Location: PHPKode > projects > ProNuke. Postnuke To Oracle > postnuke/html/modules/NS-Admin/admin/language.php
<?php
  function language_current($action='get',$new_language='')
  {
   static $language='';
   switch ($action)
   {
     case 'get':
      return $language;
     case 'set':
      $language = $new_language;
      break;
     default:
      die("language_current($action,$new_language)");
   }
  }

  function language_sql($table, $prefix='',$sql='WHERE')
  {
  $language = language_current();
  if ($language=='')
    return '';
  else
    return " $sql " . $pntable["{$table}_column"]["{$prefix}language"] . "='$language'";
  }

  function language_list()
  {
#   All entries use ISO 639-2/T
#   ---------------------------
   $lang['ara'] = _LANGUAGE_ARA; // Arabic
   $lang['zho'] = _LANGUAGE_ZHO; // Chinese
   $lang['ces'] = _LANGUAGE_CES; // Czech
   $lang['dan'] = _LANGUAGE_DAN; // Danish
   $lang['nld'] = _LANGUAGE_NLD; // Dutch
   $lang['eng'] = _LANGUAGE_ENG; // English
   $lang['epo'] = _LANGUAGE_EPO; // Esperanto
   $lang['fin'] = _LANGUAGE_FIN; // Finnish
   $lang['fra'] = _LANGUAGE_FRA; // French
   $lang['deu'] = _LANGUAGE_DEU; // German
   $lang['hun'] = _LANGUAGE_HUN; // Hungarian
   $lang['isl'] = _LANGUAGE_ISL; // Icelandic
   $lang['ita'] = _LANGUAGE_ITA; // Italian
   $lang['jpn'] = _LANGUAGE_JPN; // Japanese
   $lang['kor'] = _LANGUAGE_KOR; // Korean
// FTO : added Lithuanian
   $lang['lit'] = _LANGUAGE_LIT; // Lithuanian
   $lang['mas'] = _LANGUAGE_MAS; // Malay
   $lang['nor'] = _LANGUAGE_NOR; // Norwegian
   $lang['por'] = _LANGUAGE_POR; // Portuguese
   $lang['rus'] = _LANGUAGE_RUS; // Russian
   $lang['x_rus_koi8r'] = _LANGUAGE_X_RUS_KOI8R; // Russian KOI8-R
   $lang['spa'] = _LANGUAGE_SPA; // Spanish
   $lang['swe'] = _LANGUAGE_SWE; // Swedish
   $lang['tha'] = _LANGUAGE_THA; // Thai
#   Non-ISO entries are written as x_[language name]
   $lang['x_all'] = _ALL; // all languages
   $lang['x_brazilian_portuguese'] = _LANGUAGE_X_BRAZILIAN_PORTUGUESE; // Brazilian Portuguese
   $lang['x_klingon'] = _LANGUAGE_X_KLINGON; // Klingon
   return $lang;
  }

  function language_name($language)
  {
   static $name=array();
   if (count($name)==0) $name = language_list();
   return $name[$language];
  }
?>
Return current item: ProNuke. Postnuke To Oracle