Location: PHPKode > projects > Quick.Cart - free and simple to use shopping cart script > database/translations/pl.php
<?php
/*
* Polski - compatible v6.1
*/
$config['charset'] = 'utf-8';
?><?php
/*
* Tłumaczenia widoczne po stronie klienta i w administracji. Musi być przetłumaczone!
*/
$lang['404_error'] = "Błąd 404 nie znaleziono strony";
$lang['Basket_add'] = "Do koszyka";
$lang['Basket_empty'] = "Koszyk jest pusty";
$lang['Basket_products'] = "Produktów w koszyku";
$lang['Checkout'] = "Zamów";
$lang['City'] = "Miasto";
$lang['Comment'] = "Komentarz";
$lang['Company'] = "Firma";
$lang['Data_not_found'] = "Nie znaleziono danych";
$lang['Date'] = "Data";
$lang['Default'] = "Domyślnie";
$lang['Delete'] = "Usuń";
$lang['Email'] = "Email";
$lang['First_and_last_name'] = "Imię i nazwisko";
$lang['First_name'] = "Imię";
$lang['Last_name'] = "Nazwisko";
$lang['Menu_3'] = "Produkty";
$lang['Name'] = "Nazwa";
$lang['Operation_completed'] = "Operacja wykonana poprawnie";
$lang['Order_customer_email_foot'] = "";
$lang['Order_customer_email_head'] = "";
$lang['Order_customer_info_title'] = "Dziekujemy za zamowienie. Id zamowienia: ";
$lang['Order_customer_personal'] = "Twoje dane osobowe";
$lang['Order_customer_products'] = "Zamowione produkty";
$lang['Order_customer_shipping'] = "Sposob dostawy i platnosc";
$lang['Page_next'] = "Następna »";
$lang['Page_prev'] = "« Poprzednia";
$lang['Pages'] = "Strony";
$lang['Price'] = "Cena";
$lang['Products'] = "Produkty";
$lang['Quantity'] = "Ilość";
$lang['Remember_basket'] = "Zapamiętaj koszyk";
$lang['Require_rules_accept'] = "Zakceptuj warunki regulaminu aby kontynuować";
$lang['Rules_accept'] = "Akceptuje warunki regulaminu";
$lang['Select'] = "Wybierz";
$lang['Select_shipping_and_payment'] = "Wybierz sposób dostawy i płatności";
$lang['Send_order'] = "Wyślij zamówienie";
$lang['Shipping_and_payment'] = "Sposób dostawy i płatność";
$lang['Skip_navigation'] = "Pomiń nawigację";
$lang['Sort_by'] = "Sortuj wg:";
$lang['Street'] = "Ulica";
$lang['Summary'] = "Wartość";
$lang['Summary_cost'] = "Kwota do zapłaty";
$lang['Telephone'] = "Telefon";
$lang['View_all'] = "Zobacz wszystkie";
$lang['Your_personal_data'] = "Twoje dane osobowe";
$lang['Zip_code'] = "Kod";
$lang['back'] = "powrót";
$lang['cf_mail'] = "Podaj poprawny e-mail";
$lang['cf_no_word'] = "Wypełnij poprawnie wymagane pola";
$lang['cf_wrong_value'] = "Podaj poprawną wartość";
$lang['preview'] = "podgląd";
$lang['print'] = "drukuj";
$lang['rules_read'] = "przeczytaj regulamin";
$lang['save'] = "zapisz";
$lang['search'] = "szukaj";

/*
* Tłumaczenia widoczne tylko w administracji. Tłumaczenie nie jest wymagane
*/
$lang['Subpage_show_1'] = "Lista (nazwa, opis)";
$lang['Subpage_show_2'] = "Lista (nazwa, opis, zdjęcie)";
$lang['Active'] = "Aktywny";
$lang['Add_files'] = "Dodaj pliki";
$lang['Added_to'] = "Dodany do";
$lang['Additional_info'] = "Dodatkowe informacje";
$lang['Address'] = "Przekieruj na adres";
$lang['Admin'] = "Admin";
$lang['Admin_items_on_page'] = "Elementów na stronę w administracji";
$lang['Admin_language'] = "Język w administracji";
