='Uitwissen gesloten onderwerpen alleen';
$L['Move_closed']='Verplatsen gesloten onderwerpen alleen';

// Users

$L['H_Registered_members']='Geregistreerde gebruikers.';
$L['Members_FM']='Valse leden';
$L['H_Members_FM']='Leden zonder berichten';
$L['Members_SM']='Slaapended leden';
$L['H_Members_SM']='Leden zonder post sinds 1 jaar.';
$L['Members_CH']='Kinderen';
$L['H_Members_CH']='Leden onder 13 jaar oud';
$L['Members_SC']='Slaapende kinderen';
$L['H_Members_SC']='Kinderen zonder overeenkomst van ouder/beschermer.';
$L['Users_import_csv']='Uit csv file leden te importeren';
$L['Separator']='Separator';
$L['First_line']='Eerste lijn';
$L['Skip_first_line']='Skip first line';

// Security

$L['Login_qte']='QuickTalk gebruikers toelaten';
$L['H_Login_qte']='Geef de QuickTalk SID om dit optie te starten.';
$L['Login_qte_web']='Website gebruikers toelaten';
$L['H_Login_qte_web']='Toelating geven tot gebruikers die op de website ingelogd worden';

$L['Registration']='Registratie';
$L['Size_rules']='Grootte regels';
$L['Security_rules']='Veiligheid regels';
$L['User_settings']='Gebruik instellingen';
$L['Reg_mode']='Registratie mode';
$L['Direct']='Direct';
$L['By_email']='Per e-mail';
$L['Reg_security']='Registratie veiligheid';
$L['H_Reg_security']='Beeld code vereist de GD bibliotheek.';
$L['Text_code']='Text code';
$L['Image_code']='Beeld code';
$L['Register_coppa']='Coppa regels';
$L['H_Register_coppa']='Ouder/beschermer bevestiging is verplicht voor de activering van de kindreken lidmaatschap.';
$L['Max_replies_per_topics']='Maximum antwoorden';
$L['H_Max_replies_per_topics']='Automatische sluiting wanneer de maximum wordt bereikt.';

$L['Max_char_per_post']='Maximum kar. per bericht';
$L['H_Max_char_per_post']='Waarschuwing wanneer de maximum wordt bereikt.';
$L['Max_line_per_post']='Maximum lijnen. per bericht';
$L['H_Max_line_per_post']='Waarschuwing wanneer de maximum wordt bereikt.';

$L['Max_post_per_user']='Maximum berichten per gebruiker';
$L['Posts_delay']='Wachtijd tussen berichten';
$L['H_Posts_delay']='Bescherming tegen hacker (b.v.: 5).';
$L['H_hacking_day']='Bescherming tegen hacker (b.v.: 100).';

$L['Java_mail']='Bescherming van e-mail';
$L['H_java_mail']='De adressen worden beschermd door een javascript (bescherming tegen Spam-Crawlers/Bots)';
$L['Allow_avatar']='Foto\'s (avatar) toegestaan';
$L['H_Allow_avatar']='Foto toegestaan van type en maximum grootte';
$L['Allow_bbc']='Bbc toegestaan';
$L['Jpg_only']='jpg alleen';
$L['Gif_jpg_png']='gif, jpg, png';
$L['Max_picture_size']='Foto maximum grootte';
$L['Allow_upload']='Upload toegestaan';
$L['H_Allow_upload']='Upload van document toegestaan en maxium grootte';
$L['Allow_tags']=$L['Tags'].' verandering toegestaan';
$L['H_Allow_tags']='Met gesloten berichten, kunnen de '.strtolower($L['Tags']).' niet veranderd worden.';

// Tags

$L['Proposed_tags']='Voorgestelde '.strtolower($L['Tags']);
$L['Find_topic_tag']='Zoeken voor '.$L['topics'].' met dit '.strtolower($L['Tag']);
$L['Find_used_tags']='Gebruikte '.strtolower($L['Tags']);
$L['Used_tags']='Gebruikte '.strtolower($L['Tags']);
$L['Common_all_sections']='Voor alle forums';

// Errors

$L['E_admin']='De toegang is beperkt tot slechts administratoren.';
$L['E_modified']='data is verandered (html tag uitwissen)';
$L['E_nothing_selected']='Geen selectie';
$L['E_no_tag']='Geen '.strtolower($L['Tag']);
$L['E_no_translation']='Als de vertaling niet bestaat, zal het stysteem <b>%s</b> gebruiken';

?>
Return current item: QuickTalk Forum