$lang['Admin_see_hidden_pages'] = "Administrator może zobaczyć ukryte strony i produkty";
$lang['Advanced'] = "Zaawansowane";
$lang['All_pages'] = "Wszystkie strony";
$lang['All_status'] = "Wszystkie statusy";
$lang['Basket_page'] = "Strona z koszykiem";
$lang['Cancel'] = "Anuluj";
$lang['Change_files_names'] = "Dostosuj nazwy plików do nazw stron i produktów";
$lang['Change_login_and_pass'] = "Zmień login i hasło w konfiguracji!";
$lang['Change_status'] = "Zmień zaznaczone na";
$lang['Choose_files_to_attach'] = "Wybierz pliki z serwera i zapisz formularz";
$lang['Clone_data_from_basic_language'] = "Klonuj dane z języka podstawowego";
$lang['Contact'] = "Kontakt";
$lang['Currency_symbol'] = "Waluta";
$lang['Dashboard'] = "Pulpit";
$lang['Default_language'] = "Domyślny język";
$lang['Delete_unused_files'] = "Usuwaj nieużywane pliki z serwera";
$lang['Description'] = "Opis";
$lang['Display_expanded_menu'] = "Wyświetl rozwinięte menu";
$lang['Display_subcategory_products'] = "Wyświetl produkty z podkategorii w kategorii głównej";
$lang['Display_tabs'] = "Wyświetl zakładki";
$lang['FAQ'] = "FAQ";
$lang['Extend'] = "Rozszerz";
$lang['Failed_login_wait_time'] = "Przekroczono limit prób logowania<br />Odczekaj 15 minut";
$lang['File'] = "Plik";
$lang['Files'] = "Pliki";
$lang['Files_from_computer'] = "Pliki z komputera";
$lang['Files_on_server'] = "Pliki na serwerze";
$lang['Foot_info'] = "Informacje w stopce";
$lang['Forum'] = "Forum";
$lang['Full_description'] = "Opis pełny";
$lang['Hide_tabs'] = "Ukryj zakładki";
$lang['Id'] = "Id";
$lang['Items'] = "Listy";
$lang['Key_words'] = "Słowa kluczowe";
$lang['Language'] = "Język";
$lang['Language_in_url'] = "Identyfikator języka w URL";
$lang['Languages'] = "Języki";
$lang['Last_login'] = "Ostatnie logowanie";
$lang['Left'] = "Lewa";
$lang['Login'] = "Login";
$lang['Logo'] = "Logo";
$lang['Mail_informing'] = "Informacja o nowym zamówieniu na e-mail";
$lang['Manual'] = "Instrukcja";
$lang['Menu'] = "Menu";
$lang['Menu_0'] = "Ukryte strony";
$lang['Menu_1'] = "Menu górne - pierwsze";
$lang['Menu_2'] = "Menu górne - drugie";
$lang['Meta_description'] = "Opis meta";
$lang['Need_more'] = "Potrzebujesz więcej?";
$lang['New_events'] = "Nowe zdarzenia";
$lang['New_language'] = "Nowy język";
$lang['New_page'] = "Nowa strona";
$lang['New_payment_method'] = "Nowa płatność";
$lang['New_product'] = "Nowy produkt";
$lang['New_shipping'] = "Nowy sposób dostawy";
$lang['News_from_os'] = "Więcej od OpenSolution.org";
$lang['Operation_sure'] = "Czy chcesz wykonać tą operację?";
$lang['Operation_unknown'] = "Błąd: nie wykonano żadnej akcji";
$lang['Options'] = "Opcje";
$lang['Order'] = "Zamówienie";
$lang['Order_page'] = "Strona z formularzem zamówienia";
$lang['Order_print'] = "Strona z wydrukiem zamówień";
$lang['Orders'] = "Zamówienia";
$lang['Orders_canceled'] = "Anulowane";
$lang['Orders_finished'] = "Zrealizowane";
$lang['Orders_pending'] = "Oczekujące";
$lang['Orders_processing'] = "W realizacji";
$lang['Orders_search_products'] = "Szukaj w produktach";
$lang['Page_search'] = "Strona z wynikami szukania";
$lang['Page_title'] = "Tytuł strony";
$lang['Pages_form'] = "Edycja strony";
$lang['Parent_page'] = "Strona nadrzędna";
$lang['Password'] = "Hasło";
$lang['Payment_method'] = "Płatność";
$lang['Payment_method_form'] = "Edycja płatności";
$lang['Payment_methods'] = "Płatności";
$lang['Photo_place'] = "Lokalizacja";
$lang['Plugins'] = "Dodatki";
$lang['Position'] = "Pozycja";
$lang['Product_available'] = "Dostępność produktu";
$lang['Products_and_payment'] = "Produkty i płatność";
$lang['Products_form'] = "Edycja produktu";
$lang['Products_on_page'] = "Produktów na stronę";
$lang['Right'] = "Prawa";
$lang['Rules_page'] = "Strona z regulaminem";
$lang['SEO'] = "SEO";
$lang['Send_customer_order_details'] = "Wyślij klientowi szczegóły zamówienia";
$lang['Settings'] = "Konfiguracja";
$lang['Shipping'] = "Sposoby dostawy";
$lang['Shipping_form'] = "Edycja sposobu dostawy";
$lang['Short_description'] = "Opis krótki";
$lang['Skin'] = "Skórka";
$lang['Skins'] = "Skórki";
$lang['Slogan'] = "Slogan";
$lang['Sort_products'] = "Opcja sortowania produktów";
$lang['Start_page'] = "Strona startowa";
$lang['Status'] = "Status";
$lang['Subpages'] = "Podstrony";
$lang['Support'] = "Wsparcie";
$lang['Theme'] = "Temat";
$lang['Thumbnail_1'] = "Miniaturka 1";
$lang['Thumbnail_2'] = "Miniaturka 2";
$lang['Tools'] = "Narzędzia";
$lang['Translation_visible_all'] = "Tłumaczenia widoczne po stronie klienta i w administracji. Musi być przetłumaczone!";
$lang['Translation_visible_back_end'] = "Tłumaczenia widoczne tylko w administracji. Tłumaczenie nie jest wymagane";
$lang['Upload_failed'] = "Wgrywanie nieudane";
$lang['Upload_language_file'] = "Wgraj tłumaczenie";
$lang['Upload_language_file_info'] = "Pobierz tłumaczenie ze strony OpenSolution.org z rozszerzeniem '.php'";
$lang['Url_name'] = "Nazwa url";
$lang['Use_language'] = "Stwórz język na podstawie";
$lang['WYSIWIG_editor'] = "Edytor WYSWIG";
$lang['Wrong_login_or_pass'] = "Nieprawidłowy login lub hasło";
$lang['Yes'] = "Tak";
$lang['Yes_without_files'] = "Tak, bez plików";
$lang['cf_to_small_value'] = "Zbyt mała wartość";
$lang['cf_txt_to_short'] = "Zbyt mało tekstu";
$lang['dashboard'] = "pulpit";
$lang['delete'] = "usuń";
$lang['display'] = "wyświetl";
$lang['edit'] = "edytuj";
$lang['example'] = "np.";
$lang['hide'] = "ukryj";
$lang['homepage'] = "strona główna";
$lang['log_in'] = "zaloguj się";
$lang['log_out'] = "wyloguj się";
$lang['no'] = "nie";
$lang['none'] = "brak";
$lang['save_list'] = "zapisz i przejdź do listy";
$lang['yes'] = "tak";

/*
* Nie zmieniaj tego co jest poniżej
*/
if( !defined( 'LANG_YES_SHORT' ) )
  define( 'LANG_YES_SHORT', $lang['yes'] );
if( !defined( 'LANG_NO_SHORT' ) )
  define( 'LANG_NO_SHORT', $lang['no'] );
if( !defined( 'LANG_PAGE_PREV' ) )
  define( 'LANG_PAGE_PREV', $lang['Page_prev'] );
if( !defined( 'LANG_PAGE_NEXT' ) )
  define( 'LANG_PAGE_NEXT', $lang['Page_next'] );

/*
* Nie zmieniaj Sklep internetowy Quick.Cart
*/
$sLangFooter = "Sklep internetowy Quick.Cart";
?><?php
// plugins
?>
Return current item: Quick.Cart - free and simple to use shopping cart script